Інші завдання дивись тут...

Орієнтовна підсумкова контрольна робота 7

Варіант 2

Завдання 1 Число 55 750 зменшити на 5 десятків, отримаємо

В 55 700

Міркуємо так

55 750 – 5 д. = 55 750 – 50 = 55 700

 

Завдання 2 Значення виразу обчислено найзручнішим способом

А 9600 : (25 • 4) = 9600 : 25 : 4 = 96

Б 9600 : (25 • 4) = 9600 : 4 : 25 = 96

В 9600 : (25 • 4) = 9600 : 100 = 96

 

Завдання 3 Четверта (дріб 1/4) частина метра

А 25 см

Міркуємо так

1/4 від 1 м = 1 м : 4 = 100 см : 4 = 25 см

 

Завдання 4 Вирази з перевіркою

а) 186 438 : 46

б) 82 320 : 84

Розв’язання

а) 186 438 : 46 = 4 053

_186438 | 46   

  184          4053

     _243

       230

       _138

         138

             0

Перевірка

х   4053

         46

   24318

 16212  

 186438

 

б) 82 320 : 84 = 980

_82320 | 84   

  756         980

   _672

     672

         0

Перевірка

х 980

     84

  3920

7840  

82320

 

Завдання 5 Рівняння

х • 17 = 3502

х = 3502 : 17

х = 206

206 • 17 = 3502

_3502 | 17  

  34         206

   _102

     102

         0

х 206

     17

 1442

 206  

 3502

 

Завдання 6 Побудуй два різних прямокутники, периметр 16 см. Знайди площу кожного

16 : 2 = 8 (см) – півпериметр прямокутника.

8 см = 6 см + 2 см

S = 6 см • 2 см = 12 см2 – площа прямокутника довжиною 6 см і шириною 2 см.

8 см = 5 см + 3 см

S = 5 см • 3 см = 15 см2 – площа прямокутника довжиною 5 см і шириною 3 см.

 

Завдання 7 Перший покупець купив 24 кг картоплі, а другий – 36 кг такої самої картоплі. Перший покупець заплатив на 108 грн менше, ніж другий. Скільки грошей заплатив кожний покупець за картоплю?

Розв’язання

1) 36 – 24 = 12 (кг) – на стільки менше купив картоплі перший покупець.

2) 108 : 12 = 108 : 2 : 6 = 9 (грн) – ціна картоплі.

3) 9 • 24 = 216 (грн) – заплатив перший покупець.

4) 9 • 36 = 324 (грн) – заплатив другий покупець.

Відповідь: перший покупець заплатив 216 грн, другий - 324 грн.

Інші завдання дивись тут...