Інші завдання дивись тут...

СТОРІНКА 40

Завдання 1
Обведи числа, які можна поділити на 2.
8 13 16 10 7 9 1 20 5 18 15 14 4 11 12
Впорядкуй їх у порядку зростання. 4 8 10 12 16 18 20
Як називають такі числа? Парні

 

Назви числа, у результаті ділення яких на 5 одержимо парне число; 10, 20, 30, 40, 50
Назви числа, у результаті ділення яких на 5 одержимо непарне число; 5, 15, 25, 45
Якого числа бракує? 35
Числа у порядку спадання. 50 45 40 30 25 20 15 10 5

 

• 2 = 3

• 2 = 6    3 + 3 = 

• 3 = 9    3 + 3 + 3 = 9
• 4 = 12   3 + 3 + 3 + 3 = 12
• 5 = 15   3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 15
• 6 = 18   3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 18
• 7 = 21   3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 21
• 8 = 24   3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 24
• 9 = 27   3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 27
• 10 = 30  3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 30

 

Завдання 4 Таблиця множення числа 9

• 2 = 18

• 3 = 27   9 + 9 + 9 = 27
• 4 = 36   9 + 9 + 9 + 9 = 36
• 5 = 45   9 + 9 + 9 + 9 + 9 = 45
• 6 = 54   9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 = 54
• 7 = 63   9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 = 63
• 8 = 72   9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 = 72
• 9 = 81   9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 = 81
• 10 = 90  9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 = 90
Сума цифр, якими записані результати добутків у таблиці множення числа 9, дорівнює 9. Число десятків у результаті менше від другого множника на 1.

 

СТОРІНКА 41

Завдання 5 Знайди значення добутків за зразком.
• 9 = 5 • 10 – 5 = 45
• 9 = • 10 – 9 = 81
• 9 = • 10 – 7 = 63
• 9 = • 10 – 6 = 54 
• 9 = • 10 – 8 = 72
• 9 = • 10 – 4 = 36
• 9 = • 10 – 2 = 18
• 9 = • 10 – 3 = 27

Завдання 6

У цирковій виставі брали участь лев, 3 пари тигрів і 4 пари гепардів. Скільки всього хижаків брали участь у цирковій виставі?

Розв’язання

1) 2  3 = 6 (тв.) – тигрів брало участь

2)  4 = 8 (тв.) – левів брало участь

3) 1 + 6 + 8 = 15 (тв.)

Відповідь: 15 хижаків брало участь у цирковій виставі.

 

Завдання 7 Порядок дій
 2  3 : 6  2 : 1  7 : 10 = 7 
81 : 9 : 3   8 : 1 : 6 = 4

Завдання 8

57 – 47 = 30
56 + 15 = 71
32 – 17 = 15
28 + 36 = 64 
81 – 61 = 20
68 + 29 = 97
52 – 18 = 34
80 + 26 = 106
97 – 27 = 70
56 25 = 81
37  19 = 18
47 + 34 = 81

СТОРІНКА 42

Завдання 1
42, 35, 12, 28, 49, 14, 56, 40, 7, 21, 63, 70, 73
28, 16, 21, 36, 24, 12, 9, 20, 4, 32, 8, 27, 40
Числа в порядку зростання: 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70
Числа в порядку зростання: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40

 

Завдання 2 Числа у вигляді добутку двох множників — розклади на множники
12 = • 6
12 = • 4
12 = 12 • 1 
24 = • 4
24 = • 3
24 = 12 • 2
36 = • 4
36 = • 6
36 = 13 • 2
18 = • 2
18 = • 3
18 = 18 • 1

Завдання 3 Знайди значення добутків, замінивши множення додаванням

16 • 6 = 16 + 16 + 16 + 16 + 16 + 16 = 96
24 • = 24 + 24 + 24 + 24 = 96

 

Завдання 4
• 3 = 27
• 6 = 54 
• 2 = 16
• 6 = 48
• 2 = 16
• 6 = 48
• 3 = 18
• 6 = 36

СТОРІНКА 43

Завдання 5
4 = 8 + (2 + 2) = 10 + 2 = 12 
• 4 = • 2 • 2 = 16 • 2 = 32
7 + 6 = 7 + (3 + 3) = 10 + 3 = 13 
• 6 = • 3 • 2 = 21 • 2 = 42
6 + 8 = 6 + (4 + 4) = 10 + 4 = 14 
• 8 = • 4 • 2 = 24 • 2 = 48

 

Завдання 6
63 : 7 = 9, оскільки • 7 = 63 
56 : 8 = 7, оскільки • 8 = 56 
49 : 7 = 7, оскільки • 7 = 49 
42 : 6 = 7, оскільки • 6 = 42 
72 : 9 = 8, оскільки • 9 = 72 
48 : 8 = 6, оскільки • 8 = 48
Завдання 7
У дитячому парку розваг на колесі огляду 9 кабінок, у кожній з  яких сидять по 2 дитини. На канатній дорозі 6 кабінок, у  кожній з яких сидить по 4 дитини. Скільки всього дітей катаються на колесі огляду і  на канатній дорозі?
Короткий запис
9 к. по 2 д. — ?
6 к. по 4 д. — ?
Разом — ?

Розв’язання

1) 2  9 = 18 (д.) – на колесі огляду

2)  6 = 24 (д.) – на канатній дорозі

3) 18 + 24 = 42 (д.) – разом на колесі огляду і на канатній дорозі

Відповідь: 42 дитини.

Зміни запитання задачі так, щоб останньою була дія віднімання. На скільки більше дітей катаються на канатній дорозі, ніж на колесі огляду?

 

СТОРІНКА 44

Завдання 1 
• 2 = 4
• 6 = 36 
• 3 = 9
• 7 = 49
• 4 = 16
• 8 = 64
• 5 = 25
• 9 = 81
Завдання 2
Перший доданок збільшується на одиницю, тому значення суми також збільшується на одиницю.

 

СТОРІНКА 46

Завдання 1 
12 : 2 = 6, 12 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2
12 : 3 = 4, 12 = 3 + 3 + 3 + 3
12 : 6 = 2, 12 = 6 + 6
12 : 4 = 3, 12 = 4 + 4 + 4

 

Завдання 2
1) Бабуся зірвала з грядки 18 огірків і 9 помідорів. Усі овочі вона розклала в банки, по 9 овочів у кожну банку. Скільки вийшло банок з овочами?
Короткий запис
І — 18 ов.
ІІ — 9 ов.
Разом — ?, міститься по 9 ов. — ?

План розв’язування

1) Скільки всього овочів зірвала бабуся з грядки?

2) Скільки банок вийшло?

Чи можна розв’язати задачу іншим способом? 18 : 9 + 9 : 9 = 3 (б.)

Зміни текст задачі так, щоб у її розв’язанні останньою була дія ділення на рівні частини. Усі овочі вона розклала в банки порівно.

2) Бабуся зірвала з грядки 18 огірків, а помідорів — у 2 рази менше. Усі овочі вона розклала в банки, по 9 овочів у кожну банку. Скільки вийшло банок з овочами?
Короткий запис
Було — 18 ов.
Помідорів — ?, у 2 рази менше
Залишилось — ?, розд. по 9 ов. порівну — ?

План розв’язування

1) Скільки помідорів зірвала бабуся з грядки?

2) Скільки всього овочів зірвала бабуся?

3) Скільки банок вийшло?

 

СТОРІНКА 47

Завдання 3 
Бабуся зірвала з дерева 43 сливи. 22 сливи з'їли, а ті сливи, що залишилися, вона роздала дітям, по 3 сливи кожному. Скільки було дітей?
Короткий запис
Було — 43 сл.
З'їли — 22 сл.
Залишилось — ?, роздала по 3 сл. порівну — ?

План розв’язування

1) Скільки залишилося слив?

43 – 22 = 21 (сл.)

2) Скільки було дітей?

21 : 3 = 7 (д.)

Відповідь: 7 дітей.

 

Завдання 4 Порівняй значення виразів, не виконуючи обчислення.
• > 6 • 
• < 5 • 
• 4 + 8 = • 5 
• > 5 • 6
• – < 9 • 6 + 9
6 + 6 + 6 > 6 • – – 6
Завдання 5 З’єднай вирази, які мають однакове значення
90 : 10 = 3 • 3
50 : 5 = 2 • 5
48 : 6 = 2 • 4
14 : 7 = 2 • 1
12 : 2 = 2 • 3
Завдання 6
Якщо р = 5, то (р + р) •  5 = (5 + 5)  5 = 10 • 5 = 50
Якщо р = 3, то (р + р) •  5 = (3 + 3)  5 = 6 • 5 = 30
Якщо р= 4, то (р + р) •  5 = (4 + 4)  5 = 8 • 5 = 40

 

СТОРІНКА 48

Завдання 1
На дитячому майданчику було 15 дівчаток і 14 хлопчиків. Пішли додому 7 дівчаток і 8 хлопчиків. На скільки більше залишилось дівчаток, ніж хлопчиків?

Розв’язання

1) 15  7 = 8 (д.) – залишилося дівчаток

2) 14  8 = 6 (д.) – залишилося хлопчиків

3) 8  6 = 2 (д.)

Відповідь: на 2 дівчинки залишилося більше.

Зміни запитання задачі так, щоб у її розв’язанні останньою була дія додавання. 
Скільки всього дівчаток і хлопчиків залишилось на дитячому майданчику?
Склади та розв’яжи обернену задачу, у якій шуканим буде число  15. На майданчику було декілька  дівчаток і 14 хлопчиків. Коли 7 дівчаток і 8 хлопчиків пішли додому, на майданику залишилось на 2 дівчинки більше, ніж  хлопчиків. Скільки дівчаток було на майданчику спочатку?

Розв’язання

1) 14  8 = 6 (д.) – залишилося хлопчиків

2) 6 + 2 = 8 (д.) – залишилося дівчаток

3) 8 + 7 = 15 (д.) – було дівчаток

Відповідь: 15 дівчаток.

 

СТОРІНКА 49

Завдання 2
У першому кошику лежить 26 яблук, а в другому — 32 яблука. Із першого кошика взяли 18 яблук, а з другого — на 4 яблука більше. Скільки яблук залишилось у двох кошиках?

Розв’язання

1) 18 + 4 = 22 (ябл.) – взяли з другого кошика

2) 26  18 = 8 (ябл.) – залишилося в першому кошику

3) 32  22 = 10 (ябл.) – залишилося в другому кошику

4) 8 + 10 = 18 (ябл.) – залишилося у двох кошиках

Відповідь: 18 яблук.

 

Завдання 3 
«Розклади» горіхи порівну на купки (по-різному на кожному малюнку), обведи ці купки. Запиши відповідні рівності.
18 : 2 = 9, 18 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2
18 : 9 = 2, 18 = 9 + 9
18 : 6 = 3, 18 = 6 + 6 + 6
18 : 3 = 6, 18 = 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3

 

 5 + 9  5 = 25 + 45 = 70
100 – 36 : 6  3 = 100 – 6 • 3 = 100 – 18 = 82
95 – (6  7 – 9) = 95 – (42 – 9) = 95 – 33 = 62

 

Завдання 5
Розглянь малюнок. Склади план виконання завдання, у якому треба дізнатися, периметр якого прямокутника більший.

План розв’язування

1) Виміряти довжину і ширину першого прямокутника.

2) Знайти периметр першого прямокутника.

3) Виміряти довжину і ширину другого прямокутника.

4) Знайти периметр другого прямокутника.

5) Порівняти периметри цих двох прямокутників.

Інші завдання дивись тут...