Інші завдання дивись тут...

Сторінка 71.

Віктор Гюго «Козета»

• Обґрунтуй, чим вразило Тебе оповідання Віктора Гюго «Козета». Визнач головних і другорядних персонажів твору, встанови тип кожного з них. Цитатно охарактеризуй головну героїню твору 

Аналіз уривку «Козета» з роману Віктора Гюго «» (тема, головна думка, композиція, план, цитатна характеристика персонажів, враження від прочитаного).

•  Як Ти думаєш, чому чоловік допоміг дівчинці нести відро з водою до корчми? Про які риси характеру свідчить цей вчинок?  

Сильний, милосердний, небайдужий чоловік допоміг маленькій дівчинці, бо відро з водою було заважке для неї. 

•  Обґрунтовано визнач ставлення автора твору до Козети. 

 

Сторінка 73.

Дмитро Білоус «Покрова».

• Аналіз вірша Дмитра Білоуса «Покрова» (тема, головна думка, художні засоби, рими).

 

Сторінка 75.

Василь Скуратівський «Покровонько, покрий мою головоньку...»

• Знайди у вірші Дмитра Білоуса «Покрова» та творі Василя Скуратівського істотні ознаки історії виникнення свята Покрови.

Події відбувались під мурами Царгорода, греки захищали місто від завойовників-сарацинів, на церковній службі просили порятунку Святий Андрій та Єпіфаній, явилась Мати Божа, розпростерла над містянами вбрання омофор, просячи в Бога про допомогу, греки не були завойовані ворогами. Образ святої Богородиці завжди був у пошані в українців. 

• Порівняй тексти різних жанрів про виникнення свята Покрови, визначаючи спільні та відмінні ознаки. 

Дмитро Білоус «Покрова»

Василь Скуратівський «Покровонько, покрий мою головоньку...»

Лірика, написане віршованою мовою, обсягом 5 строф.

Оповідання, написане прозовою мовою, обсяг більше 1 сторінки. Має додаткові достовірні відомості про виникнення Задунайської Січі, вказується дата нападу (903 рік). Уточнюється пояснення, що Царгород – це грецький Константинополь, сарацини – це араби, святий Андрій походив з України, служба відбувалась у Влахерській церкві.

Спільне: розповідається про напад сарацинів на Царгород, подію виникнення свята Покрови, ставлення українців до ікони Божої Матері.

• Що об'єднує два свята: День Українського козацтва та День захисника Вітчизни? 

Відзначають на свято Покрови.

• План.

1. «Вража баба» знищила Запорозьку Січ.

2. Започаткування Задунайської Січі.

3. Остання молитва до Богородиці.

4. Дорога з образом в чужий край.

5. Богородиця – покровителька козацтва та України.

6. Виникнення свята Покрови.

 

Сторінка 77.

Легенда «Про запорожців».

• Цитатами підтверджуй, що казкове, фантастичне в легенді, основна думка. 

Аналіз легенди «Про запорожців» (тема, головна думка, композиція, план, цитатна характеристика персонажів, казкове та фантастичне в легенді). 

Інші завдання дивись тут...