Інші завдання дивись тут...

КОМБІНОВАНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 3 Варіант 1

Завдання 1 Ширина ділянки прямокутної форми – 38 м, а довжина – на 12 м більша. 3/10 площі ділянки займають овочі. Яку площу займають овочі?

Нагадаємо формулу площі прямокутника: 

S = a • b, де a – довжина прямокутника, b – ширина прямокутника

Розв'язання

1) 38 + 12 = 50 (м) – довжина ділянки.

2) 38 • 50 = 1900 (м2) – площа ділянки.

3) 1900 : 10 • 3 = 570 (м2) – займають площу овочі.

Відповідь: овочі займають 570 м2.

 

Завдання 2 Виконай дії

(32 158 + 490) : 308 • 102 = 10 812 

+ 32158

       490

   32648 

_32648 | 308 

 308          106

  _1848

    1848

          0

х  106

    102

    212

106    

10812

 

Завдання 3

60 т 7 ц  < 670 ц

12 дм 5 см  = 12 дм 50 мм 

Міркуємо так

Зведемо дві частини нерівності до однакових одиниць вимірювання:

1) 60 т 7 ц = 60 • 1 т + 7 ц = 60 • 10 ц + 7 ц = 600 ц + 7 ц = 607 ц 

607 ц < 670 ц 

2) 

1 спосіб 

Зведемо дві частини нерівності до однакових одиниць вимірювання: 

12 дм 5 см = 12 • 1 дм + 5 см = 12 • 10 см + 5 см = 120 см + 5 см = 125 см 

12 дм 50 мм = 12 • 1 дм + 50 мм = 12 • 10 см + 5 см = 120 см + 5 см = 125 см 

125 см = 125 см 

2 спосіб 

Порівняємо 5 см і 50 мм 

 5 см = 50 мм

 

Завдання 4 Рівняння

123600 : х = 600

х = 123600 : 600

х = 206

123600 : 206 = 600

600 = 600

 

 

_123600 | 600   

  1200         206

    _3600

      3600

           0

 

Завдання 5

Прямокутна ділянка має ширину 25 м, довжину - на 8 м більшу. Знайди площу та периметр цієї ділянки. 

Розв’язання 

1) 25 + 8 = 33 (м) – довжина ділянки 

2) 25 • 33 = 825 (м2) – площа ділянки 

3) (25 + 33) • 2 = 116 (м) – периметр ділянки 

Відповідь: площа ділянки 825 м2, периметр – 116 м.

 

Завдання 6 Знаки арифметичних дій

(9600 : 60 + 40) : 5 = 40 

Міркуємо так 

(9600 : 60 + 40) : 5 = (160 + 40) : 5 = 200 : 5 = 40

 

 

КОМБІНОВАНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 3 Варіант 2

Завдання 1

Спортивний майданчик має довжину 25 м, а ширину — на 5 м меншу. 2/5 площі майданчика займають спортивні споруди. Яку площу займають спортивні споруди?

Нагадаємо формулу площі прямокутника: 

S = a • b, де a – довжина прямокутника, b – ширина прямокутника

Розв'язання

1) 25 – 5 = 20 (м) – ширина майданчика.

2) 25 • 20 = 500 (м2) – площа майданчика.

3) 500 : 5 • 2 = 200 (м2) – займають площу спортивні споруди.

Відповідь: 200 м2.

 

Завдання 2 Виконай дії

(701 000 - 565 190) : 503 • 809 = 218 430 

_ 701000

   565190

   135810

_135810 | 503   

  1006         270

   _3521

     3521

            0

х    270

      809

    2430

2160   

218430

 

Завдання 3

4 м 6 см  < 4 м 600 мм

8 кг 75 г < 8705 г 

Міркуємо так 

1)

1 спосіб 

Зведемо дві частини нерівності до однакових одиниць вимірювання:

4 м 6 см = 4 • 1 м + 6 см = 4 • 100 см + 6 см = 406 см 

4 м 600 мм = 4 м + 600 мм = 4 • 100 см + 60 см = 400 см + 60 см = 460 см 

406 см  < 460 см 

2 спосіб 

Порівняємо 6 см і 600 мм 

6 см = 60 мм 

60 мм < 600 мм 

2) Зведемо дві частини нерівності до однакових одиниць вимірювання:

8 кг 75 г = 8 • 1 кг + 75 г = 8 • 1000 г + 75 г = 8075 г 

8075 г < 8705 г

 

Завдання 4 Рівняння

х   80 = 243 600

х = 243600 : 80

х = 3045

3045  80 = 243 600

243 600 = 243 600

 

 

 

_243600 | 80    

 240            3045

    _360

      320

      _400

        400

            0

 

Завдання 5

Довжина садової ділянки - 86 м, а ширина - 24 м менша.  Знайди площу та периметр цієї ділянки.

Розв’язання

1) 86 – 24 = 62 (м) – ширина ділянки.
2) 86 • 62 = 5332 (м2) – площа ділянки.

3) (86 + 62) • 2 = 296 (м) – периметр ділянки.

Відповідь: площа ділянки 5332 м2, периметр – 296 м.

 

Завдання 6 Знаки арифметичних дій, щоб рівність була істинною:

72000 : 800 : ( 5 + 40 ) = 2 

Міркуємо так 

72000 : 800 : (5 + 40) = 90 : 45 = 2

Інші завдання дивись тут...