Інші завдання дивись тут...

СТОРІНКА 52

Завдання 1 Геометричні фігури

Пряма АК.

Точки В, С, D. Відрізки ВС, СD, ВD. Промені: ВА, ВК, СА, СК, DА, DК

 

Завдання 2

Чим відрізняється відрізок від променя? Відрізок обмежений з двох сторін, а промінь з одної. Що в спільне мають відрізок і промінь? Відрізок і промінь – це частина прямої, мають обмеження з одної частини. Чим відрізняється відрізок від прямої? Відрізок обмежений з двох сторін, а пряма безмежна. Чим відрізняється промінь від прямої? Промінь обмежений з одної частини, а пряма безмежна.

 

Завдання 2 Одиниці вимірювання

Яка із зображених фігур має таку властивість, як довжи­на? Відрізок

Чи можна визначити довжину прямої? Ні, бо вона безмежна.

А довжину променя? Також ні, бо промінь обмежений тільки з одної сторони

 

Завдання 3

Тупий кут АОС, гострий кут РМD, прямий кут ТЕВ

 

Завдання 4

Контур якої фігури отримаємо з трьох однакових паличок? Трикутника

У трикутника 3 кути, 3 сторони, 3 вершини

 

СТОРІНКА 53

Завдання 5, 6

3 чотирьох попарно рівних відрізків можна скласти прямокутник

Із чотирьох рівних за довжиною паличок можна побудувати квадрат

 

Завдання 7 

ABCD — квадрат

МРКО — прямокутник

1) він — чотирикутник;

2) усі його кути прямі;

3) усі його сторони рівні.

1) він — чотирикутник;

2) усі його кути прямі;

3) його протилежні сторони рівні

Вправа 8

У трикутника А, В,С три кути ВАС, АВС, ВСА; три вершини А,В,С; три сторони АВ, ВС, СА

У прямокутника DEFG чотири прямих кути GDE, DEF, EFG, FGD; чотири сторони DE, EF,  FG, GD; чотири вершини D, E, F, G

У чотирикутника  HIKL чотири кути LHI, HIK, IKL, KLH; чотири сторони HI, IK, KL, LH; чотири вершини H,I,K, L

У п’ятикутника MNOPQ п’ять кутів  QMN, MNO, NOP, OPQ, PQM; п’ять сторін MN, NO, OP, PQ, QM; п’ять вершин M, N, O, P, Q

У квадрата RSTV чотири прямих кути VRS, RST, STV, TVR; чотири рівні сторони RS, ST, TV, VR;  чотири вершини R, S, T, V

 

Вправа 9  Визнач периметр трикутника зі сторонами 4, 6 і 9 см

Р = 4 + 6 + 9 = 19 (см)

 

СТОРІНКА 54

Завдання 1

95 – 17 = 78

17 + 17 = 34

80 – 73 = 7

80 – 26 = 54

73 – 37 = 36

29 + 29 = 58

54 – 37 = 17

36 – 8 = 28

93 – 86 = 7

 

Завдання 2 

4 • 4 = 16  (бо 16 : 4 = 4)

15 : 5 = 3  (бо 3 • 5 = 15)

24 : 3 = 8  (бо 24 : 8 = 3)

8 • 2 = 16  (бо 16 : 2 = 8)

8 • 3 = 24  (бо 24 : 3 = 8)

40 : 8 = 5   (бо 5 • 8 = 40)

21 : 3 = 7   (бо 21 : 7 = 3)

80 : 8 = 10 (бо 80 : 10 = 8)

 

Завдання 3

Якщо с = 17, тоді (19 + с) : 4 = (19 + 17) : 4 = 36 : 4 = 9

Якщо с = 9, тоді (19 + с) : 4 = (19 + 9) : 4 = 28 : 4 = 7

Якщо с = 21, тоді (19 + с) : 4 = (19 + 21) : 4 = 40 : 4 = 10

 

Завдання 4  Порядок дій

7 • 8 + 32 : 4 = 64

1) 7 • 8 = 56

2) 32 : 4 = 8

3) 56 + 8 = 64

83 – 81 : 9 • 5 = 38

1) 81 : 9 = 9

2) 9 • 5 = 45

3) 83 – 45 = 38

6 • 7 – (50 – 23) : 9 = 39

1) 50 – 23 = 27

2) 6 • 7 = 42

3) 27 : 9 = 3

4) 42 – 3 = 39

Завдання 5

У пісочниці було 12 дітей, а на гойдалках — 9. 4 дитини з пісочниці пішли додому. Скільки всього дітей залиши­лося гратися в пісочниці та гойдатися на гойдалках?

План розв'язування

1) Скільки дітей залишилось у пісочниці?

2) Скільки всього дітей залиши­лося гратися в пісочниці та гойдатися на гойдалках?

Розв'язання

1) 12 – 4 = 8 (д.) – дітей залишилося у пісочниці

2) 8 + 9 = 17 (д.)

Відповідь: гратися в пісочниці та гойдатися на гойдалках залишилося 17 дітей

 

Завдання 6  Побудуй прямокутник зі сторонами 2 см і 4 см. Визнач його периметр. Побудуй квадрат із таким самим периметром.

Р = (2 + 4) • 2 = 12 (см) – периметр прямокутника довжиною 4 см і шириною 2 см (периметр шуканого квадрата)

12 : 4 = 3 (см)  довжина сторони квадрата

СТОРІНКА 55

Завдання 1  Розбили записи на групи

Числові рівності

Рівняння (рівності зі змінними)

45 + 18 = 63

3 • 9 = 27

а – 4 = 8

63 : х = 7

Завдання 2 

Вираз зі змінною

Рівняння

53 – b

х : 3 = 6

х = 6 • 3

х = 18

18 : 3 = 6

6 = 6

4 • y = 24

y = 24 : 4

y = 6
4 • 6 = 24

24 = 24

20 : х = 4

х = 20 : 4

х = 5

20 : 5 = 4

4 = 4

Завдання 3

На ставку плавали 15 качок і 13 гусей. Вибралися на бе­рег 7 качок і 6 гусей. Скільки всього качок і гусей зали­шилося плавати? На скільки менше залишилося плавати

гусей, ніж качок?

Розбили задачу на чотири простих.

1) На ставку плавали 15 качок. Вибралися на бе­рег 7 качок. Скільки качок зали­шилося плавати?

2) На ставку плавали 13 гусей. Вибралися на бе­рег 6 гусей. Скільки гусей зали­шилося плавати?

3) На ставку залишилося плавати 8 качок і 7 гусей. Скільки всього качок і гусей зали­шилося плавати?

4) На ставку залишилося плавати 8 качок і 7 гусей. На скільки менше залишилося плавати гусей, ніж качок?

План розв'язування

1) Скільки качок зали­шилося плавати?

2) Скільки гусей зали­шилося плавати?

3) Скільки всього качок і гусей зали­шилося плавати?

4) На скільки менше залишилося плавати гусей, ніж качок?

Розв'язання

1) 15 – 7 = 8 (к.) – качок зали­шилося плавати

2) 13 – 6 = 7 (г.) – гусей зали­шилося плавати

3) 8 + 7 = 15 (пт.) – всього качок і гусей зали­шилося плавати

4) 8 – 7 = 1 (г.) – на стільки менше залишилося плавати гусей, ніж качок

 

СТОРІНКА 56

Завдання 1  Розбили записи на групи

Числові рівності

Рівняння (рівності із змінними)

38 + 38 = 76

4 • 7 = 28

42 + а = 71

а = 71 – 42

а = 29

42 + 29 = 71

71 = 71

k : 8 = 2

k = 2 • 8

k = 16

16 : 8 = 2

2 = 2

Завдання 2 Рівняння

6 • а = 36

а = 36 : 6

а = 6

6 • 6 = 36

36 = 36

k : 4 = 8

k = 8 • 4

k = 24

24 : 4 = 8

8 = 8

45 : b = 5

b = 45 : 5

b = 9

45 : 9 = 5

5 = 5

у + 7 = 13

у = 13 – 7

у = 8

8 + 7 = 13

13 = 13

Завдання 3

16 + 25 = 41   (бо 41 – 25 = 16)

32 : 4 = 8        (бо 32 : 8 = 4)

75 – 38 = 37    (бо 37 + 38 = 75)

3 • 7 = 21        (бо 21 : 7 = 3)

40 – 24 = 16    (бо 40 – 16 = 24)

32 : 8 = 4        (бо 4 • 8 = 32)

6 • 9 = 54        (бо 54 : 6 = 9)

16 + 34 = 50   (бо 50 – 16 = 34)

 

Завдання 4, 5

17 + m = 53

m = 53 – 17

m = 36

17 + 36 = 53

53 = 53

5 • k = 40

k = 40 : 5

k = 8

5 • 8 = 40

40 = 40

49 : с = 7

с = 49 : 7

с = 7

49 : 7 = 7

7 = 7

а + 26 = 42

а = 42 – 26

а = 16

16 + 26 = 42

42 = 42

9 + у = 16

у = 16 – 9

у = 7

9 + 7 = 16

16 = 16

z : 8 = 3

z = 3 • 8

z = 24

24 : 8 = 3

3 = 3

а – 16 = 5

а = 5 + 16

а = 21

21 – 16 = 5

5 = 5

р • 4 = 28

р = 28 : 4

р = 7

7 • 4 = 28

28 = 28

СТОРІНКА 57

Завдання 6

В автобусі їхало 42 пасажири — чоловіки й жінки. Після того як на зупинці вийшли 7 чоловіків, в автобусі залиши­лось 24 чоловіки. Скільки жінок їхало в автобусі?

Сформулювали кожну просту задачу.

1) Після того як на зупинці вийшли 7 чоловіків, в автобусі залиши­лось 24 чоловіки. Скільки чоловіків їхало в автобусі?

2) В автобусі їхало 42 пасажири — чоловіки й жінки. З них 31 були чоловіки. Скільки жінок їхало в автобусі?

План розв'язування

1) Скільки чоловіків їхало в автобусі?

2) Скільки жінок їхало в автобусі?

Розв'язання

1) 24 + 7 = 31 (ч.) – чоловіків їхало в автобусі

2) 42 – 31 = 11 (ж.)

Відповідь: в автобусі їхало 11 жінок

 

Завдання 7  Яна, Сергій, Євген змагалися з бігу. Визнач, хто з них прибіг першим, другим і третім, якщо істинні твердження: Сергій прибіг не першим і не другим; Євген прибіг не дру­гим; Яна прибігла не третьою.

Сергій прибіг третім, Євген прибіг першим, Яна прибігла другою

Інші завдання дивись тут...