Інші завдання дивись тут...

Завдання 22

5200 + 3000 = 52 сот. + 30 сот. = 82 сот. = 8200

5400  3200 = 54 сот. – 32 сот. = 22 сот. = 2200

23300 + 2550 = 20000 + (3000 + 2000) + (300 + 500) + 50=20000+5000+800 + 50=25850

104200 + 1700 = 100000 + (4000 + 1000) + (200 + 700) = 100000 + 5000 + 900 = 105900

 

Завдання 23

1) Як зміниться сума а + b, якщо один з додан­ків збільшити на число с?

а + b, (a + c) + b = (a + b) + с, тому сума збільшиться на с.

Покажи на своїх виразах.

20 + 30 = 50, при с = 5, 20 + 30 + 5 = 55, тоді 55  50 = 5

2) Досліди на своїх виразах, як зміниться різниця а  b, якщо зменшуване збільшити (зменшити) на деяке число с при сталому від'ємнику. Збільшиться (зменшиться) на с

30  20 = 10, при с = 5

(30 + 5) – 20 = 35 – 20 = 15, 15 – 10 = 5

30  20 = 10, при с = 5

(30  5) – 20 = 25 – 20 = 5, 10 – 5 = 5

Як зміниться різниця, якщо від'ємник збіль­шити (зменшити) на деяке число k при ста­лому зменшуваному? Зменшиться (збільшиться) на с

30  20 = 10, при с = 5

30 – (20 + 5)= 30 – 25 = 5, 10 – 5 = 5

30  20 = 10, при с = 5

30 – (20  5)= 30 – 15 = 15, 15 – 10 = 5

3) Використовуючи ці залежності, поясни, як застосовують спосіб округлення

2800 + 398 = 2800 + 400  2 = 3200  2 = 3198

1500  799 = 1500  800 + 1 = 700 + 1 = 701

1238 + 98 = 1238 + (100 – 2) = (1238 + 100) – 2 = 1338 – 2 = 1336

3460  97 = 3460  (100 – 3) = (3460  100) – 3 = 3360 + 3 = 3363

1470 + 399 = 1470 + (400 – 1) = (1470 + 400) – 1 = 1870 – 1 = 1869

1485  398 = 1485 – (400 – 2) = (1485 – 400) – 2 = 1085 + 2 = 1087

 

Завдання 24

Першого дня продали 20 пачок по 32 зошити в кожній. Залишилося на 160 зошитів менше. Скільки зошитів було в магазині спочатку? Скільки було пачок зошитів?

Короткий запис
Продали — ?, 20 п. по 32 з.
Залишилося — ?, на 160 з. менше, ніж продали
Було — ? п. по ? з.
х 32
    20
  640
_ 640
   160
   480
+640
  480
 1120

_1120 |  32

   96     35

  _160

    160

       0

Розв’язання

1) 32 • 20 = 640 (з.) – продали зошит.

2) 640  160 = 480 (з.) – залишилося зошитів.

3) 640 + 480 = 1120 (з.) – було зошитів.

4) 1120 : 32 = 35 (п.) – було пачок зошитів.

Відповідь: спочатку в магазині було 1120 зошитів у 35 пачках.

Завдання 25

У магазин завезли 1000 лінійок по 10 см, 20 см, 30 см. Лінійок по 20 см і по 10 см було 660 штук, а лінійок по 20 см і по 30 см було 620 штук. Скільки окремо завезли лінійок кожного виду?

Розв'язання

Короткий запис

10 см, 20 см, 30 см — 1000 шт.

20 см, 10 см — 660 шт.

20 см, 30 см — 620 шт.

10 см — ?, 20 см — ?, 30 см — ?

_ 1000
    620
    380
_ 660
   380
   280
_620
  280
  340
Розв'язання
1) 1000 – 620 = 380 (шт.) – лінійок по 10 см.
2) 660 – 380 = 280 (шт.) – лінійок по 20 см.
3) 620 – 280 = 340 (шт.) – лінійок по 30 см.
Відповідь: 380 лінійок по 10 см, 280  по 20 см, 340  по 30 см.
Завдання 26

На трьох книжкових полицях розміщено 830 книжок. На першій і другій полицях разом знаходяться 470 книжок, а на другій і третій  640. Скільки книжок розміщено на кожній полиці окремо?

Розв'язання

Короткий запис

I, II, III — 830 кн.

I, II — 470 кн.

II, III — 640 кн.

— ?, II — ?, III — ?

_ 830
   640
   190
_  470
    190
    280
_640
  280
  360
Розв'язання
1) 830 – 640 = 190 (кн.) – книжок на I полиці.
2) 470 – 190 = 280 (кн.) – книжок на II полиці.
3) 640 – 280 = 360 (кн.) – книжок на III полиці.
Відповідь: на першій полиці 190 книжок, на другій  280, а на третій — 360.
Завдання 27

З 22 кг бавовняного насіння одержали 5 кг олії. Скільки кілограмів насіння потрібно, щоб одержати 75 кг такої олії?

Розв'язання

Короткий запис

5 кг  22 кг

75 кг  ?

х 22
   15
  110
  22 
  330
Розв'язання
1) 75 : 5 = 15 (р.)  у стільки разів більше потрібно одержати олії.
2) 22 • 15 = 330 (кг)
Відповідь: потрібно 330 кг насіння, щоб одержати 75 кг такої олії.
Завдання 28 Рівняння
(х  389) : 4 = 468 - 399
(х  389) : 4 = 69
х  389 = 69 • 4
х – 389 = 276
х = 276 + 389
х = 665
546  3 • х = 24 • 8
546  3 • х = 192
3 • х = 546 – 192
3 • х = 354
х = 354 : 3
х = 118
_ 468
   399
     69
х 69
    4
 276

+276

  389

  665

х 24

    8

 192

_546

  192

  354

354 |  3  

3      118

_5

  3

 _24

   24

     0

Завдання 29

Периметр квадрата дорівнює — 2/3 периметра шестикутника, кожна сторона якого по 4 см. Знайди периметр і площу квадрата.

Розв'язання

1) 4 • 6 = 24 (см)  периметр шестикутника.

2) 24 : 3 • 2 = 16 (см)  периметр квадрата.

3) 16 : 4 = 4 (см)  сторона квадрата.

4) 4  4 = 16 (см2 площа квадрата.

Відповідь: периметр квадрата 16 см, а площа квадрата 16 см2. 

 

Завдання 30*

Один чоловік проходить за годину 4 км. Яку відстань пройдуть 2 чоловіки за 3 години з такою самою швидкістю?

Короткий запис

1 ч., 1 год  4 км

2 ч., 3 год  ?

Розв'язання

• 3 = 12 (км)

Відповідь: два чоловіки пройдуть відстань по 12 кілометрів кожен. 

 

Завдання 31

У їдальню завезли 650 кг овочів. Моркви й картоплі було 535 кг, картоплі та буряків разом — 475 кг. Скільки привезли кілограмів картоплі?

Короткий запис

Овочів — 650 кг

Моркви, картоплі — 535 кг

Картоплі, буряків — 475 кг

Картоплі — ?

_ 650
   535
   115
_ 475
   115
   360
Розв'язання
1) 650 – 535 = 115 (кг) – привезли буряків.
2) 475 – 115 = 360 (кг)
Відповідь: привезли 360 кг картоплі.
Завдання 32

1) 5300 + 1990 = 5300 + (2000 – 10) = (5300 + 2000) – 10 = 7300 – 10 = 7290

   2570 + 1998 = 2570 + (2000 – 2) = (2570 + 2000) – 2 = 4570 – 2 = 4568

   5400  2980 = 5400 – (3000 – 20) = (5400 – 3000) + 20 = 2400 + 20 = 2420

   1580  299 = 1580 – (300  1) = (1580 – 300) + 1 = 1280 + 1 = 1281

2) Рівняння

х  456 = 58 • 4 + 199
х  456 = 232 + 199
х  456 = 431
х = 431 + 456
х = 887
1000  х = 12 • 11 +249
1000  х = 132 + 249
1000  х = 381
х = 1000  381
х = 619
_ 58
    4
 232
+ 232
   199
   431

+431

  456

  887

х 12

   11

   12

  12 

  132

+132

  249

  381

_1000

   381

   619

Інші завдання дивись тут...