Інші завдання дивись тут...

Контрольна робота з математики

Варіант 9

Завдання 1 80 000 у натуральному ряду передує число

А 79 000 Б 7999 В 79 999

Міркуємо так

80000 - 1 = 79 999 

 

Завдання 2 Число 7 є коренем рівняння

А х • 6 = 48 Б 45 + х = 17 • З В 8 • х = 28 • 2

Міркуємо так.

Треба підставити число 7 у кожне рівняння і перевірити.

7 • 6 = 42, 42 ≠ 48

 

45 + 7 = 52

17 • 3 = (10 + 7) • 3 = 30 + 21 = 51

52 ≠ 51

 

8 • 7 = 56

28 • 2 = (20 + 8) • 2 = 40 + 16 = 56

56 = 56

 

Завдання 3  Частину становить 1 кг від 1 ц

А 1/100 Б 1/20 В 1/10

Міркуємо так

1 ц = 100 кг

1 кг : 100 кг = 1:100=1/100

 

Завдання 4 

Якщо 2/5 довжини відрізка АВ становить 60 см, то довжина відрізка АВ дорівнює —> 150 см

Якщо 3/4 довжини відрізка СD становить 48 см, то довжина відрізка СD дорівнює —> 64 см

Якщо 3/6 довжини відрізка КМ становить 24 см, то довжина відрізка КМ дорівнює —> 48 см

Міркуємо так

Якщо 2/5 довжини відрізка АВ становить 60 см, то довжина відрізка АВ дорівнює

60 см : 2 • 5 = 30 см • 5 = 150 см

Якщо 3/4 довжини відрізка СD становить 48 см, то довжина відрізка СD дорівнює

48 см : 3 • 4 = 16 см • 4 = 64 см

Якщо 3/6 довжини відрізка КМ становить 24 см, то довжина відрізка КМ дорівнює

24 см : 3 • 6 = 8 см • 6 = 48 см

 

Завдання 5 Порядок дій

             3             2          1

18 546 + (3721 – 1026 : 38) = 22 240

Міркуємо так

1) 1 026 : 38 = 27

2) 3721 – 27 = 3 694

3) 18 546 + 3 694 = 22 240

_1026 | 38

   76      27

   266

   266

      0   

_ 3721

      27

   3694

 

 

+ 18546

     3694

   22240

 

 

 

Завдання 6. Довжина прямокутника 8 см, а ширина — на 5 см менша. Побудуй цей прямокутник і обчисли його площу та периметр.

Розв'язання

8 – 5 = 3 (см) – ширина прямокутника.

Треба побудувати прямокутник довжиною 8 см, шириною – 3 см

S = 8 см • 3 см = 24 см2 – площа прямокутника.

Р = (8 см + 3 см) • 2 = 22 см – периметр прямокутника.

Можна записати ще так:

8 • 3 = 24 (см2) – площа прямокутника

(8 + 3) • 2 = 22 (см) – периметр прямокутника

 

Завдання 7. Ціна хустки становить 1/6 від 480 грн, а ціна шарфа – 3/8 ціни хустки. На скільки гривень хустка дорожча, ніж шарф?

Розв'язання

1) 480 : 6 • 1 = 80 (грн) – ціна хустки.

2) 80 : 8 • 3 = 30 (грн) – ціна шарфа.

3) 80 – 30 = 50 (грн) – на стільки гривень дорожча хустка, ніж шарф.

Відповідь: хустка на 50 гривень дорожча, ніж шарф.

 

Завдання 8. Довжину прямокутника збільшили на 5 см, а ширину — на 3 см. На скільки сантиметрів збільшився периметр прямокутника?

Розв'язання

1) 5 + 3 = 8 (см) – на стільки збільшилися дві сторони.
2) 8 • 2 = 16 (см)
Відповідь: периметр прямокутника збільшився на 16 см.

Інші завдання дивись тут...