Інші завдання дивись тут...

КОМБІНОВАНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 9 Варіант 1

Завдання 1 У магазин привезли 276 зошитів у похилу лінію і 618 зошитів у клітинку. Третину зошитів продали. Скільки зошитів залишилося в магазині?

Розв'язання

1 спосіб

1) 276 + 618 = 894 (з.) – зошитів привезли.

2) 894 : 3 = 298 (з.) – зошитів продали.

3) 894 – 298 = 596 (з.) – зошитів залишилося.

2 спосіб

1) 276 + 618 = 894 (з.) – зошитів привезли.

2) 3 – 1 = 2 (частини) – частин залишилось.

3) 894 : 3 = 298 (з.) – зошитів припадає на 1 частину.

4) 298 • 2 = 596 (з.) – зошитів залишилося.

3 спосіб

1) 276 : 3 = 92 (з.) – зошитів у похилу лінійку продали.

2) 618 : 3 = 206 (з.) – зошитів у клітинку продали.

3) 92 + 206 = 298 (з.) – зошитів продали разом.

4) 298 • 2 = 596 (з.) – зошитів залишилося.

Відповідь: 596 зошитів залишилося.

 

Завдання 2 Виконай дії

18  47 - 625 : 25 = 821

х 18

   47

 126

 72  

 846

_625 | 25  

  50        25

_125

  125

      0

_ 846

     25

   821

 

Завдання 3 Рівняння

3200 - х = 10 000 : 50

3200 - х = 200

3200 - 200 = x

x = 3000

3200 - 3000 = 200

10 000 : 50 = 1000 : 5 = 200

200 = 200

 

Задання 4 Порівняння іменованих чисел

20 т = 200 ц

103 т = 1030 ц

12000 кг < 13 т

Міркуємо так

20 т = 20 • 1 ц = 20 • 10 ц = 200 ц

103 т = 103 • 1 т  = 103 • 10 ц = 1030 ц

13 т = 13 • 1 т = 13 • 1000 кг = 13 000 кг

12 000 кг < 13 000 кг

 

Завдання 5 Значення виразу (970 - а)  5, якщо а = 570

Якщо а = 570, тоді (970 – а) • 5 = (970 – 570) • 5 = 400 • 5 = 2000

 

Завдання 6 Довжина прямокутника — 21 см, а ширина становить 1/3 довжини. Знайди периметр та площу прямокутника.

Нагадаємо. 

Формула периметра прямокутника 

Р = (а + b) • 2, де a – довжина прямокутника, b – ширина прямокутника. 

Формула площі прямокутника 

S = a • b, де a – довжина прямокутника, b – ширина прямокутника. 

Розв'язання

1) 21 : 3 • 1 = 7 (см) - ширина прямокутника.

2) 2  (21 + 7) = 2  28 = 56 (см) - периметр прямокутника.

3) 21  7 = 147 (см2) - площа прямокутника.  

Відповідь: периметр прямокутника 56 см, площа - 147 см2.

 

 

КОМБІНОВАНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 9 Варіант 2

Завдання 1 Туристи поїздом проїхали 612 км, пішки — у 9 разів менше, а автобусом — 1/4 того шляху, що проїхали поїздом та пройшли пішки. Скільки кілометрів туристи проїхали автобусом?

Розв'язання

1) 612 : 9 = 68 (км) - відстань пішки.

2) 612 + 68 = 680 (км) - відстань поїздом і пішки.

3) 680 : 4 = 170 (км) - відстань автобусом.

Відповідь: 170 км проїхали автобусом.

 

Завдання 2 Виконай дії

1827 : 29 + 19  25 = 538

_1827 | 29   

 174         63

    _87

      87

        0

х 19

   25

   95

 38  

 475

+ 475

     63

   538

 

Завдання 3 Рівняння

12000 + х = 48 000 : З

12000 + х = 16000

12000 - 16000 = x

x = 4000

12000 + 4000 = 16000

 

Завдання 4 Порівняння іменованих чисел

603 ц < 306 т 

370 000 кг > 73 т 

809 т > 8090 кг

Міркуємо так

306 т = 306 • 1 т = 306 • 10 ц = 3060 ц

603 ц < 3060 ц

370 000 кг = (370 000 : 1000) т = 370 т

370 т > 73 т

809 т = 809 • 1 т = 809 • 1000 кг = 809 000 кг

809 000 кг > 8090 кг

 

Завдання 5 Значення виразу (а + 600)  4, якщо а = 300.

Якщо а = 300, тоді (а + 600) • 4 = (300 + 600) • 4 = 900 • 4 = 3600

 

Завдання 6 Довжина прямокутника — 36 см, а ширина становить 1/4 довжини. Знайди периметр та площу прямокутника.

Нагадаємо. 

Формула периметра прямокутника 

Р = (а + b) • 2, де a – довжина прямокутника, b – ширина прямокутника. 

Формула площі прямокутника 

S = a • b, де a – довжина прямокутника, b – ширина прямокутника.

Розв'язання

1) 36 : 4 • 1 = 9 (см) - ширина прямокутника.

2) 2  (36 + 9) = 2  45 = 90 (см) - периметр прямокутника.

3) 36  9 = 324 (см2) - площа прямокутника.

Відповідь: периметр прямокутника 90 см, площа - 324 см2.

Інші завдання дивись тут...