Інші завдання дивись тут...

Контрольна робота з математики

Варіант 5

Завдання 1  Число

Сотні тисяч Десятки тисяч Одиниці тисяч Сотні Десятки Одиниці
1 0 7 7 0 0

А одна тисяча сімдесят сім

Б десять тисяч сімсот сімдесят

В сто сім тисяч сімсот

 

Завдання 2 Значення виразу 720

А 580 + 240

Б 890 – 180

В 910 – 190

Міркуємо так.

580 + 240 = 580 + 220 + 20 = 800 + 20 = 820

890 – 180 = 710

 

Завдання 3 Замальована частина прямокутника виражена дробом

А 1/24 Б 4/24 В 4/20

Міркуємо так

У дробі під дробовою рискою знаходиться знаменник, над дробовою рискою  чисельник. Знаменник означає на скільки рівних частин щось ділимо, чисельник означає скільки таких частин беремо

Прямокутник поділений на 24 частини (маємо знаменник 24)

Заштриховані 4 частини (маємо чисельник 4)

Замальована частина прямокутника 4/24

 

Завдання 4 

20 т 1 ц  —> 201 ц

200 т 1 ц  —> 2001 ц

2 т 1 ц —> 21 ц

Міркуємо так

1 т = 10 ц

20 т 1 ц = 20 • 1 т + 1 ц = 20 • 10 ц + 1 ц = 200 ц + 1 ц = 201 ц

200 т 1 ц = 200 • 1 т + 1 ц = 200 • 10 ц + 1 ц = 2000 ц + 1 ц = 2001 ц

2 т 1 ц = 2 • 1 т + 1 ц = 2 • 10 ц + 1 ц = 20 ц + 1 ц = 21 ц

 

Завдання 5 Порядок дій

             3               1      2

40 000 – (41 656 : 82 + 9087) = 30 405

Міркуємо так

1) 41 656 : 82 = 508

2) 508 + 9 087 = 9 595

3) 40 000 – 9 595 = 30 405

_41656 | 82

 410        508

    65

      0

    656

    656

        0 

+ 9087

    508

   9595

 

 

 

 

_ 40000

    9595

  30405 

 

 

 

 

 

Завдання 6 У трикутнику всі сторони рівні. Його периметр дорівнює 24 см. Побудуй квадрат, довжина сторони якого удвічі менша за сторону трикутника. Обчисли площу цього квадрата.

1) 24 : 3 = 8 (см) – довжина сторони трикутника.

2) 8 : 2 = 4 (см) – довжина сторони квадрата.

Треба накреслити квадрат зі стороною 4 см.

S = 4 см • 4 см = 64 (см2) – площа квадрата.

Можна записати ще так:

1) 24 : 3 = 8 (см) – довжина сторони трикутника

2) 8 : 2 = 4 (см) – довжина сторони квадрата

3) 4 • 4 = 64 (см2) – площа квадрата

 

Завдання 7. Перша бригада за 4 дні пошила 32 костюми. Друга бригада за день шила на 2 костюми менше, ніж перша. За скільки днів друга бригада пошиє 30 костюмів?

Розв'язання

1) 32 : 4 = 8 (к.) – костюмів шила перша бригада за 1 день.

2) 8 – 2 = 6 (к.) – костюмів шила друга бригада за 1 день.

3) 30 : 6 = 5 (дн.) – треба днів.

Відповідь: 30 костюмів друга бригада пошиє за 5 днів.

 

Завдання 8. Олег їхав у шостому вагоні потяга. Після його вагона було на 3 вагони більше, ніж попереду вагона. Скільки вагонів було у потязі?

Розв'язання

1) 6 – 1 = 5 (в.) — переду вагона Олега.

2) 5 + 3 = 8 (в.) — позаду вагона Олега.

3) 6 + 8 = 14 (в.)

Відповідь: у потязі було 14 вагонів.

Інші завдання дивись тут...