Інші завдання дивись тут...

СТОРІНКА 53

Завдання 4  Порозрядне додавання та віднімання

580 + 230 = 700 + 110 = 810

520 – 450 = 0 + 70 = 70

770 – 490 = 200 + 80 = 280

380 + 250 = 500 + 130 = 630

640 + 170 = 700 + 110 = 810

700 – 360 = 300 + 40 = 340

810 – 640 = 100 + 70 = 170

370 + 560 = 800 + 130 = 930

 

Завдання 2

Із відрізу тканини пошили 9 спідниць, витративши на кожну 2 м тканини. Скільки суконь можна було б пошити з цього відрізу, витрачаючи на кожну сукню 3 м тканини?

1 спосіб (арифметичний метод)

Розв'язання

1) 2 • 9 = 18 (м) – метрів у відрізі

2) 18 : 3 = 6 (с.)

Відповідь: з цього відрізу можна було б пошити 6 суконь

 

Завдання 6  Порядок дій

430 + 190 – (830 – 340) : 7 • 3 = 410

(90 • 6 – 50) : 70 + 3 • 30 • 9 – 17 = 800

180 + 640 : 8 • 4 – 630 : 70 • 10 = 410

(70 • 3 – 9 • 20) : 10 • 60 : 30 = 6

 

Завдання 7  Визнач радіус кола діаметром 8 см. Накресли це коло.

8 см : 2 = 4 см – радіус кола

Завдання 8

5 • 80 = 400

490 : 7 = 70

80 • 9 = 720

6 • 60 = 360

280 : 7 = 40

60 • 9 = 540

810 : 90 = 9

560 : 8 = 70

60 • 10 = 600

450 : 50 = 9

360 : 6 = 60

60 • 3 = 180

120 : 2 = 60

630 : 70 = 9

6 • 20 = 120

360 : 90 = 4

Завдання 9

У двох кошиках 75 слив. Коли з першого кошика взяли 6 слив, а з другого — 9 слив, то в коши­ках залишилося слив порівну. Скільки слив було в кожному кошику спочатку?

Розв'язання

1) 6 + 9 = 15 (сл.) – забрали

2) 75 – 15 = 60 (сл.) – залишилось 

3) 60 : 2 = 30 (сл.) – залишилось в ящику

4) 30 + 6 = 36 (сл.) 

5) 30 + 9 = 39 (сл.) 

Відповідь: у першому ящику було 36 слив, у другому – 39 слив

 

СТОРІНКА 54

Завдання 1

1) 350 + 480 = 350 + 400 + 80 = 830

350 + 480 = 350 + 50 + 430 = 830

350 + 480 = 300 + 50 + 480 = 830

350 + 480 = 330 + 20 + 480 = 830

350 + 480 = 300 + 400 + 50 + 80 = 830

350 + 480 = 350 + 500 – 20 = 830

2) 540 – 360 = 540 – 300 – 60 = 180

540 – 360 = 540 – 340 – 20 = 180

540 – 360 = 500 + 40 – 360 = 180

540 – 360 = 80 + 460 – 360 = 180

540 – 360 = 400 – 300 + 140 – 60 = 180

540 – 360 = 540 – 400 + 40 = 180

 

Завдання 2

730 – 480 = 250

460 + 270 = 730

540 + 190 = 730

640 – 450 = 190

810 – 490 = 320

360 + 360 = 720

240 + 670 = 910

820 – 750 = 70

 

Завдання 3

720 : 8 = 90

210 : 70 = 3

7 • 70 = 490

9 • 100 = 900

300 : 50 = 6

40 • 8 = 320

160 : 2 = 80

40 • 9 = 360

Завдання 4

Вартість трьох ялинкових прикрас і вар­тість чотирьох пакетів «дощику» — одна­кові. Ціна однієї прикраси становить 8 гри­вень. Визнач ціну пакета «дощику».

Розв'язання

1) 8 • 3 = 24 (грн) – вартість ялинкової прикраси або пакета «дощику»

2) 24 : 4 = 6 (грн)

Відповідь: ціна пакета «дощику» 6 гривень

 

Обернена задача на знаходження числа 8

Розв'язання

1) 6 • 4 = 24 (грн) – вартість ялинкової прикраси або пакета «дощику»

2) 24 : 3 = 8 (грн)

Відповідь: ціна ялинкової прикраси 8 гривень

 

Обернена задача на знаходження числа 4

Розв'язання

1) 8 • 3 = 24 (грн) – вартість ялинкової прикраси або пакета «дощику»

2) 24 : 6 = 4 (п.)

Відповідь: купили 4 пакети «дощику»

 

Обернена задача на знаходження числа 3

Розв'язання

1) 6 • 4 = 24 (грн) – вартість ялинкової прикраси або пакета «дощику»

2) 24 : 8 = 3 (п.)

Відповідь: купили 3 ялинкові прикраси

 

СТОРІНКА 55

Завдання 1

1) За 3 книжки заплатили 240 грн. Ціна кни­жок і квитків до театру однакова. Скіль­ки квитків до театру можна придбати на 480 грн?

 

Ціна (грн)

Кількість (шт.)

Вартість (грн)

Книжки

?

3

240

Квитки

однакова

?

480

Розв'язання

1) 240 : 3 = 80 (грн) — ціна книжки або квитка

2) 480 : 80 = 6 (кв.)

Відповідь: можна придбати 6 квитків

 

2) Для нагородження переможців шкільного конкурсу читців виділили деяку суму грошей. На ці гроші можна купити або 3 книжки, по 80 грн за кожну, або 6 квитків до театру. Яка ціна одного квитка до театру?

 

Ціна (грн)

Кількість (шт.)

Вартість (грн)

Книжки

80

3

?

Квитки

?

6

однакова

Розв'язання

1) 80 • 3  = 240 (грн) – вартість книжок або квитків

2) 240 : 6 = 40 (грн)

Відповідь: ціна квитка 40 гривень

 

3) Для нагородження переможців конкурсу бальних танців купили однакову кількість книжок і квитків до театру. За книжки ціною 80 грн кожна заплатили 240 грн. Яка ціна квитка, якщо за всі квитки заплатили 300 грн?

 

Ціна (грн)

Кількість (шт.)

Вартість (грн)

Книжки

80

?

240

Квитки

?

однакова

300

Розв'язання

1) 240 : 80 = 3 (шт.) — кількість книжок або квитків

2) 300 : 3 = 100 (грн)

Відповідь: ціна квитка 100 гривень

 

СТОРІНКА 56

Завдання 2

Купили однакову кількість кілограмів яблук і слив. Ціна кілограма яблук — 6 грн, а слив — 10 грн. Знайди вартість яблук, якщо вартість слив ста­новила 20 грн.

План розв’язування

1) Скільки купили слив?

2) Знайди вартість яблук.

Розв'язання

1) 20 : 10 = 2 (шт.) — кількість слив або яблук

2) 6 • 2 = 12 (грн)

Відповідь: вартість яблук 12 гривень

 

Завдання 3

440 + 270 = 710

550 – 260 = 290

430 + 290 = 720

620 – 450 = 170

360 + 270 = 630

540 – 280 = 260

670 + 180 = 850

910 – 770 = 140

350 + 270 = 620

430 – 270 = 160

280 + 280 = 560

810 – 650 = 160

 

Завдання 4  У двох коробках 84 цукерки. Коли з першої коробки взяли 44 цукерки, а з другої — 30 цукерок, то в ко­робках залишилося цукерок порівну. Скільки цукерок було в кожній коробці спочатку?

Інші завдання дивись тут...