Завдання 236
 8 + 9  1 = 72 + 9 = 81
 8 + 9  1 = 9  (8 + 1) = 9  9 = 81

 

Завдання 237

9 • 4 = 36

9 • 5 = 45

9 • 6 = 54

9 • 7 = 63

9 • 8 = 72

Завдання 238

Якщо а = 4, тоді  а + 4 =  4 + 4 = 32 + 4 = 36
Якщо а = 6, тоді  а + 4 =  6 + 4 = 48 + 4 = 52
Якщо а = 8, тоді  а + 4 =  8 + 4 = 64 + 4 = 68
Якщо а = 4, тоді а  9 – 5 =  9 – 5 = 36 – 5 = 31
Якщо а = 6, тоді а  9 – 5 =  9 – 5 = 54 – 5 = 49
Якщо а = 8, тоді а  9 – 5 =  9 – 5 = 72 – 5 = 67

 

Завдання 239  

а) як сума двох однакових доданків:

14 = 7 + 7
16 = 8 + 8
20 = 10 + 10

б) як добуток двох однакових множників:

9 = 3  3
25 = 5  5

Грам (г), кілограм (кг), центнер (ц), тонна (т)

 

Завдання 241
а) Маса курки 2 кг, а маса гуски — на 3 кг більша. Яка маса трьох таких курей і трьох гусей разом?
Розв'язання

1) 2 • 3 = 6 (кг)  маса 3 курей
2) 2 + 3 = 5 (кг)  маса гуски
3) 5 • 3 = 15 (кг)  маса трьох гусей
4) 6 + 15 = 21 (кг)
Відповідь: маса трьох курей і трьох гусей разом 21 кілограм.

б) Маса поросяти 1 ц. Яка маса чотирьох таких поросят?

Короткий запис
1 п. — 1 ц
4 п. — ?
Розв'язання

1 • 4 = 4 (ц)
Відповідь: маса чотирьох поросят 4 центнери.

в) Хто важчий: гуска чи порося? На скільки кілограмів?

Короткий запис
Гуска — 5 кг
Порося — 1 ц
На скільки більше — ?
Розв'язання
1 ц = 100 кг

100  5 = 95 (кг)
Відповідь: на 95 кг порося важче, ніж гуска.

 

Завдання 242

Якщо а = 10, то 47 – а = 47 – 10 = 37
Якщо а = 190, то 47 – а = 47 – 19 = 28
Якщо а = 280, то 47 – а = 47 – 28 = 19

Якщо а = 10, то 36 + а = 36 + 10 = 46
Якщо а = 19, то 36 + а = 36 + 19 = 55
Якщо а = 28, то 36 + а = 36 + 28 = 64

Якщо b = 4, то b • 6 – 10 = 4 • 6 – 10 = 24 – 10 = 14
Якщо b = 7, то b • 6 – 10 = 7 • 6 – 10 = 42 – 10 = 32
Якщо b = 9, то b • 6 – 10 = 9 • 6 – 10 = 54 – 10 = 44

Якщо b = 4, то 8 • b + 18 = 8 • 4 + 18 = 32 + 18 = 50
Якщо b = 7, то 8 • b + 18 = 8 • 7 + 18 = 56 + 18 = 74
Якщо b = 9, то 8 • b + 18 = 8 • 9 + 18 = 72 + 18 = 90

 

Завдання 243
а) 2 дітей на біговій доріжці. 3 дітей поза біговою доріжкою.
б) 4 дітини граються в пісочниці. Поза нею 3 дітей. Більше дітей граються в пісочниці (4 > 3). На 1 дитину більше (4 – 3 = 1). Усього 7 дітей (4 + 3 = 7).

 

Завдання 244
1) прямій AB належать точки A, D, B, поза прямою розмішені точки С, К
2) квадрату PERO належать точки P, E, R, O, N, поза квадратом розмішені точки М, Т

 

Завдання 245
а) 9  0 = 0

   9  1 = 9
   9  2 = 18
   9  3 = 27
   9  4 = 36
   9  5 = 45
   9  6 = 54
   9  7 = 63
   9  8 = 72
   9  9 = 81
   9  10 = 90

б) 0 : 9 = 0
   9 : 9 = 1
   18 : 9 = 2
   27 : 9 = 3
   36 : 9 = 4
   45 : 9 = 5
   54 : 9 = 6
   63 : 9 = 7
   72 : 9 = 8
   81 : 9 = 9
   90 : 9 = 10

Завдання 246
Маса чотирьох однакових гарбузів 12 кг. Чому дорівнює маса 5, 6, 9 таких гарбузів?
Короткий запис

4 г. — 12 кг
5 г. — ?
6 г. — ?
9 г. — ?

Розв'язання

1) 12 : 4 = 3 (кг)  маса одного гарбуза

2) 3  5 = 15 (кг)  маса п'яти гарбузів

3) 3  6 = 18 (кг)  маса шести гарбузів

4) 3  9 = 27 (кг)  маса дев'яти гарбузів

Відповідь: 15 кілограмів, 18 кілограмів, 27 кілограмів.

 

Чи знаєш ти, як за допомогою пальців рук знаходити результати табличного множення 9? Спробуй «розшифрувати» схематичний малюнок.

5 • 9 = 45, бо до загнутого п'ятого пальця маємо 4 дес, а після  5 одиниць

6 • 9 = 54, бо до загнутого шостого пальця маємо 5 дес, а після  4 одиниці

2 • 9 = 18, бо до загнутого другого пальця маємо 1 дес, а після  8 одиниць

7 • 9 = 63, бо до загнутого сьомого пальця маємо 6 дес, а після  3 одиниці

9 • 9 = 81, бо до загнутого дев'ятого пальця маємо 8 дес, а після  1 одиницю

 

ПЕРЕВІР СЕБЕ
Завдання 248
9 дес. 9 од. = 99
7 дес. 9 од. = 79
3 дес. 4 од. = 34
8 дес. 8 од. = 88
10 дес. = 10
5 дес. = 50
1 дес. 1 од. = 11
9 дес. 1 од. = 91
Числа в порядку зростання: 11, 34, 50, 79, 88, 99, 100

 

Завдання 249 Порядок дій

59 – 5 • 5 = 59 – 25 = 34
59 – 6 • 6 = 59 – 36 = 23
59 – 7 • 7 = 59 – 49 = 10
59 – 8 • 5 = 59 – 40 = 19

38 + 24 : 8 = 38 + 3 = 41
38 + 49 : 7 = 38 + 7 = 45
38 + 64 : 8 = 38 + 8 = 46
38 + 81 : 9 = 38 + 9 = 47

2 • (17 – 7) = 2 • 10 = 20
2 • (92 – 83) = 2 • 9 = 18
2 • (15 – 7) = 2 • 8 = 16
2 • (53 – 49) = 2 • 4 = 8

 

Завдання 250 
На годиннику час: 3 год 5 хв 

 

Завдання 251
а) Запиши, котра година буде через 30 хв; 15 хв.
4 год 30 хв + 30 хв = 5 год п'ята година
9 год 20 хв + 30 хв = 9 год  50 хв — за десять хвилин десята
10 год + 30 хв = 10 год 30 хв — пів на одинадцяту
5 год 45 хв + 30 хв = 5 год 75 хв = 6 год 15 хв — п'ятнадцять хвилин на сьому
б) Запиши, котра година була 15 хв тому.
4 год 30 хв  15 хв = 4 год 15 хв — за чверть п'ята година
9 год 20 хв  15 хв = 9 год  5 хв — п'ять хвилин по дев'ятій
10 год  15 хв = 9 год + 60 хв – 15 хв = 9 год 45 хв — за п'ятнадцять хвилин десята
5 год 45 хв  15 хв = 5 год 30 хв — пів на шосту

 

Завдання 252 

2 год + 7 год = 9 год

13 год – 5 год = 8 год

3 год 50 хв – 2 год = 1 год 50 хв

3 год 50 хв – 40 хв = 3 год 10 хв

8 кг • 2 = 16 кг

9 кг • 4 = 36 кг

Завдання 253 Обчисли

13 + (40 – 20) = 13 + 20 = 33

(28 + 13) – 40 = 41 – 40 = 1

(23 – 15) + (41 – 12) = 8 + 29 = 37

 

Завдання 254 Порівняй значення виразів

9 • 8 + 4 > 8 • 9 – 4
7 • 7 – 7 < 8 • 8 – 8

6 • 5 + 2 • 6 = 5 • 6 + 6 • 2
9 • 9 + 1 • 9 > 9 • 9 – 1

Завдання 255

7 • 5 + 5 • 8 = 35 + 40 = 75

6 • 9 + 8 • 5 = 54 + 40 = 94

4 • 8 + 8 • 4 = 32 + 32 = 64

 

Завдання 256

5 • 6 > 8 • 3, бо 30 > 24

7 • 4 < 9 • 5, бо 28 < 45

9 • 5 < 10 • 10, бо 45 < 100

Завдання 257
а) сума числа 28 і різниці чисел 50 і 30;

28 + (50 – 30) = 28 + 20 = 48

б) різниця суми чисел 79 і 15 та числа 48.
(79 + 15) – 48 = 94 – 48 = 46

 

Завдання 258

Якщо а = 74, b = 63, то a – b : 9 = 74 – 63 : 9 = 74 – 7 = 67

Якщо а = 62, b = 72, то a – b : 9 = 62 – 72 : 9 = 62 – 8 = 54

 

Завдання 259
1) У кіоску було 70 зошитів. Продали 2 пачки, по 30 зошитів в кожній пачці. Скільки зошитів залишилося продати?
Короткий запис

Було — 70 з.
Продали — ?, 2 п. по 30 з.
Залишилося — ?

Розв'язання

1) 30 • 2 = 60 (з.) – зошитів продали
2) 70 – 60 = 10 (з.)
Відповідь: залишилося продати 10 зошитів.

2) Після того, як продали 60 зошитів, в кіоску залишилося ще 10 зошитів. Скільки зошитів було спочатку?

Короткий запис

Було — ?
Продали — 60 з.
Залишилося — 10 з.

Розв'язання

60 + 10 = 70 (з.)
Відповідь: спочатку було 70 зошитів.

3) У кіоску було 70 зошитів. Після продажу залишилося 40 зошитів. Скільки зошитів продали?

Короткий запис

Було — 70 з.
Продали — ?
Залишилося — 40 з.

Розв'язання

70 – 40 = 30 (з.)
Відповідь: продали 10 зошитів.

Ці задачі не будуть взаємооберненими.

 

Завдання 260 
Для пошиття двох суконь витратили 6 м шовку. Скільки таких суконь можна пошити з 9 м? З 15 м? З 27 м шовку?
Короткий запис

2 с. — 6 м
? — 9 м
? — 15 м
? — 27 м

Розв'язання

1) 6 : 2 = 3 (м)  витрачається тканини на одну сукню
2) 9 : 3 = 3 (с.)  суконь пошили з 9 м тканини
3) 15 : 3 = 5 (с.)  суконь пошили з 15 м тканини
4) 27 : 3 = 9 (с.)  суконь пошили з 27 м тканини

Відповідь: 3 сукні, 5 суконь, 9 суконь.

 

Завдання 261

48 – (72 – 54) = 48 – 18 = 30

48 – 72 : 8 = 48 – 9 = 39

37 + (25 + 28) = 37 + 53 = 90

37 + 25 : 5 = 37 + 5 = 42

9 • 8 : 9 = 72 : 9 = 8

7 • 5 : 5 = 35 : 5 = 7

Завдання 262
Швачка з 3 рулонів тканини, по 8 м у кожному, пошила 8 однакових суконь. Скільки метрів витратили на одну сукню?
Короткий запис

8 с. — ?, 3 р. по 8 м

Розв'язання

8 : 8 • 3 = 1  3 = 3 (м)

Відповідь: на сукню витратили 3 м тканини.

Спробуй скласти подібні задачі. 5 кусків дроту, по 7 м у кожному, розрізали на 7 однакових частин. Скільки метрів дроту в кожній такій частині?

Короткий запис

7 ч. — ?, 5 к. по 7 м

Розв'язання

 5 : 7 = 35 : 7 = 5 (м)

Відповідь: в кожній такій частині 5 метрів дроту.

 

Завдання 263
Досліди́, якими числами можна замінити букви в правильній рівності b – k = b?
b – k = b, якщо k = 0, — будь-яке число.