Інші завдання дивись тут...

ПОВТОРЕННЯ МАТЕРІАЛУ 3 КЛАСУ. ВИВЧЕННЯ ПИСЬМОВОГО МНОЖЕННЯ ТА ДІЛЕННЯ В МЕЖАХ 1000.

Завдання 1. Скільки всього паличок?

Розв’язання: 422 палички.

 

Завдання 2. Прочитай числа: 728; 340; 304; 403; 444; 19; 900. Скільки в кожному числі: сотень; десятків; одиниць? Яке із цих чисел найбільше? Яке - найменше?

Розв’язання:

728 сімсот двадцять вісім (7 сотень 2 десятки 8 одиниць)

340 триста сорок (3 сотні 4 десятки)

304 триста чотири (3 сотні 4 одиниці)

403 чотириста три (4 сотні 3 одиниці)

444 чотириста сорок чотири (4 сотні 4 десятки 4 одиниці)

19 дев’ятнадцять (1 десяток 9 одиниць)

900 дев’ятсот (9 сотень)

Найбільше число 900.

Найменше число 19.

 

Завдання 3. 1) Накресли в зошиті таку таблицю.  

Сотні

Десятки

Одиниці

 

 

 

2) Яке число позначатиме цифра 8, якщо її записати: у першому стовпчику таблиці справа (одиниці); у другому стовпчику справа (десятки); у третьому стовпчику справа (сотні)? Запиши відповідні числа.

Розв’язання:  

Сотні

Десятки

Одиниці

Число

0

0

8

8

0

8

0

80

8

0

0

800

3) Запиши в таблицю і прочитай число, у якому: 6 сотень, 9 десятків і 7 одиниць; 2 сотні й 5 десятків; 2 сотні й 5 одиниць; 8 десятків і 2 одиниці.

Розв’язання:  

Сотні

Десятки

Одиниці

Число

Назва

6

9

7

697

Шістсот девяносто сім

2

5

0

250

Двісті пятдесят

2

0

5

205

Двісті пять

0

8

2

82

Вісімдесят два

 

Завдання 4. Склади і розв'яжи задачі різних видів на множення і ділення із числом 7.

1) За дві ручки Оленка заплатила 10 грн. Скільки коштує 7 таких ручок?

Розв’язання:

10 : 2 = 5 (грн.) - ціна одної ручки.

• 7 = 35 (грн.) - коштує 7 таких ручок.

Відповідь: 35 грн.

 

2) Двадцять вісім зошитів поділили між дітьми порівно. Скільки зошитів отримала кожна дитина, якщо дітей було семеро?

Розв’язання:

28 : 7 = 4 (з.) - зошитів отримала кожна дитина.

Відповідь: 4 зошити.

 

Завдання 5. Усно склади задачу за таблицею. Запиши розв'язання та відповідь задачі.  

Щоденна витрата

Кількість днів

Усього витратили

Однакова

7

5

42 кг

?

У їдальні кухарі на приготування страв за 7 днів витратили 42 кілограми моркви. Скільки кілограмів моркви витратили за 5 днів, якщо щоденна витрата однакова?

Розв’язання:

42 : 7 = 6 (кг) - витрачено моркви за один день.

6 • 5 = 30 (кг) - витрачено моркви за 5 днів.

Відповідь: 30 кілограмів.

 

Завдання 6. 

48 : 6 + 6 = 8 + 6 = 14

48 + 6 : 6 = 48 + 1 = 49

30 : 6 • 4 = 5 • 4 = 20

30 : (6 - 4) = 30 : 2 = 15

63 - 27 : 3 = 63 – 9 = 54

(63 - 27) : 3 = 36 : 3 = 12

 

Завдання 7. Склади і розв’яжи задачі за малюнками.

У холодильнику було 24 кілограми помідорів, а  моркви у 8 разів менше,  ніж помідорів. Скільки кілограмів моркви було у холодильнику?

Розв’язання:

24 : 8 = 3 (кг) - було моркви у холодильнику.

Відповідь: 3 кілограми.

У великому ящику було 21 кг яблук. Скільки кілограмів винограду було у малому ящику, якщо його було у 3 рази менше, ніж яблук?

Розв’язання:

21 : 3 = 7 (кг) - винограду було у малому ящику.

Відповідь: 7 кілограмів.

Порівняй задачі. Чи зміняться дії, якщо зміняться числові дані? Якщо зміняться числові дані, дії не зміняться.

Який з виразів а : Ь чи а + а : Ь є розв'язанням задач? Вираз а : Ь є розв’язком задачі.

Як треба змінити запитання, щоб розв'язанням задач був інший вираз? Запитання має бути таке. Скільки усього овочів було у холодильнику? Скільки фруктів було в обох ящиках разом?

 

Завдання 8. За 2 год роботи трактор витратив а л пального. На скільки годин роботи йому вистачить 56 л пального, якщо витрата пального за годину однакова? Склади вираз для розв'язування задачі та знайди його значення, якщо а = 14.

Розв’язання:

а : 2 – літрів пального витрачає трактор за 1 годину.

56 : (а : 2) – на стільки годин роботи йому вистачить пального.

Якщо а = 14, тоді 56 : (14 : 2) = 8 (годин).

Відповідь: 8 годин.

 

Завдання 9°. 

54 : 6 = 9

56 : 7 = 8

63 – 27 : 9 = 63 – 3 = 60

(63 – 27) : 9 = 36 : 9 = 4

42 : 7 – 6 = 6 – 6 = 0  

21 – 21 : 3 = 21 – 7 = 14

7 • 5 – 3 • 6 = 35 – 18 = 17

81 : 9 – 49 : 7 = 9 – 7 = 2

 

Завдання 10°. Посадили 45 дерев у 5 однакових рядів. Скільки ще треба посадити дерев, щоб було 12 таких рядів?

Розв’язання:

45 : 5 = 9 (д.) - дерев у одному ряді.

12 • 9 = 108 (д.) - усього дерев у 12 рядах.

108 – 45 = 63 (д.) - дерев треба посадити.

Відповідь: 63 дерева.

 

Завдання 11. 1) Прочитай числа: 286, 805, 138. Що означає в кожному з них цифра, яка повторюється?

Розв’язання:

8 десятків у числі 286

8 сотень у числі 805

8 одиниць у числі 138

2) Що означає цифра 0 у запису чисел 40, 407, 900?

Розв’язання:

0 одиниць у числі 40

0 десятків у числі 407

0 десятків та 0 одиниць у числі 900

 

Завдання 12. 1) Запиши числа в порядку зростання: 389, 507, 370, 840, 679, 198.

Розв’язання:

198, 370, 389, 507, 679, 840 

2) Запиши числа, позначені на числовій осі точками.

Розв’язання:

350, 351, 352, 353, 354, 356, 359

 

Завдання 13. Запиши кожне із чисел сумою розрядних доданків: 563, 370, 807, 740, 597.

Розв’язання:

563 = 500 + 60 + 3

370 = 300 + 70

807 = 800 + 7

740 = 700 + 40

597 = 500 + 90 + 7

або

563 = 5 • 100 + 6 • 10 + 3 • 1

370 = 3 • 100 + 7 • 10

807 = 8 • 100 + 7 • 1

740 = 7 • 100 + 4 • 10

597 = 5 • 100 + 9 • 10 + 7 • 1

 

Доданок + доданок = сума

Нагадаємо правило знаходження невідомого доданка:

Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок.

 

Зменшуване – від’ємник = різниця.

Нагадаємо правило знаходження невідомого зменшуваного:

Щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати від’ємник.

Нагадаємо правило знаходження невідомого від’ємника:

Щоб знайти невідомий від’ємник, треба від зменшуваного відняти різницю.

 

Завдання 14. 

230 + х = 840 

За правилом знаходження невідомого доданка 

х = 840 – 230 

х = 610

230 + 610 = 840

840 = 840

 

х – 320 = 460 

За правилом знаходження невідомого зменшуваного

х = 460 + 320

х = 780

780 – 320 = 460

460 = 460

 

х + 540 = 870 

За правилом знаходження невідомого доданка 

х = 870 – 540

х = 330

330 + 540 = 870

870 = 870

 

950 – х = 370

За правилом знаходження невідомого від’ємника 

х = 950 – 370

х = 580

950 – 580 = 370

370 = 370

 

640 – х = 380 

За правилом знаходження невідомого від’ємника 

х = 640 – 380

х = 260

640 – 260 = 380

380 = 380

 

460 + х = 520

За правилом знаходження невідомого доданка

х = 520 – 460

х = 60

460 + 60 = 520

520 = 520

 

Завдання 15. Закрий відповіді, обчисли й перевір себе

+528

  275

  803

+158 

  202

  360

-705

 328

 377

-853

 187

 666

-624 

 356

 268

 

Завдання 16. 1) Обчисли значення виразів а + Ь і а – Ь , якщо а = 507, Ь = 328; якщо а = 416 і Ь = 298.

Розв’язання:

+507 

  328

  835

-507

 328

 179 

+416

  298

  714

-416

 298

 118

 

2) 437 – 340 + 185 = 282

-437

 340

  97

+ 97

  185

  282

525 – (408 – 113) = 230

-408

 113

 295

-525

 295

 230

 

Завдання 17. З трьох ділянок разом зібрали 450 кг капусти. З першої ділянки зібрали 127 кг капусти, а з другої – на 65 кг більше. Скільки кілограмів капусти зібрали з третьої ділянки?

Розв’язання:

127 + 65 = 192 (кг) - зібрали капусти з другої ділянки.

127 + 192 = 319 (кг) - зібрали капусти з першої та другої ділянки разом.

450 – 319 = 131 (кг) - зібрали капусти з третьої ділянки.

Відповідь: 131 кг.

 

Завдання 18. Запиши буквені позначення відрізків, зображених на малюнку вертикально. Виміряй і запиши довжину найкоротшого та найдовшого відрізків.

Розв’язання:

AB, ОІ, NP = 1 cм 4 мм.

CD=2 см 8 мм.

 

Завдання 19*. Сума чисел, що позначають номери трьох будинків, які стоять поряд на одному боці вулиці, дорівнює 54. Визнач номери цих будинків.

Розв’язання:

54 : 3 = 18. Оскільки будинки на такій вулиці будуть мати парні номери 16,18,20. 

Відповідь: 16, 18, 20.

 

Завдання 20°. Магазин продав 206 зошитів у клітинку. У лінійку було продано на 325 зошитів більше, а в косу лінію – на 95 зошитів менше, ніж у клітинку. Скільки всього зошитів продав магазин?

Розв’язання:

206 + 325 = 531 (з.) - було продано зошитів у лінійку.

206 – 95 = 111 (з.) - було продано зошитів у косу лінійку.

206 + 351 + 111 = 848 (з.) - всього зошитів продав магазин.

Відповідь: 848 зошитів.

 

Завдання 21°

502 – 237 = 265

641 – 555 = 86

274 + 186 = 460

96 + 456 = 552

9 • 7 – 45 : 9 = 63 + 5 = 68

16 • 4 + 13 • 3 = 64 + 39 = 103

 

Завдання 22. 1) Назви числа від 885 до 910, прилічуючи по 1; прилічуючи по 5.

Розв’язання:

886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910

890, 895, 900, 905, 910

2) Скільки у числі 875 усього десятків?

Розв’язання:

Усього 87 десятків.

 

Завдання 23. Перевір, чи правильно за схемами складено вирази, та знайди їх значення, якщо а = 120, Ь = 2, с = 560.

Розв’язання:

(340 + 230) – 450 = 570 – 450 = 120 

890 – (340 + 230) = 890 – 570 = 320

с – а • Ь = 560 – 120 • 2 = 560 – 240 = 320

 

Завдання 24. Першого дня музей відвідало 90 осіб, а другого - у 3 рази більше. Учні четвертих класів становили  1/6 всіх відвідувачів. 

Скільки учнів четвертих класів відвідало музей за ці 2 дні?

Розв’язання:

90 • 3 = 270 (уч.) - учнів відвідало музей другого дня.

90 + 270 = 360 (уч.) - усього відвідувачів відвідало музей за два дні.

360 : 6 • 1 = 60 (уч.) - учнів четвертих класів відвідало музей за два дні.

Відповідь: 60 учнів.

 

Завдання 25. 1) Маса 5 однакових диванів і 6 стільців разом становить 950 кг. Маса одного дивана 130 кг. Яка маса одного стільця?

Розв’язання:

5 • 130 = 650 (кг) - маса всіх диванів. 

950 – 650 = 300 (кг) - маса всіх стільців.

300 : 6 = 50 (кг) - маса одного стільця.

Відповідь: 50 кілограмів.

2) Склади обернену задачу, щоб знайти число 950.

Розв’язання:

Маса одного дивана 130 кг, маса одного стільця – 50 кг. Яка маса 5 однакових диванів і 6 стільців разом ?

Інші завдання дивись тут...