Інші завдання дивись тут...

§ 124 Завдання 487

120 л – по­вітря вдихає людина за одну годину під час інтенсивної фі­зичної праці.

Коли людина перебуває в стані спокою, кількість повітря, яке вона вдихає за одну годину, становить 1/10 повітря, спожито­го під час інтенсивної фізичної праці. Скільки літрів повітря потрібно людині на одну годину для дихання, коли вона пере­буває в стані спокою? 12 літрів

120 : 10 = 12 (л)

 

Завдання 488

1/ 4 від 1 м;

1 м : 4 = 100 см : 4 = 25 см

1/ 5 від 1 год;

1 год : 5 = 60 хв : 5 = 12 см

1/10 від 1 кг;

1 кг : 10 = 1000 г : 10 = 100 г

1/5 від 2 дм.

2 дм : 5 = 20 см : 5 = 4 см

 

Завдання 489 Знайди число, якщо:

1/3 його дорівнює 18;

18 • 3 = 54

1/6 його дорівнює 12;

12 • 6 = 72

1/2 його дорівнює 50;

50 • 2 = 100

1/ 4 його дорівнює 15.

15 • 4 = 60

 

Завдання 490  Довжина відрізка СК дорівнює 15 мм, що становить 1/4 довжини відрізка ОМ. Знайди довжину відрізка ОМ. Накресли відрізок ОМ.

Розв’язання

15 • 4 = 60 (мм), або 6 см

Треба накреслити відрізок ОМ довжиною 6 см.

 

Завдання 491  У парку посадили 240 дерев. З них 1/3 були берези, 1/5 —

клени. Скільки в парку посадили кленів і скільки беріз?

Розв’язання

240 : 3 = 80 (д.) – посадили беріз

240 : 5 = (200 + 40) : 5 = 40 + 8 = 48 (д.) – посадили кленів

Відповідь: посадили 48 кленів і 80 беріз.

 

Завдання 492 Від дошки відпиляли частину завдовжки 30 см, що становить 1/10 її довжини. Яка була довжина дошки? Відповідь запиши в метрах.

Розв’язання

30 • 10 = 300 (см), або 3 (м)

Відповідь: довжина дошки 3 метри.

 

Завдання 493 Знайди величину, якщо:

1/2  її дорівнює 30 хв;

30 хв • 2 = 60 хв = 1 год

1/3 її дорівнює 4 місяці.

4 міс. • 3 = 12 міс

Знайди.

1/3 від 1 хв;

1 хв : 3 = 60 с : 3 = 20 с

1/20 від 1 год.

1 год : 20 = 60 хв : 20 = 3 хв

 

Завдання 494 Накресли відрізок, якщо 1/5 його довжини становить 40 мм.

40 мм • 5 = 200 мм, або 20 см

Треба накреслити відрізок довжиною 20 см.

 

§ 125 Завдання 495 Назвіть по 5 дробів.

а) менші за 1/10;

1/20, 1/30, 1/40, 1/50, 1/60

б) більші за 1/10.

1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6

 

Завдання 496 Математичний диктант

1/6 від суми чисел 70 і 50;

(70 + 50) : 6 = 120 : 6 = 20

1/8 від добутку чисел 20 і 4;

20 • 4 : 8 = 80 : 8 = 10

1/5 від різниці чисел 105 і 5;

(105 – 5) : 5 = 100 : 5 = 20

1/2 від частки чисел 400 і 10.

400 : 10 : 2 = 40 : 2 = 20

 

Завдання 497 Яким дробам відповідає зафарбована частина смужки? За­пиши й порівняй ці дроби.

1/10, 1/2, 1/5

1/10 < 1/2, 1/2 > 1/5

 

Завдання 498  Намалюй круг радіусом 3 см і поділи його на 8 рівних частин. Зафарбуй червоним кольором 1/8 круга, зеленим — 1/2 круга. Запиши й порівняй ці дроби.

1/2 > 1/8

 

Завдання 499  Знайди довжину відрізка, якщо:

1/3 його довжини дорівнює 8 см;

8 см • 3 = 24 см

1/5 його довжини дорівнює 40 дм;

40 дм • 5 = 200 дм = 20 м

1/10 його довжини дорівнює 6 дм;

6 дм • 10 = 60 дм = 6 м

1/3 його дов­жини дорівнює 18 см.

18 см • 3 = 54 см

 

Завдання 500 Порівняй та розв'яжи задачі.

1)  З 28 учнів класу їхньої кількості відвідують танцювальний гурток. Скільки учнів класу вчиться танцювати?

28 : 4 = 7 (уч.)

2)  7 учнів класу відвідують танцювальний гурток, що становить 1/4 усіх учнів класу. Скільки учнів у класі?

7 • 4 = 28 (уч.)

 

Завдання 501 З 450 г вуглеводів, які людина вживає за добу, 1/5 частина

забезпечує роботу мозку. Скільки грамів вуглеводів потрібно людському мозку на добу?

Розв’язання

450 : 5 = 90 (г)

Відповідь: людському мозку на добу потрібно 90 грамів вуглеводів.

 

Завдання 502

1/5 від 1 кг;

1 кг : 5 = 1000 г : 5 = 200 г

1/30 від 1 год;

1 год : 30 = 60 хв : 30 = 2 хв

1/3 від 1 хв;

1 хв : 3 = 60 с : 3 = 20 с

1/6 від 1 доби.

1 доба : 6 = 24 год : 6 = 4 год

 

Завдання 503 Довжина шпалери в рулоні становить 20 м. Скільки метрів

шпалери залишилось у рулоні після того, як використали 1/4 частину рулону?

Розв’язання

20 : 4 = 5 (м) – використали шпалери

20 – 5 = 15 (м)

Відповідь: залишилося 15 м шпалери.

Інші завдання дивись тут...