Інші завдання дивись тут...

Контрольна робота з математики

Варіант 20

Завдання 1 Ділення з остачею 20 080 : 1000 =

А 20 (ост. 80) Б 20 (ост. 8) В 2 (ост. 80)

Міркуємо так

1 спосіб

У числі 20 080 усього 20 тисяч, тому 20080 : 1000 = 20 (ост. 80)

2 спосіб

_20080 | 1000   

 2000        20 (ост. 80)

      80

       0

      80 

 

Завдання 2 Значення виразу дорівнює 3 т 944 кг

А 7 т 944 кг – 400 кг

Б 7 т 944 кг – 40 кг

В 7 т 944 кг – 4000 кг

Міркуємо так

І спосіб

_ 7 т 944 кг

       400 кг

  7 т 544 кг

_ 7 т 944 кг

         40 кг

  7 т 904 кг

4000 кг = 4 т

_ 7 т 944 кг

  4 т 000 кг

  3 т 944 кг

2 спосіб

7 т 944 кг – 400 кг = 7 т + (944 кг - 400 кг) = 7 т 544 кг

7 т 944 кг – 40 кг = 7 т + (944 кг - 40 кг) = 7 т 940 кг

7 т 944 кг – 4000 кг = 7 ц 944 кг - 4 • 1000 кг = 7 т 944 кг - 4 т = (7 ц - 4 т) + 944 кг =

= 3 т 944 кг

 

Завдання 3 Правильна (істинна) числова нерівність.

А 40 : 20 > 20 Б 4 • 20 < 60 В 600 : 20 < 40

Міркуємо так

40 : 20 = 2, 2 < 20

4 • 20 = 80, 80 > 60

600 : 20 = 30, 30 < 40

 

Завдання 4 

18 + 12 : 6 ——> 20

(56 – 14) : 7 ——> 6

60 : 10 – 1 ——> 5

Міркуємо так

18 + 12 : 6 = 18 + 2 = 20

(56 – 14) : 7 = 42 : 7 = 6

60 : 10 – 1 = 6 – 1 = 5

 

Завдання 5 Порядок дій

          2              1      3 

6987 + 21 805 : 35 – 5 468 = 2 142

Міркуємо так

1) 21 805 : 35 = 623

2) 6 987 + 623 = 7 610

3) 7 610 – 5 468 = 2 142

_21805 | 35   

 210          623

    80

    70

    105

    105

       0

+ 6987

     623

   7610

_ 7610

   5468

   2142

 

Завдання 6 Сторона першого квадрата удвічі коротша за сторону другого квадрата. Периметр першого квадрата 16 см. Обчисли периметр другого квадрата

1) 16 : 4 = 4 (см) – довжина сторони першого квадрата.

2) 4 • 2 = 8 (см) – довжина сторони другого квадрата.

3) 8 • 4 = 32 (см) – периметр другого квадрата.

Відповідь: периметр другого квадрата 32 см.

 

Завдання 7 Відстань між двома пристанями 96 км. З обох пристаней одночасно назустріч один одному вирушили катер і моторний човен. Швидкість катера 32 км/год, а човна — у 2 рази менша. Через скільки годин вони зустрінуться?

Розв'язання

1 спосіб

1) 32 : 2 = 16 (км/год) – швидкість моторного човна.

2) 32 + 16 = 48 (км/год) – швидкість зближення.

3) 96 : 48 = 2 (год) – час зустрічі.

2 спосіб

1) 32 : 2 = 16 (км/год) – швидкість моторного човна.

2) 32 + 16 = 48 (км) – відстань між ними за 1 год.

3) 96 : 48 = 2 (год) – час зустрічі.

Відповідь: катер і човен зустрінуться через 2 год.

Інші завдання дивись тут...