Інші завдання дивись тут...

Завдання 588. Запиши три пари таких чисел, щоб:

а) сума чисел кожної пари дорівнювала 120;

50 і 70, 60 і 60, 90 і 30

б) їх добуток дорівнював 120;

3 і 40, 2 і 60, 12 і 10

в) різниця дорівнювала 120.

120 і 0, 160 і 40, 200 і 80

 

Завдання 589

180 + 240 + 320 + 260 = 1000

250 + 190 – 270 – 130 = 40

980 – 140 – 380 – 260 = 200

220 • 3 : 2 = 660 : 2 = 330

840 : 3 • 2 = 280 • 2 = 560

920 : 4 • 3 = 230 • 4 = 920

174 – 239 = 413

555 – 248 = 307

356 + 206 = 562

 

Завдання 590

а) Сторона квадрата 60 мм. Знайди його периметр у сантиметрах.

Р = 60 • 4 = 240 (мм) = 24 (см)

б) Ширина прямокутника 20 мм, це становить 1/4 його довжини. Знайди його периметр у сантиметрах.

1) 20 • 4 = 80 (мм) = 8 (см) – довжина прямокутника

2) Р = (20 + 80) • 2 = 200 мм = 20 см

в) Побудуй прямокутник за своїм вибором.

Завдання 591

12 • 6 = 72

12 • 60 = 720

15 • 4 = 60

15 • 40 = 600

12 : 3 = 4

120 : 3 = 40

18 : 2 = 9

180 : 20 = 9

Завдання 592

9 • 6 + 72 : 8 = 54 + 9 = 63

(400 – 198) + (357 + 275) = 202 + 632 = 834

74 : 32 + 74 • 2 = 2 + 148 = 150

270 : 90 + 31 • 10 = 3 + 310 = 313

 

Завдання 593 Вирази

х + 400 > 457, якщо х = 200, х = 350, х = 400

у – 15 < 320, якщо у = 50, у = 200

2 • z < 200, якщо z = 50

 

Завдання 594

Із резервуару, у якому 96 л, через перший кран вся вода витікає за 6 хв, а через другий — за 12 хв. За який час витече вода з резервуару, якщо відкрити обидва крани одночасно?

1) 96 : 6 = 16 (л за 1 хв) – витікає за 1 хв через перший кран

2) 96 : 12 = 8 (л за 1 хв) – витікає  за 1 хв через другий кран

3) 16 + 8 = 24 (л за 1 хв) – витікає за 1 хв через два крани разом

4) 96 : 24 = 4 (хв)

Відповідь: вода витече з резервуару через 4 хвилини.

Склади й розв'яжи задачу, замінивши в ній слово «витікає» на «набирається». Що змінилося? Слово «витікає» зміниться  на слово «набирається».

А що за­лишилося незмінним? Дії.

Скільки приблизно відер води поміститься в резер­вуарі, якщо одне відро містить 10 л? Десять відер

Слово "резервуар" походить від слова "резерв" ― зберігати.

 

Завдання 595

а) Скільки найбільше моделей рівносторонніх три­кутників можна виготовити зі 105 см дроту, якщо сторона трикутника дорівнює 5 см?

Розв’язання

1) 5 • 3 = 15 (см) – довжина одної моделі

2) 105 : 15 = 7 (м.)

Відповідь: можна виготовити 7 моделей рівносторонніх трикутників.

б) З 1 м дроту, якщо сторона трикутника дорівнює 4 см? Скільки сантиметрів дроту залишиться?

Розв’язання

1) 4 • 3 = 12 (см) – довжина одної моделі

2) 100 : 12 = 8 (ост.4.)

Перевірка: 8 • 12 + 4 = 100

Відповідь: залишиться 4 см дроту.

 

ПЕРЕВІР СЕБЕ

Завдання 596 Порівняй числові значення виразів.

640 : 8 = 720 : 9, бо 80 = 80

236 + 104 : 4 = 498 – 236, бо 262 = 262

480 : 80 = 360 : 60, бо 6 = 6

170 • 3 > 270 • 2

 

Завдання 597 Одиниці вимірювання

(245 см – 139 см) : 2 = 106 см : 2 = 53 см

(245 кг – 139 кг) • 4 = 106 кг • 4 = 424 кг

 

Завдання 598 Перевір, чи правильні числові рівності. Усунь помил­ки, якщо вони є.

(450 : 5 + 10) : 100 = 1

350 – 110 • 2 = 13 • 10

30 • 6 + 45 • 4 = 90 • 4

9 • 6 : 54 • 102 = 102

 

Завдання 599 Визнач, які рівняння мають однакові розв'язки.

х • 4 = 16 і 40 • х = 160

у – 5 = 7 і 12 – у = 0

х • 5 = 30 і х • 50 = 300

 

Завдання 600 Посадили 100 кг картоплі, а зібрали на 700 кг більше. У скільки разів більше картоплі зібрали, ніж посадили?

Коротка схема

Посадили 100 кг

Зібрали ― ?, на 700 кг більше, ніж посадили

У скільки разів більше зібрали ― ?

Розв’язання

1) 100 + 700 = 800 (кг) – зібрали картоплі

2) 800 : 100 = 8 (р.)

Відповідь: зібрали у 8 разів більше картоплі, ніж посадили.

Склади й розв'яжи подібну задачу про інші культурні рослини.

Посадили 200 кг часнику, а зібрали на 400 кг більше. У скільки разів більше часнику зібрали, ніж посадили?

Коротка схема

Посадили 200 кг

Зібрали ― ?, на 400 кг більше, ніж посадили

У скільки разів більше зібрали ― ?

Розв’язання

1) 200 + 400 = 600 (кг) – зібрали часнику

2) 600 : 200 = 3 (р.)

Відповідь: зібрали у 3 разів більше часнику, ніж посадили.

 

Завдання 601 Магазин продав до обіду 6 коробок яєць, а після обіду — 4 такі коробки. Усього за день продано 1000 яєць. Скільки яєць було в одній коробці? Скільки яєць продав магазин до обіду? Після обіду?

Коротка схема

Разом ― 6 коробок і 4 коробки.

Разом ― 1000 яєць

1  к.  ? яєць

Продав до обіду  ? яєць

Продав після обіду  ? яєць

Розв’язання

1) 6 + 4 = 10 (к.) – всього коробок продали

2) 1000 : 10 = 100 (яєць) – в 1 коробці

3) 100 • 6 = 600 (яєць) – продали до обіду

4) 100 • 4 = 400 (яєць)

Відповідь: в одній коробці було 100 яєць, до обіду продали 600 яєць, а після обіду  400 яєць.

 

Завдання 602

а) Тато поїхав у відрядження 28 червня на два тижні. Якого числа повернеться тато?

Розв’язання

1) 30 – 28 + 1 = 3 (д.) – днів у червні

2) 14 – 3 = 11 (д.) – припадає днів на липень

Відповідь: тато повернеться 11 липня

б) Туристи вийшли в похід о 8 год 30 хв, а повернули­ся о 19 год. Скільки часу туристи були в поході?

Розв’язання

19 год – 8 год 30 хв = 10 год + (9 год – 8 год 30 хв) = 10 год 30 хв

Відповідь: у поході туристи були 10 год 30 хв

в) Весняні канікули тривали 9 днів і закінчилися 1 квітня. Коли розпочалися канікули?

Розв’язання

1) 9 – 1 = 8 (д.) – днів припадає на березень.

2) 31 – 8 + 1 = 24 (березня)

Відповідь: канікули розпочалися 24 березня

 

Завдання 603 Відрізок АВ є стороною квадрата. Побудуй цей квадрат. Познач його буквами.

Завдання 604 Запиши шість разів те саме одноцифрове число. Розстав між ними дії і дужки так, щоб значення утворе­ного виразу дорівнювало 100. 

(5 • 5 – 5 • 5 : 5) • 5 = 20 • 5 = 100

(5 • 5 + 5 – 5 – 5) • 5 = 20 • 5 = 100

Інші завдання дивись тут...