Інші ГДЗ дивись тут...

ГДЗ / ВІДПОВІДІ / ОТВЕТЫ

до підручника

"Українська мова 3 клас Захарійчук М. Д."

ЗА НОВОЮ ПРОГРАМОЮ 2013 року

ГДЗ УКЛАДЕНО ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ЦЬОГО САЙТУ!

Вправа 1 – 12        Мова та мовлення

Вправа 13 – 20     Текст

Вправа 21 – 36     Абзац, ознаки та план тексту.

Вправа 37 -  47     Текст-розповідь, текст-опис, текст-міркування

Вправа 48 – 60     Речення, речення за інтонацією

Вправа 61 – 76     Звертанняголовні членидругорядні члени речення, словосполучення.

Вправа 77 – 89     Пряме і переносне значення, багатозначні та однозвучні слова

Вправа 90 – 105   Синоніми, антоніми, фразеологізми, культура мовлення

Вправа 106 – 122  Закінчення, основа, корінь слова Чергування голосних [о], [е] з [і] у коренях слів

Вправа 123 – 142  Чергування приголосних, ненаголошені [е], [и] в коренях

Вправа 143 – 160  Інструкції, дзвінкі та глухі приголосні звуки

Вправа 161 – 180  Листи, префікс

Вправа 181   192   Префікс роз-, без-, перенос слів із префіксами

Вправа 193 – 201    Префікс з-, с-, апостроф, запрошення

Вправа 202   217   Перенос слів, суфікс

Вправа 218 – 225    Збіг приголосних  звуків, поділ слів із суфіксами

Вправа 226 – 230    Узагальнення будови слова

Вправа 231 - 242    Частини мови, службові слова, спільнокореневі слова

Вправа 243 - 251    Зв'язок слів у реченні, іменник

Вправа 252 – 265   Велика буква, поняття предметності

Вправа 266 – 274   Рід іменників

Вправа 275 – 288   Число та відмінки і менників

Вправа 289 – 296   Відповідність тексту темі, прикметник

Вправа 297 – 308   Зв'язок частин мови, пряме і переносне значення прикметників

Вправа 309 – 314   Прикметники в загадках, описах.

Вправа 315 - 327   Рід та родові закінчення прикметника

Вправа 328 – 335   Число прикметника

Вправа 336 – 343   Дієслово, його зв'язок з іменником

Вправа 344 – 352   Дієслова-антоніми, дієслова-синоніми

Вправа 353 – 371   Часи дієслова, складання висловлювання

Вправа 372 – 393   Не з дієсловами, складання привітання

Вправа 394 – 402   Повторення

Інші ГДЗ дивись тут...