Інші завдання дивись тут...

Завдання 51°. Завод мав щодня випускати для замовника по 167 верстатів. За робочий тиждень (5 днів) він випустив 910 верстатів. Скільки верстатів випустив завод для вільного продажу (не для замовника)?

Розв’язання:

167 • 5 = 835 (в.) - випустив верстатів для замовника за тиждень.

 167

х  5

 835

910 – 835 = 75 (в.) - випустив верстатів для вільного продажу.

 910

-835

  75

Відповідь: 75 верстатів.

Завдання 52. 

12 : 2 = 6

13 : 2 = 6 (ост.1)

16 : 4 = 4

18 : 4 = 4 (ост.2)

20 : 5 = 4

23 : 5 = 4 (ост.3)

28 : 7 = 4

30 : 7 = 4 (ост.2)

42 : 6 = 7

45 : 6 = 7 (ост.3)

Завдання 53. Закінчи обчислення.

846 : 2 = (800 + 40 + 6) : 2 = 800 : 2 + 40 : 2 + 6 : 2 = 400 + 20 + 3 = 423

975 : 3 = (900 + 70 + 5 ) : 3 = (900 + 60 + 15) : 3 = 900 : 3 + 60 : 3 + 15 : 3 = 300 + 20 + 5 = 325

Завдання 54. Розглянь, як знаходили письмово частку чисел. Пояснення. Перше неповне ділене 8 сот. У частці буде 3 цифри. Дізнаємося, скільки сотень буде в частці: 8 : 3, беремо 2. Дізнаємося, скільки сотень поділили:

2 • 3 = 6. Дізнаємося, скільки сотень не поділили: 8 - 6 = 2. Сотень залишилося менше, ніж 3, - отже, цифру сотень дібрано правильно. Утворимо неповне ділене з десятків. 2 сот. = 20 дес., та ще 5 дес., буде 25 дес. Дізнаємося, скільки десятків буде в частці: 25 : 3, буде 8. Дізнаємося, скільки десятків поділили: 8 • 3 = 24. Скільки десятків не поділили: 25 - 24 = 1. Залишилося десятків менше, ніж 3, - цифру десятків визначили правильно. Продовж пояснення. Беремо 2. Дізнаємося скільки одиниць буде в частці 12 : 3 = 4. Дізнаємося, скільки одиниць поділили 4  3 = 12. Отже, шукане число 284.

- 852|  3

  6    284

  25

  24

    12

    12

     0

Завдання 55. 

885 : 3 = 295

 

- 885| 3

  6    295

- 28

  27

-  15

   15

     0

651 : 3 = 217

651| 3

6     217

  5

  3

  21

  21

   0

458 : 2 = 229

-458|  2

 4    229

  5

  4

  18

  18

    0

705 : 5 = 141

- 705|  5

  5    141

  20

  20

     5

     5

     0

848 : 8 = 106

-848|  8

 8    106

   4

   0

   48

   48

     0

Завдання 56. Довжина мотузки 8 м 4 дм. Третину мотузки відрізали. Яка довжина мотузки?

Розв’язання: 8 м 4 дм = 84 дм.

84 : 3 • 1 = 28 (дм) - довжина відрізаної мотузки.

84 - 28 = 56 (дм) - довжина мотузки, яка залишилась.

Відповідь: 56 дециметрів.

Завдання 57. До магазину завезли для продажу 25 коробок із халвою, по 9 кг у кожній. Скільки всього кілограмів халви завезли до магазину?

Розв’язання:

25 • 9 = 225 (кг) - завезли халви до магазину. 

Відповідь: 225 кілограмів.

Склади обернену задачу, щоб знайти число 25.

До магазину завезли для продажу 225 кг халви. Скільки кілограмів халви було в одному ящику, якщо завезли 5 ящиків? 

Розв’язання:

225 : 9 = 25 (кг) - халви було в одному ящику. 

Відповідь: 25 кілограмів.

Завдання 58. 

Нагадаємо, що 1дм = 10см, 1м = 10дм = 100см  

1 м – 1 дм  = 10 дм – 1 дм = 9 дм 

4 м 2 дм : 6 = 42 дм : 6 = 7 дм

1 дм : 5 см = 10 см : 5 см = 2 

1 м – 1 см = 100 см – 1 см = 99 см 

4 м : 8 = 40 дм : 8 = 5 дм

4 м 2 дм – 6 дм = 42 дм – 6 дм = 36 дм

Завдання 59*. У шухляді лежать однакові за розміром кульки: 5 чорних і 7 білих. Скільки кульок треба вийняти із шухляди, не зазираючи в неї, щоб серед них було 3 кульки одного кольору?

Розв’язання:

Треба вийняти 5 кульок.

0 чорних  5 білих

1 чорна   4 білих

2 чорні    3 білих

3 чорні    2 білих

4 чорні    1 біла

5 чорних  0 білих

Завдання 60°. 

693 : 3 = 231

926 : 2 = 463

896 : 4 = 224

245 : 7 = 35

336 : 6 = 56

Завдання 61°. Для приготування виноградно-яблучного соку взяли 672 л виноградного соку, а яблучного - у к разів менше. Скільки літрів виноградно-яблучного соку одержали? Склади вираз для розв'язування задачі та знайди його значення, якщо к = 6.

Розв’язання:

672 : к (л) - взяли яблучного соку.

672 + 672 : к (л) - одержали літрів виноградно-яблучного соку.

Якщо к = 6, тоді 

672 + 672 : 6 = 672 + 112 = 784 (л)

Відповідь: 784 літри. 

Завдання 62. Відрізок АК становить одну третю відрізка АВ. АВ = 10 см 8 мм. Знайди довжину відрізка АК.

Нагадаємо, що 1см = 10мм, тому 10 см 8 мм = 108 мм.

Розв’язання:  

108 : 3 • 1 = 36 (мм) - довжина відрізка АК.

Відповідь: 36 міліметрів.

Завдання 63. Маса бичка була 480 кг. За час випасу вона збільшилася на 1/3 попередньої маси. Якою стала маса бичка?

Розв’язання:

480 : 3 • 1 = 160 (кг) - на стільки збільшилася маса бичка за час випасу.

480 + 160 = 640 (кг) - стала маса бичка.

Відповідь: 640 кілограмів.

Завдання 64. Виконай ділення письмово.

175 : 5 = 35

-175| 5

 15   35

   25

   25

    0

875 : 5 = 175

-875|  5

 5    175

 37

 35

  25

  25

   0

 

468 : 9 = 52

-468 |  9

 45    52

  18

  18

    0

184 : 8 = 23

-184|  8

 16   23

  24

  24

   0

336 : 6 = 56

-336|  6

 30   56

  36

  36

   0

Завдання 65. Першого дня художню виставку відвідало 126 осіб, а другого - у 3 рази більше. Учні четвертих класів становили 1/9 всіх відвідувачів. Скільки четверокласників відвідало виставку?

Розв’язання:

126 • 3 = 378 (ос.) - осіб відвідало виставку другого дня.

126 + 378 = 504 (ос.) - особи відвідали виставку за два дні.

504 : 9 • 1 = 56 (ос.) - четвертокласників відвідало виставку.

Відповідь: 56 осіб.

Завдання 66. Теплохід ішов по озеру 2 год і пройшов 52 км. Потім він 4 год ішов униз по річці й пройшов 124 км. Скільки кілометрів за годину проходив теплохід по озеру? по річці? Скільки кілометрів за годину тече вода в річці?

Розв’язання:

52 : 2 = 26 (км/год) - кілометрів за годину (швидкість) проходив теплохід по озеру.

124 : 4 = 31 (км/год) - кілометрів за годину (швидкість) проходив теплохід по річці.

31 – 26 = 5 (км/год) кілометрів за годину (швидкість) тече річка.

Відповідь: 26 км/год, 31 км/год, 5 км/год.

Завдання 67*. У Толі в 4 рази більше фломастерів, ніж в Олі. А в Олі на 12 фломастерів менше, ніж у Толі. Скільки фломастерів у Толі?

Розв’язання:

Якщо у Толі в 4 рази більше фломастерів, ніж в Олі, то Толі припадає 4 частини від усіх фломастерів, а Олі – 1 частина від усіх фломастерів.

Якщо в Олі на 12 фломастерів менше, це означає, що у Толі на 12 фломастерів більше і вони припадуть на 3 частини від усіх фломастерів. Тоді

12 : 3 = 4 (ф.) - припадає фломастерів на одну частину від усіх фломастерів.

4 • 4 = 16 (ф.) - фломастерів у Толі.

Відповідь: 16 фломастерів.

Завдання 68. (Усно.) 

х + 2 =140 

За правилом знаходження невідомого доданку (від суми відняти відомий доданок)

х = 140 – 2

х = 138

138 + 2 = 140

 

х : 4 = 140

За правилом знаходження невідомого діленого (частку помножити на дільник)

х = 140 • 4

х = 560

560 : 4 = 140

 

х •  2 = 140

За правилом знаходження невідомого множника (добуток поділити на відомий множник)

х = 140 : 2

х = 70

70  2 = 140

 

640 : х = 40

За правилом знаходження дільника (ділене поділити частку)

х = 640 : 40

х = 16

640 : 16 = 40

 

Завдання 69°. Майстер працював 8 год, а учень - 6 год. Щогодини кожен з них виготовляв однакову кількість деталей. Майстер виготовив 464 деталі, а учень - 132. На скільки деталей менше виготовляв учень за 1 год? (Користуйся схемою міркувань.)

Розв’язання:

464 : 8 = 58 (д.) - виготовив деталей майстер за 1 год.

132 : 6 = 22 (д.) - виготовив деталей учень за 1 год.

58 – 22 = 36 (д.) - на стільки менше деталей виготовляв за 1 год учень, ніж майстер.

Відповідь: 36 деталей. 

Завдання 70°

684 : 9 = (630 + 54) : 9 = 70 + 6 = 76

595 : 5 = (500 + 50 + 45) = 100 + 10 + 9 =119

504 : 8 = (480 + 24) : 8 = 60 + 3 = 63

282 : 3 = (270 + 12) : 3 = 90 + 4 = 94

1000 – 210 • 4 = 1000 – (200 + 10) • 4 = 1000 - (800 + 40) = 1000 - 840 = 160

700 – 70 – 7 = 630 - 7 = 623

480 : 6 + 80 = 80 + 80 = 160

900 – 90 • 3 = 900 – 270 = 900  200  70 = 700 – 70 = 630

Завдання 71. Прочитай задачу, розглянь розв'язання.

Відрізок АВ становить 1/5 відрізка АС. АВ = 22 мм. Знайди довжину відрізка АС.

Розв'язання: 

Якщо відрізок АВ = 22 мм, що вже становить 1/5 відрізка АС, тоді  

22 : 1 • 5 = 110 (мм) - довжина більшого відрізка АС.

Відповідь: АС = 110 мм.

Завдання 72. Виміряй 1/4 смужки та обчисли довжину всієї смужки. Результат обчислення перевір вимірюванням. Вказівка. Вимірювати треба в міліметрах.

Розв’язання:

1/4 смужки = 18 мм, тоді 

18 : 1 • 4 = 72 (мм) - довжина всієї смужки.

Відповідь: 72 міліметри.

Завдання 73. Відомо, що відрізок ОМ становить 1/5 всього відрізка. Довжина відрізка ОМ дорівнює 20 мм. Яка довжина всього відрізка? Накресли такий відрізок у зошиті й познач на ньому відрізок ОМ.

Розв'язання: 

Якщо відрізок ОМ = 20 мм, що вже становить 1/5 відрізка АС, тоді  

20 : 1 • 5 = 100 (мм) = 10 (см) - довжина усього відрізка.

L____l_____|_____|_____|_____|

O      M 

Відповідь: 10 сантиметрів.

Завдання 74. У Київському метрополітені три лінії: червона, зелена та синя. На зеленій лінії 35 поїздів. Це 1/3 всієї кількості поїздів метрополітену. Скільки всього поїздів на трьох лініях?

Розв'язання: 

Якщо на зеленій лінії 35 поїздів, що становить 1/3 всієї кількості поїздів, тоді 

35 : 1 • 3 = 105 (п.) - всього поїздів на трьох лініях. 

Відповідь: 105 поїздів.

Зміни запитання, щоб у розв'язанні додалася ще одна дія.

Скільки всього поїздів на червоній та синій лініях?

105 – 35 = 70 (п.) - всього поїздів на червоній та синій лініях.

Завдання 75. Знайди частку чисел 618 і 3 з поясненням. 

618 : 3 = 206

618|3  

6   |206

  18

  18

    0

Інші завдання дивись тут...