Інші завдання дивись тут...

Орієнтовна підсумкова контрольна робота 8

Варіант 2

Завдання 1 Сума розрядних доданків 9 сот. тис. + З тис. + 1 дес. + 2 од.

Б 903 012

Міркуємо так

9 сот. тис. + З тис. + 1 дес. + 2 од. = 900 000 + 3 000 + 10 + 2 = 903 012

 

Завдання 2  3/7 від 168

Б 72

Міркуємо так

3/7 від 168 = 168 : 7 • 3 = (140 + 28) : 7 • 3 = 24 • 3 = 72

 

Завдання 3 Периметр квадрата дорівнює 48 см. Яка довжина його сторони?

Б 12 см

Міркуємо так

48 : 4 = 12 (см) – довжина сторони квадрата

 

Завдання 4 Порядок дій у виразі 42 : (14 – 2 • 4) + 50

2) 14 – (...)

3) 42 : (...)

1) 2 • 4

4) (…) + 50

 

Завдання 5 Найменший розв'язок нерівності

с > 270 057 – 348 • 89 + 1 410

с > 240 495

х  348

      89

  3132
2784  

30972

_270057

   30972

 239085

+239085

      1410

  240495

Відповідь: 240 496

 

Завдання 6 6810 – 544 : 34 + 2427 • 4 = 16 502

_544 | 34  

  34      16

_204

  204

      0

х 2427

         4

   9708

_ 6810

       16

   6794

+ 6794

   9708

 16502

 

Завдання 7 Город має форму прямокутника, довжина якого 60 м, а ширина 35 м. По­мідори й огірки займають 5/12 загальної площі городу. Решту городу засаджено картоплею. Яку площу городу займає картопля?

Розв’язання

1) 60 • 35 = 2100 (м2) – площа городу.

2) 2100 : 12 • 5 = 875 (м2) – площа під огірками й помідорами.

3) 2100 – 875 = 1225 (м2) – площу займає картопля.

Відповідь: 1225 м2 займає картопля.

Інші завдання дивись тут...