Інші завдання дивись тут...

Завдання 194 Порядок дій

1) (320 + 40) : 4  20 = 360 : 4 – 20 = 90 – 20 = 70

    (30 + 200)  2  400 = 500 • 2 – 400 = 1000 – 400 = 600

    (640  120 + 80) : 3 = (520 + 80) : 3 = 600 : 3 = 200

2) Розглянь числові дані на малюнках і знайди від­повіді на запитання.

A) 600 • 6 = 3600 (кг) = 3 т 600 кг – маса 6 таких коней

    480 • 2 = 960 (кг) – маса 2 корів

    40 • 10 = 40 (кг)  маса 10 овець

Б) 960 – 600 = 360 (кг) – на стільки маса 2 корів більша від маси коня

B) 480 : 30 = 16 (к.) – стільки кіз дорівнює масі однієї корови

Г) 30  • 5 + 40  • 4 = 150 + 160 = 310 (кг)  маса 5 таких кіз і 4 овець разом

 

Завдання 195 Письмове множення

× 4073
       4
 16292
× 20073
        9
 180657
×20904
       6
125424
× 30007
         4
 120028

Завдання 195 Письмове множення

× 2306
       6
 13836
× 30094
        7
 210658
×40801
       9
367209
× 40059
         3
 120177
Завдання 196 
Автобус за 4 год проїхав 320 км. Яку відстань він проїде за 8 год, якщо їхатиме з однаковою швидкістю? 

Швидкість

Час

Відстань

Однакова

8 год

?

4 год

320 км

Розв'язання

1-й спосіб

1) 320 : 4 = 80 (км/год) – швидкість автобуса

2) 80 • 8 = 640 (км)

2-й спосіб

1) 8 : 4 = 2 (р.) – у стільки разів більше часу

2) 320 • 2 = 640 (км)

Відповідь: автобус проїде 640 кілометрів.

2) Велосипедист проїхав 36 км зі швидкістю 12 км/год. Яку відстань він подолає за той самий час, якщо рухатиметься зі швидкістю 4 км/год? 

Швидкість

Час

Відстань

12 км/год

Однаковий

36 км

4 км/год

?

Розв'язання

1-й спосіб

1) 36 : 12 = 3 (год) – час

2) 4 • 3 = 12 (км)

2-й спосіб

1) 12 : 4 = 3 (р.) – у стільки разів більша швидкість

2) 4 • 3 = 12 (км)

Відповідь: велосипедист подолає 12 кілометрів.

 

Завдання 198

Від однієї пристані одночасно в одному на­прямку вирушили катер і буксир. Швидкість катера 27 км/год, а буксира — 18 км/год. Яка відстань буде між ними через 3 год? (Розв'яжи задачу двома способами.)

 

Швидкість

Час

Відстань

Катер

27 км/год

 3 год

?

Буксир

18 км/год

Розв'язання

1-й спосіб

1) 27  18 = 9 (км) – швидкість віддалення

2) 9 • 3 = 27 (км)

2-й спосіб

1) 27  3 = 81 (км) – пройшов катер

2) 18 • 3 = 54 (км) – пройшов буксир

3) 81  54 = 27 (км)

Відповідь: між ними буде 27 км через 3 години.

 

Завдання 199  Письмове множення

× 30248
        6
 181488
× 3207
       8
 25656
×12556
        7
  87892
× 304208
          3
   912624
Завдання 200

Моторний човен плив проти течії з і швидкістю 16 км/год, а за течією — 22 км/год. Знайди власну швидкість човна, якщо вона була весь час однакова.

Короткий запис

Швидкість проти течії  16 км/год

Швидкість за течією  22 км/год

Власна швидкість  ?

Розв'язання

1) 22  16 = 6 (км/год) – швидкість течії, взята двічі

2) 6 : 2 = 3 (км/год) – швидкість течії

3) 16 3 = 19 (км/год)

Відповідь: власна швидкість човна 19 км/год.

 

Завдання 201

Повна бочка з медом важить стільки, скільки важать 5 порожніх бочок. Скільки важить порожня бочка, якщо у п'яти бочках є 200 кг меду?

Короткий запис 

1 повна б. = 5 порожніх б.

5 повних б. = 200 кг

1 порожня б. — ?

Розв'язання

1) 200 : 5 = 40 (кг) – маса 1 повної бочки

2) 40 : 5 = 8 (кг)

Відповідь: порожня бочка важить 8 кілограмів.

 

Завдання 202

Периметр прямокутника дорівнює 72 см. Ширина його втричі менша за довжину. Знайди площу.

Короткий запис

Периметр  72 см

Ширина  ?,  у 3 р. менша за довжину

Довжина  ?

Площа  ?

Розв'язання

1) 72 : 2 = 36 (см) – довжина і ширина разом

2) 36 : 4 = 9 (см) – ширина

3) 36  9 = 27 (см) – довжина

4) 27  9 = 243 (см2)

Відповідь: площа прямокутника 243 см2.

 

Завдання 203

Автобусу потрібно проїхати 329 км. За 3 год він проїхав 195 км. Після цього він збільшив швидкість на 2 км/год. За який час автобус подолав решту шляху?

Швидкість

Час

Відстань

3 год

195 км

329 км

?, на 2 км/год більше

?

?

Розв'язання

1) 195 : 3 = 65 (км/год) – швидкість спочатку

2) 65 + 2 = 67 (км/год) – швидкість потім

3) 329  195 = 134 (км) – решту шляху

4) 134 : 67 = 2 (год)

Відповідь: решту шляху автобус подолав за 2 години.

 

Завдання 204  Письмове множення

× 2058
       9
 18522
× 38025
        2
  76050
×30075
        5
 150375
× 22060
       6 
 132360

Інші завдання дивись тут...