Інші завдання дивись тут...

Суфікс, роль суфіксів

Вправа 206

Тема тексту: розповідь про українську родину.

Головна думка: «для всіх для нас родина — наша рідна Україна».

• Мамусю, братика, бабусю.

 

Вправа 207

Сестричка, сестронька, тіточка, тітонька, дядечко, дядечко.

Худенький, худесенький; тихенький, тихесенький; біленький, білесенький; рідненький, ріднесенький; молоденький, молодесенький.

 

Вправа 208 Будова слова

Суфікси: ведмедика, рочків, лисеня, вовчика. їжач­ка, білченя, пиріжки, бджілкам.

У слові ведмедика основа ведмедик- і закінчення нульове (змінимо ведмедикові, ведмедикам). Корінь ведмед- (підберемо спільнокореневі ведмідь, ведмежий з чергуванням звуку). Суфікс –ик-.

У слові рочків основа рочк- і закінчення –ів (змінимо, рочками, рочки). Корінь роч- з чергуванням приголосного (підберемо спільнокореневе рік, роковий). Суфікс –к-.

У слові лисеня основа лисен- і закінчення –я (змінимо лисеням, лисеняті). Корінь лис- (підберемо спільнокореневі лис, лисячий). Суфікс –ен-.

У слові вовчика основа вовчик- і закінчення –а (змінимо вовчикові, вовчикам). Корінь вовк- (підберемо спільнокореневі вовк, вовчиця з чергуванням приголосного). Суфікс –ик-.

У слові їжачка основа їжачк- і закінчення –а (змінимо їжачкові, їжачком). Корінь їжач з чергуванням приголосного (підберемо спільнокореневі їжак, їжачиха). Суфікс –к-.

У слові білченя основа білченя- і закінчення –я (змінимо білченяті, білченям). Корінь білч з чергуванням приголосного (підберемо спільнокореневі білка,  білочка). Суфікс –ен-.

У слові пиріжки основа пиріжк- і закінчення –и (змінимо пиріжків, пиріжком). Корінь пиріж- з чергуванням приголосного (підберемо спільнокореневі пиріг, пиріжковий). Суфікс –к-.

У слові бджілкам основа бджілк- і закінчення –ам (змінимо бджілкою, бджілчин з чергуванням приголосного). Корінь бджіл- (підберемо спільнокореневі бджола з чергуванням голосного, бджільництво). Суфікс –к-

• У пестливих словах використовують суфікси пестливості: - к – ик, –єн, –ят, –ечк, –єчк, –очк, -еньк, –єньк, –онук, –есеньк, –ісіньк-, –юсіньк.

• Кінцівка тексту про день народження малого ведмедика.

    Тоді до бджілок пішла мама-ведмедиця. Вона запросила бджілок на день народження ведмедика. Попросила меду, щоб усі гості могли покуштувати її смачних пиріжків.

    День народження малого ведмедика пройшло дуже весело.

 

Вправа 209

Опис зайчика зі зменшено-пестливими словами

 

Вправа 210

Зменшено-пестливий суфікс  –ик-: хлопчик, горобчик.

Згрубілий суфікс –ющ-: товстюший, худюший.

 

Вправа 211

Суфікс –ик- : вихриках, котику, зайчику, вовчику.

Суфікс –ищ-: вихрище, котище, зайчище, вовчище.

 

Вправа 212 Споріднені слова

Мала – малесенька, малюсінька, манюнька;

сама – самісінька;

яблуня – яблуньці;

дзьоб – дзьобик.

 

Вправа 213. Суфікси згрубілості –ищ, -иськ-, -юг-

Вітер — вітрище, вітрюга; нога — ножище; дуб — дуби­ще; рука — ручище; вовк — вовчище, вовчисько, вовцюга.

 

Творення слів із найуживанішими суфіксами

Вправа 214

Відгадка: суфікс (знаходиться після кореня, утворює нові слова).

• призначення, красива, розквітала.

У слові призначення основа призначенн- і закінчення –я (змінимо призначенню, призначенням). Корінь знач з чергуванням приголосного (підберемо спільнокореневі знак, знаковий, значення з чергуванням приголосного). Корінь –знач-. Префікс при-. Суфікс -енн-.

У слові красива основа красив- і закінчення –а (змінимо красивий, красиві). Корінь крас- (підберемо спільнокореневі (краса, прикрасити). Суфікс –ив-.

У слові розквітла основа розквітл- і закінчення –а (дієслово минулого часу жіночого роду). Корінь –квіт- (підберемо спільнокореневі квіт, квітковий, квітнув). Префікс роз-, Суфікс –л-.

 

Вправа 215

Горобець, літечко, вітрами, холодними, дрібними, сніжок.

Біда, горобчику, холодний, їсти, горобчик.

• Антоніми: літо – зима, холодними – теплими, дрібними – великими, біда – щастя, холод – тепло, удень – уніч.

 

Вправа 216

Яблучко від яблуньки недалечко відкотиться.

У хатонь­ці, яку віночку, і господинечка. як сонечко.

Дивиться ли­сичкою. а думає вовчиком.

• Речення відповідає схемі (підмет, прийменник, другорядне слово, другорядне слово, присудок    ____  ………  ………. ===)

Яблучко від яблуньки недалеко відкотиться.

 

Вправа 217

Біда горобчику — голод, холод! Спати не може, так холодний вітер пронизує. Удень їсти нічого. От і почав наш горобчик до розуму приходити.

Інші завдання дивись тут...