Інші завдання дивись тут...

КОМБІНОВАНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 8 Варіант 1

Завдання 1 Серед чисел (59 067, 90 659, 906 248, 349 060) число, у якому 906 сотень та розклади на розрядні доданки

90659

Міркуємо так

90659 = 906 сот 5 дес. 9 од.

90659 = 90000 + 600 + 50 + 9 

 

Завдання 2  1/9 від числа 186 885

186885 : 9 = 20765

Відповідь: 20765

_186885 | 9   

 18              20765

    _68

      63

      _58

        54

        _45

          45

            0

 

Завдання 3 Рівняння

х + 1500 = 40 • 50

х + 1500 = 2000

x = 2000 - 1500

x = 500

 

Завдання 4 Значення виразу, якщо х = 47

20 000 - 28 • 75 + а + 989 = 17676

Якщо х = 47, тоді 20000 – 28 • 75 + х + 989 = 20000 – 28 • 75 + 47 + 989=18936

х   28

     75

   140

 196 

 2100

_ 20000

     2100

   17900

+ 17900

          47

    17947

+ 17947

       989

   18936

 

Завдання 5  

150 хв = 2 год 30 хв

2 год 6 хв = 126 хв

3 доби 4 год = 76 год

Міркуємо так

150 хв = 120 хв + 30 хв = (120 : 60) год + 30 хв = 2 год 30 хв

2 год 6 хв = 2 • 1 год + 6 хв = 2 • 60 хв + 6 хв = 120 хв + 6 хв = 126 хв

3 доби 4 год = 3 • 1 доба + 4 год = 3 • 24 год + 4 год = 72 год + 4 год = 76 год

 

Завдання 6 Накресли квадрат, периметр якого дорівнює периметру прямокутника зі сторонами 2 см і 4 см

Нагадаємо. 

Формула периметра прямокутника 

Р = (а + b) • 2, де a – довжина прямокутника, b – ширина прямокутника

Формула периметра квадрата (всі сторони рівні) 

Р = а • 4, де a – довжина сторони квадрата

(2 + 4) • 2 = 12 (см) – периметр прямокутника

12 : 4 = 3 (см) – сторона квадрата

 

Завдання 7 У цистерні було 480 відер води. Один насос може викачати всю воду за 24 хв, а інший — за 40 хв. За скільки хвилин можна викачати всю воду, якщо ввімкнути два насоси?

Розв'язання

1) 480 : 24 = 20 (в.) – викачає відер води перший насос за 1 хв.

2) 480 : 40 = 12 (в.) – викачає відер води другий насос за 1 хв.

3) 20 + 12 = 32 (в.) – викачають відер води два насоси разом за 1 хв.

4) 480 : 32 = 15 (хв) – потрібно хвилин.

Відповідь: два насоси викачають усю воду за 15 хвилин.

 

КОМБІНОВАНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 8 Варіант 2

Завдання 1 Серед чисел (97 508, 750 860, 875 084, 75 083) число, у якому 7508 десятків і розклади на розрядні доданки

75 083

Міркуємо так

75 083 = 7508 дес. 3 од.

75 083 = 70 000 + 5 000 + 80 + 3

 

Завдання 2  1/8 від числа 120 336

120336 : 8 = 15042

Відповідь: 15042

_120336 | 8   

   8             15042

_ 40

   40

      _33

        32

        _16
          16

            0

 

Завдання 3 Рівняння

x - 700 = 25 • 20

х - 700 = 500

х = 500 + 700

х = 1200

 

Завдання 4 Значення виразу, якщо а = 44

6868 : (2437 - а • 55) + 334 = 738

Якщо а = 44, тоді 6868 : (2437 – а • 55) + 334 = 6868 : (2437 – 44 • 55) + 334 = 738

х   44

     55

   220

 220  

 2420

_ 2437

  2420

     17

_6868 | 17  

  68        404

    _68

      68

        0

+ 404

   334

   738


Завдання 5

420 с = 7 хв

2 год 12 хв = 132 хв

2 доби 18 год = 66 год

Міркуємо так

420 с = (420 : 60) хв = 7 хв

2 год 12 хв = 2 • 1 год + 12 хв = 2 • 60 хв + 12 хв = 120 хв + 12 хв = 132 хв

2 доби 18 год = 2 • 1 доба + 18 год = 2 • 24 год + 18 год = 48 год + 18 год = 66 год

  

Завдання 6 Накресли квадрат, периметр якого дорівнює периметру прямокутника зі сторонами 5 см і 3 см.

Нагадаємо

Формула периметра прямокутника 

Р = (а + b) • 2, де a – довжина прямокутника, b – ширина прямокутника

Формула периметра квадрата (всі сторони рівні) 

Р = а • 4, де a – довжина сторони квадрата

(5 + 3) • 2 = 16 (см) – периметр прямокутника

16 : 4 = 4 (см) – сторона квадрата

 

Завдання 7 Перший автомобіль може перевезти 300 брикетів за 6 рейсів, а другий — за 3 рейси. За скільки рейсів можуть перевезти всі брикети два автомобілі, якщо працюватимуть разом?

Розв'язання

1) 300 : 6 = 50 (бр.) – перевезе брикетів за 1 рейс перший автомобіль.

2) 300 : 3 = 100 (бр.) – перевезе брикетів за 1 рейс другий автомобіль.

3) 50 + 100 = 150 (бр.) – перевезуть брикетів за 1 рейс два автомобілі разом.

4) 300 : 150 = 2 (р.) – потрібно рейсів, щоб перевезти всі брикети.

Відповідь: за 2 рейси можуть перевезти всі брикети два автомобілі, якщо працюватимуть разом.

Інші завдання дивись тут...

  • Влад
    Спасибо за сайт!
    21 квітня 2019 09:38