Інші завдання дивись тут...

§ 75 Завдання 28 

2 • 9 • 3 = (2 • 3) • 9 = 6 • 9 = 54

3 • 7 • 3 = (3 • 3) • 7 = 9 • 7 = 63

5 • 5 • 2 = (5 • 2) • 5 = 10 • 5 = 50

2 • 8 • 5 = (2 • 5) • 8 = 10 • 8 = 80

Завдання 29

1 • 5 = 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 5     1 • 5 = 5 • 1 = 5

Помноживши одиницю на будь-яке число, у добутку дістане­мо те саме число.

1 • а = а

Помноживши число на 1, у добутку дістанемо те саме число.

а • 1 = а

Поділивши число на 1, у частці дістанемо те саме число.

а : 1 = а

 

Завдання 30

8 • 1 = 8

17 : 1=17

10 : 1=10

1 • 9 = 9

1 • 2 = 2

1 • 7 = 7

6 • 1 + 15 = 6 + 15=21

(8 + 9) : 1 =17 : 1 =17

20 : 5 • 1 = 4 • 1=4

1 • 48 : 6 = 48 : 6=8

Продовж твердження.

•  Щоб знайти невідоме ділене, потрібно частку помножити на дільник.

•  Щоб знайти невідомий дільник, потрібно ділене поділити на частку.

 

Завдання 31  Михайло задумав певне число. Зменшивши його в 6 разів, отримав 5. Яке число задумав Михайло? Розв'яжіть задачу, склавши рівняння.

х : 6 = 5

х = 5 • 6

х = 30

Відповідь: Михайло задумав число 30.

 

Завдання 32 Оксана зменшила число 56 у кілька разів та отримала 7. У скільки разів Оксана зменшила число 56?

56 : х = 7

х = 56 : 7

х = 8

Відповідь: Оксана зменшила число 56 у 8 разів.

 

Завдання 33  Рівняння.

у : 9 = 4

у = 4 • 9

у = 36

63 : x = 7

х = 63 : 7

х = 9

4 • с = 28

с = 28 : 4

с = 7

z • 8 = 64

z = 64 : 8

z = 8

Завдання 34

Р = (а + b) • 2 = а • 2 + b • 2

Р = (3 + 8) • 2 = 3 • 2 + 8 • 2 = 6 + 16 = 22 (см)

 

Завдання 35 Рівняння.

7 • x = 35

х = 35 : 7

х = 5

32 : x = 8

х = 32 : 8

х = 4

x : 6 = 4

х = 4 • 6

х = 24

x • 3 = 21

х = 21 : 3

х = 7

Завдання 36 Третьокласники взяли участь у спортивних змаганнях. Усі учасники розділилися на 6 команд по 8 учасників у кожній команді. Скільки третьокласників узяло участь у спортивних змаганнях?

Було – ?, 6 команд по 8 учасників

Розв’язання

8 • 6 = 48 (д.)

Відповідь: 48 дітей взяло участь у спортивних змаганнях.

 

§ 76 Завдання 37 Продовжте числовий ряд.

1, 10, 2, 20, 3, 30 , 4, 40, 5, 50, 6, 60, 7, 70, 8, 80, 9, 90, 10, 100

 

Завдання 38

7 • 10 =70

10 • 4 =40

40 : 10 = 4

900 : 100=9

7 • 100 : 10=700 : 10=70

6 • 5 : 10 = 30 : 10 = 3

(232 + 368) : 100=600 : 100=6

(600 + 40) : 10 = 640 : 10 =64

Завдання 39 Склади різні рівняння зі знаками дій множення та ділення з числами 17, 10, 170 та х.

17 • х = 170

х = 170 : 17

х = 10

х • 10 = 170

х = 170 : 10

х = 17

170 : х = 10

х = 170 : 10

х = 17

170 : х = 17

х = 170 : 17

х = 10

Завдання 40 Королева мурашок живе до 18 років, тоді як звичайні му­рашки живуть 4 роки. Постав питання до задачі, щоб вона розв'язувалася дією віднімання.

На скільки довше живе королева мурашок, ніж звичайні мурашки? На скільки менше живуть звичайні мурашки, ніж королева мурашок?

Розв’язання

18 – 4 = 14 (р.)

Відповідь: на 14 років довше живе королева мурашок; на 14 років менше живуть звичайні мурашки.

 

Завдання 41  Майже вся поверхня Антарктиди вкрита шаром криги зав­товшки майже 2 км. У центрі материка товщина крижано­го покриву сягає 4 км. Постав питання до задачі, щоб вона розв'язувалася дією ділення.

У скільки разів товщина крижаного покриву більша у центрі материка, ніж на поверхні Антарктиди? У скільки разів товщина крижаного покриву поверхні Антарктиди менша, ніж  у центрі материка?

Розв’язання

4 : 2 = 2 (км)

Відповідь: у 2 рази більша товщина крижаного покриву в центрі; у 2 рази менша товщина крижаного покриву на всій поверхні.

 

Завдання 42  Троє друзів — Максим, Петро та Дмитро — грали в шахи. Кожний зіграв з двома іншими хлопцями. Скільки всього було зіграно партій у шахи? Три партії

 

Завдання 43

11 • 10 = 110

20 • 10 = 200

250 : 10 = 25

200 : 100 = 2

1000 : 100 • 3 = 30

100 • 8 : 10 = 800 : 10 = 80

(524 + 76) : 100 = 600 : 100 = 6

(135 + 15) : 10 = 150 : 10 = 15

Завдання 44  На Святвечір бабуся з онуком приготували 30 вареників з картоплею, а з капустою — 10 вареників. У скільки разів біль­ше було вареників з картоплею, ніж з капустою?

Розв’язання

30 : 10 = 3 (рази)

Відповідь: у 3 рази більше було вареників з картоплею, ніж з капустою.

На скільки менше було вареників з капустою, ніж з картоплею?

Розв’язання

30 – 10 = 20 (в.)

Відповідь: на 20 вареників з картоплею було менше, ніж з капустою.

 

§ 77 Завдання 45  Ланцюжок виразів.

25 : 5 = 5

5 • 100 = 500

500 – 300 = 200

200 : 10 = 20

20 : 4 = 5

5 • 0 = 0 – число, про яке білка знайшла цікаву інформацію

Помноживши нуль на будь-яке число, у добутку дістанемо нуль.  0 • а = 0

Помноживши будь-яке число (крім нуля) на нуль, у добутку дістанемо нуль.  а • 0 = 0

Поділивши нуль на будь-яке число, відмінне від нуля, у част­ці дістанемо нуль.  0 : а = 0 На нуль ділити не можна!

 

Завдання 46

0 : 8 = 0

6 • 0 = 0

0 • 15 = 0

8 • 0 + 5 = 5

0 : 20 + 40 = 40

7 + 1 • 8 = 15

0 • 46 + 1 • 42 = 42

0 : (34 + 78) = 0

Завдання 47

28 : 4 + 120 • 0 = 7 + 0 = 7

184 + 0 – 0 • 9 = 184

160 – 0 : 8 = 160

210 + 0 + 43 = 253

Завдання 48  Перше число 36, друге — у 6 разів менше, ніж перше. На скільки перше число більше, ніж друге?

Розв’язання

1) 36 : 6 = 6 – друге число

2) 36 – 6 = 30

Відповідь: перше число більше, ніж друге на 30.

 

Завдання 49  Склади й розв'яжи задачу за коротким записом умови.

Батькові 32 років, а син на 24 роки молодший від батька. У скільки разів батько старший від сина?

Розв’язання

1) 32 – 24 = 8 (р.) – років синові

2) 32 : 8 = 4

Відповідь: батько старший від сина в 4 рази.

 

Завдання 50 На одній шальці терезів лежать 2 однакові пакети, а на другій стоять гирі 1 кг і 5 кг. Терези перебувають у рівновазі. Яка маса одного пакета?

Розв’язання

1) 1 + 5 = 6 (кг) – маса двох гир або двох пакетів

2) 6 : 2 = 3 (кг)

Відповідь: маса одного пакета 3 кілограми.

 

Завдання 51

0 : 10 = 0

0 • 100=0

24 • 10 = 240

9 : 0 – на нуль ділити не можна

7 • 0 + 9=9

8 • 4 • 0 =0

(20 – 12) • 0 = 0

0 : (340 – 260)=0

Завдання 52 Полярний день триває 186 діб, а полярна ніч — 179 діб. На скільки довше триває полярний день, ніж полярна ніч?

Розв’язання

186 – 179 = 7 (діб)

Відповідь: полярний день триває на 7 діб довше, ніж полярна ніч.

Інші завдання дивись тут...