Інші завдання дивись тут...

ТЕСТОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА №5 Варіант 1

Завдання 1 7000 г = 7  

А ц 

Б т

В кг

Міркуємо так

7000 г = 7 • 1000 г = 7 • 1 кг = 7 кг

 

Завдання 2 Правильний порядок дій

         1       2     3   

А 2308 – 6864 : 44 + 7809

          2        1     3   

Б 2308 – 6864 : 44 + 7809

         3       1     2

В 2308 – 6864 : 44 + 7809

 

Завдання 3 Просторові геометричні фігури

А квадрат, прямокутник 

Б куб, куля 

В трикутник, ромб

 

Завдання 4 Відповідність зображена однаковим кольором

203 103 

203 013

23 130  

23 одиниці II класу і 130 одиниць І класу

2 сотні тисяч, 3 тисячі, 1 десяток і 3 одиниці

203 одиниці II класу і 103 одиниці І класу

Завдання 5 

1024 • 43 + 8400 : 15 = 44592

х 1024

        43

   3072

 4096  

 44032

_8400 | 15   

  75         560

  _90

    90
      0

+ 44032

       560

   44592

 

Завдання 6 Периметр квадрата дорівнює 16 см. Знайди площу цього квадрата.

Відповідь: площа квадрата 16 см2

Міркуємо так

Формула периметра квадрата (усі сторони рівні)

Р = а • 4, де a – довжина сторони квадрата

Формула площі квадрата 

S = a • а, де a – довжина сторони квадрата

Розв'язання

1) 16 : 4 = 4 (см) – довжина сторони квадрата

2) 4 • 4 = 16 (см2) – площа квадрата

 

Завдання 7 Асфальтованою дорогою автомобіль проїхав відстань у 280 км зі швидкістю 70 км/год, а ґрунтовою — 120 км зі швидкістю 30 км/год. За який час автомобіль подолав усю відстань?

Розв'язання

1) 280 : 70 = 4 (год) - час їхали асфальтованою дорогою.

2) 120 : 30 = 4 (год) - час їхали ґрунтовою дорогою.

3) 4 + 4 = 8 (год) - весь час.

Відповідь: за 8 год автомобіль подолав всю відстань.

 

ТЕСТОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА №5 Варіант 1

Завдання 1 80 м = 800 □ 

А дм 

Б мм

В см

Міркуємо так

80 м = 80 • 1 м = 80 • 10 дм = 800 дм  

 

Завдання 2 Правильний порядок дій

              2      1       3

А 500100 – 356 • 101 + 78 052

            1      2      3

Б 500100 – 356 • 101 + 78 052

            3      1      2

В 500100 – 356 • 101 + 78 052

 

Завдання 3 Плоскі геометричні фігури

А куб, піраміда 

Б куля, циліндр 

В трикутник, прямокутник

 

Завдання 4. Відповідність зображена однаковим кольором

905 063

95603 

950 063 

9 сотень тисяч, 5 десятків тисяч, 6 десятків  З одиниці

905 одиниць II класу і 63 одиниці І класу

95 десятків тисяч, 6 сотень і 3 одиниці

 

Завдання 5 

5022 • 35 - 80 048 : 16 = 170767

х   5022

          35

  25110

15066  

175770

_80048 | 16   

  80           5003

   _0

     0

     _48

        48

          0

_ 175770

       5003

   170767

 

Завдання 6 Периметр квадрата — 20 см. Знайди площу цього квадрата.

Відповідь: площа квадрата 25 м2

Міркуємо так 

Формула периметра квадрата (усі сторони рівні) Р = а • 4, де a – довжина сторони квадрата

Формула площі квадрата S = a • а, де a – довжина сторони квадрата

Розв'язання

1) 20 : 4 = 5 (м) – довжина сторони квадрата

2) 5 • 5 = 25 (м2) – площа квадрата

 

Завдання 7 Туристи йшли пішки 4 год зі швидкістю 4 км/год і їхали автобусом 12 год зі швидкістю 60 км/год. Яку відстань подолали туристи пішки та автобусом?

Розв'язання

1) 4  4 = 16 (км) - відстань йшли пішки.

2) 60  12 = 720 (км) - відстань їхали автобусом.

3) 720 + 16 = 736 (км) - вся відстань. 

Відповідь: 736 км подолали туристи пішки та автобусом.

Інші завдання дивись тут...