Інші завдання дивись тут...

Контрольна робота з математики

Варіант 10

Завдання 1 За 19 099 в натуральному ряду слідує число

А 19 910 Б 19 100 В 190 910

Міркуємо так

19 099 + 1=19 100

 

Завдання 2 Число 6 є коренем рівняння

А х •  9 = 63 Б х + 56 = 90 – 18 В 7 •  х = 21 • 2

Міркуємо так.

Треба підставити число 6 у кожне рівняння і перевірити.

6 • 9 = 54, 54 ≠ 63

 

6 + 56 = 62

90 – 18 = 72

62 ≠ 72

 

7 • 6 = 42

21 • 2 = 42

42 = 42 

 

Завдання 3 Частину становить 1 ц від 1 т

А 1/20

Б 1/100

В 1/10

Міркуємо так

1 т = 10 ц

1 ц : 10 ц = 1 : 10 = 1/10

 

Завдання 4 

Якщо 2/3 довжини відрізка АС становить 18 см, то довжина відрізка АС дорівнює ——> 27 см

Якщо 4/5 довжини відрізка ВD становить 40 см, то довжина відрізка ВD дорівнює ——> 50 см

Якщо 3/4 довжини відрізка ВС становить 60 см, то довжина відрізка ВС дорівнює ——> 80 см

Міркуємо так

Якщо 2/3 довжини відрізка АС становить 18 см, то довжина відрізка АС дорівнює

18 см : 2 • 3 = 9 см • 3 = 27 см

Якщо 4/5 довжини відрізка ВD становить 40 см, то довжина відрізка ВD дорівнює

40 см : 4 • 5 = 10 см • 5 = 50 см

Якщо 3/4 довжини відрізка ВС становить 60 см, то довжина відрізка ВС дорівнює

60 см : 3 • 4 = 20 см • 4 = 80 см

 

Завдання 5 Порядок дій

             3             2             1

30 000 – (2486 + 33 088 : 47) = 26 810

Міркуємо так

1) 33 088 : 47 = 704

2) 2 486 + 704 = 3 190

3) 30 000 – 3 190 = 26 810

_33088 | 47   

 329         704

    18

      0

    188

    188

       0 

+ 2486

     704

   3190

 

 

 

 

_ 30000 

    3190

  26810

 

 

 

 

 

Завдання 6 Одна сторона прямокутника дорівнює 2 см, а інша — на 8 см довша. Побудуй цей прямокутник і обчисли його площу та периметр

Розв'язання

2 + 8 = 10 (см) – довжина прямокутника.

Треба побудувати прямокутник довжиною 10 см, шириною – 2 см

S = 10 см • 2 см = 20 см2 – площа прямокутника.

Р = (10 см + 2 см) • 2 = 24 см – периметр прямокутника.

Можна записати ще так

10 • 2 = 20 (см2) – площа прямокутника

(10 + 2) • 2 = 24 (см) – периметр прямокутника

 

Завдання 7 У ящику було 540 кг піску. Для покращення ґрунту на городі витратили 2/6 цього піску, а для посипання садових доріжок – 1/9. На скільки кілограмів піску менше витратили для посипання доріжок, ніж для покращення ґрунту?

Розв'язання

1) 540 : 6 • 2 = 180 (кг) – піску витратили для покращення ґрунту.

2) 540 : 9 • 1 = 60 (кг) – піску витратили для посипання доріжок.

3) 180 – 60 = 120 (кг) – на стільки менше піску витратила для посипання доріжок, ніж для покращення ґрунту.

Відповідь: для посипання доріжок витратили на 120 кг піску менше, ніж для покращення ґрунту.

 

Завдання 8 Ширину прямокутника зменшили на 3 дм, а довжину — на 2 дм. На скільки дециметрів зменшився периметр прямокутника?

Розв'язання

3 + 3 + 2 + 2 = 10 (дм)
Відповідь: периметр прямокутника зменшився на 10 дм.

Інші завдання дивись тут...