Інші завдання дивись тут ...

Контрольна робота 1 Варіант 1

Завдання 1 Сума розрядних доданків 50 000 + 200 + 4 дорівнює

А 5204

Б 50 204

В 52 004

 

Завдання 2 Дріб 3/8 від 192 дорівнює

А 512

Б 72

В 24

Міркуємо так

192 : 8 • 3 = 24 • 3 = 72

 

Завдання 3  Слово квадрат є «зайвим» серед назв фігур у рядку

А П’ятикутник, прямокутник, квадрат, ромб

Б Конус, куля, квадрат, куб

В Квадрат, круг, трикутник, куб

Міркуємо так

1) П’ятикутник є «зайвим» серед чотирикутників

2) Квадрат – плоска фігура є «зайвою» серед об'ємних фігур

3) Об'ємна фігура куб є «зайвою» серед плоских фігур

 

Завдання 4 Рівняння та його розв’язок 

х • (254 + 416) = 67000     ------->  100

(254 + 416) : х = 67           ------->  10

х + (254 + 416) = 1670       -------> 1000

Міркуємо так

Розв’яжемо рівняння

1) х • (254 + 416) = 67000

х • 670 = 67000

х = 67000 : 670

х = 100

 

2) (254 + 416) : х = 67

670 : х = 67

х = 670 : 67

х = 10

 

3) х + (254 + 416) = 1670

х + 670 = 1670

х = 1670 – 670

х = 1000

 

Завдання Марина купила 3 ручки для себе і 6 ручок для братів за однаковою ціною. За всю покупку вона заплатила 90 грн. Скільки грошей витратила Марина на ручки для братів?

2. Яка ціна ручки?

3. Скільки гривень коштують 6 ручок для братів?

1. Скільки всього ручок купила Марина?

Міркуємо так
Розв'язання

1) 3 + 6 = 9 (р.) – всього ручок купила Марина

2) 90 : 9 = 10 (грн) – ціна ручки

3) 10 • 6 = 60 (грн) – грошей витратила на ручки для братів

 

Завдання 6

304 • (403 – 23332 : 76) = 29184

_23332 | 76   

  228       307

    _532

      532

         0

_403
  307

   96

 

 

х  304

     96

  1824

 2736 

 29184

Завдання 7 На відпочинок до Одеси група туристів поїхала автобусом. До зупинки їхали 3 год зі швидкістю 68 км/год. Після зупинки подолали шлях на 161 км довший, витративши на нього 5 год. З якою швидкістю рухався автобус після зупинки?

Розв’язання

1) 68 • 3 = 204 (км) — відстань проїхали до зупинки

2) 204 + 161 = 365 (км) — відстань проїхали після зупинки

3) 365 : 5 = 73 (км/год) — швидкість автобуса після зупинки

Відповідь: після зупинки автобус рухався зі швидкістю 73 км/год

 

Контрольна робота 1 Варіант 2

Завдання 1  Сума розрядних доданків 700 000 + 3 000 + 60 дорівнює

А 73 060

Б 730 060

В 703 060

 

Завдання 2 Дріб 5/6 від 210 дорівнює 

А 35

Б 252

В 175

Міркуємо так.

210 : 6 • 5 = 175

 

Завдання 3 Круг є «зайвим» серед фігур

А Квадрат, ромб, круг, прямокутник

Б Трикутник, восьмикутник, пряма, круг

В Куля, овал, круг, коло

Міркуємо так.

1) Круг є «зайвим» серед чотирикутників

2) Незамкнута пряма є «зайвою» серед замкнутих ліній

3) Об'ємна фігура куля є «зайвою» серед плоских фігур

 

Завдання 4. Рівняння та його розв’язок 

х : (1390 – 640) = 0        ------>  0

(1390 – 640) • х = 15000 ------> 20

х – (1390 – 640) = 1250     ------> 2000

Міркуємо так

Розв'яжемо рівняння

1) х : (1390 – 640) = 0

х : 750 = 0

х = 750 • 0

х = 0

 

2) (1390 – 640) • х = 15000

750 • х = 15000

х = 15000 : 750

х = 20

 

3) х – (1390 – 640) = 1250

х – 750 = 1250

х = 1250 + 750

х = 2000

 

Завдання 5 Для оздоблення суконь дизайнерка одягу купила 12 м синьої стрічки та 15 м жовтої за однаковою ціною. За всю стрічку вона заплатила 270 грн. Скільки гривень коштує жовта стрічка?

3. Скільки гривень коштує жовта стрічка?

2. Яка ціна 1 м стрічки?

1. Скільки всього метрів синьої і жовтої стрічки купила дизайнерка?

Міркуємо так

1) 12 + 15 = 27 (м) – всього метрів стрічки купила

2) 270 : 27 = 10 (грн) – ціна 1 метра стрічки

3) 10 • 15 = 150 (грн) – гривень коштує жовта стрічка

 

Завдання 6 209 • (502 – 26048 : 64) = 19855

_26048 | 64  

 256       407

   _448

    448

       0

_502

  407

   95

 

 

х  209

     95

  1045

1881 

19855

Завдання 7 Від станції Барвиста до станції Веселкова поїзд рухався 8 год зі швидкістю 60 км/год. Відстань від станції Веселкова до станції Сонячна на 288 км коротша. Її поїзд подолав за 3 год. З якою швидкістю рухався поїзд від станції Веселкова до станції Сонячна?

Розв’язання

1) 60 • 8 = 480 (км) – відстань від станції Барвиста до станції Веселкова

2) 480 – 288 = 192 (км) – відстань від станції Веселкова до станції Сонячна

3) 192 : 3 = 64 (км/год) – швидкість поїзда від станції Веселкова до станції Сонячна

Відповідь: від станції Веселкова до станції Сонячна поїзд рухався зі швидкістю 64 км/год

Інші завдання дивись тут ...