Інші завдання дивись тут...

Завдання 57

Одиниці вимірювання довжини

Одиниці вимірювання площі

23 км = 23000 м

3560 дм = 356 м

2500 см = 25 м

21 га = 210000 м2

356 а = 35600 м2

4200 дм2 = 42 м2

320000 см2 = 32 м2

Завдання 58 Письмове додавання і письмове віднімання

+1998

      8

  2006

_2000

      2

  1998

_10008

     125

   9883

_100000

        37

   99963

Завдання 59

З двох міст, відстань між якими 520 км, вийшли одночасно назустріч один одному два потяги. Швидкість першого 60 км/год, швид­кість другого — 70 км/год. Через скільки годин вони зустрілися?

 Потяги
Швидкість
Відстань
I
 60 км/год
 ? 
520 км
II
 70 км/год
Розв'язання
1) 60 + 70 = 130 (км/год) – швидкість зближення потягів.
2) 520 : 130 = 4 (год)

Відповідь: потяги зустрінуться через 4 год. 

Обренена задача 1. З двох міст одночасно назустріч один одному виїхали два потяги. Перший їхав зі швидкістю 60 км/год, а другий  70 км/год. Яка відстань між містами,  якщо потяги зустрілися через 4 год?

 Потяги
Швидкість
Час
I
 60 км/год
 4 год 
?
II
 70 км/год
Розв'язання
1) 60 + 70 = 130 (км/год) – швидкість зближення потягів.
2) 130 • 4 = 520 (км)
Відповідь: відстань між містами 520 км.

Обернена задача 2. З двох міст, відстань між якими 520 км, одночасно назустріч один одному виїхали два потяги. Перший їхав зі швидкістю 60 км/год. З якою швидкістю їхав другий потяг, якщо вони зустрілися через 4 год?

 Потяги
Швидкість
 
Відстань
I
 60 км/год
 4 год 
520 км
II
 ?
Розв'язання
1) 520 : 4 = 130 (км/год) – швидкість зближення потягів.
2) 130  60 = 70 (км/год)
Відповідь: другий потяг їхав зі швидкістю 70 км/год.

 

Завдання 60

З двох населених пунктів, відстань між якими 44 км, одночасно назустріч один одному виїхали два велосипедисти. Перший їхав зі швидкістю 10 км/год, а другий — 12 км/год. Через скільки годин вони зустрінуться?

 Велосипедисти
Швидкість 
Час
Відстань
I
 10 км/год
 ? 
44 км
II
 12 км/год
Розв'язання
1) 10 + 12 = 22 (км/год) – швидкість зближення велосипедистів.
2) 44 : 22 = 2 (год)
Відповідь: велосипедисти зустрінуться через 2 год.

 

Завдання 61

1) Частка чисел 42 000 і 20 менша за різницю чисел 2538 і 437.

42000 : 200 < 2538 – 437

         (210 < 2101)

_42000 |  200

 400       210

 _200

   200

      0

_2538

   437

  2101

2) Добуток чисел 700 і 8 більший за суму чисел 706 і 3845.

700  8 > 706 3845

   (5600 > 4551)

х 700

   8  

 5600

+  706

  3845

  4551

Завдання 62

Площа прапорця прямокутної форми 200 см2, його ширина — 10 см. На скільки сантиметрів довжина більша за ширину?

Розв'язання

1) 200 : 10 = 20 (см) – довжина прапорця.

2) 20 – 10 = 10 (см) 

Відповідь: на 10 см довжина більша за ширину.

 

Завдання 63

Склади задачі за виразами.

1) а • b + с

Купили b зошитів, по а грн за кожний, і альбом за с грн. Яка вартість покупки?

2) (а + b) : с

a кг яблук і b гк груш розклали у c ящиків порівну. Яка маса одного ящика з фруктами?

 

Завдання 64

Маса автомобіля становить 3/4 т та ще 3/4 своєї маси. Яка маса автомобіля?

Розв'язання

3/4 т = 1000 кг : 4 • 3 = 750 кг

Нехай маса автомобіля дорівнює х кг. Складаємо рівняння.

х = 750 + 3/4 • х

х  3/4 • х = 750

(1  3/4) • х = 750

1/4 • х = 750

х = 750 • 4

х = 3000 (кг) = 3 (т)

Відповідь: маса автомобіля 3 тонни.

 

Завдання 65

Легковий автомобіль проїхав 720 км за 8 год. Швидкість автобуса на 18 км/год менша. Скільки кілометрів проїде автобус за 6 год?

 
Швидкість 
Час
Відстань
Легковий автомобіль
 ?
 8 год 
720 км
Автобуса
 ? , на 18 км/год менша
6 год
?
Розв'язання
1) 720 : 8 = 90 (км/год) – швидкість легкового автомобіля.
2) 90  18 = 72 (км/год) – швидкість автобуса.
3) 72 • 6 = 432 (км)
Відповідь: автобус проїде 432 кілометри.

 

Завдання 66 Письмове додавання і письмове віднімання

+8995

     27

  9022

_12005

    327

 11678

_3000

     48

  2952

_41004

   2356

  28648

Завдання 67

1) Зменш на 4 тис. кожне число:

_55778

   4000

  51778

_9000

  4000

  5000

_60000

   4000

 56000

_4375

  4000

   375

2) 1 • 12  7 = 12 – 7 = 5

250 • 100 + 1 = 25000 + 1 = 25001

60000 : 100  10 = 600 – 10 = 590

 

Завдання 68 Обчисли зручним способом.

435 + 436 + 275 + 164 = (435 + 275) + (436 + 164) = 710 + 600 = 1310

184 + 250 + 16 + 70 = (184 + 16) + (250 + 70) = 200 + 320 = 520

 

Завдання 69, 70

Додавання виконане правильно.

+57453

   8480

    876

 66809

+ 3405

 34005

 25788

 63198

Завдання 71

Із двох міст, відстань між якими становить а км, одночасно назустріч один одному виїхали два автомобілі. Швидкість одного з них становила 70 км/год, а швидкість другого — 85 км/год. Яка відстань буде між ними через 2 год? Обчисли, якщо а = 400. Чи може значення а бути меншим за 310 км?

Розв'язання

1) 70 + 85 = 155 (км/год) – швидкість зближення автомобілів.

2) 155  2 = 310 (км) – відстань, на яку зблизяться автомобілі через 2 год.

3) 400 – 310 = 90 (км)

Відповідь: відстань між автобусами буде 90 км.

Чи може значення а бути меншим за 310 км? Не може бути.

 

Завдання 72

Довжина Південного Бугу 806 км. Дністер на 556 км довший за Південний Буг. Дніпро на 839 км довший за Дністер. Знайди довжину Дніпра.

Короткий запис

Південний Буг  806 км

Дністер  ?, на 556 км довший, ніж Південний Буг

Дніпро  ?, на 839 км довший, ніж Дністер

+ 806

   556

  1362

+ 1362

    839

   2201

Розв'язання

1) 806 + 556 = 1362 (км) – довжину має Дністер.

2) 1362 + 839 = 2201 (км)

Відповідь: довжина Дністра 2201 км.

Завдання 73 Покажи на кожному з малюнків:

а) п'ять фігур, для яких відрізок BD є спіль­ною стороною: трикутник BCD, чотирикутник ABDE, трикутник ABD, трикутник BDE, п'ятикутник ABDEO

б) усі фігури, для яких сторона АЕ спільна. ACKE, ABDE, ABKE, ACDE, ACOKE

 

Завдання 74 

_50002

      78

 49924

_ 3000

    137

  2863

_800030

   60006

 740024

Завдання 75

Є число 52703. Які дії потрібно виконати з ним, щоб воно «загубило» дві крайні справа цифри?

52703  х = 527

х = 52703  527

х = 52176

52703  52176 = 527

 

Завдання 76

1) Яке число потрібно поділити на 8, щоб отримати 240?

х : 8 = 240

х = 240 • 8

х = 1920

Відповідь: на число 1920.

х 240

    8 

 1920

2) На яке число треба поділити 2400, щоб отримати 40?

2400 : х = 40

х = 2400 : 40

х = 60

Відповідь: на число 60.

 

Завдання 77

На запасній колії залізничної станції стоять в один ряд 36 товарних і 24 пасажирських вагони. Довжина пасажирського вагона 11 м. Чому дорівнює довжина товарного вагона, якщо довжина всіх вагонів 552 м?

 

Вагони
Довжина вагона 
Кількість
Довжина
Товарні
 ?
 36 
552 м
Пасажирські
 11 м
24

х 11

   24

   44

  22 

  264

_ 552

   264

   288

_288 | 36 

  288    8
     0

Розв'язання

1) 11 • 24 = 264 (м) – довжина пасажирських вагонів.

2) 552  264288 (м) – довжина товарних вагонів.

3) 288 : 36 = 8 (м)

Відповідь: довжина товарного вагона 8 метрів.

Інші завдання дивись тут...