Інші завдання дивись тут ...

КОНТРОЛЬНА РОБОТА 9

Варіант 1

Завдання 1  Виконай дії

137 045 – (9465 • 3 + 42 578) = 66 072 

х 9465

         3

 28395

+ 28395

   42578

   70973

_ 137045

     70973

     66072

Завдання 2 Іменовані числа 5 см; 5 дм; 55 см; 1 дм 5 см в порядку спадання

55 см; 5 дм; 1 дм 5 см; 5 см

Міркуємо так

Зведемо усі іменовані числа до однакових одиниць вимірювання (см) і порівняємо

5 см

5 дм = 50 см

55 см

1 дм 5 см = 10 см + 5 см = 15 см

Тепер бачимо порядок спадання

55 см 50 см 15 см 5 см
55 см 5 дм 1 дм 5 см 5 см

Завдання 3  Рівняння

k – 408926 = 190809

k = 190809 + 408926

k = 599735

 

Завдання 4

Якщо а = 5491, тоді a + a : 19 = 5491 + 5491 : 19 = 5491 + 289 = 5780

 

Завдання 5. Одна бригада може розфасувати 3 т яблук за 10 год, а інша — за 15 год. За скільки годин із цією роботою впораються обидві бригади, якщо працюватимуть разом?

Розв’язання

3 т = 3000 кг

1) 3000 : 10 = 300 (кг) — яблук розфасовує перша бригада за 1 годину

2) 3000: 15 = 200 (кг) — яблук розфасовує друга бригада за 1 годину

3) 200 + 300 = 500 (кг) — яблук розфасують дві бригади за 1 годину

4) 3000 : 500 = 6 (год) — часу потрібно для цієї роботи

Відповідь: дві бригади впораються із цією роботою за 6 годин

 

Завдання 6

1) Периметр та площа квадрата зі стороною 3 см

Р = 3 • 4 = 12 (см) – периметр квадрата зі стороною 3 см.

S = 3 • 3 = 9 (см2) – площа квадрата зі стороною 3 см.

2) Прямокутник, який складається із двох таких квадратів. Знайди його периметр

3 + 3 = 6 (см) – довжина прямокутника для побудови

Р = (3 + 6) • 2 = 18 см – периметр побудованого прямокутника.

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА 9

Варіант 2

Завдання 1  Виконай дії

154 138 + (83 457 – 8292 • 4) = 204 427

х 8292

         4

 33168

_ 83457

   33168

   50289

+ 154138

     50289

   204427

Завдання 2 Іменовані числа 2 см; 2 дм; 12 см; 2 дм 2 см в порядку зростання

2 см; 12 см; 2 дм; 2 дм 2 см

Міркуємо так

Зведемо усі іменовані числа до однакових одиниць вимірювання (см) і порівняємо

2 см

2 дм = 20 см

12 см

2 дм 2 см = 20 см + 2 см = 22 см

Тепер бачимо порядок зростання 

2 см 12 см 20 см 22 см
2 см 12 см 2 дм 2 дм 2 см

Завдання 3  Рівняння

р + 27 506 = 121 900

p = 121 900 – 27506

p = 94 394

 

Завдання 4

Якщо с = 6528, тоді с – с : 17 = 6528 – 6528 : 17 = 6528 – 384 = 6144

 

Завдання 5 Джек з’їдає упаковку сухого корму масою 6 кг за 30 днів, а Бім — за 20 днів. На скільки днів вистачить упаковки сухого корму Джеку та Біму?

Розв’язання

6 кг = 6000 г

1) 6000 : 30 = 200 (г) — корму з’їдає Джек за 1 день

2) 6000 : 20 = 300 (г) — корму з’їдає Бім за 1 день

3) 300 + 200 = 500 (г) — корму з’їдають собаки за 1 день

4) 6000 : 500 = 12 (дн.) — дні з кормом

Відповідь: упаковки сухого корму вистачить Джеку та Біму на 12 днів

 

Завдання 6

1) Периметр та площа квадрата зі стороною 2 см

P = 2 • 4 = 8 (см) – периметр квадрата зі стороною 2 см

S = 2 • 2 = 4 (см2) – площа квадрата зі стороною 2 см

2) Прямокутник, який складається із двох таких квадратів. Знайди його периметр

2 + 2 = 4 (см) – довжина прямокутника для побудови

Р = (2 + 4) • 2 = 12 см – периметр побудованого прямокутника

Інші завдання дивись тут ...

  • Варвар
    Дуже круто мене не палять
    25 травня 2022 12:42