Інші завдання дивись тут...

§ 124 Завдання 487 Порядок дій

12  8 : 4  5  3 : 10 : 2 : 3  20 = 120 (л)

120 : 10 = 12 (л)  коли пере­буває в стані спокою.

 

Завдання 488 Ознайомлення з дробами

1/ 4 від 1 м; 1 м : 4 = 100 см : 4 = 25 см

1/ 5 від 1 год; 1 год : 5 = 60 хв : 5 = 12 см

1/10 від 1 кг; 1 кг : 10 = 1000 г : 10 = 100 г

1/5 від 2 дм. 2 дм : 5 = 20 см : 5 = 4 см

 

Завдання 489

Знайди число, якщо:

1/3 його дорівнює 18; 18 • 3 = 54

1/6 його дорівнює 12; 12 • 6 = 72

1/2 його дорівнює 50; 50 • 2 = 100

1/ 4 його дорівнює 15. 15 • 4 = 60

 

Завдання 490 

Довжина відрізка СК дорівнює 15 мм, що становить 1/4 довжини відрізка ОМ. Знайди довжину відрізка ОМ. Накресли відрізок ОМ.

Розв’язання

15 • 4 = 60 (мм), або 6 см

Завдання 491 

У парку посадили 240 дерев. З них 1/3 були берези, 1/5 — клени. Скільки в парку посадили кленів і скільки беріз?

Розв’язання

1) 240 : 3 = 80 (д.) – посадили беріз

2) 240 : 5 = (200 + 40) : 5 = 40 + 8 = 48 (д.) – посадили кленів

Відповідь: посадили 48 кленів і 80 беріз.

 

Завдання 492

Від дошки відпиляли частину завдовжки 30 см, що становить 1/10 її довжини. Яка була довжина дошки? Відповідь запиши в метрах.

Розв’язання

30 • 10 = 300 (см), або 3 (м)

Відповідь: довжина дошки 3 метри.

 

Завдання 493

Знайди величину, якщо:

1/2  її дорівнює 30 хв; 30 хв • 2 = 60 хв = 1 год

1/3 її дорівнює 4 місяці. 4 міс. • 3 = 12 міс

1/3 від 1 хв; 1 хв : 3 = 60 с : 3 = 20 с

1/20 від 1 год. 1 год : 20 = 60 хв : 20 = 3 хв

 

Завдання 494

Накресли відрізок, якщо 1/5 його довжини становить 40 мм.

40 мм • 5 = 200 мм, або 20 см

Треба накреслити відрізок довжиною 20 см.

 

 

§ 125 Завдання 495

Назвіть по 5 дробів.

а) менші за 1/10; 1/20, 1/30, 1/40, 1/50, 1/60

б) більші за 1/10. 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6

 

Завдання 496

1/6 від суми чисел 70 і 50; (70 + 50) : 6 = 120 : 6 = 20

1/8 від добутку чисел 20 і 4; 20 • 4 : 8 = 80 : 8 = 10

1/5 від різниці чисел 105 і 5; (105 – 5) : 5 = 100 : 5 = 20

1/2 від частки чисел 400 і 10. 400 : 10 : 2 = 40 : 2 = 20

 

Завдання 497

Яким дробам відповідає зафарбована частина смужки? 1/10, 1/2, 1/5

1/10 < 1/2, 1/2 > 1/5

 

Завдання 498 

Намалюй круг радіусом 3 см і поділи його на 8 рівних частин. Зафарбуй червоним кольором 1/8 круга, зеленим — 1/2 круга. Запиши й порівняй ці дроби.  1/2 > 1/8

 

Завдання 499 Знайди довжину відрізка, якщо:

1/3 його довжини дорівнює 8 см; 8 см • 3 = 24 см

1/5 його довжини дорівнює 40 дм; 40 дм • 5 = 200 дм = 20 м

1/10 його довжини дорівнює 6 дм; 6 дм • 10 = 60 дм = 6 м

1/3 його дов­жини дорівнює 18 см. 18 см • 3 = 54 см

 

Завдання 500

1)  З 28 учнів класу їхньої кількості відвідують танцювальний гурток. Скільки учнів класу вчиться танцювати?

28 : 4 = 7 (уч.)

2)  7 учнів класу відвідують танцювальний гурток, що становить 1/4 усіх учнів класу. Скільки учнів у класі?

7 • 4 = 28 (уч.)

 

Завдання 501

З 450 г вуглеводів, які людина вживає за добу, 1/5 частина забезпечує роботу мозку. Скільки грамів вуглеводів потрібно людському мозку на добу?

Розв’язання

450 : 5 = 90 (г)

Відповідь: людському мозку на добу потрібно 90 грамів вуглеводів.

 

Завдання 502 Одиниці вимірювання

1/5 від 1 кг; 1 кг : 5 = 1000 г : 5 = 200 г

1/30 від 1 год; 1 год : 30 = 60 хв : 30 = 2 хв

1/3 від 1 хв; 1 хв : 3 = 60 с : 3 = 20 с

1/6 від 1 доби. 1 доба : 6 = 24 год : 6 = 4 год

 

Завдання 503

Довжина шпалери в рулоні становить 20 м. Скільки метрів шпалери залишилось у рулоні після того, як використали 1/4 частину рулону?

Розв’язання

1) 20 : 4 = 5 (м) – використали шпалери

2) 20 – 5 = 15 (м)

Відповідь: залишилося 15 м шпалери.

 

ПЕРЕВІРЯЄМО СВОЇ ДОСЯГНЕННЯ

Завдання 504

Дріб 1/5

 

Завдання 505

1/8 від 56 = 56 : 8 • 1 = 7

 

Завдання 506

1/3 становить 6 см  — це 6 : 1 • 3 = 18

 

Завдання 507

1/2 > 1/20

1/15 < 1/5

1/3 > 1/6

1/9 > 1/10

Завдання 508

а) 1/6 від 1 год = 60 хв : 6 • 1 = 10 хв

   1/10 від 1 кг = 1000 г : 10 • 1 = 100 г

б) 1/3 дорівнює 20 хв  — це 20 хв : 1 • 3 = 60 хв

    1/5 дорівнює 100 г  — це 100 г : 1 • 5 = 500 г

 

Завдання 509

У коробці було 24 цукерки. Діти з'їли 1/3 частину всіх цукерок. Скільки цукерок залишилося в коробці?

Короткий запис

Розв’язання

1) 24 : 3 = 8 (ц.) – цукерок з'їли

2) 24 – 8 = 16 (ц.)

Відповідь: в коробці залишилося 18 цукерок.

 

Завдання 510

Виміряй довжину смужки. Знайди чверть і шосту частину довжини цієї смужки. На скільки сантиметрів довжина четвертої частини більша, ніж довжина шостої її частини?

Розв’язання

1) 24 : 4 = 6 (см) – чверть смужки

2) 24 : 6 = 4 (см) – шоста частина смужки

3) 6 – 4 = 2 (см)

Відповідь: на 2 см довжина чверті смужки більша, ніж довжина шостої її частини.

 

Завдання 511

Периметр рівностороннього трикутника становить 36 см. Чому дорівнює довжина сторони трикутника? Накресли відрізок, який дорівнює 1/3 довжини сторони такого трикутника.

Розв’язання

1) 36 : 3 = 12 (см) – довжина сторони трикутника

2) 12 : 3 = 4 (см) – довжина відрізка

Завдання 512 Розгадай ребуси.

Дроби, задача, число, квадрат.

Інші завдання дивись тут...