Інші завдання дивись тут...

СТОРІНКА 25

Завдання 1  Порядок дій

(7 • (18 : 3) – 32 : 4 : 1 • 5) • 9 : 6 = 3

(40 : 5 • 3 : 8 + 4 • 6) + 9 • 4 : 6 = 33

 

Завдання 2, 3

Полічили від 679 до 702: 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702

Полічили від 804 до 780: 804, 803, 802, 801, 800, 799, 798, 797, 796, 795, 794, 793, 792, 791, 780

Визначили місце чисел 789, 400, 589, 330 у натуральному ряді:

788 + 1 = 789       789 – 1 = 788

399 + 1 = 400       400 – 1 = 399

588 + 1 = 589       590 – 1 = 589

329 + 1 = 330       331 – 1 = 330

 

Завдання 4 Розрядний склад чисел

570 = 5 сот. 7 дес.         327 = 3 сот. 2 дес. 7 од.   

400 = 4 сот.                 289 = 2 сот. 8 дес. 9 од.

 

Завдання 5 

У числах 526, 479, 365, 128, 309, 470 визначили загальну кількість сотень:

5 сотень, 4 сотні, 3 сотні, 1 сотня, 3 сотні, 4 сотні

У числах 526, 479, 365, 128, 309, 470 визначили загальну кількість десятків:

52 десятки, 47 десятків, 36 десятків, 12 десятків, 30 десятків,47 десятків

 

СТОРІНКА 26

Завдання 6

190 + 570 = 760              674 – 4 = 670

670 + 180 = 850              234 – 30 = 204

310 – 220 = 90                322 – 300 = 22

730 + 270 = 1000           

630 – 360 = 270

320 – 150 = 170

650 + 260 = 910

800 – 130 = 670

150 + 450 = 600

 

Завдання 7

1) Бабуся сушила гриби. На короткі мотузки вона наниза­ла 20 грибів, по 5 грибів на кожну мотузку, а на довгі мотузки — 16 грибів, по 8 грибів на кожну мотузку. У скільки разів довгих мотузок менше, ніж коротких?

 

Кількість грибів на 1 мотузці

Кількість мотузок

Загальна кількість грибів

Короткі мотузки

5

?

20

Довгі мотузки

8

?, у ? разів менше

16

Розв’язання

1) 20 : 5 = 4 (м.) – коротких мотузок

2) 16 : 8 = 2 (м.) – довгі мотузки

3) 4 : 2 = 2 (рази)

Відповідь: у 2 рази менше довгих мотузок, ніж коротких

 

2) Бабуся сушила гриби. На короткі мотузки вона наниза­ла 20 грибів, по 5 грибів на кожну мотузку, а на дов­гі мотузки — 16 грибів, порівну на кожну мотузку. По скільки грибів на довгих мотузках, якщо довгих мотузок у 2 рази менше, ніж коротких?

 

Кількість грибів на 1 мотузці

Кількість мотузок

Загальна кількість грибів

Короткі мотузки

5

?

20

Довгі мотузки

?

?, у 2 рази менше

16

Розв’язання

1) 20 : 5 = 4 (м.) – коротких мотузок

2) 4 : 2 = 2 (м.) – довгих мотузок

3) 16 : 2 = 8 (гр.)

Відповідь: по 8 грибів на довгих мотузках

 

СТОРІНКА 27

Завдання 1, 2  Характеристика чисел за планом

1) місце числа в натуральному ряді:

2) розрядний склад;

3) способи одержання числа;

4) загальна кількість одиниць кожного розряду.

Число

560

279

600

999

1)

559, 561

278, 280

599, 601

998, 1000

2)

5 сот. 6 дес.

2 сот. 7 дес. 9 од.

6 сот.

9 сот. 9 дес. 9 од.

3)

559 + 1

561 – 1

278 + 1

280 – 1

599 + 1

601 – 1

998 + 1

1000 – 1

4)

560 од.

56 дес.

5 сот.

279 од.

27 дес.

2 сот.

600 од.

60 дес.

6 сот.

999 од.

99 дес.

9 сот.

 

Завдання 3 Натуральні числа

Полічили від 345 до 360: 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360

Полічили від 654 до 640: 654, 653, 652, 651, 650, 649, 648, 647, 646, 645, 644, 643, 642, 641, 640

Полічили від 295 до 311: 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311

 

Завдання 4, 5 Порівняння чисел

34 < 35

234 < 235

79 > 65

479 > 465

48 > 9

148 > 19

86 < 89

486 < 489

607 < 609

852 < 861

345 < 45

456 < 462

347 < 349

99 < 104

726 < 729

500 < 503

211 > 74

800 > 699

511 < 519

82 < 802

Завдання 6

Числа більші за 456, але менші від 472: 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471

Числа більші за 789, але менші від 811: 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810

Числа більші за 380, але менші від 415: 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 888, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414

 

СТОРІНКА 28

Завдання 7

1)  Дідусь посадив 72 кущі помідорів на довгих рядках, по 9 кущів у кожному рядку. 35 кущів помідорів дідусь посадив на коротких рядках, по 5 кущів у кожно­му рядку. Яких рядків більше — довгих чи коротких? На скільки більше?

 

Кількість кущів у 1 ряді

Кількість рядів

Загальна кількість кущів

Довгі

9

?, на ? більше

72

Короткі

5

?

35

Розв’язання

1) 72 : 9 = 8 (р.) – довгих рядків

2) 35 : 5 = 7 (р.) – коротких рядків

3) 8 > 7,  8 – 7 = 1 (р.)

Відповідь: на 1 рядок більше довгих, ніж коротких

 

2) Обернена задача, щоб шуканим у ній було число 9

Дідусь посадив 72 кущі помідорів на довгих рядах. 35 кущів помідорів посадив на коротких рядках, по 5 кущів у кожному рядку. Довгих рядів вийшло на 1 більше, ніж коротких. Скільки кущів у довгому ряду?

 

Кількість кущів у 1 ряді

Кількість рядів

Загальна кількість кущів

Довгі

?

?, на 1 більше

72

Короткі

5

?

35

Розв’язання

1) 35 : 5 = 7 (р.) – коротких рядків

2) 8 + 1 = 9 (р.) – довгих рядків

3) 72 : 9 = 8 (к.)

Відповідь: 8 кущів на довгому ряду

 

3) Обернена задача, щоб шуканим у ній було число 5

Дідусь посадив 72 кущі помідорів на довгих рядках, по 9 кущів у кожному рядку. 35 кущів помідорів дідусь посадив на коротких рядках. Довгих рядів на 1 більше, ніж довгих. Скільки кущів у короткому ряду?

 

Кількість кущів у 1 ряді

Кількість рядів

Загальна кількість кущів

Довгі

9

?, на 1 більше

72

Короткі

?

?

35

Розв’язання

1) 72 : 9 = 8 (р.) – довгих рядків

2) 8 – 1 = 7 (р.) – коротких рядків

3) 35 : 7 = 5 (к.)

Відповідь: 5 кущів у короткому ряду

 

Завдання 8

1) Господар розклав 56 кг перцю порівну в 7 ящиків і 32 кг перцю порівну у 8 сіток. На скільки кілограмів перцю більше в 1 ящику, ніж в 1 сітці?

 

Кількість перцю в 1 пакуванні

Кількість пакувань

Загальна кількість перців

У ящиках

?, на ? більше

7

56

У сітках

?

8

32

Розв’язання

1) 56 : 7 = 8 (кг) – у ящику

2) 32 : 8 = 4 (кг) – у сітці

3) 8 – 4 = 4 (кг.)

Відповідь: на 4 кг перцю більше у ящику, ніж у сітці

 

2) Господар розклав 56 кг перцю порівну в 7 ящиків і 32 кг перцю порівну у 8 сіток. У скільки разів менше кілограмів перцю в 1 сітці, ніж в 1 ящику?

 

Кількість перцю в 1 пакуванні

Кількість пакувань

Загальна кількість перців

У ящиках

?

7

56

У сітках

?, на ? менше

8

32

Розв’язання

1) 56 : 7 = 8 (кг) – у ящику

2) 32 : 8 = 4 (кг) – у сітці

3) 8 – 4 = 4 (кг.)

Відповідь: на 4 кг перцю менше у сітці, ніж у ящику

 

3) Господар розклав 56 кг перцю порівну в 7 ящиків і 32 кг перцю порівну у 8 сіток. Скільки кілограмів перцю в 1 сітці та в 1 ящику разом?

 

Кількість перцю в 1 пакуванні

Кількість пакувань

Загальна кількість перців

У ящиках

?

?

7

56

У сітках

?

8

32

Розв’язання

1) 56 : 7 = 8 (кг) – у ящику

2) 32 : 8 = 4 (кг) – у сітці

3) 8 + 4 = 12 (кг)

Відповідь: 12 кілограмів перцю в 1 сітці та в 1 ящику разом

 

Завдання 9

600 + 40 + 8 = 648      453 – 400 = 53     779 + 1 = 780

567 – 60 = 507             800 + 7 = 807      500 – 1 = 449

300 + 60 = 360            809 – 9 = 800       900 – 700 = 200

280 + 240 = 520

420 – 330 = 90

277 – 70 = 207

 

Завдання 10  Мама розділила мандарини порівну між трьома дітьми. Коли кожна дитина з'їла 4 мандарини, то в них разом залишило­ся стільки мандаринів, скільки спочатку отримала кожна дитина. Скільки манда­ринів отримала кожна дитина від мами?

4 • 3 : 2 = 6 (м.)  

Відповідь: 6 мандаринів отримала кожна дитина від мами

Інші завдання дивись тут...