Інші завдання дивись тут...

Завдання 33 Порядок дій

8 • 9 • 100 = 72 • 100 = 7200

0 • 560 : 100 = 0

3700 : 10 • 1 = 370

3500 : 1 • 0 = 0

250 • 100 • 0 = 0

4200 : 100 • 1 = 42

Завдання 34, 35 Письмове додавання і письмове віднімання

+ 483

   255

   738

_483

  255

  228

+42385

   6598

  48983

_73358

   4568

  68790

_53468

  24579

  28889

+253126

      569

  253695

Завдання 36

1) 2 велосипедистки виїхали одночасно назус­тріч одна одній. Перша їхала до зустрічі 3 год. Скільки до зустрічі їхала друга велосипе­дистка? Три години, якщо їхня швидкість була однаковою.

2) Із Києва до Ужгорода одночасно назустріч один одному виїхали два автобуси і зустрілися через 6 год. Скільки часу був у дорозі кожний автобус? Шість годин, якщо їхня швидкість була однаковою.

Який автобус був далі від Києва в момент їхньої зустрічі? Вони були на однаковій відстані від Києва, якщо їхали з однаковою швидкістю.

 

Завдання 37

Два пішоходи одночасно вийшли назустріч один одному й зустрілися через 2 год. Яка відстань була між пішоходами, якщо один із них рухався зі швидкістю 4 км/год, а дру­гий — зі швидкістю 5 км/год?

Розв’язання
1-й спосіб
1) 4  2 = 8 (км)  пройшов перший пішохід.
2)  2 = 10 (км)  пройшов другий пішохід.
3) 8 + 10 = 18 (км)
2-й спосіб
1) 4 + 5 = 9 (км/год)  швидкість зближення пішоходів.
2)  2 = 18 (км) 
Відповідь: між пішоходами було 18 кілометрів.
Обернена задача
Два пішоходи одночасно вийшли назустріч один одному, перший рухався зі швидкістю 4 км/год, а дру­гий — зі швидкістю 5 км/год. Через скільки годин вони зустрінуться, якщо відстань між ними була 18 км?
Розв’язання
1) 4 + 5 = 9 (км/год)  швидкість зближення пішоходів.
2) 18 : 9 = 2 (год)
Відповідь: пішоходи зустрінуться через 2 години.
Обернена задача
Два пішоходи, відстань між ними була 18 км, одночасно вийшли назустріч один одному й зустрілися через 2 год. З якою швидкістю рухався другий пішохід, якщо швидкість першого 4 км/год?
Розв’язання
1) 18 : 2 = 9 (км/год)  швидкість зближення.
2) 9 – 4 = 5 (км/год)
Відповідь: другий пішохід рухався зі швидкістю 5 км/год.

 

Завдання 38

Із двох туристичних баз Карпат одночасно на­зустріч одна одній вийшли дві групи туристів. Одна з них рухалася зі швидкістю 4 км/год, друга — зі швидкістю 3 км/год. Через 2 год вони зустрілися біля підніжжя гори. Знайди відстань між туристичними базами.

Розв’язання
1) 4 + 3 = 7 (км/год)  швидкість зближення.
2)  2 = 14 (км)
Відповідь: між туристичними базами 14 кілометрів.

Обговоріть, які цікаві природні об'єкти є у вашій місцевості. 

 

Завдання 39

Два автомобілі виїхали одночасно назустріч один одному і зустрілися через 3 год. До зус­трічі перший проїхав 216 км, а другий — на 21 км менше. На скільки кілометрів автомобілі зближалися за 1 год (швидкість зближення)?

Розв’язання
1) 216  21 = 195 (км)  проїхав другий автомобіль.
2) 195 + 216 = 411 (км)  вся відстань.
3) 411 : 3 = 137 (км/год)
Відповідь: швидкість зближення 137 км/год.

 

Завдання 40 Рівняння

х • 4  (360 + 100) = 240
х • 4  460 = 240
х • 4 = 240 + 460
х • 4 = 700
х = 700 : 4
х = 175
720 : х + 120  60 = 80
720 : х + 60 = 80
720 : х = 80 – 60
720 : х = 20
х = 720 : 20
х = 36
+ 360
   100
   460
+ 240
   460
   700

 700 |  4  

 4      175

_30

  28

  _20

    20

      0

_ 120

    60

    60

_80

  60

  20

 720 |  20  

 60      36

_120

  120

     0

Завдання 41

У двох дівчаток було зошитів порівну. Коли пер­ша віддала другій кілька зошитів, то у другої стало на 8 зошитів більше, ніж у першої. Скіль­ки зошитів віддала перша дівчинка другій? Вісім зошитів.

 

Завдання 42

Периметр прямокутника — 48 см. Периметр квадрата складає 2/3 периметра прямокутника. Чому дорівнює довжина сторони квадрата?

Розв'язання

1) 48 : 3 • 2 = 32 (см)  периметр квадрата

2) 32 : 4 = 8 (см) 

Відповідь: сторона квадрата має довжину 8 сантиметрів.

 

Завдання 43

+76356

   2143

 78499

_862275

    3142

 859133

+43216

235443

278659

_658347

   58135

 600212

Інші завдання дивись тут...