Інші завдання дивись тут...

СТОРІНКА 29

Завдання 1  Натуральні числа

Числа, які більші за 569, але менші від 580: 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579

Числа, які більші за 891, але менші від 912: 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911

Числа, які менші від 500, але більші за 487: 488, 489, 490, 491, 42, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499

 

Завдання 2  Характеристика чисел за планом

1) місце числа в натуральному ряді:

2) розрядний склад;

3) способи одержання числа;

4) загальна кількість одиниць кожного розряду.

Число

700

399

287

320

1)

699, 701

398, 400

286, 288

319, 321

2)

7 сот.

3 сот. 9 дес. 9 од.

2 сот. 8 дес. 7 од.

3 сот. 2 дес.

3)

699 + 1

701 – 1

398 + 1

400 – 1

286 + 1

288 – 1

319 + 1

321 – 1

4)

700 од.

70 дес.

7 сот.

399 од.

39 дес.

3 сот.

287 од.

28 дес.

2 сот.

320 од.

32 дес.

3 сот.

Завдання 3 Розрядна лічба

263 — число, яке містить 3 одиниці І розряду, 6 одиниць ІІ розряду, 2 одиниці ІІІ розряду

405 — число, яке містить 5 одиниць І розряду, 4 одиниці ІІІ розряду

480 — число, яке містить 4 одиниці ІІІ розряду, 8 одиниць ІІ розряду

 

Завдання 4

1) Склали задачу про смаколики

За 9 цукерок заплатили 36 грн, а за 7 шоколадок – 56 грн. У скільки разів більша ціна шоколадки, ніж цукерки?

 

Ціна (грн)

Кількість (шт.)

Вартість (грн)

Цукерки

?

9

36

Шоколадки

?, у ? разів більша

7

56

Розв’язання

1) 36 : 9 = 4 (грн) – ціна цукерки

2) 56 : 7 = 8 (грн) – ціна шоколадки

3) 8 : 4 = 2 (рази)

Відповідь: ціна шоколадки у 2 рази більша, ніж цукерки

 

2) Обернена задача для знаходження числа 7

Ціна шоколадки у 2 рази більша, ніж цукерки. За 9 цукерок заплатили 36 грн, а за декілька шоколадок — 56 грн. Скільки шоколадок купили?

 

Ціна (грн)

Кількість (шт.)

Вартість (грн)

Цукерки

?

9

36

Шоколадки

?, у 2 рази більша

?

56

Розв’язання

56 : (36 : 9 • 2) = 7 (ш.)

Відповідь: купили 7 шоколадок

 

3) Обернена задача для знаходження числа 9

Ціна шоколадки у 2 рази більша, ніж цукерки. За декілька цукерок заплатили 36 грн, а за 7 шоколадок — 56 грн. Скільки цукерок купили?

 

Ціна (грн)

Кількість (шт.)

Вартість (грн)

Цукерки

?

?

36

Шоколадки

?, у 2 рази більша

7

56

Розв’язання

36 : (56 : 7 : 2) = 9 (ц.)

Відповідь: купили 9 цукерок

 

СТОРІНКА 30

4) Яке ще запитання можна поставити до умови задачі 1?

За 9 цукерок заплатили 36 грн, а за 7 шоколадок – 56 грн. У скільки разів менша ціна цукерки, ніж шоколадки?

 

Ціна (грн)

Кількість (шт.)

Вартість (грн)

Цукерки

?, у ? разів менша

9

36

Шоколадки

?

7

56

Розв’язання

1) 36 : 9 = 4 (грн) – ціна цукерки

2) 56 : 7 = 8 (грн) – ціна шоколадки

3) 8 : 4 = 2 (рази)

Відповідь: ціна цукерки у 2 рази менша, ніж шоколадки

 

Завдання 5 Склали рівняння за текстом задачі

За 6 рейсів вантажівкою перевезли 48 ц зерна, причому кожного рейсу кількість зерна була однаковою. Скільки рей­сів має зробити вантажівка, щоб перевезти 49 ц зерна, якщо за рейс вона братиме на 1 ц зерна менше?

 

Маса вантажу за 1 рейс (ц)

Кількість рейсів

Загальна маса вантажу (ц)

Зробила

48 : 6

6

48

Має зробити

49 : х, на 1 більше

х

49

Нехай х (р.) – кількість рейсів має зробити вантажівка, тоді складемо рівняння

48 : 6 – 49 : х = 1

8 – 49 : х = 1

49 : х = 8 – 1

49 : х = 7

х = 49 : 7

х = 7 (р.)

Відповідь: вантажівка має зробити 7 рейсів

 

Завдання 6  Порівняння чисел

567 < 569

480 > 429

800 < 899

398 > 299

770 > 707

99 < 107

Завдання 7

560 – 170 < 190 + 240

234 – 4 > 200 – 1

437 – 30 > 300 + 90

280 + 150 < 799 + 1

 

Завдання 8  

56 : у = 62 – 55

56 : у = 7

у = 56 : 7

у = 8

56 : 8 = 7

62 – 55 = 7

7 = 7

а + 24 = 8 • 5

а + 24 = 40

а = 40 – 24

а = 16

16 + 24 = 40

8 • 5 = 40

40 = 40

(k + 6) • 9 = 100 – 37

(k + 6) • 9 = 63

k + 6 = 63 : 9

k + 6 = 7

k = 7 – 6

k = 1

(1 + 6) • 9 = 63

100 – 37 = 63

63 = 63

Інші завдання дивись тут...