Інші завдання дивись тут...

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 3 клас Скворцова С.О., Онопрієнко О.В."

СТОРІНКА 94

Завдання 1  Ознайомлення із дробами

Дроби в порядку спадання: 1/3, 1/5, 1/7, 1/8, 1/9, 1/12, 1/15

 

Завдання 2

1/7 від 56 = 56 : 7 = 8     1/3 від 27 = 27 : 3 = 9 

ціле, якщо його 1/5 дорівнює 7, тобто 7 • 5 = 35

ціле, якщо його 1/4 дорівнює 8, тобто 8 • 4 = 32

1/6 від 24 = 24 : 6 = 4      1/3 від 18 = 18 : 3 = 6

 

Завдання 3

1/4 від 8 = 8 : 4 = 2       1/9 від 18 = 18 : 9 = 2 

1/6 від 36 = 36 : 6 = 6

ціле, якщо його 1/2 — це 4, тобто 4 • 2 = 8

ціле, якщо його 1/5 — це 10, тобто 10 • 5 = 50

ціле, якщо його 1/8 — це 6, тобто 6 • 8 = 48

 

Завдання 4  Обернені задачі

1) Проста задача на знаходження частини числа

На озері 9 птахів. Третина всіх птахів — лебеді. Скільки лебедів на озері?

Короткий запис

1 — 9 птахів

1/3 — ?

Схема

Розв'язання

9 : 3 = 3 (л.) – лебедів на озері

Відповідь: на озері 3 лебедів

 

2) Проста задача на знаходження числа за його частиною

На озері 9 лебедів, що становить тре­тину всіх птахів. Скільки птахів на озері?

Короткий запис

1 — ?

1/3 — 9 лебедів

Схема

Розв'язання

Якщо 9 лебедів — це вже 1/3 від усіх птахів, тоді

9 • 3 = 27 (пт.) – птахів на озері

Відповідь: на озері 27 птахів

 

СТОРІНКА 95

Завдання 5

Якщо доданок збільшити (зменшити) на деяке число, то сума збільшиться (зменшиться) на таке саме число.

Якщо множник збільшити (зменшити) у декілька разів, то добуток збільшиться  (зменшиться) у стільки ж разів.

42 + 18 = 60

42 + 19 = 61

18 < 19 на 1

60 < 61 на 1

3 • 2 = 6

3 • 4 = 12

2 < 4 у 2 рази

6 < 12 у 2 рази

13 + 7 = 20

13 + 9 = 22

7 < 9 на 2

20 < 22 на 2

2 • 8 = 16

2 • 4 = 8

8 > 4 у 2 рази

16 > 8 у 2 рази

2 • 5 = 10

4 • 5 = 20

2 < 4 у 2 рази

10 < 20 у 2 рази

3 • 9 = 27

3 • 3 = 9

9 > 3 у 3 рази

27 > 9 у 3 рази

2 спосіб

42 + 18 = 60

42 + 19 = 42 + (18 + 1) = (42 + 18) + 1 = 60 + 1 = 61

3 • 2 = 6

3 • 4 = 3 • (2 • 2) = (3 • 2) • 2 = 6 • 2 = 12

13 + 7 = 20

13 + 9 = 13 + (7 + 2) = (13 + 7) + 2 = 20 + 2 = 22

2 • 8 = 16

2 • 4 = 2 • (8 : 2) = (2 • 8) : 2 = 16 : 2 = 8

2 • 5 = 10

4 • 5 = (2 • 2) • 5 = (2 • 5) • 2 = 10 • 2 = 20

3 • 9 = 27

3 • 3 = 3 • (9 : 3) = (3 • 9) : 3 = 27 : 3 = 9

 

Завдання 6  Складена задача на збільшення на деяке число та знаходження суми

Переслідуючи здобич, рись стрибнула на 3 м, а потім подолала відстань на 1 м більше, стрибнувши через річку. Скільки метрів подолала рись стрибками?

Перший стрибок

Другий стрибок

Всього

3 м

на 1 м більше

?

Короткий запис

І стрибок — 3 м

ІІ стрибок — ?, на 1 м більше

Всього — ?

Схема

Вираз    3 + (3 + 1)

Короткий запис №1

І стрибок — 3 м

ІІ стрибок — ?, на 1 м більше

Короткий запис №2
І стрибок — 3 м

ІІ стрибок — 4 м

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки метрів подолала рись стрибком через річку?

2) Скільки метрів подолала рись стрибками?

Розв’язання

1) 3 + 1 = 4 (м) – метрів подолала стрибком через річку

2) 3 + 4 = 7  (м) – метрів подолала рись стрибками

Відповідь: стрибками рись подолала 7 метрів

 

Завдання 7 Обернені задачі

1) Проста задача на множення

Ганна приготувала сік і налила його в трилітро­ві банки. Скільки всього літрів соку приготувала Ганна, якщо вийшло 7 банок соку?

Соку в 1 банці

Кількість банок

Усього соку

3 л

7

?

Короткий запис

Сік — ? л, 7 банок по 3 л

Схема

Розв’язання

3 • 7 = 21 (л) – всього літрів соку приготувала Ганна

Відповідь: Ганна приготувала 21 літру соку

 

2) Проста задача на ділення

Ганна приготувала 21 літру соку і налила його в 7 банок порівну. Скільки літрів соку в одній банці?

Соку в 1 банці

Кількість банок

Усього соку

?

7

21 літра

21 л — це 7 банок по ? л

Короткий запис

У банці — ? л, 21 л розділити на 7 порівну

Схема

Розв'язання

21 л : 7 = 3 (л.) – літрів соку в одній банці

Відповідь: в одній банці 3 літри соку

 

3) Проста задача на ділення на вміщення

Ганна приготувала 21 літру соку і налила його в трилітро­ві банки. Скільки отримала  банок соку?

Соку в 1 банці

Кількість банок

Усього соку

3 л

?

21 літра

21 л — це ? банок по 3 л

Короткий запис

Банки — ? б., 21 л уміщає по 3 л

Схема

Розв’язання

21 л : 3 = 7 (б.) – банок соку отримала

Відповідь: отримала 7 банок соку

 

Завдання 8  Рівняння

72 – k = 56

k = 72 – 56

k = 16

72 – 16 = 56

56 = 56

р + 18 = 44

р = 44 – 18

р = 26

26 + 18 = 44

44 = 44

8 • с = 48

с = 48 : 8

с = 6

8 • 6 = 48

48 = 48

72 : b = 8

b = 72 : 8

b = 9

72 : 9 = 8

8 = 8

72 – k = 56

72 – k = 72 – 16

k = 16

р + 18 = 44

р + 18 = 26 + 18

р = 26

8 • с = 48

8 • с = 8 • 6

с = 6

72 : b = 8

72 : b = 72 : 9

b = 9

Завдання 9  Порядок дій

4 • 4 : 2 + (30 – 14) : 8 • 7 + 7 : 7 = 8 + 14 + 1 = 23

1) 30 – 14 = 30 – 10 – 4 = 20 – 4 = 16

2) 4 • 4 = 16

3) 16 : 2 = 8

4) 16 : 8 = 2

5) 2 • 7 = 14

6) 7 : 7 = 1

7) 8 + 14 = 14 + 6 + 2 = 22

8) 22 + 1 = 23

 

СТОРІНКА 96

Завдання 1

1) Проста задача на знаходження числа за його частиною

Ведмедик Пух з'їв 8 горнят меду, що становить 1/4 його запасів. Скільки всього горнят меду запас ведмедик?

Короткий запис

1 — ?

1/4 — 8 горнят

Схема

Розв'язання

Якщо 8 горнят — це вже 1/4 від усіх горнят, тоді

8 • 4 = 32 (г.) – горнят меду запас ведмедик

Відповідь: ведмедик запас 32 горнята меду

 

2) Проста задача на знаходження частини числа

У ведмедика Пуха в шафі було 8 горнят меду. Згодом 1/4 цих запасів він сховав у погріб. Скільки горнят меду ведмедик сховав у погріб?

Короткий запис

1 — 8 горнят

1/4 — ?

Схема

Розв'язання

8 : 4 = 2 (г.) – горнят меду ведмедик сховав у погріб

Відповідь: у погріб ведмедик сховав 2 горнята меду

 

3) Складена задача на віднімання четвертини від числа

У ведмедика Пуха в шафі було 8 горнят меду. Згодом 1/4 цих запасів він сховав у погріб. Скільки горнят меду ведмедик залишив у шафі?

Було

Сховав

Залишилося

8 горнят

1/4 було

?

Короткий запис

Було — 8 горнят

Сховав — ?, 1/4 було

Залишилось — ?

Схема

Вираз    8 – 8 : 4

Короткий запис №1

Було — 8 горнят

Сховав — ?, 1/4 було

Короткий запис №2

Було — 8 горнят

Сховав — 2 горнята

Залишилось — ?

План розв’язування

1) Скільки горнят меду ведмедик сховав у погріб?

2) Скільки горнят меду ведмедик залишив у шафі?

Розв’язання

1) 8 : 4 = 2 (г.) – горнят меду ведмедик сховав у погріб

2) 8 – 2 = 6 (г.) – горнят меду ведмедик залишив у шафі

2 спосіб (для старших класів)

1) Якщо 1/4 запасів сховав, тоді залишилося 3/4, тому

8 : 4 • 3 = 6 (г.) – горнят меду ведмедик залишив у шафі

Відповідь: у шафі залишилось 6 горнят меду

Інші завдання дивись тут...

  • Дима
    Очень хороший решебник спасибо вам!!!
    3 грудня 2020 15:25