Інші завдання дивись тут...

§ 116 Завдання 411

4 : 2 = 2

2 : 2 = 1

6 : 2 = 3

Завдання 412 

Ціле = половина + половина

 

Завдання 413

Ціле = третина + третина + третина

 

Завдання 414

Ціле = чверть + чверть + чверть + чверть

 

Завдання 415 Дроби

1/2  це одна з двох рівних частин (одна друга)

1/4  це одна з чотирьох рівних частин (одна четверта)

1/8  це одна з восьми рівних частин (одна восьма)

1/6  це одна з шести рівних частин (одна шоста)

 

Завдання 416

1/5  це одна з 5 рівних частин (одна п'ята)

1/7  це одна з 7 рівних частин (одна сьома)

1/10  це одна з 10 рівних частин (одна десята)

1/12  це одна з 12 рівних частин (одна дванадцята)

1/15  це одна з 15 рівних частин (одна п'ятнадцята)

 

Завдання 417 

Пляшку молока розлили порівну в 4 склянки. Яку частину від усього молока містить одна склянка? Запиши дробом.

1/4 – це одна з 4 рівних частин (одна четверта)

 

Завдання 418 

Торт коштує 180 грн, а порція морозива — у 20 разів дешев­ше. Скільки коштують 5 порцій такого морозива?

Короткий запис

1 торт — 180 грн

1 морозиво — ?, у 20 разів дешевше, ніж торт

5 морозив — ?

Розв’язання

1) 180 : 20 = 9 (грн) – коштує порція морозива

2) 9 5 = 40 (грн)

Відповідь: 40 грн коштують 5 порцій такого морозива.

 

Завдання 419  Порядок дій

1 • 8 + 2 – 0 = 8 + 2 – 0 = 10

0 • 6 + 4 • 7 = 0 + 28 = 28

40 • 3 : 10 = 120 : 10 = 12

500 : 100 – 5 = 5 – 5 = 0

 

Завдання 420 Рівняння

120 + х = 210

х = 210 – 120

х = 90

х • 12 = 36

х = 36 : 12

х = 3

х : 22 = 4

х = 4 • 22

х = 88

Завдання 421 Дроби

1/6  це одна з 6 рівних частин (одна шоста)

1/8  це одна з 8 рівних частин (одна восьма)

1/9  це одна з 9 рівних частин (одна дев'ята)

1/13  це одна з 13 рівних частин (одна тринадцята)

1/20  це одна з 20 рівних частин (одна двадцята)

 

§ 117 Завдання 422

На скільки рівних частин розрізано торт на кожному малюнку?

На чотири частини, на вісім частин, на десять частин

Яку частину торта відрізано? Запиши дробом кожну частину.

1/4  це одна з 4 рівних частин (одна четверта)

1/8  це одна з 8 рівних частин (одна восьма)

1/10  це одна з 10 рівних частин (одна десята)

 

Завдання 423

Зі скількох рівних частин складається ціле на кожному ма­люнку?

З шести, з двох, з чотирьох, з восьми рівних частин

Яка частина на кожному малюнку зафарбована?

1/6, 1/2, 1/4, 1/8

У скільки разів вона менша від цілого?

У 6 разів, у 2 рази, у 4 рази, у 8 разів

 

Завдання 424

Запиши дробом:

п'ята частина 1/5

сьома частина 1/7

десята час­тина 1/10

двадцять перша частина 1/21

 

Завдання 425

Яку частину смужки зафарбовано на кожному малюнку?

Половина, четверта частина, восьма частина 

За­пишіть ці частини дробом.

1/2, 1/4, 1/8

Яка частина найбільша? 1/2

Яка час­тина найменша? 1/8

1/2 > 1/4

1/4 < 1/2

1/4 > 1/8

1/8 < 1/4

Завдання 426 Порівняння дробів

1/3 > 1/7

1/10 < 1/5

1/4 > 1/8

1/9 < 1/6

Завдання 427 Порядок дій

(14 + 28) : 7 = 14 : 7 + 28 : 7 = 2 + 4 = 6

100 : 100 • 0 = 1 • 0 = 0

24 • 3 – 24 : 3 = 72 – 8 = 64

230 • 4 – 300 = 920 – 300 = 620

 

Завдання 428

Смужку розрізали на 12 рівних частин. Якій частині від усієї смужки дорівнює одна частина смужки? Запиши дробом.

1/12  це одна з 12 рівних частин (одна дванадцята)

 

Завдання 429

Для нового приміщення фірма закупила 14 нових столів, а стільців — у 4 рази більше, ніж столів. Куплені стільці по­ставили в 7 кімнат порівну в кожну. Скільки стільців у кожній кімнаті? Розв'яжи задачу, склавши вираз.

Короткий запис

Столів — 14 шт.

Стільців — ? шт., у 4 рази більше, ніж столів

В кімнаті — ? шт., якщо кімнат 7

Розв’язання

1) 14 • 4 = 56 (шт.) стільців

2) 56 : 7 = 8 (шт.)

Відповідь: у кожній кімнаті 8 стільців.

 

Завдання 430

36 : 12 = 36 : 6 : 2 = 6 : 2 = 3

75 : 25 = (25 + 25 + 25) : 25 = 1 + 1 + 1 = 3

54 : 18 = 54 : 9 : 2 = 6 : 2 = 3

45 : 15 = 45 : 5 : 3 = 9 : 3 = 3

 

Завдання 431 Дідусь розклав у 4 однакові відра 32 кг черешень. Скільки кі­лограмів черешень можна розкласти в 6 таких відер?

Короткий запис

4 в. — 32 кг

6 в. —  ? кг

Розв’язання

1) 32 : 4 = 8 (кг) – в 1 відрі

2) 8 • 6 = 48 (кг) в 6 відрах

Відповідь: 48 кілограмів черешень можна розкласти в 6 таких відер.

 

§ 118 Вправа 432

Різницю чисел 160 і 70 зменште в 30 разів;

(160 – 70) : 30 = 90 : 30 = 3

від суми чисел 58 і 112 відніміть різницю чисел 215 і 102;

(58 + 112) – (215 – 102) = 170 – 113 = 57

частку чисел 120 і 40 збільште в 5 разів;

120 : 40 • 5 = 3 • 5 = 15

48 зменште на добуток чисел 4 і 3;

48 – 4 • 3 = 48 – 12 = 36

від суми чисел 167 і 234 відніміть частку чисел 125 і 25;

(167 + 234) – 125 : 25 = 401 – 5 = 396

добуток чисел 48 і 2 зменште на різницю чисел 110 і 76.

48 • 2 – (110 – 76) = 96 – 34 = 62

 

Завдання 433

У порядку зростання: 1/24, 1/15, 1/14, 1/12, 1/9, 1/7, 1/4, 1/3, 1/2

 

Завдання 434 Порівняння дробів

1/3 > 1/4

1/4 < 1/2

1/8 < 1/4

1/2 > 1/8

Завдання 435

1/2 від 12 см — це 12 см : 2 = 6 см

1/3 від 12 см — це 12 см : 3 = 4 см

1/4 від 12 см — це 12 см : 4 = 3 см

Щоб знайти частину від цілого, потрібно ціле поділити на знаменник дробу

 

Завдання 436

1/4 від числа 16 — це 16 : 4 = 4

1/10 від числа 30 — це 30 : 10 = 3

1/5 від числа 20 — це 20 : 5 = 4

1/6 від числа 48 — це 48 : 6 = 8

 

Завдання 437

Доросла людина повинна спати 1/3 частину доби. Скільки годин повинна спати доросла людина?

Розв’язання

1 доба = 24 год

24 : 3 = 8 (год)

Відповідь: доросла людина повинна спати 8 годин на добу.

 

Завдання 438

Довжина прямокутника становить 9 см, а ширина — третину його довжини. Знайди периметр прямокутника.

Короткий запис

Довжина  9 см

Ширина  ?, 1/3 від довжини

Периметр  ?

Розв’язання

1) 9 : 3 = 3 (см) – ширина прямокутника

2) (9 + 3) • 2 = 12 • 2 = 24 (см)

Відповідь: периметр прямокутника 24 сантиметри.

 

Завдання 439

1/6 від числа 36 — це 36 : 6 = 6

1/12 від числа 36 — це 36 : 12 = 3

1/7 від числа 21 — це 21 : 7 = 3

1/8 від числа 48 — це 48 : 8 = 6

 

Завдання 440

У класі 28 учнів, 1/7 всіх учнів класу — відмінники. Скільки відмінників у цьому класі?

Короткий запис

Усіх  28 уч.

Відмінники  ?, 1/7 усіх уч.

Розв’язання

28 : 7 = 4 (уч.)

Відповідь: у цьому класі 4 відмінники.

Інші завдання дивись тут...