Інші завдання дивись тут...

Контрольна робота з математики

Варіант 16

Завдання 1  Всього десятків тисяч у числі 815 210

А 2 Б 8152 В 81

Міркуємо так

Для десятків відкидаємо справа 1 цифру, для сотень — 2 цифри, для одиниць тисяч — 3 цифри, для десятків тисяч — 4  і т.д. 

У числі 815 210 усього 81 десяток тисяч

Або

815 210 = 81 дес. тис. 5 од. тис. 2 сот. 1 дес.

 

Завдання 2  Частину відрізка KM становить відрізок LO

А 5/10 Б 5/9 В 5/8

Відрізок КМ має 9 рівних частин, він є більшим

Відрізок LО має 5 таких рівних частини

Тому LО становить 5/9 відрізка КМ

 

Завдання 3 Значення а для нерівності 2400 : а > 240

А 100 Б 10 B 8

Міркуємо так

1 спосіб

2400 : 100 = 24, 24 < 240

2400 : 10 = 240, 240 = 240

2400 : 8 = 300, 300 > 240

2 спосіб

Розв'яжемо нерівність.

2400 : а > 240

Спочатку розв'яжемо рівняння

2400 : а = 240

а = 2400 : 240

а = 10

2400 : 10 = 240

Тепер можемо  записати

2400 : а > 2400 : 10 

Частка більша там, де менший від'ємник

х < 10

 

Завдання 4 Розв’язання з поясненням задачі. Периметр прямокутника дорівнює 32 см. Його ширина 6 см. Обчисли площу прямокутника

32 : 2 = 16 (см) ——> півпериметр прямокутника

16 – 6 = 10 (см) ——> довжина прямокутника

10 • 6 = 60 (см2) ——> площа прямокутника

 

Завдання 5 Порядок дій

          2               1       3

(4052 – 60 458 : 43) • 37 = 97 902

Міркуємо так

1) 60 458 : 43 = 1 406

2) 4 052 – 1 406 = 2 646

3) 2 646 • 37 = 97 902

_60458 | 43   

 43           1406

 174

 172

    25

     0

    258

    258

       0

_ 4052

   1406

   2646

 

 

 

 

 

 

х   2646

        37

   18522

   7938  

   97902

 

 

 

 

 

Завдання 6 У трикутнику всі сторони рівні. Його Периметр дорівнює 36 см. Побудуй прямокутник, довжина якого удвічі менша за сторону трикутника, а ширина — на З см менша, ніж довжина. Обчисли периметр цього прямокутника.

1) 36 : 3 = 12 (см) – довжина сторони трикутника.

2) 12 : 2 = 6 (см) – довжина прямокутника.

3) 6 – 3 = 3 (см) – ширина прямокутника.

Треба накреслити прямокутник довжиною 6 см, шириною 3 см

Р = (6 см + 3 см) • 2 = 18 см – периметр прямокутника.

Можна записати ще так:

4) (6 + 3) • 2 = 18 (см) – периметр прямокутника.

 

Завдання 7 У першій книжці 240 сторінок, це на 80 сторінок менше, ніж у другій. У третій книжці на 260 сторінок менше, ніж у другій. У скільки разів менше сторінок у третій книжці, ніж у першій?

Розв'язання

1) 240 + 80 = 320 (с.) – сторінок у другій книжці.

2) 320 – 260 = 60 (с.) – сторінок у третій книжці.

3) 240 : 60 = 4 (рази) – у стільки разів менше сторінок у третій книжці, ніж у першій.

Відповідь: у третій книжці у 4 рази менше сторінок, ніж у першій.

 

Завдання 8 Повний ящик з огірками має масу 10 кг, а наповнений наполовину — 6 кг. Яка маса порожнього ящика?

Розв'язання
1) 20 – 11 = 9 (кг) — маса половини яблук.
2) 11 – 9 = 2 (кг)
Відповідь: маса порожнього ящика дорівнює 2 кілограми.

Інші завдання дивись тут...