Інші завдання дивись тут...

СТОРІНКА 72

Завдання 1, 2  Одиниці вимірювання

Годинник — прилад, який використовують для визначення часу протягом доби.

На циферблаті годинника 12 поділок.

Відстань між двома сусідніми поділками годинна стрілка проходить за 1 год

Годинна стрілка проходить циферблат годинника повністю (робить повний оберт) за 12 год.

У 1 годині 60 хв.

Хвилинна стрілка проходить відстань між двома сусідніми поділками за 5 хв.

 

Завдання 3  Визначили час за годинником:

1) 3 год 15 хв      2) 7 год 45 хв     З) 4 год 10 хв     4) 8 год 40 хв

 

СТОРІНКА 73

Завдання 4

Час, який показують годинники, якщо триває перша половина доби:

2 год 25 хв      5 год 30 хв      10 год 50 хв        1 год 55 хв

Час, який показують годинники, якщо триває друга половина доби:

14 год 25 хв    17 год 30 хв     22 год 50 хв        13 год 55 хв

 

Завдання 5  Римська система числення

Цифри записані на циферблаті першого годинника: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Цифри, які записані на циферблаті другого годинника:

І — один, ІІ — два, ІІІ — три, ІV — чотири, V — п'ять, VІ — шість, VII — сім, VIII — вісім, IX — дев'ять, X — десять, XI — одинадцять, XII — дванадцять.

 

Завдання 6

а + 18 = 42

а = 42 – 18

а = 24

24 + 18 = 42

42 = 42

55 – b = 38

b = 55 – 38

b = 17

55 – 17 = 38

38 = 38

(13 – 7) • с = 48

6 • с = 48

с = 48 :  6

с = 8

(13 – 7) • 8 =

6 • 8 = 48

48 = 48

6 • k = 54

6 • k = 6 • 9

k = 9

6 • 9 = 54

54 = 54

32 : t = 4

32 : t = 32 : 8

t = 8

32 : 8 = 4

4 = 4

р + 18 = 7 • 9

р + 18 = 63

р = 63 – 18

р = 45

45 + 18 = 63

7 • 9 = 63

63 = 63

с – 27 = 9

с = 9 + 27

с = 36

36 – 27 = 9

9 = 9

р : 7 = 6

р : 7 = 42 : 7

р = 42

42 : 7 = 6

6 = 6

k : (11 – 6) = 24 : 6

k : 5 = 4

k = 4 • 5

k = 20

20 : (11 – 6) = 20 : 5 = 4

24 : 6 = 4

4 = 4

СТОРІНКА 74

Завдання 1, 2

Рівняння:  7 • y = 21     84 + а = 85       b – 29 = 0

 

Завдання 2  Із чисел 13; 30; 54; 80; 70; 93 вибери корені рівнянь

75 – х = 5          у + 12 = 42        с – 40 = 53

х = 70                у = 30               с = 93

 

Завдання 3

Число 3 помножили на невідоме число й одержали 9:

3 • х = 9

х = 9 : 3

х = 3

Невідоме число поділили на 5 і одержали 10:

х : 5 = 10

х = 10 • 5

х = 50

Число 54 поділили на невідоме число й одержали 6:

54 : х = 6

х = 54 : 6

х = 9

 

Завдання 4 

4 • 7 = 28

4 • 8 = 32

4 • 9 = 36

4 • 10 = 40

4 • 11 = 44

4 • 5 = 20

7 • 7 = 49

7 • 8 = 56

7 • 9 = 63

7 • 10 = 70

7 • 11 = 77

7 • 5 = 35

8 • 7 = 56

8 • 8 = 64

8 •  9 = 72

8 • 10 = 80

8 • 11 = 88

8 • 5 = 40

Завдання 5 

Під час акції в магазині Наталка придбала шоколадку за 10 грн, що у 2 рази дешевше, ніж до акції. Визнач, якою була ціна шоколадки до акції.

Розв'язання

10 • 2 = 20 (грн)

Відповідь: 20 гривень

 

СТОРІНКА 75, 76

Завдання 6

1) Дві подруги розділили порівну між собою 4 тістечка. Скільки тістечок отримала кожна дівчинка?

4 : 2 = 2 (т.)

Відповідь: 2 тістечка

 

2) Дві подруги розділили порівну між собою 1 тістечко. Скільки отримала кожна дівчинка?

1 : 2 = 1/2 (т.)

Щоб одержати половину, треба ціле розділити на дві рівні частини та взяти одну таку частину.

 

Завдання 3  Марина зафарбувала половину фігури зеленим олівцем. Разом із тим дівчинка вважає, що можна зафарбувати іншу частину прямокутника і це так само є половина.

Чи погоджуєшся ти з дівчинкою? Так.

Скільки половин у цілому прямокутнику? Дві.

Поміркуй, як ще можна показати половину прямокутника.

 

СТОРІНКА 77

Завдання 4  Ознайомлення з дробами

Половину фігури зафарбовано на рисунках №1, №2, №3

Половина – це ½

 

Завдання 5

1) Тетяна задумала число. Коли вона розділила 24 на це число, то одержала частку чисел 27 і 9. Знайди заду­мане Тетяною число.

24 : х = 27 : 9

24 : х = 3

х = 24 : 3

х = 8

2) Семен задумав число, додав до нього добуток чисел 6 і 5 й одержав 70. Знайди задумане Семеном число.

х + 6 • 5 = 70

х + 30 = 70

х = 70 – 30

х = 40

3) Марія задумала число, відняла його від 31 й одержала число, яке дорівнює різниці добутку чисел 9 і 7 та чис­ла 56. Яке число задумала Марія?

31 – х = 9 • 7 – 56

31 – х = 63 – 56

31 – х = 7

х = 31 – 7

х = 24

 

Завдання 6

Катруся разом із братом виготовили прикраси з намистин — 8 браслетів, по 7 намистин на кожному, і ще кілька під­вісок. Скільки намистин використали діти для підвісок, якщо всього вони викори­стали 91 намистину?

Розв'язання

1) 7 • 8 = 56 (н.) – на браслетах

2) 91 – 56 = 35 (н.)

Відповідь: 35 намистин

 

Завдання 7

9 • 9 – 48 : (39 – 33) • 7 + 4 • 3 : 4 = 81 – 56 + 3 = 28

 

СТОРІНКА 78

Завдання 1  Щоб одержати третину, треба ціле розділити на три

Диню поділили порівну між трьома дітьми. Яку частину дині отримала кожна дитина?

1 : 3 = 1/3

У цілому три третини.

 

Завдання 2 Щоб одержати п’яту частину, треба ціле розділити на п’ять

Торт розрізали на п'ять рівних частин, і кожна дитина взяла одну таку частину. Якою частиною торта поласувала кожна дитина?

1 : 5 = 1/5

 

Завдання 4, 5

На скільки рівних частин розділили ціле? Знаменник дробу

Скільки таких частин узяли? Чисельник дробу

Номери рисунків, на яких зафарбовано третину фігури: 1, 3

 

СТОРІНКА 79

Завдання 6 

Номери рисунків, на яких зафарбовано чверть фігури: 1, 4

Дріб, який позначає чверть, 1/4

 

Завдання 7

На другому рисунку зафарбовано п'яту частину відрізка (поділений на 5 частин, зафарбована одна частина рожевим кольором)

Дріб, який позначає п'яту частину цілого, 1/5

 

Завдання 8  Цілу піцу розрізали на 6; 8; 10 рівних частин. Як назвати одну частину піци в кожному випадку? Запиши одержані дроби.

1/6 (одна шоста), 1/8 (одна восьма), 1/10 (одна десята)

 

Завдання 9  Цілий кавун масою 6 кг розрізали на дві рівні частини.

Як назвати одну таку частину кавуна? Половина

Скільки кілограмів важить половина кавуна?

6 : 2 = 3 (кг)

Що треба зробити, щоб одержати половину кавуна?

Розрізати на 2 рівні частини і взяти 1 таку частину

Що треба зробити, щоб дізнатися про масу половини кавуна?

Масу кавуна поділити на 2

 

Завдання 10 У парку квітів на оформлення фігури жаби витратили 19 кущів зелених хризантем і 8 кущів білих хризантем. На оформлен­ня фігури птаха витратили в 3 рази мен­ше кущів хризантем. Скільки всього кущів хризантем витратили на фігури жаби та птаха?

Розв'язання

1) 19 + 8 = 27 (к.) – на оформлення фігури жаби

2) 27 : 3 = 9 (к.) – на оформлення фігури птаха

3) 27 + 9 = 36 (к.)

Відповідь: 36 кущів

Інші завдання дивись тут...