Інші завдання дивись тут...

Орієнтовна підсумкова контрольна робота 7

Варіант 1

Завдання 1 Число 26 393 зменшити на 3 сотні, отримаємо

В 26 093

Міркуємо так

26 393 – 3 сот. = 26 393 – 300 = 26 093

 

Завдання 2 Значення виразу обчислено найзручнішим способом

А 36 000 : (25 • 4) = 36 000 : 25 : 4= 360

Б 36 000 : (25 • 4) = 36 000 : 100 = 360

В 36 000 : (25 • 4) = 36 000 : 4 : 25= 360

 

Завдання 3 П'ята (дріб 1/5) частина години

В 12 хв

Міркуємо так

1 год : 5 = 60 хв : 5 = (50 хв + 10 хв) : 5 = 12 хв

 

Завдання 4 Вирази з перевіркою

а) 88 592 : 98

б) 150 664 : 74

Розв’язання

а) 88 592 : 98 = 904

_88592 | 98   

  882        904

     _392

       392

           0

Перевірка

х   904

       98

   7232

 8136  

 88592

 

б) 150 664 : 74 = 2036

_150664 | 74   

  148          2036

     _266

       222

       _444

         444

             0

Перевірка

х   2036

         74

     8144

  14252  

  150664

 

Завдання 5 Рівняння

3248 : х = 16

х = 3248 : 16

х = 203

3248 : 203 = 16

_3248 | 16   

  32         203

    _48

      48

        0

х 203

     16

 1218

 203 

 3248

 

Завдання 6 Побудуй два різних прямокутники, периметр кожного з яких дорівнює 12 см. Знайди площу кожного

12 : 2 = 6 (см) – півпериметр прямокутника

4 см + 2 см = 6 см

S = 4 см • 2 см = 8 см2 – площа прямокутника довжиною 4 см і шириною 2 см.

5 см + 1 см = 6 см

S = 5 см • 1 см = 5 см2 – площа прямокутника довжиною 5 см і шириною 1 см.

 

Завдання 7 Для озеленення вулиці в жовтні придбали 56 саджанців каштанів, а в листопаді – 60 таких самих саджанців. За саджанці, які купили в листопаді, заплатили на 200 грн більше, ніж у жовтні. Скільки гривень заплатили за саджанці в жовтні і скільки — у листопаді?

Розв’язання

1) 60 – 56 = 4 (с.) – на стільки більше саджанців придбали в листопаді.

2) 200 : 4 = 50 (грн) – ціна саджанця.

3) 50 • 56 = 2800 (грн) – заплатили за саджанці в жовтні.

4) 50 • 60 = 3000 (грн) – заплатили за саджанці в листопаді.

Відповідь: 2800 грн заплатили за саджанці в жовтні, 3000 грн - в листопаді.

Інші завдання дивись тут...