Інші завдання дивись тут... 

СТОРІНКА 126

Завдання 1

5 • 100 = 500     56 : 1 = 56    670 : 10 = 67    1 • 45 = 45

460 : 460 = 1    43 • 10 = 430   0 : 456 = 0     700 : 100 = 7

 

Завдання 2 Множення

9 • 63 = 9 • (60 + 3) = 9 • 60 + 9 • 3 = 540 + 27 = 567

7 • 27 = 7 • (20 + 7) = 140 + 49 = 189

9 • 18 = 9 • (10 + 8) = 90 + 72 = 162

4 • 38 = 4 • (30 + 8) = 120 + 32 = 152

2 • 344 = 2 • (300 + 40 + 4) = 600 + 80 + 8 = 688

2) 6 • 11 = 6 • (10 + 1) = 60 + 6 = 66

13 • 11 = 13 • (10 + 1) = 130 + 13 = 143

43 • 11 = 43 • (10 + 1) = 430 + 43 = 473

75 • 11 = 75 • (10 + 1) = 750 + 75 = 825

3) 2 • 101 = 2 • (100 + 1) = 200 + 2 = 202

7 • 101 = 7 • (100 + 1) = 700 + 7 = 707

3 • 101 = 3 • (100 + 1) = 300 + 3 = 303

8 • 101 = 8 • (100 + 1) = 800 + 8 = 808

 

Завдання 3

23 • 11 = 23 • (10 + 1) = 230 + 23 = 253

6 • 101 = 6 • (100 + 1) = 600 + 6 = 606

23 • 9 = (20 + 3) • 9 = 180 + 27 = 207

18 • 11 = 18 • (10 + 1) = 180 + 18 = 198

6 • 101 = 6 • (100 + 1) = 600 + 6 = 606

300 : 25 = 12

500 : 25 = 20

800 : 25 = 32

600 : 25 = 24

700 : 25 = 28

7 • 101 = 7 • (100 + 1) = 700 + 7 = 707

24 • 11 = 24 • (10 + 1) = 240 + 24 = 264

48 • 11 = 48 • (10 + 1) = 480 + 48 = 528

20 • 25 = 500

8 • 25 = 200

900 : 5 = (500 + 400) : 5 = 100 + 80 = 180

200 : 25 = 8

300 : 50 = 30 : 5 = 6

400 : 5 = 80      34 • 5 = (30 + 4) • 5 = 150 + 20 = 170

 

Завдання 4  Розв’язування нерівностей у молодших класах

123 + а > 308

123 + а = 308

а = 308 – 123

а = 185

а > 185

75 – b < 47

75 – b = 47

b = 75 – 47

b = 28

b > 28

6 • х > 24

6 • х = 24

х = 24 : 6

х = 4

х > 4

18 : k < 9

18 : k = 9

k = 18 : 9

k = 2

k > 2

Завдання 5

Потяг складається з 18 вагонів. Олеся їде у вагоні № 7, якщо рахувати від голови потяга. Скільки вагонів попереду та скіль­ки вагонів позаду вагона № 7?

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18

Відповідь: попереду 6 вагонів, позаду  11 вагонів

 

СТОРІНКА 127

Завдання 1 Одиниці вимірювання

1 с = 1/60 хв      1 хв = 60 с = 1/60 год      1 год = 60 хв = 1/24 доби

1 доба = 24 год = 1/7 тижня          1 тиждень = 7 діб

1 місяць = 1/12 року        1 рік = 12 місяців

 

Завдання 2

Уроки починаються о 8 годині. Тривалість уроків із перер­вами — 4 години. О котрій годині закінчуються заняття?

Короткий запис

Починаються  8 год

Тривають  4 год

Закінчуються  ?

Розв'язання

8 + 4 = 12 (год)

Відповідь: заняття закінчуються о 12 годині

 

Перша обернена задача

Короткий запис

Починаються  ? год

Тривають  4 год

Закінчуються  12 год

Розв'язання

12 – 4 = 8 (год)

Відповідь: заняття починаються о 8 годині

 

Друга обернена задача

Короткий запис

Починаються  8 год

Тривають  ? год

Закінчуються  12 год

Розв'язання

12 – 8 = 4 (год)

Відповідь: заняття тривають 4 години

 

Завдання 3

4 роки 2 міс. = 26 міс.

7 хв 15 с = 435 с

90 с = 1 хв 30 с

16 міс. = 1 рік. 4 міс.

49 міс. = 2 роки 1 міс.

30 год = 1 доба 6 год

 

Завдання 4  Ділення

152 : 19 = 8      126 : 14 = 9     120 : 15 = 8 

117 : 13 = 9      102 : 17 = 6     90 : 15 = 6

 

СТОРІНКА 128

Завдання 1, 2

28 • 11 = 28 • (10 + 1) = 308

8 • 101 = 8 • (100 + 1) = 808

16 • 9 = 16 • (10 – 1) = 144

3 • 99 = 3 • (100 – 1) = 297

 

Завдання 3

24 • 11 = 24 • (10 + 1) = 240 + 24 = 264

210 : 5 = (200 + 10) : 5 = 40 + 2 = 42

300 : 25 = 300 : 100 • 4 = 12

900 : 5 = (500 + 400) : 5 = 180

42 • 9 = (40 + 2) • 9 = 360 + 18 = 378

700 : 25 = 700 : 100 • 4 = 7 • 4 = 28

300 : 50 = 30 : 5 = 6

7 • 99 = 7 • (90 + 9) = 630 + 63 = 693

600 : 50 = (500 + 100) : 50 = 12

12 • 25 = 12 • 100 : 4 = 300

800 : 50 = 800 : 100 • 2 = 16

2 • 101 = 2 • (100 + 1) = 200 + 2 = 202

600 : 25 = 600 : 100 • 4 = 6 • 4 = 24

14 • 5 = (10 + 4) • 5 = 50 + 20 = 70

88 • 11 = 88 • (10 + 1) = 880 + 88 = 968

 

Завдання 4

Якщо сік налити в сорокалітрові бідони, то буде потрібно 5 бідонів. А якщо цей сік налити в бочки, то знадобляться 2 бочки. Яка місткість бочки?

Короткий запис

4 б. — по 40 л

2 б. — по ? л

Розв'язання

1) 40 • 5 = 200 (л)  місткість 2 бочок (5 бідонів)

2) 200 : 2 = 100 (л)

Відповідь: місткість бочки 100 л

 

Обернена задача, щоб шуканим у ній було число 5

Короткий запис

? б. — по 40 л

2 б. — по 100 л

Розв'язання

1) 100 • 2 = 200 (л)  місткість 5 бідонів (2 бочок)

2) 200 : 40 = 5 (б.)

Відповідь: буде потрібно 5 бідонів

 

СТОРІНКА 129

Завдання 1

37 • 8 = (30 + 7) • 8 = 296

198 : 33 = 6,   бо 6 • 33 = 198

960 : 40 = 96 : 4 = (80 + 16) : 4 = 24

7 • 28 = 7 • (20 + 8) = 206

264 : 44 = 6,  бо 6 • 44 = 264

45 • 11 = 45 • (10 + 1) = 495

32 • 9 = (30 + 2) • 9 = 288

152 : 19 = 8,   бо  8 • 19 = 152

77 • 11 = 77 • (10 + 1) = 847

264 : 44 = 6,   бо 6 • 44 = 264

910 : 70 = 91 : 7 = (70 + 21) : 7 = 13

7 • 99 = 7 • (90 + 9) = 693

126 : 18 = 7,   бо 7 • 18 = 126

112 : 16 = 7,   бо 7 • 16 = 112

0 : 765 = 0

144 : 18 = 8,   бо 8 • 18 = 144

126 : 14 = 9,   бо 9 • 14 = 126

188 : 47 = 4,   бо 4 • 47 = 188

56 : 56 = 1      0 • 125 = 0

 

Завдання 2

1) У трьох однакових плацкартних вагонах потяга 162 місця. Скіль­ки місць у 5 таких вагонах?

Короткий запис

3 в. — 162 м.

5 в. — ? м.

Розв'язання

1) 162 : 3 = 54 (м.) – в одному вагоні

2) 54 • 5 = 270 (м.)

Відповідь: 270 місць у п’яти таких вагонах

Обернена зада­ча, щоб шуканим у ній було число 5.

Короткий запис

3 в. — 162 м.

? в. — 270 м.

Розв'язання

1) 162 : 3 = 54 (м.) – в одному вагоні

2) 270 : 54 = 5 (в.)

Відповідь: потрібно 5 вагонів

 

2) У трьох однакових плацкартних вагонах потяга 162 міс­ця. Скільки місць у 5 купейних вагонах, якщо в кожному купейному вагоні на 18 місць менше, ніж у плацкарт­ному?

Короткий запис

3 в. — 162 м.

5 в. — ? м. по на 18 м. менше

Розв'язання

1) 162 : 3 = 54 (м.) – в одному плацкартному вагоні

2) 54 – 18 = 36 (м.) – в одному купейному вагоні

2) 36 • 5 = 180 (м.)

Відповідь: у п’яти купейних вагонах 180 місць

Обернена задача, щоб шуканим у ній було число 18

Короткий запис

3 в. — 162 м.

5 в. — 180 м. по на ? менше

Розв'язання

1) 162 : 3 = 54 (м.) – в одному плацкартному вагоні

2) 180 : 5 = 36 (м.) – в одному купейному вагоні

2) 54 – 36 = 18 (м.)

Відповідь: на 18 місць менше в купейному вагоні

 

Завдання 3

У касі кінотеатру на 3 сеанси у два зали було продано 540 квитків, порівну в кожний зал. Скільки квитків продали в один зал на один сеанс?

Короткий запис

3 с.,2 з. — 540 кв. 

1 с.,1 з. — ?

Розв'язання

1) 540 : 3 = 180 (кв.) – на 1 сеанс в 2 зали

2) 180 : 2 = 90 (кв.)

Відповідь: в один зал на сеанс продали 90 квитків

Обернена задача, щоб шуканим у ній було число 540

Короткий запис

3 с.,2 з. — ?

1 с.,1 з. — 90 кв.

Розв'язання

1) 90 • 2 = 180 (кв.) – на 1 сеанс в 2 зали

2) 180 • 3 = 540 (кв.)

Відповідь: у два зали на три сеанси продали 540 квитків

Обернена задача, щоб шуканим у ній було число 3

Короткий запис

? с.,2 з. — 540 кв. 

1 с.,1 з. — 90 кв.

Розв'язання

1) 540 : 2  = 270 (кв.) – на 3 сеанси в 1 зал

2) 270 : 90 = 3 (с.)

Відповідь: у два зали на три сеанси продали 540 квитків

Інші завдання дивись тут...