Інші завдання дивись тут...

Контрольна робота з математики

Варіант 6

Завдання 1 Число

Десятки тисяч Одиниці тисяч Сотні Десятки Одиниці
4 0 0 8 0

А чотири тисячі вісім

Б сорок тисяч вісімдесят

В чотириста тисяч вісімдесят

 

Завдання 2 Значення виразу дорівнює 280

А 930 – 750 Б 190 + 190 В 540 – 260

Міркуємо так

930 – 750 = 930 – 730 – 20 = 200 – 20 = 180

190 + 190 = 190 + 110 + 80 = 300 + 80 = 380

540 - 260 = 280

 

Завдання З. Замальована частина прямокутника виражена дробом

А 3/12 Б 3/18 В 3/15

Міркуємо так

У дробі під дробовою рискою знаходиться знаменник, над дробовою рискою  чисельник. Знаменник означає на скільки рівних частин щось ділимо, чисельник означає скільки таких частин беремо.

Прямокутник поділений на 15 частин (маємо знаменник 15)

Заштриховані 3 частини (маємо чисельник 3)

Замальована частина прямокутника 3/15

 

Завдання 4  

240 кг —> 2 ц 40 кг

2040 кг —> 20 ц 40 кг

20040 кг —> 200 ц 40 кг

Міркуємо так

1 ц = 100 кг

240 кг = 200 кг + 40 кг = 2 ц 40 кг

2040 кг = 2000 кг + 40 кг = 20 ц 40 кг

20040 кг = 20000 кг + 40 кг = 200 ц 40 кг

 

Завдання 5 Порядок дій

             3               1      2

50 000 – (18 324 : 36 + 6009) = 43 482

Міркуємо так

1) 18 324 : 36 = 509

2) 509 + 6 009 = 6 518

3) 50 000 – 6 518 = 43 482

_18324 | 36  

 180         509 

    32

      0

    324

    324

       0

+ 6009

     509

   6518

 

 

 

 

_ 50000

    6518

  43482 

 

 

 

 

 

Завдання 6 Периметр квадрата 16 см. Побудуй прямокутник, ширина якого дорівнює стороні квадрата, а довжина — удвічі більша. Обчисли площу цього прямокутника.

1) 16 : 4 = 4 (см) – довжина сторони квадрата, або ширина прямокутника.

2) 4 • 2 = 8 (см) – довжина прямокутника.

Треба накреслити прямокутник довжиною 8 см, шириною 4 см

S = 8 см • 4 см = 32 см2 – площа прямокутника.

Можна записати ще так:

1) 16 : 4 = 4 (см) – довжина сторони квадрата, або ширина прямокутника

2) 4 • 2 = 8 (см) – довжина прямокутника

3) 8 • 4 = 32 (см2) – площа прямокутника

 

Завдання 7 Перший трактор за 5 годин роботи витратив З0 л пального. Другий трактор за одну годину витрачає пального на 2 л більше, ніж перший. Скільки літрів пального витратить другий трактор за 8 годин роботи?

Розв'язання

1) 30 : 5 = 6 (л) – пального витратив перший трактор за 1 год.

2) 6 + 2 = 8 (л) – пального витрачає другий трактор за 1 год.

3) 8 • 8 = 64 (л) – пального витратить другий трактор за 8 год.

Відповідь: за 8 год роботи другий трактор витратить 64 літри пального.

 

Завдання 8 На полиці шафи підручник з математики стоїть четвертим. Перед ним книжок на 12 менше, ніж після нього. Скільки книжок на полиці?

Розв'язання

1) 4 – 1 = 3 (кн.) — перед підручником.

2) 3 + 12 = 15 (кн.) — після підручника.

3) 4 + 15 = 19 (кн.)

Відповідь: на полиці 19 книжок.

Інші завдання дивись тут...