Інші завдання дивись тут...

Контрольна робота з математики

Варіант 13

Завдання 1  Дроби за зростанням

А 3/8,4/8,2/8,8/8 Б 2/9,5/9,8/9,7/9 В 1/7, 3/7, 4/7, 7/7

Міркуємо так

У дробі під дробовою рискою знаходиться знаменник, над дробовою рискою  чисельник. Знаменник означає на скільки рівних частин щось ділимо, чисельник означає скільки таких частин беремо

Серед дробів з однаковими знаменниками менший (більший) той дріб, у якого менший (більший) чисельник дробу

Шукаємо рядок, де чисельники дробів розміщені в порядку зростання

 

Завдання 2  Нерівність для а = 2700

А 3700 – а < 900

Б а – 1800 < 1200

В а + 1700 > 5400

Міркуємо так

Підставимо число 2700 у кожну нерівність і перевіримо правильність

3700 – 2700 = 1000, 1000 > 900

2700 – 1800 = 900, 900 < 1200

2700 + 1700 = 4400, 4400 < 5400

 

Завдання 3 Дві цифри у частці

А 27922 : 46 Б 3462 : 6 В 2668 : 58

Міркуємо так

Знайдемо перше неповне ділене числа 27922 на 46, маємо 279 дасть 1 цифру результату, залишається ще дві цифри, тому разом маємо в частці 3 цифри

Знайдемо перше неповне ділене числа 3462 на 6, маємо 34 дасть 1 цифру результату, залишається ще дві цифри, тому разом маємо в частці 3 цифри

Знайдемо перше неповне ділене числа 2668 на 58, маємо 366 дасть 1 цифру результату, залишається ще одна цифра, тому разом маємо в частці 2 цифри

 

Завдання 4 

(18 + 12) : 6  ——>  5

27 – 49 : 7  ——>  20

80 : 8 + 5  ——>  15

Міркуємо так

(18 + 12) : 6 = 30 : 6 = 5

27 – 49 : 7 = 27 – 7 = 20

80 : 8 + 5 = 10 + 5 = 15

 

Завдання 5 Порядок дій

        1      3             2

829 • 73 – 78 150 : 30 = 57 912

Міркуємо так

1) 829 • 73 = 60 517

2) 78 150 : 30 = 7 815 : 3 = 2 605

3) 60 517 – 2 605 = 57 912

х   829

       73

   2487

  5803 

  60517

 

 

_7815 | 3    

 6          2605  

 18

 18

 _15

   15

     0

_60517

   2605

 57912

 

 

 

 

 

Завдання 6 Обчисли площу ділянки, зображеної на плані.

Масштаб 1 см = 1 м

1 спосіб

7 • 3 – 2 • 2 = 21 – 4 = 17 (м2) – площа ділянки.

2 спосіб

2 • 3 + 2 • 1 + 3 • 3 = 6 + 2 + 9 = 17 (м2) – площа ділянки.

Відповідь: площа ділянки 17 м2.

 

Завдання 7 Катер, рухаючись зі швидкістю З0 км/год, пройшов відстань між двома пристанями за 4 год. На шлях у зворотному напрямку він затратив на 1 год більше. З якою швидкістю рухався катер у зворотному напрямку?

Розв'язання

1) 30 • 4 = 120 (км) – відстань між пристанями

2) 4 + 1 = 5 (год) – час у зворотному напрямку

2) 120 : 5 = (100 + 20) : 5 = 24 (км/год) – швидкість у зворотному напрямку

Відповідь: у зворотному напрямку катер рухався зі швидкістю 24 км/год

 

Завдання 8 Будинок має 15 поверхів. У скільки разів вище треба підійматися на 15-й поверх, ніж на 3-й? (Підйом починається з першого поверху).

Розв'язання

1) 15 – 1 = 14 (пр.) – проміжки між 1-им і 15-им поверхами
2) 3 – 1 = 2 (пр.) – проміжки між 1-им і 3-ім поверхами
3) 14 : 2 = 7 (р.)
Відповідь: треба підійматися у 7 разів вище.

Інші завдання дивись тут...