Інші завдання дивись тут...

Контрольна робота з математики

Варіант 19

Завдання 1  Ділення з остачею 3050 : 100 =

А 3 (ост. 50) Б З0 (ост. 5) В З0 (ост. 50)

Міркуємо так

1 спосіб

У числі 3050 усього 30 сотень, значить 

3050 : 100 = 30 (ост. 50)

2 спосіб

_3050 | 100

 300      30 (ост. 50)

    50

     0

    50 

3050 : 100 = 30 (ост. 50)

 

Завдання 2  Значення виразу дорівнює 26 ц 2 кг

А 6 ц 3 кг + 20 кг

Б 6 ц З кг + 2 кг

В 6 ц 2 кг + 2000 кг 

Міркуємо так

1 спосіб

1 ц = 100 кг

+ 6 ц 03 кг

        20 кг 

   6 ц 23 кг

+ 6 ц 3 кг  

        2 кг

   6 ц 5 кг

2000 кг = (2000 : 100) ц = 20 ц

+  6 ц 2 кг

  20 ц 0 кг

  26 ц 2 кг 

2 спосіб

6 ц 3 кг + 20 кг = 6 ц + (3 кг + 20 кг) = 6 ц 23 кг

6 ц З кг + 2 кг = 6 ц + (3 кг + 2 кг) = 6 ц 5 кг

6 ц 2 кг + 2000 кг = 6 ц 2 кг + 20 • 100 кг = 6 ц 2 кг + 20 ц = 26 ц 2 кг

 

Завдання 3 Правильна (істинна) нерівність

А 96 : 6 < 16 Б 68 : 4 > 18 В 75 : 5 > 14

Міркуємо так

(96 : 6) = (60 + 36) : 6 = 60 : 6 + 36 : 6 = 10 + 6 = 16, 16 = 16

68 : 4 = (40 + 28) : 4 = 40 : 4 + 28 : 4 = 10 + 7 = 17, 17 < 18

75 : 5 = (50 + 25) : 5 = 50 : 5 + 25 : 5 = 10 + 5 = 15, 15 > 14

 

Завдання 4 

(18 + 12) : 6 ——> 5

27 – 49 : 7 ——> 20

80 : 8 + 5 ——> 15

Міркуємо так

(18 + 12) : 6 = 30 : 6 = 5

27 – 49 : 7 = 27 – 7 = 20

80 : 8 + 5 = 10 + 5 = 15

 

Завдання 5 Порядок дій

            1       3        2

21 210 : 35 + 745 • 19 = 14 761

Міркуємо так

1) 21 210 : 35 = 606

2) 745 • 19 = 14 155

3) 606 + 14 155 = 14 761

_21210 | 35

 210       606

    210

    210

       0

х  745

     19

  6705

  745 

14155

+ 14155

      606

   14761

 

 

 

Завдання 6 Є два трикутники, у кожному з яких усі сторони рівні. Периметр першого трикутника 21 см. Сторона другого трикутника удвічі довша за сторону першого. Обчисли периметр другого трикутника.

1) 21 : 3 = 7 (см) – довжина сторони першого трикутника.

2) 7 • 2 = 14 (см) – довжина сторони другого трикутника.

3) 14 • 3 = (10 + 4) • 3 = 42 (см) – периметр другого трикутника.

Відповідь: периметр другого трикутника 42 см.

 

Завдання 7 Із двох міст, відстань між якими 480 км, одночасно назустріч один одному виїхали два автобуси. Швидкість першого автобуса 58 км/год, а другого на 4  км/год більша. Через скільки годин вони зустрінуться?

Розв'язання

1 спосіб

1) 58 + 4 = 62 (км/год) – швидкість другого автобуса.

2) 58 + 62 = 120 (км/год) – швидкість зближення.

3) 480 : 120 = 4 (год) – час зустрічі.

2 спосіб

1) 58 + 4 = 62 (км/год) – швидкість другого автобуса.

2) 58 + 62 = 120 (км) – відстань між ними за 1 год.

3) 480 : 120 = 4 (год) – час зустрічі.

Відповідь: автобуси зустрінуться через 4 години.

Інші завдання дивись тут...