Інші завдання дивись тут...

Орієнтовна підсумкова контрольна робота 8

Варіант 1

Завдання 1  Сума розрядних доданків 9 дес. тис. + 6 тис. + 5 сот. + 2 дес.

В 96 520

Міркуємо так

9 дес. тис. + 6 тис. + 5 сот. + 2 дес. = 90 000 + 6 000 + 500 + 20 = 96 520

 

Завдання 2 5/9 від 225?

В 125

Міркуємо так

5/9 від 225 = 225 : 9 • 5 = 25 • 5 = 125

 

Завдання 3 Периметр квадрата дорівнює 20 см. Яка довжина його сторони?

В 5 см

Міркуємо так

20 : 4 = 5 (см) – довжина сторони квадрата

 

Завдання 4 Порядок дій 20 – (10 + 5 • 2) : 4

4) 20 – (…)

1) 5 • 2

3)  (…) : 4

2) 10 + (...)

 

Завдання 5 Найбільший розв'язок нерівності х < 12960 : 60 + (120 960 + 60)

12960 : 60 + (120 960 + 60) = 121 236

1) 120 960 + 60 = 121 020

2) 12 960 : 60 = (12 000 + 600 + 360) : 60 = 200 + 10 + 6 = 216

3) 216 + 121 020 = 121 236

х < 121 236

Відповідь: 121 235

 

Завдання 6 4790 – 851 : 23 + 1987 • 2 = 8727

_851 | 23  

 69       37

_161

  161

      0

х 1987

          2

   3974

_ 4790

     851

   4753

+ 4753

   3974

   8727

 

Завдання 7 Два прямокутники мають однакову ширину 4 см. Площа першого прямокутника 72 см2. Довжина другого прямокутника становить 8/9 довжини першого. Знайди площу другого прямокутника.

Розв’язання

1) 72 : 4 = (40 + 32) : 4 = 18 (см) – довжина першого прямокутника.

2) 18 : 9 • 8 = 16 (см) – довжина другого прямокутника.

3) S = 16 см • 4 см = 64 см2 – площа другого прямокутника.

Відповідь: площа другого прямокутника 64 см2.

Інші завдання дивись тут...