Інші завдання дивись тут...

Контрольна робота з математики

Варіант 14

Завдання 1  Дроби за спаданням

А  4/5,3/5,2/5,5/5 Б 7/10,5/10,2/10,1/10 В 1/6,3/6,4/6,5/6

Міркуємо так

У дробі під дробовою рискою знаходиться знаменник, над дробовою рискою  чисельник. Знаменник означає на скільки рівних частин щось ділимо, чисельник означає скільки таких частин беремо

Серед дробів з однаковими знаменниками менший (більший) той дріб, у якого менший (більший) чисельник дробу

Шукаємо рядок, де чисельники дробів розміщені в порядку спадання

 

Завдання 2  Нерівність для b = 1800

А 9000 – b > 7900 Б b – 1300 > 1200 В 3800 – b < 2900

Міркуємо так

Підставимо число 2700 у кожну нерівність і перевіримо правильність

9000 – 1800 = 7200, 7200 < 7900

1800 – 1300 = 500, 500 < 1200

3800 – 1800 = 2000, 2000 < 2900

 

Завдання 3  Чотири цифри у частці

А 272 640 : 71 Б 24 583 : 61 В 321 600 : 800

Міркуємо так

Знайдемо перше неповне ділене числа 272640 на 71, маємо 272 дасть 1 цифру результату, залишається ще три цифри, тому разом маємо в частці 4 цифри

 

Завдання 4 

18 + 12 : 6  ——>  20

(56 – 14) : 7  ——>  6

60 : 10 – 1  ——>  5

Міркуємо так

18 + 12 : 6 = 18 + 2 = 20

(56 – 14) : 7 = 42 : 7 = 6

60 : 10 – 1 = 6 – 1 = 5

 

Завдання 5 Порядок дій

        1      3             2

356 • 27 – 21 800 : 40 = 9 067

Міркуємо так

1) 356 • 27 = 9 612

2) 21 800 : 40 = 545

3) 9612 – 545 = 9 067

х   356

      27

  2492

  712 

  9612

 

 

_21800 | 40

 200          545

   180

   160

     200

     200

         0

_ 9612

    545

  9067

 

 

 

 

 

Завдання 6 Обчисли площу ділянки, зображеної на плані.

Масштаб 1 см = 1 м.

7 • 4 – 4 • 1 = 28 – 4 = 24 (м2) – площа ділянки.

Відповідь: площа ділянки 24 м2.

 

Завдання 7 За 6 хв літак пролетів 72 км. Яку відстань він пролетить за 30 хв, якщо його  швидкість збільшиться на 2 км/хв? 

Розв'язання

1) 72 : 6 = (60 + 12) : 6 = 12 (км) – швидкість літака.

2) 12 + 2 = 14 (км/год) – збільшена швидкість літака.

3) 14 • 30 = (10 + 4) • 30 = 420 (км) – відстань пролетить з більшою швидкістю.

Відповідь: з більшою швидкістю за 30 хв літак пролетить 420 км. 

 

Завдання 8 Будинок має 9 поверхів. У скільки разів вище треба підійматися на 9-й поверх, ніж на 3-й? (Підйом починається з першого поверху).
Розв'язання
1) 9 – 1 = 8 (пр.) – проміжки між 1-им і 9-тим поверхами
2) 3 – 1 = 2 (пр.) – проміжки між 1-им і 3-ім поверхами
3) 8 : 2 = 4 (р.)
Відповідь: треба підійматися у 4 рази вище.

Інші завдання дивись тут...