Інші завдання дивись тут ...

Контрольна робота 3, тип 1

Варіант ІІ

Зміни 2020 року видання. Завдання 1. Учні 4–А класу зібрали 3 коробки каштанів, а 4–Б — 5 таких самих коробок. Причому 4–Б клас зібрав на 120 каштанів більше, ніж 4–А клас. Скільки каштанів зібрав 4-Б клас?

Розв'язання

1) 5 – 3 = 2 (к.) — на стільки більше коробок зібрали учні 4–Б класу, ніж 4–А класу.

2) 120 : 2 = 60 (к.) — каштанів у одній коробці.

3) 60 • 5 = 300 (к.) — каштанів зібрав 4–Б клас.

Відповідь: 300 каштанів зібрав 4–Б клас.

Завдання 1. Учні 4–А класу зібрали 3 коробки волоських горіхів, а 4–Б — 5 таких самих коробок. Причому 4–Б клас зібрав на 120 горіхів більше, ніж 4–А клас. Скільки волоських горіхів зібрав кожний клас?

Розв'язання

1) 5 – 3 = 2 (к.) — на стільки більше коробок зібрали учні 4–Б класу, ніж 4–А класу.

2) 120 : 2 = 60 (г.) — горіхів у одній коробці.

3) 60 • 3 = 180 (г.) — горіхів зібрав 4–А клас.

4) 60 • 5 = 300 (г.) — горіхів зібрав 4–Б клас.

Відповідь: 180 горіхів зібрав 4–А клас, 300 горіхів зібрав 4–Б клас.

 

Зміни 2020 року видання. Завдання 2. Обчисли.

1258 - 300 : 50 = 252

1258 - 300 : 50 = 1258 - 30 : 5 = 1258 - 6 = 1252

48  3 + 147 = 291

48 • 3 + 147 = (40 + 8) • 3 + 147 = 40 • 3 + • 3 + 147 = 120 + 24 + 147 = 291

Завдання 2Рівняння.

4864 : x = 16

x = 4864 : 16

х = 304

_4864 | 16    

  48         304

    _64

      64

        0

 

Зміни 2020 року видання. Завдання 3. Вирази у зазначених одиницях вимірювання

4 дм 5 см • 3 > (2 м + 2700 мм) : 10

4 дм 5 см = 4•1 дм + 5 см = 4•10 см + 5 см = 40 см + 5 см = 45 см

45 см • 3 = 135 см

2 м + 2700 мм = 2•100 см + (2700:10) см=200 см + 270 см = 470 см

470 см : 10 = 47 см

135 см > 47 см

Завдання 3.

(150 – (300 : 10)) • 3 > 150 – (300 : 10) • 3

(150 – (300 : 10)) • 3 = 360

1) 300 : 10 = 30

2) 150 – 30 = 120

3) 120 • 3 = (100 + 20) • 3 = 300 + 60 = 360

150 – (300 : 10) • 3 = 60

1) 300 : 10 = 30

2) 30 • 3 = 90

3) 150 – 90 = 60

360 > 60

 

Зміни 2020 року видання. Завдання 4. Рівняння.

2 • х - 510 = 260

2 • х = 260 + 510

2 • х = 770

у = 770 : 2

у = 385

Перевірка:

2 • 385 - 510 = 260

770 - 510 = 260

260 = 260

 

Завдання 4. Вирази у тонах.

8000 кг = (8000 : 1000) = 8 т

20 000 ц = (20 000 : 10) т = 2000 т

5 т 450 ц = 5 т + 450 ц = 50 ц + 450 ц = 500 ц

 

Завдання 5Завдання відсутнє у виданні 2020 року. Сон мами становить 1/4 доби. Скільки годин на добу спить мама?

Розв'язання.

1 доба : 4 = 24 год : 4 = 6 год – годин на добу спить мама.

Відповідь: 6 годин на добу спить  мама.

 

Завдання 6. Завдання 5 у виданні 2020 року. Сторони трикутника дорівнюють 3 дм і 49 см. Його периметр дорівнює 137 см. Знайди третю сторону трикутника.

Розв'язання.

3 дм = 30 см

1) 30 + 49 = 79 (см) – сума довжин двох сторін трикутника.

2) 137 – 79 = 58 (см) – довжина третьої сторони трикутника.

Відповідь: 58 см дорівнює довжина третьої сторони трикутника.

 

Завдання 7. Завдання 6 у виданні 2020 року. Книжка, що потрібна учню, стоїть на полиці сьомою, як з одного, так і з іншого її кінця. Скільки всього книжок стоїть на полиці?

Розв'язання.

7 (кн.) – книжок на полиці з початку полиці, включаючи потрібну книжку.

7 – 1 = 6 (кн.) – книжок на полиці з кінця до потрібної книжки.

7 + 6 = 13 (кн.) – всього книжок стоїть на полиці.

Відповідь: 13 книжок стоїть на полиці.

Інші завдання дивись тут ...