Інші завдання дивись тут...

       СТЕП

Степ весною — наче килим, 

сонце кидає нитки, 

вишиває візерунки, 

то розводи, то квітки. 

Зеленіє степ весною, 

з кожним днем пишніш стає, 

то обсиплеться росою, 

то враз пахощі поллє.

Степ у літі — наче море, 

розіслався навкруги, 

хто його обійме зором, 

хто угледить береги?! 

Ось подув південний вітер, 

захиталось море трав. 

Справді, гляньте: степ широкий 

буйним сизим морем став!

Мов пустеля неоглядна, 

степ пожовклий восени. 

Мов пісок, рудіють трави, 

не шумлять уже вони. 

Не почуєте вже співу 

голосних дзвінких пташок, 

не побачите ніде вже 

ні розводів, ні квіток.

Степ зимою — мов перина, 

біла, рівна і м'яка. 

Спить на ній зима холодна — 

баба люта і лиха. 

Мертвий сон старої баби 

злі морози стережуть, 

доки їх вітри південні 

у яри не заметуть.                    (Олександр Олесь)

1. Прочитай, як поет описує степ у кожну пору року.

Степ весною — наче килим, степ у літі — наче море, мов пустеля неоглядна, степ пожовклий восени, степ зимою — мов перина.

2. Знайди порівняння. Чому степ виглядає по-різному: наче килим, наче море, мов пустеля, мов перина?

Степ, наче килим; степ, наче море; мов пустеля неоглядна, степ; мов пісок, рудіють трави, степ, мов перина. 

Чому степ виглядає по-різному: наче килим, море, пустеля, перина у вірші «Степ» Олександра Олеся? 

3. Яким рядкам вірша відповідають малюнки? Що нового вони відкривають спостережливому оку?

На мою думку, на першому малюнку степ літом (наче море), на другому – весною (наче килим), на третьому – восени (мов пустеля), на четвертому – взимку (мов перина). 

4. Попрацюйте разом! Які прикметники вжито для опису степу, моря, пташок, зими?

Степ широкий, пожовклий; стає пишніш; мов перина, біла, рівна і м'яка; мов пустеля неоглядна; дує вітер південний.

Море буйне, сизе.

Пташки голосні, дзвінкі.

Зима холодна, баба люта, лиха, стара, морози злі, сон мертвий.

5. Які образні вислови виявилися для вас новими, несподіваними? Назвіть слова-рими.

Сонце кидає нитки, обсиплеться росою, пахощі поллє, захиталось море трав, сон злі морози стережуть, у яри не заметуть.                    

Нитки - квітки, весною - росою, стає - поллє, навкруги - береги , трав - став, восени - вони, пташок - квіток, перина - холодна, м'яка - лиха, стережуть - заметуть.

6. Поміркуйте, якими мають бути інтонація і темп читання кожної строфи вірша. Які слова слід виділити логічним наголосом, які прочитати запитально, а які — заклично?

Речення. 

7.  Вивчіть вірш напам'ять.

Інші завдання дивись тут...