Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020

Серія "Вчимось разом" до підручника 

"Математика 3 клас Скворцова С., Онопрієнко О. (частина 2)"

Сторінка 49

Завдання 1, 2

560 + 270 = 560 + 40 + 230 = 600 + 230 = 830

810 – 380 = 810 – 310 – 70 = 500 – 70 = 430

440 + 290 = 440 + 60 + 230 = 500 + 230 = 730

620 – 240 = 620 – 220 – 20 = 400 – 20 = 380

 

Завдання 3

Додавання частинами:

36 + 27 = (30 + 6) + 27 = (30 + 27) + 6 = 57 + 6 = 63

360 + 270 = (300 + 60) + 270 = (300 + 270) + 60 = 570 + 60 = 630

36 + 27 = (3 + 33) + 27 = (3 + 27) + 33 = 30 + 33 = 63

360 + 270 = (30 + 330) + 270 = (30 + 270) + 330 = 300 + 330 = 630

Віднімання частинами:

83 – 66 = (80 + 3) – 66 = (80 – 66) + 3 = 14 + 3 = 17

830 – 660 = (800 + 30) – 660 = (800 – 660) + З0 = 140 + З0 = 170

83 – 66 = (76 + 7) – 66 = (76 – 66) + 7 = 10 + 7 = 17

830 – 660 = (760 + 70) – 660 = (760 – 660) + 70 = 100 + 70 = 170

 

Сторінка 50

Завдання 4

430 – 270 = (400 + 30) – 270 = (400 – 270) + 30 = 130 + 30 = 160

180 + 240 = (100 + 80) + 240 = (100 + 240) + 80 = 340 + 80 = 420

360 + 360 = (300 + 60) + 360 = (300 + 360) + 60 = 660 + 60 = 720

640 – 290 = (600 + 40) – 290 = (600 – 290) + 40 = 310 + 40 = 350

710 – 550 = (700 + 10) – 550 = (700 – 550) + 10 = 150 + 10 = 160

320 + 490 = (300 + 20) + 490 = (300 + 490) + 20 = 790 + 20 = 810

470 + 180 = (400 + 70) + 180 = (400 + 180) + 70 = 580 + 70 = 650

830 – 660 = (800 + 30) – 660 = (800 – 660) + 30 = 140 + 30 = 170

 

Завдання 5 Задача на ділення на вміщення

Білка знайшла купку горіхів. Вона може перенести їх до свого дупла за 6 разів, якщо щоразу братиме по 3 горі­хи. За скільки разів білка перенесе горіхи до дупла, якщо щоразу братиме по 2 горіхи?

1 спосіб (арифметичний метод розв’язування)

Способи

Кількість горіхів за 1 ходку

Кількість ходок

Загальна кількість горіхів

І

3

6

?

ІІ

2

?

однаково

Короткий запис №1

Горіхів — ? г., 6 разів по 3 горіхи

Короткий запис №2

18 горіхів — це ? разів по 2 горіхи

Вираз           3 • 6 : 2

Розв'язання

1) 3 • 6 = 18 (г.) – горіхів у білки.

2) 18 : 2 = 9 (р.) – разів буде переносити.

2 спосіб (алгебраїчний метод розв'язування )

Способи

Кількість горіхів за 1 ходку

Кількість ходок

Загальна кількість горіхів

І

3

6

3 • 6

ІІ

2

а

2 • а

Нехай а (р.) – ходок потрібно, переносячи по 2 горіхи, тоді 2 • а (г.) – горіхів у білки, також 3 • 6 (г.) – горіхів у білки. Складемо рівняння.

2 • а = 3 • 6

2 • а = 18

а = 18 : 2

а = 9 (р.)

Відповідь: до дупла білка перенесе горіхи за 9 разів.

 

Завдання 6 Рівняння

34 : х = 1

х = 34 : 1

х = 34

34 : 34 = 1

а – 8 = 17

а = 17 + 8

а = 25

25 – 8 = 17

17 = 17

у : 7 = 6

у = 6 • 7

у = 42

42 : 7 = 6

6 = 6

k • 4 = 16 + 64 : 8

k • 4 = 24

k = 24 : 4

k = 6

6 • 4 = 24

16 + 64 : 8 = 24

24 = 24

Сторінка 51

Завдання 1

Додавання частинами:

560 + 270 = 560 + (200 + 70) = (560 + 200) + 70 = 760 + 70 = 830

560 + 270 = 560 + (40 + 230) = (560 + 40) + 230 = 600 + 230 = 830

560 + 270 = (500 + 60) + 270 = (500 + 270) + 60 = 770 + 60 = 830

560 + 270 = (530 + 30) + 270 = 530 + (30 + 270) = 530 + 300 = 830

Віднімання частинами:

820 – 770 = 820 – (700 + 70) = 820 – 700 – 70 = 120 – 70 = 50

820 – 770 = 820 – (720 + 50) = 820 – 720 – 50 = 100 – 50 = 50

820 – 770 = (800 + 20) – 770 = (800 – 770) + 20 = 30 + 20 = 50

820 – 770 = (50 + 770) – 770 = 50 + (770 – 770) = 50

 

Завдання 2

530 + 170 = 530 + 70 + 100 = 600 + 100 = 700

710 – 190 = 710 – 110 – 80 = 600 – 80 = 520

400 + 50 = 450                  780 – 380 = 400

630 – 140 = 630 – 130 – 10 = 500 – 10 = 490

459 + 1 = 460  (додати 1 — знайти наступне число)

370 – 280 = 70 + (300 – 280) = 70 + 20 = 90

180 + 740 = 180 + 20 + 720 = 200 + 720 = 920

 

Завдання 3 Складена задача на ділення на вміщення

Віктор допомагав своєму батьку-фермеру садити дерева. Разом вони посадили 24 саджанці груш у 3 ряди, порівну саджан­ців у кожному ряді, і 28 саджанців яблунь. Скільки рядів яблунь було посаджено, якщо яблунь у кожному ряді в 2 рази менше, ніж груш?

Дерева

Саджанців у ряду

Кількість рядів

Загальна кількість саджанців

Груші

?

3

24

Яблуні

?, у 2 рази менше

?

28

Короткий запис

Груші — 3 ряди — 24 с., 1 ряд — ? саджанців

Яблуні — ? рядів — 28 с, 1 ряд — ?, у 2 рази менше

Вираз         28 : (24 : 3 : 2)

Розв'язання

1) 24 : 3 = 8 (гр.) – груш у ряді.

2) 8 : 2 = 4 (ябл.) – яблунь у ряді.

3) 28 : 4 = 7 (р.) – рядів яблунь було посаджено.

Відповідь: було посаджено 7 рядів яблунь.

 

Завдання 4 Білка задала зайцю 6 задач. За кожне правильне розв'язання заєць отримував 3 морквини, а за кож­не неправильне розв'язання білка забирала в нього 2 морквини. Скільки задач правильно розв'язав заєць, якщо врешті-решт у нього залишилося 8 морквин?

Міркуємо так. Якби він розв’язав усі 6 задач, то отримав би 18 морквин. Але за кожну невирішену задачу треба відняти 5 морквин, нараховані 3 морквини і забрані 2 морквини, тому

18 – (3 + 2) = 13 (м.) – морквин за 5 задач.

13 – (3 + 2) = 8 (м.) – морквин за 4 задачі.

Всього задач

перша

друга

третя

четверта

п’ята

шоста

Всього морквин

6 задач

3

3

3

3

3

3

18

5 задач

3

2 + 1

3

3

3

3

13

4 задачі

 

1

3

2 + 1

3

3

8

2 спосіб

Розв'язання

1) 3 • 6 = 18 (м.) – морквин за 6 розв’язаних задач.

2) 18 – 8 = 10 (м.) – морквин втратив.

3) 3 + 2 = 5 (м.) – морквин втрачає за нерозв’язану задачу (3 нараховані і 2 забрані).

4) 10 : 5 = 2 (з.) – нерозв’язані задачі.

5) 6 – 2 = 4 (з.) – розв’язані задачі.

Відповідь: заєць розв’язав 4 задачі.

 

Сторінка 52

Завдання 1  Сума розрядних доданків

456 = 400 + 50 + 6              378 = 300 + 70 + 8

340 = 300 + 40                    980 = 900 + 80

 

Завдання 2

96 = 80 + 16              670 = 500 + 170            340 = 200 + 140

810 = 700 + 110         560 = 400 + 160

 

Завдання 3

Порозрядне додавання з переходом через десяток:

68 + 24 = (60 + 8) + (20 + 4) = (60 + 20) + (8 + 4) = 80 + 12 = 92

680 + 240 = (600 + 80) + (200 + 40) = (600 + 200) + (80 + 40) = 800 + 120 = 920

Порозрядне віднімання з переходом через десяток:

84 – 36 = (70 + 14) – (30 + 6) = (70 – 30) + (14 – 6) = 40 + 8 = 48

840 – 360 = (700 + 140) – (300 + 60) = (700 – 300) + (140 – 60) = 400 + 80 = 480

Інші завдання дивись тут...