Інші завдання дивись тут...

Завдання 355, 356, 357 Письмове віднімання

_573

  328

  245

_837

  256

  581

_458

  129

  329

Завдання 358

_345

  128

  217

_345

  153

  192

_620

  364

  256

_675

  349

  326

_828

  344

  484

_930

  625

  305

Перевірка

+217

  128

  345

Перевірка

+192

  153

  345

Перевірка

+256

  364

  620

Перевірка

+326

  349

  675

Перевірка

+484

  344

  828

Перевірка

+305

  625

  930

Завдання 359 Вирази

315 + х < 700, якщо х = 269, тоді 315 + 269 = 584, 584 < 700

573 – х > 300, якщо х = 269, тоді 573 – 269 = 304, 304 > 300

х – 269 > 0, якщо х = 425, тоді 425 – 269 = 156, 156 > 0

 

Завдання 360 На шкільному стадіоні було 948 глядачів, серед яких 375 дорослих, решта — діти. Дівчаток було 217. Скільки хлопчиків було на стадіоні?

Розв'язання

1) _948

      375

      573 (д.) – було дітей

2) _573

      217

      356 (хл.) – було хлопчиків

Відповідь: на стадіоні було 356 хлопчиків.

 

Завдання 361 Час на циферблаті годинника в другій половині доби.

13 год, 17 год, 21 год 15 хв, 23 год

 

Завдання 362 За даними таблиці склади й розв'яжи задачі.

1) У змаганнях з бігу приймало участь 120 учасників у складі 10 команд. Скільки учасників було в кожній команді, якщо в кожній з них їх було порівно?

Розв'язання

120 : 10 = 12 (уч.) – учасників в команді з бігу

Відповідь: у команді з бігу було 12 учасників.

2) У змаганнях зі стрибків приймало участь 30 учасників у складі 5 команд. Скільки учасників було в кожній команді, якщо в кожній з них їх було порівно?

Розв'язання

30 : 5 = 6 (уч.) – учасників в команді зі стрибків

Відповідь: у команді зі стрибків було 6 учасників.

3) У змаганнях з бігу приймало участь 120 учасників у складі 10 команд, а зі стрибків – 30 учасників у складі 5 команд. Скільки учасників приймало участь в кожній команді в змаганнях з бігу і  зі стрибків, якщо в кожній з них їх було порівно?

Розв'язання

1) 120 : 10 = 12 (уч.) – учасників в команді з бігу

2) 30 : 5 = 6 (уч.)

Відповідь: у команді з бігу було 12 учасників, а в команді зі стрибків – 6 учасників.

 

Завдання 363

+324

  293

  617

_617

  324

  293

_617

  293

  324

Завдання 364 На шкільній ковзанці було 20 дівчат, а хлопців — у 3 рази більше. На скільки більше було хлопців, ніж дівчат? Скільки хлопців і дівчат було на ковзанці?

Розв’язання

1) 20 • 3 = 60 (д.) – серед дітей було хлопців

2) 60 – 20 = 40 (д.) – на стільки більше хлопців

3) 20 + 60 = 80 (д.) – було дітей

Відповідь: на 40 хлопців було більше, ніж дівчат, а всього було 80 дітей.

Склади й розв’яжи подібну задачу про ігри з друзями.

В іграх приймали участь 12 дівчат, а хлопців — у 3 рази більше. На скільки більше було хлопців, ніж дівчат? Скільки хлопців і дівчат приймали участь в іграх?

Розв’язання

1) 12 • 3 = 36 (д.) – серед дітей було хлопців

2) 36 – 12 = 24 (д.) – на стільки більше хлопців

3) 12 + 36 = 48 (д.) – було дітей

Відповідь: на 24 хлопців було більше, ніж дівчат, а всього було 48 дітей.

 

Завдання 365 Додавання чисел

2 + 3 = 5

4 + 4 = 8

5 + 2 = 7

7 + 3 = 10

5 + 6 = 11

6 + 7 = 13

7 + 8 = 15

7 + 4 = 11

6 – 4 = 2

9 – 3 = 6

8 – 5 = 3

7 – 2 = 5

12 – 3 = 9

13 – 8 = 5

15 – 7 = 8

17 – 8 = 9

Завдання 366

Сон: 1/3 від 24 год = 24 год : 3 = 8 год

Заняття в школі, самопідготовка: 1/3 від 24 год = 24 год : 3 = 8 год

Допомога батькам: 1/12 від 24 год = 24 год : 12 = 2 год

Спорт, розваги: 1/4 від 24 год = 24 год : 4 = 6 год

 

Завдання 367 Тарас витрачає 1 год 30 хв на виконання домашніх завдань, а на гру на скрипці — на 30 хв більше. Скільки всього часу витрачає Тарас на ці заняття?

Розв’язання

1) 1 год 30 хв + 30 хв = 2 год – часу витрачає на гру на скрипці

2) 1 год 30 хв + 2 год = 3 год 30 хв

Відповідь: на ці заняття Тарас витрачає 3 год 30 хв.

 

Завдання 368

+315

  479

  794

+479

  160

  639

_724

  351

  373

8 • 5 = 4

7 • 9 = 63

63 : 9 = 7

80 : 4 • 3 + 500 : 10 = 20 • 3 + 50 = 60 + 50 = 110

72 – 72 : 8 • 2 + 300 : 3 = 72 – 9 • 2 + 100 = 72 – 18 + 100 = 154

60 : (40 : 20) – 600 : 100 = 60 : 2 – 6 = 30 – 6 = 24

 

Завдання 369

Двом коням на п'ять днів потрібно 50 кг сухого сіна. Скільки кілограмів сіна потрібно двом коням на 10 днів? На 4 дні? На тиждень?

Розв'язання:

1) 50 : 5 = 10 (кг) – потрібно двом коням на 1 день

2) 10 • 10 = 100 (кг) – потрібно двом коням на 10 днів

3) 10 • 4 = 40 (кг) – потрібно двом коням на 4 дні

4) 10 • 7 = 70 (кг) – потрібно двом коням на тиждень

Відповідь: 100 кг, 40 кг, 70 кг

 

Завдання 370

Устим упакував за 5 хвилин 30 сопілок. За скільки часу Остап упакує 81 сопілку, якщо щохвилини буде упаковувати на 3 сопілки більше, ніж Устим?

 

Упакував за 1 хв

Час роботи

Усього

Устим

?

5 хв

30 сопілок

Остап

?, на 3 сопілки більше

?

81 сопілку

Розв'язання

1) 30 : 5 = 6 (с.) – упакував Устим за 1 хв

2) 6 + 3 = 9 (с.) – упакував Остап за 1 хв

3) 81 : 9 = 9 (хв.)

Відповідь: Остап упакував 81 сопілку за 9 хвилин

 

Завдання 371 Побудуй кілька прямокутників, периметр яких до­рівнює 16 см. Скільки таких прямокутників може бути? Чотири

16 : 2 = 8 (см) – півпериметр, або сума ширини і довжини прямокутника.

1) 1 см + 8 см – ширина і довжина прямокутника

2) 2 см + 6 см – ширина і довжина прямокутника

3) 3 см + 5 см – ширина і довжина прямокутника

4) 4 см + 4 см – ширина і довжина прямокутника

Треба побудувати чотири прямокутники зі сторонами: 1 см і 8 см, 2 см і 6 см, 3 см і 5 см, 4 см і 4 см.

Чи є серед них квадрат? Квадратом є прямокутник зі сторонами 4 см і 4 см, бо в квадрата всі сторони рівні.

 

Завдання 372

+ 427

   259

   686

_ 762

   328

   434

_328

  154

  174

Завдання 373 Протягом першого місяця автозавод випустив 315 автомобілів, протягом другого — на 65 більше. Сформулюй такі запитання, щоб задача розв'язувалася однією дією; двома діями. Розв'яжи ці задачі.

1) Протягом першого місяця автозавод випустив 315 автомобілів, протягом другого — на 65 більше. Скільки автомобілів випустив завод протягом другого місяця?

Розв'язання

315 + 65 = 380 (авт.)

Відповідь: протягом другого місяця автозавод випустив 380 автомобілів.

2) Протягом першого місяця автозавод випустив 315 автомобілів, протягом другого — на 65 більше. Скільки автомобілів випустив завод за ці два місяці разом?

Розв'язання

1) 315 + 65 = 380 (авт.) – автомобілів випустив другого місяця

2) 315 + 380 = 695 (авт.)

Відповідь: за ці два місяці разом завод випустив 695 автомобілів.

 

Завдання 374 Множення і ділення чисел

2 • 4 = 8

3 • 4 = 12

5 • 4 = 20

6 • 2 = 12

7 • 3 = 21

2 • 4 = 8

3 • 4 = 12

5 • 4 = 20

6 • 2 = 12

7 • 3 = 21

21 : 3 = 7

24 : 8 = 3

32 : 4 = 8

35 : 5 = 7

36 : 6 = 6

81 : 9 = 9

72 : 8 = 9

64 : 8 = 8

56 : 7 = 8

42 : 6 = 7

Інші завдання дивись тут...