Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020

Серія "Вчимось разом" до підручника 

"Математика 3 клас Скворцова С., Онопрієнко О. (частина 2)"

Сторінка 53

Завдання 4  Порозрядне додавання та віднімання з переходом через десяток

580 + 230 = (500 + 80) + (200 + 30) = (500 + 200) + (80 + 30) = 700 + 110 = 810

520 – 450 = (400 + 120) – (400 + 50) = (400 – 400) + (120 – 50) = 0 + 70 = 70

770 – 490 = (600 + 170) – (400 + 90) = (600 – 400) + (170 – 90) = 200 + 80 = 280

380 + 250 = (300 + 80) + (200 + 50) = (300 +200) + (80 + 50) = 500 + 130 = 630

640 + 170 = (600 + 40) + (100 + 70) = (600 + 100) + (40 + 70) = 700 + 110 = 810

700 – 360 = (600 + 100) – (300 + 60) = (600 – 300) + (100 – 60) = 300 + 40 = 340

810 – 640 = (700 + 110) – (600 + 40) = (700 – 600) + (110 – 40) = 100 + 70 = 170

370 + 560 = (300 + 70) + (500 + 60) = (300 + 500) + (70 + 60) = 800 + 130 = 930

 

Завдання 5 Складена задача на множення

Із відрізу тканини пошили 9 спідниць, витративши на кожну 2 м тканини. Скільки суконь можна було б пошити з цього відрізу, витрачаючи на кожну сукню 3 м тканини?

1 спосіб (арифметичний метод розв'язування)

 

Кількість метрів на 1 виріб

Кількість виробів

Загальна кількість метрів

спідниці

2

9

?

сукні

3

?

однаково

Короткий запис №1

Відріз — ? м., 9 спідниць по 2 м

Короткий запис №2

Сукні — ? с., 18 м уміщають по 3 м

Вираз          2 • 9 : 3

Розв'язання

1) 2 • 9 = 18 (м) – метрів у відрізі.

2) 18 : 3 = 6 (с.) – суконь можна було би пошити.

2 спосіб (алгебраїчний метод розв'язування )

 

Кількість метрів на 1 виріб

Кількість виробів

Загальна кількість метрів

спідниці

2

9

2 • 9

сукні

3

а

3 • а

Нехай а (с.) – кількість суконь, тоді 3 • а (м) – метрів у відрізі, також 2 • 9 (м) – метрів у відрізі. Складемо рівняння.

3 • а = 2 • 9

3 • а = 18

а = 18 : 3

а = 6 (с.) 

Відповідь: із цього відрізу можна було би пошити 6 суконь.

 

Завдання 6  Порядок дій

430 + 190 – (830 – 340) : 7 • 3 = 410

1) 830 – 340 = 830 – 330 – 10 = 500 – 10 = 490

2) 490 : 7 = 70

3) 70 • 3 = 210

4) 430 + 190 = 500 + 120 = 620

5) 620 – 210 = 410

180 + 640 : 8 • 4 – 630 : 70 • 10 = 410

1) 640 : 8 = 80

2) 80 • 4 = 320

3) 630 : 70 = 9

4) 9 • 10 = 90

5) 180 + 320 = 400 + 100 = 500

6) 500 – 90 = 410

(90 • 6 – 50) : 70 + 3 • 30 • 9 – 17 = 800

1) 90 • 6 = 540

2) 540 – 50 = 540 – 40 – 10 = 500 – 10 = 490

3) 490 : 70 = 7

4) 3 • 30 = 90

5) 90 • 9 = 810

6) 810 + 7 = 817

7) 817 – 17 = 800

(70 • 3 – 9 • 20) : 10 • 60 : 30 = 6

1) 70 • 3 = 210

2) 9 • 20 = 180

3) 210 – 180 = 210 – 110 – 70 = 100 – 70 = 30

4) 30 : 10 = 3

5) 3 • 60 = 180

6) 180 : 30 = 6

Завдання 7  Визнач радіус кола діаметром 8 см. Накресли це коло.

8 см : 2 = 4 см – радіус кола.

Завдання 8 Рівняння

5 • 80 = 400

490 : 7 = 70

80 • 9 = 720

6 • 60 = 360

280 : 7 = 40

60 • 9 = 540

810 : 90 = 9

560 : 8 = 70

60 • 10 = 600,  оскільки  600 : 60 = 10

450 : 50 = 9,  оскільки 450 : 9 = 50

360 : 6 = 60, оскільки 60 • 6 = 360

60 • 3 = 180,  оскільки 180 : 3 = 60

120 : 2 = 60,  оскільки 60 • 2 = 120

630 : 70 = 9,  оскільки 630 : 9 = 70

6 • 20 = 120,  оскільки 120 : 6 = 20

360 : 90 = 4,  оскільки 4 • 90 = 360

Завдання 9  У двох кошиках 75 слив. Коли з першого кошика взяли 6 слив, а з другого — 9 слив, то в коши­ках залишилося слив порівну. Скільки слив було в кожному кошику спочатку?

Розв'язання

1) 6 + 9 = 15 (сл.) – всього слив забрали.

2) 75 – 15 = 60 (сл.) – слив залишилось порівну у ящиках.

3) 60 : 2 = 30 (сл.) – слив залишилось у кожному ящику.

4) 30 + 6 = 36 (сл.) – слив було в першому ящику спочатку.

5) 30 + 9 = 39 (сл.) – слив було у другому ящику спочатку.

Відповідь: спочатку в першому ящику було 36 слив, у другому – 39 слив.  

 

Сторінка 54

Завдання 1

1) Додавання частинами:

350 + 480 = 350 + (400 + 80) = (350 + 400) + 80 = 750 + 80 = 830

350 + 480 = 350 + (50 + 430) = (350 + 50) + 430 = 400 + 430 = 830

350 + 480 = (300 + 50) + 480 = (300 + 480) + 50 = 780 + 50 = 830

350 + 480 = (330 + 20) + 480 = 330 + (20 + 480) = 330 + 500 = 830

350 + 480 = (300 + 50) + (400 + 80) = (300 + 400) + (50 + 80) = 700 + 130 = 830

350 + 480 = 350 + (500 – 20) = (350 + 500) – 20 = 850 – 20 = 830

2) Віднімання частинами:

540 – 360 = 540 – (300 + 60) = 540 – 300 – 60 = 240 – 60 = 180

540 – 360 = 540 – (340 + 20) = 540 – 340 – 20 = 200 – 20 = 180

540 – 360 = (500 + 40) – 360 = (500 – 360) + 40 = 140 + 40 = 180

540 – 360 = (80 + 460) – 360 = 80 + (460 – 360) = 80 + 100 = 180

540 – 360 = (400 + 140) – (300 + 60) = (400 – 300) + (140 – 60) = 100 + 80 = 180

540 – 360 = 540 – (400 – 40) = 540 – 400 + 40 = 140 + 40 = 180

 

Завдання 2

730 – 480 = 730 – 430 – 50 = 300 – 50 = 250

460 + 270 = (400 + 200) + (60 + 70) = 600 + 130 = 730

540 + 190 = 540 + (100 + 90) = 540 + 100 + 90 = 640 + 90 = 730

640 – 450 = 640 – 440 – 10 = 200 – 10 = 190

810 – 490 = (700 + 110) – (400 + 90) = (700 – 400) + (110 – 90) = 300 + 20 = 320

360 + 360 = (300 + 300) + (60 + 60) = 600 + 120 = 720

240 + 670 = (200 + 600) + (40 + 70) = 800 + 110 = 910

820 – 750 = (700 + 120) – (700 + 50) = (700 – 700) + (120 – 50) = 70

 

Завдання 3

720 : 8 = 90

210 : 70 = 3

7 • 70 = 490

9 • 100 = 900

300 : 50 = 6,  оскільки 6 • 50 = 300

40 • 8 = 320, оскільки 320 : 8 = 40

160 : 2 = 80,  оскільки 160 : 80 = 2

40 • 9 = 360,  оскільки 360 : 40 = 9

Завдання 4 Ціна, кількість, вартість

Складена задача на ділення

Вартість трьох ялинкових прикрас і вар­тість чотирьох пакетів «дощику» — одна­кові. Ціна однієї прикраси становить 8 гри­вень. Визнач ціну пакета «дощику».

Товар

Ціна (грн)

Кількість

Вартість (грн)

Ялинкові прикраси

8

3

?

Пакети «дощику»

?

4

однаково

Вираз          (8 • 3) : 4

Розв'язання

1) 8 • 3 = 24 (грн) – вартість пакета «дощику» (ялинкової прикраси).

2) 24 : 4 = 6 (грн) – ціна пакета «дощику».

Відповідь: ціна пакета «дощику» 6 гривень.

Обернена задача на знаходження числа 8

Вартість трьох ялинкових прикрас і вар­тість чотирьох пакетів «дощику» — одна­кові. Ціна одного пакета «дощику» становить 6 гри­вень. Визнач ціну ялинкової прикраси.

Вираз         (6 • 4) : 3      

Розв'язання

1) 6 • 4 = 24 (грн) – вартість ялинкової прикраси (пакета «дощику»).

2) 24 : 3 = 8 (грн) – ціна ялинкової прикраси.

Відповідь: ціна ялинкової прикраси 8 гривень.

Обернена задача на знаходження числа 4

Вартість трьох ялинкових прикрас і вар­тість декількох пакетів «дощику» — одна­кові. Ціна однієї прикраси становить 8 гри­вень, а пакета «дощику» – 6 грн. Скільки пакетів  «дощику» купили?

Вираз           (8 • 3) : 6

Розв'язання

1) 8 • 3 = 24 (грн) – вартість пакета «дощику» (ялинкової прикраси).

2) 24 : 6 = 4 (п.) – пакетів «дощику» купили.

Відповідь: купили 4 пакети «дощику».

Обернена задача на знаходження числа 3

Вартість 4 пакетів «дощику» і вар­тість декількох ялинкових прикрас — одна­кові. Ціна однієї прикраси становить 8 гри­вень, а пакета «дощику» – 6 грн. Скільки ялинкових прикрас купили?

Вираз         (6 • 4) : 8

Розв'язання

1) 6 • 4 = 24 (грн) – вартість ялинкової прикраси (пакета «дощику»).

2) 24 : 8 = 3 (п.) – ялинкових прикрас купили.

Відповідь: купили 3 ялинкові прикраси.

 

Сторінка 55

Завдання 1

1) Складена задача на ділення на вміщення

За 3 книжки заплатили 240 грн. Ціна кни­жок і квитків до театру однакова. Скіль­ки квитків до театру можна придбати на 480 грн?

Товар

Ціна (грн)

Кількість

Вартість (грн)

Книжки

?

3

240

Квитки

однакова

?

480

Коротка умова

Книжки — 3 штуки — 240 грн

Квитки — ? штук — 480 грн

Вираз           480 : (240 : 3)

Розв'язання

1) 240 : 3 = 80 (грн) — ціна квитка (книжки).

2) 480 : 80 = 6 (кв.) – квитків можна придбати.

Відповідь: до театру можна придбати 6 квитків.

2) Складена задача на ділення

Для нагородження переможців шкільного конкурсу читців виділили деяку суму грошей. На ці гроші можна купити або 3 книжки, по 80 грн за кожну, або 6 квитків до театру. Яка ціна одного квитка до театру?

Товар

Ціна (грн)

Кількість (шт.)

Вартість (грн)

Книжки

80

3

?

Квитки

?

6

однакова

Вираз              (80 • 3) : 6 

Розв'язання

1) 80 • 3  = 240 (грн) – вартість квитків (книжок).

2) 240 : 6 = 40 (грн) – ціна квитка до театру.

Відповідь: ціна квитка до театру 40 гривень.

3) Складена задача на ділення

Для нагородження переможців конкурсу бальних танців купили однакову кількість книжок і квитків до театру. За книжки ціною 80 грн кожна заплатили 240 грн. Яка ціна квитка, якщо за всі квитки заплатили 300 грн?

Товар

Ціна (грн)

Кількість (шт.)

Вартість (грн)

Книжки

80

?

240

Квитки

?

однакова

300

Вираз         300 : (240 : 80)

Розв'язання

1) 240 : 80 = 3 (шт.) — купили квитків (книжок).

2) 300 : 3 = 100 (грн) – ціна квитка.

Відповідь: ціна квитка 100 гривень.

 

Сторінка 56

Завдання 2 Складена задача на множення

Купили однакову кількість кілограмів яблук і слив. Ціна кілограма яблук — 6 грн, а слив — 10 грн. Знайди вартість яблук, якщо вартість слив ста­новила 20 грн.

Товар

Ціна (грн)

Кількість

Вартість (грн)

Яблука

6

однакова

?

Сливи

10

?

20

Вираз            6 • (20 : 10)

План розв’язування

1) Скільки кілограмів яблук (слив) купили?

2) Знайди вартість яблук.

Розв'язання

1) 20 : 10 = 2 (кг) — кілограмів яблук (слив) купили.

2) 6 • 2 = 12 (грн) – вартість яблук.

Відповідь: вартість яблук 12 гривень.

 

Завдання 3

440 + 270 = 440 + 200 + 70 = 640 + 70 = 710

550 – 260 = 550 – 250 – 10 = 300 – 10 = 290

430 + 290 = (400 + 200) + (30 + 90) = 600 + 120 = 720

620 – 450 = (500 + 120) – (400 + 50) = (500 – 400) + (120 – 50) = 100 + 70 = 170

360 + 270 = 360 + (300 – 30) = 360 + 300 – 30 = 660 – 30 = 630

540 – 280 = 540 – (300 – 20) = 540 – 300 + 20 = 240 + 20 = 260

670 + 180 = 670 + 30 + 150 = 700 + 150 = 850

910 – 770 = 910 – 710 – 60 = 200 – 60 = 140

350 + 270 = (300 + 200) + (50 + 70) = 500 + 120 = 620

430 – 270 = (300 + 130) – (200 + 70) = (300 – 200) + (130 – 70) = 100 + 60 = 160

280 + 280 = (200 + 200) + (80 + 80) = 400 + 160 = 560

810 – 650 = 810 – 610 – 40 = 200 – 40 = 160

 

Завдання 4  У двох коробках 84 цукерки. Коли з першої коробки взяли 44 цукерки, а з другої — 30 цукерок, то в ко­робках залишилося цукерок порівну. Скільки цукерок було в кожній коробці спочатку?

Розв'язання

1) 44 + 30 = 74 (ц.) – всього цукерок забрали.

2) 84 – 74 = 10 (ц.) – залишилось цукерок порівну в коробках.  

3) 10 : 2 = 5 (ц.) – залишилось цукерок у кожній коробці.

4) 5 + 44 = 49 (ц.) – цукерок було у першій коробці спочатку.

5) 5 + 30 = 35 (ц.) – цукерок було у другій коробці спочатку.

Відповідь: спочатку в першій коробці було 49 цукерок, у другій – 35 цукерок. 

Інші завдання дивись тут...