Інші завдання дивись тут...

Завдання 26. До кожної нерівності добери по 2 значення змінної а, щоб нерівність була істинною.

130 - а > 80 

а • 8 < 36 

а : 8 > 4

Розв’язання:

1, 2, 3,…, 49

1, 2, 3, 4

40, 48, 56, 64, 72,…

Завдання 27. Склади вирази та знайди їх значення.

1) Від суми чисел 324 і 548 відняти різницю чисел 130 і 67.

Розв’язання:

(324 + 548) – (130 – 67) = 872 – 63 = 809

  324

+548

  872

 

  130

-  67

   63

 

  872

-  63

  809

2) Різницю чисел 308 і 136 збільшити на суму чисел 354 і 98.

Розв’язання:

(308 – 136) + (354 + 98) = 172 + 452 = 624

 308

-136

 172

 

  354

+  98

  452

 

  172

+452

  624

Завдання 28. Склади і розв'яжи задачі за короткими записами. 

1) У малому яшику було 20 кг яблук, у великому – 30 кг груш. Скільки важать фрукти у 4 малих та 3 великих ящиках разом?

Розв’язання:

20 • 4 = 80 (кг) - було всього яблук.

30 • 3 = 90 (кг) - було всього груш.

80 + 90 = 170 (кг) - було фруктів усього.

Відповідь: 170 кілограмів. 

2) У їдальні було 6 відер компоту по 10 л, на сніданок використали 1/3 усього компоту. Скільки компоту залишилося?

Розв’язання:

І спосіб.

10 • 6 = 60 (л) - було всього компоту.

60 : 3 • 1 = 20 (л) - витратили компоту.

60 – 20 = 40 (л) - залишилося компоту.

2 спосіб.

10 • 6 = 60 (л) - було всього компоту.

Оскільки витратили 1/3 всього компоту, то залишилося 1-1/3=2/3, тому знаходимо 2/3 всього компоту.

60 : 3 • 2 = 40 (л) - залишилося компоту.

Відповідь: 40 літрів.

Завдання 29*. Від Баби-Яги до Кікімори ведуть 2 дороги, а від Кікімори до Водяного - 3 дороги. Скількома способами Бабі-Язі можна дійти до Водяного, якщо треба зайти до Кікімори?

Розв’язання:

1 спосіб. Позначимо дороги від баби Яги до Кікімори К1 та К2, дороги від Кікімори до Водяного В1, В2, В3. Тоді отримаємо,

К1  В1

К1  В2

К1  В3

К2  В1

К2  В2

К2  В3

2 спосіб.

Від баби Яги до Кікімори можна зайти 2 способами, від Кікімори до Водяного – 3 способами, тоді від баби Яги до Водяного можна дійти 2 • 3 = 6 способів.

Відповідь: 6 способами.

Завдання 30°. Склади і розв'яжи рівняння. Виконай перевірку.

1) Від якого числа треба відняти 426, щоб вийшло 154?

Розв’язання:

х – 426 = 154

За правилом знаходження невідомого зменшуваного (до різниці додати від'ємник)

х = 154 + 426

х = 580

580 – 426 = 154

2) На скільки треба зменшити число 805, щоб одержати 287?

805 – х = 287

За правилом знаходження невідомого від’ємника (від зменшуваного відняти різницю)

х = 805 – 287 

х = 518

805 – 518 = 287

Завдання 31°. До їдальні завезли 4 мішки картоплі по 30 кг.

За 2 дні витратили 1/3  цієї картоплі. Скільки кілограмів картоплі залишилося?

Розв’язання:

1 спосіб.

30 • 4 = 120 (кг) - завезли картоплі до їдальні.

120 : 3 • 1 = 40 (кг) - витратили картоплі.

120 – 40 = 80 (кг) - залишилося картоплі.

2 спосіб.

30 • 4 = 120 (кг) - завезли картоплі до їдальні.

Оскільки витратили 1/3 цієї картоплі, то її залишилося 1-1/3=2/3, тому знаходимо 2/3 всієї картоплі.

120 : 3 • 2 = 80 (кг) - залишилося картоплі.

Відповідь: 80 кг.

Завдання 32. 

6 • 7 = 42

42 : 6 = 7

7 • 9 = 63

63 – 51 = 12

12 • 4 =48

48 : 6 = 8

8 • 9 = 72

72 : 12 = 6

Завдання 33. 

1) Доведи, що 1 • 3 = 3; 0 • 4 = 0. 

Розв’язання:

1 • 3 = 1 + 1 + 1 = 3; 

0 • 4 = 0 + 0 + 0 + 0 = 0.

2) Поясни, як знайшли частки.

1 • 5 = 5                     5 : 1 = 5                     5 : 5 = 1 

0 • 4 = 0                     0 : 4 = 0                     на 0 ділити не можна.

Завдання 34. Сформулюй правила за рівностями в рамках.

а • 1 = а   Якщо будь-яке число помножити на 1, отримаємо те саме число.

а • 0 = 0   Якщо будь-яке число помножити на 0, отримаємо 0.

Наведи до кожного з правил числові приклади.

5 • 1 = 5

5 • 0 = 0

Завдання 35. 

4 • 7 • 0 = 0

(8 – 8) • 1 = 0 • 1 = 0

8 + 1 • 9 = 8 + 9 = 17

40 - 0 : 5 = 40 – 0 = 40

27 : 3 : 9 = 9 : 9 = 1 

7 : 7 • 7 = 1 • 7 = 7

42 : (7 - 0) = 42 : 7 = 6

30 : (5 + 0) = 30 : 5 = 6

Завдання 36. З одного куща смородини зібрали 18 кг ягід, а з другого - 12 кг. Усі ягоди розклали в ящики по 6 кг. Скільки ящиків знадобилося? (Розв'яжи задачу двома способами.)

Розв’язання:

1 спосіб.

18 + 12 = 30 (кг) - зібрали смородини всього.

30 : 6 = 5 (ящ.) - знадобилося ящиків.

2 спосіб.

18 : 6 = 3 (ящ.) - знадобилося ящиків для смородини з першого куща.

12 : 6 = 2 (ящ.) - знадобилося ящиків для смородини з другого куща.

3 + 2 = 5 (ящ.) -  знадобилося ящиків всього.

Відповідь: 5 ящиків.

Завдання 37. Обчисли кожен вираз двома способами.

(2 + 7) • 5 = 9 • 5 = 45

(2 + 7) • 5 = (2 • 5) + (7 • 5) = 10 + 35 = 45

(18 + 24) : 6 = 42 : 6 = 7

(18 + 24) : 6 = (18 : 6) + (24 : 6) = 3 + 4 = 7

24 : (2 • 3) = 24 : 6 = 4

24 : (2 • 3) = 24 : 2 : 3 = 12 : 3 = 4

(18 • 8) : 2 = 144 : 2 = 72

(18 • 8) : 2 = 18 : 2 • 8 = 9 • 8 = 72

Завдання 38. Виконай дії зручним способом.

2 • 6 • 3 = 2 • 3 • 6 = 6 • 6 = 36

81 : (3 • 3) = 81 : 9 = 9

(7 + 9) • 5 = (7 • 5) + (9 • 5) = 35 + 45 = 80

(54 + 36) : 6 = (54 : 6) + (36 : 6) = 9 + 6 = 15

Завдання 39*. У двох бідонах було 24 л молока. У другому бідоні було в 3 рази менше молока, ніж у першому. Скільки літрів молока було в кожному бідоні?

Розв’язання:

1 спосіб.

Нехай в другому бідоні було х літрів молока, тоді в першому – 3х.

Складемо рівняння

х + 3х = 24

4х = 24

За правилом знаходження невідомого множника

х = 24 : 4

х = 6

6 (л) молока було у другому бідоні.

6 • 3 = 18 (л) молока було у першому бідоні.

2 спосіб.

Якщо у другому бідоні було в 3 рази менше молока ніж у першому, це означає, що у першому бідоні було 3 частини від усього молока, а в другому – одна частина, а всього було 4 частини молока.

24 : 4 = 6 (л) - молока припадає на одну частину, стільки молока є у другому бідоні.

6 • 3 = 18 (л) - молока припадає на три частини, стільки молока є у першому бідоні.

Відповідь: 6 л, 18 л.

Завдання 40°. 

(12 - 7) • 8 = 5 • 8 = 40

(3 + 9) • 7 = (3 • 7) + (9 • 7) = 21 + 63 = 84

40 + 24 : 4 = 40 + 6 = 46

(40 + 24) : 64 = 64 : 64 = 1

80 : (20 • 2) = 80 : 40 = 2

80 : 20 • 2 = 4 • 2 = 8

Завдання 41°. Першого дня на фарбування лавок у парку витратили 4 банки фарби, по 3 кг у кожній, а другого - 5 таких самих банок. Скільки всього кілограмів фарби витратили за 2 дні? (Розв'яжи задачу двома способами.)

Розв’язання:

1 спосіб.

4 + 5 = 9 (б.) - банок фарби витратили за 2 дні.

9 • 3 = 27 (кг) - кілограмів фарби витратили за два дні.

2 спосіб.

4 • 3 = 12 (кг) - витратили фарби першого дня.

5 • 3 = 15 (кг) - витратили фарби другого дня.

12 + 15 = 27 (кг) - витратили фарби за два дні.

Відповідь: 27 кілограмів.

Завдання 42. 

30 • 2 = 60

3 • 80 = 240

60 : 3 = 20

60 : 30 = 2

100 : 2 = 50

100 : 20 = 5

(20 + 80) : 4 = (20 : 4) + (80 : 4) = 5 + 20 = 25

80 – 20 : 4 = 80 – 5 = 75

Завдання 43. Розглянь записи та поясни усний і письмовий способи знаходження добутку чисел 283 і 3.

283 • 3 = (200 + 80 + 3) • 3 = = 200 • 3 + 80 • 3 + 3 • 3 = = 600 + 240 + 9 = 800 + 40 + 9 = 849

 283

х  3

 849

Завдання 44.

1) Розглянь, як знайшли значення виразу.

(655 - 478) • 3 = 531 

 655

-478

 177

 

 177

х   3

 531

2) Знайди значення виразів.

(215 – 127 ) • 8 = 88 • 8 = 704

 215

-127

   88

 

  88

х  8

 704 

(140 + 283) • 2 = 423 • 2 = 846

  140

+283

  423

 

  423

х   2

  846 

(516 – 389) • 3 = 127 • 3 = 381

 516

-389

 127

 

 127

х  3

 381 

Завдання 45. Виконай множення письмово.

 309

х  3

 927

 

 213

х  3

 639

 

 249

х  2

 498

 

 157

х   5

 785

 

 207

х  4

 828

 

Завдання 46. У Русалоньки було 960 перлин. Частину перлин вона розклала в 9 скриньок по 34 перлини. Скільки перлин залишилося розкласти Русалоньці?

Два учні зобразили розв'язання цієї задачі за допомогою схем. Розглянь схеми та поясни, як міркував кожен. Перевір, чи правильно ти пояснив міркування учнів.

1-й учень. Знаючи, що Русалонька розклала в 9 скриньок по 34 перлини, можна знайти, скільки всього перлин вона розклала. А знаючи, скільки перлин розклала і скільки їх було, можна знайти, скільки перлин залишилося розкласти. Про це й запитується в задачі. Складемо план розв'язування.

Розв’язання:

34 • 9 = 306 (п.) - перлин розклала Русалочка.

960 – 306 = 654 (п.) - перлин залишилося розкласти. 

2-й учень. Щоб знайти, скільки перлин залишилося розкласти, треба знати, скільки їх було і скільки перлин Русалонька вже розклала. Скільки було - знаємо, а скільки розклала - ні. Щоб знайти невідоме, треба знати, у скільки скриньок розклала і по скільки перлин клала в кожну скриньку. Це нам відомо. Складемо план розв'язування задачі.

Розв’язання:

34 • 9 = 306 (п) - перлин розклала Русалочка.

960 – 306 = 654 (п) перлин залишилося розкласти. 

Відповідь: 654 перлини.

Завдання 47. Знайди за даними таблиці масу однієї бандеролі.

Поштове відправлення

Маса

Кількість

Загальна маса

Бандероль

Посилка

?

4 кг

3 б.

2 п.

8 кг 450 г

Розв’язання:

4 • 2 = 8 (кг) - маса двох посилок.

8 кг 450 г – 8 кг = 450 (г) - маса 3 бандероль.

450 : 3 = 150 (г) = маса одної бандеролі. 

Відповідь: 150 грамів.

Завдання 48. У ящик укладено 4 ряди банок фарби, по 6 банок у кожному. Маса однієї банки з фарбою 3 кг. Яка маса всіх банок з фарбою?

Розв’язання:

4 • 6 = 24 (б) - банок фарби у ящику. 

24 • 3 = 72 (кг) - маса всіх банок з фарбою.

Відповідь: 72 кілограми.

Завдання 49. Числа, що закінчуються нулем, називають круглими. 10, 50, 120, 400 - круглі числа. Для будь-якого не круглого числа можна вказати два круглих, між якими воно міститься. Наприклад, число 37 міститься між числами 30 і 40. До кожного із чисел 17, 31, 54, 89 назви найближчі круглі числа.

Розв’язання:

10, 20

30, 40

50, 60

80, 90

Нагадаємо, що s = v • t , де s – відстань, v – швидкість (відстань, що долається за одиницю часу), t – затрачений час.

Завдання 50°. Мотоцикліст виїхав з одного міста о 7 год ранку, а приїхав в інше місто о 12 год дня. Щогодини він проїжджав 65 км. Яка відстань між містами?

Розв’язання:

12 – 7 = 5 (год) - часу їхав мотоцикліст.

5 • 65 = 325 (км) - відстань між містами.

  65 

х  5

 325  

Відповідь: 325 кілометрів.

Інші завдання дивись тут...