Інші завдання дивись тут...

Завдання 126. 

540 : х = 20

Щоб знайти невідомий дільник, треба ділене поділити на частку.

х = 540 : 20

х = 27

540 : 27 = 20

20 = 20

540|20

40  |27

140

140

   0

 

х • 60 = 740 - 260 

х • 60 = 480 

Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник.

х = 480 : 60

х = 8

8 • 60 = 480

480 = 480

480|60

480|8

   0

 

х : 20 = 40

Щоб знайти невідоме ділене, треба частку помножити на дільник.

х = 40 • 20

х = 800

800 : 20 = 40

40 = 40

Завдання 127*. У класі 40 учнів. Чи є місяць року, у якому день народження відзначають не менше ніж 4 учні цього класу?

Завдання 128°. 

360 : 60 + 140 = 6 + 140 = 146

480 : 40 • 30 = 12 • 30 = 360

480|40

40  |12

  80

  80

    0

800 - 320 : 80 = 800 – 4 = 796

Завдання 129°. Автотуристи проїхали 240 км, проїжджаючи щогодини 80 км, а потім - 420 км, проїжджаючи щогодини 60 км. Скільки часу автотуристи були в дорозі?

Розв'язання: 

240 : 80 = 3 (год) – час на відстань щогодини 80 км.

420 : 60 = 7 (год) – час на відстань щогодини 60 км.

3 + 7 = 10 (год) – час, який автотуристи були в дорозі.

Відповідь: 10 годин.

Завдання 130. 

48 : 6 = 8            6 • 7 = 42        7 • 9 = 63           72 : 12 =6

42 : 6 = 7            8 • 9 = 72       63 – 51 = 12        12 • 4 = 48  

Завдання 131. 

625|5   

5    |125

12

10  

  25

  25

    0

 

726|3    

6    |242

12

12 

    6

    6

    0

 

648|8  

64  |81

    8

    8

    0

Завдання 132. Розглянь записи і прочитай пояснення, як знаходили частку чисел.

144|24

144|6

    0

Пояснення: 14 десятків не можна поділити на 24 так, щоб у частці були десятки. У частці буде одна цифра. Щоб дібрати цифру частки, будемо 144 ділити на 20. Для цього досить 144 поділити на 10 і знайдену частку 14 поділити на 2, буде 7. Цифра 7 пробна.

Перевіримо її усно. 7 • 24 = 7 • 20 + 7 • 4 = 168. 168 > 144. Цифра 7 не підходить. Перевіримо цифру 6: 6 • 20 = 120, 6 • 4 = 24, 120 + 24 = 144. Отже, цифру 6 дібрали правильно.

Завдання 133. Знайди частку 196 : 28 з поясненням.

196|28

196|7

    0

Пояснення: 19 десятків не можна поділити на 28 так, щоб у частці були десятки. У частці буде одна цифра. Щоб дібрати цифру частки, будемо 196 ділити на 20. Для цього досить 196 поділити на 10 і знайдену частку 16 поділити на 2, буде 8. Цифра 8 пробна.

Перевіримо її усно. 8 • 28 = 8 • 20 + 8 • 8 = 224. 224 > 196. Цифра 8 не підходить. Перевіримо цифру 7: 7 • 20 = 140, 7 • 8 = 56, 140 + 56 = 196.  Отже, цифру 7 дібрали правильно.

Завдання 134. 

128|32

128|4

    0

 

354|59

354|6

    0

 

126|42

126|3

    0

 

406|58

406|7

    0

Завдання 135. Найбільший можливий вік дуба 1000 років, а верби - у 10 разів коротший. На скільки років більше може жити дуб, ніж верба?

Розв'язання: 

1000 : 10 = 100 (р.) – вік верби.

1000 – 100 = 900 (р.) - на скільки років більше може жити дуб.

Відповідь: на 900 років.

Завдання 136*. У саду 347 яблунь. Різниця між числом яблунь і груш дорівнює 129. Скільки груш у саду?

Розв'язання: 

Нехай х – число груш, тоді за умовою задачі складаємо рівняння:

347 – х = 129

Щоб знайти від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю.

х = 347 – 129

х = 218 – число груш.

347 – 218 = 129

129 = 129

Відповідь: 218 груш.

Завдання 137°. 

244|61

244|4

    0

 

275|55

275|5

    0

 

472|59

472|8

    0

 

195|65

195|3

    0

Завдання 138°. 720 електроламп розклали порівну в 9 коробок. 4 коробки відправили в один магазин, а 5 - в інший. Скільки ламп одержав кожен магазин?

Розв'язання: 

720 : 9 = 80 (ел.) – електроламп в одній коробці.

80 • 4 = 320 (ел.) – електроламп отримав перший магазин.

80 • 5 = 400 (ел.) – електроламп отримав другий магазин.

Відповідь: 320 електроламп і 400 електроламп.

Завдання 139. 

52:8 = 6(ост.4)    25:4 = 6(ост.1)   15:4=3(ост.3)    9:4=2(ост.1)

Завдання 140. 

219|73

219|3

    0

 

288|48

288|6

    0

 

288|72

288|4

    0

 

336|48

336|7

    0

Завдання 141. Маса сирих цеглин становила 350 кг. Після сушіння та випалювання вона зменшилася на п'яту частину. Яка маса цеглин після сушіння та випалювання?

Розв'язання: 

350 : 5 = 70 (кг) – зменшилася вага або вага, що становить п'яту частину.

350 – 70 = 280 (кг) – маса цегли після сушіння та випалювання.

Відповідь: 280 кілограм.

Завдання 142*. Лист жерсті завдовжки 490 см розрізали на смужки завдовжки 6 см і 8 см. Скільки дістали смужок кожного розміру, якщо їх кількість однакова?

Розв'язання: 

6 + 8 = 14 (см) – довжина смужки 6 см і 8 см разом.

490 : 14 = 35 (см.) – кількість смужок кожного розміру.

Відповідь: 35 смужок.

490|14

42  |35

  70

  70

    0

Завдання 143. У парку 276 беріз. Це на 48 дерев менше, ніж кленів. Скільки разом у парку беріз і кленів?

Розв'язання: 

Якщо беріз на 48 дерев менше, ніж кленів, тоді кленів є на 48 дерев більше, тому:

276 + 48 = 324 (д.) – серед дерев є всього кленів.

276 + 324 = 600 (д.) – разом беріз і кленів.

Відповідь: 600 дерев.

  276

+324

  600

У скільки рядів по 30 дерев їх посадили?

Розв'язання: 

276 + 48 = 324 (д.) – серед дерев є всього кленів.

276 + 324 = 600 (д.) – разом беріз і кленів.

600 : 30 = 20 (р.) – стільки рядів.

Відповідь: 20 рядів.

Завдання 144°. Відстань від Львова до Житомира 360 км, а від Житомира до Києва - у 3 рази менша. Постав запитання, щоб розв'язати задачу двома діями.

На скільки кілометрів довша відстань від Львова до Житомира, ніж від Житомира до Києва?

Розв'язання: 

360 : 3 = 120 (км) – відстань від Житомира до Києва.

360 – 120 = 240 (км) – на стільки  кілометрів довша відстань від Львова до Житомира.

Відповідь: на 240 кілометрів.

Яка  відстань від Львова до Києва, якщо їхати через Житомир?

Розв'язання: 

360 : 3 = 120 (км) – відстань від Житомира до Києва.

360 + 120 = 480 (км) – відстань від Львова до Києва.

Відповідь: 480 кілометрів.

360|3   

3    |120

  6

  6

  0

Завдання 145°. Коневі ваговозної породи при важкій роботі за день згодовують 15 кг сіна, 6 кг вівса, а соковитих кормів - у 3 рази менше, ніж сіна й вівса разом. Скільки кілограмів соковитих кормів дають коневі на день?

Розв'язання: 

15 + 6 = 21 (кг) – кілограмів сіна і вівса разом.

21 : 3 = 7 (кг) – кілограмів соковитих кормів.

Відповідь: 7 кілограмів.

Розглянь вирази. Який з них складено для розв'язування задачі? Спиши та обчисли цей вираз. 15 + 6 : 3             (15 + 6) – 3              (15 + 6) : 3

Розв'язання.

(15 + 6) : 3 = 21 : 3 = 7

Завдання 146. Знайди частки й остачі. 

34:8=4(ост.2)    48:7=6(ост.6)    14:6=2(ост.2)   18:4=4(ост.2)    46:9=5(ост.1)

Завдання 147. Назви для кожного випадку перше неповне ділене. Як знайшли цифру частки? Назви друге неповне ділене. Як знайшли другу цифру частки? Як одержали остачу при письмовому діленні?

834|  4

8    |208 (ост.2)

  34

  32

    2 

 

594|  7

56  |84 (ост.6)

  34

  28

    6 

Завдання 148. 

936|  4

8    |234

13

12

  16

  16

    0

 

938|  4

8    |234 (ост.2)

13

12

  18

  16

    2

 

518|  7

49  |74

  28

  28

    0

 

523|  7

49  |74 (ост.5)

  33

  28

    5

 

646|  8

64  |8 (ост.6)

    6

  

908|  3

9    |302 (ост.2)

    8

    6

    2

 

408|  4

4    |102

    8

    8

   0

 

411|  4

4    |102 (ост.3)

  11

    8

    3

Завдання 149. 1) У магазин привезли 700 кг фруктів. До обіду продали 218 кг фруктів, а після обіду - 436 кг. Скільки кілограмів фруктів залишилось у магазині?

Розв'язання:   700 – (218 + 436)

218 + 436 = 654 (кг) – фруктів продали за весь день.

700 – 654 = 46 (кг) – фруктів залишилось.

Відповідь: 46 кілограмів.

2) У магазині до обіду продали 218 кг фруктів, а після обіду - у 2 рази більше. Скільки кілограмів фруктів залишилось у магазині, якщо їх привезли 700 кг?

Розв'язання:   700 – (218 + 218 • 2)

218 • 2 = 436 (кг) – фруктів продали після обіду.

218 + 436 = 654 (кг) - фруктів продали за весь день.

700 – 654 = 46 (кг) – фруктів залишилось.

Відповідь: 46 кілограмів.

Порівняй буквені вирази до задач.

1) а - (Ь + с)                   2) а - (Ь + Ь • 2)

Назви числові значення букв у виразах до кожної задачі. Чи зміняться план і вибір дій, якщо в умовах задач замінити числа?

1) 700 – (218 + 436)                   2) 700 – (218 + 218 • 2)

а=700, Ь =218, с=436.                    а=700, Ь =218, с=436.             

Завдання 150. 

х + 460 = 660

Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. 

х = 660 – 460

х = 200

200 + 460 = 660

660 = 660

 

х - 380 = 240 

Щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати від’ємник.

х= 240 + 380

х = 620

620 – 380 = 240

240 = 240

 

х : 40 = 640

Щоб знайти невідоме ділене, треба частку помножити на дільник.

х = 640 • 40

х = 25600

25600 : 40 = 640

640 = 640

 

25600|  40

240   |640

  160

  160

     0

 

2 • х + 460 = 600 

Оскільки першою дією є дія множення, то добуток цих чисел запишемо в дужках, тоді

(2 • х) + 460 = 600 

Щоб знайти невідомий доданок, треба  від суми відняти відомий доданок.

2 • х = 600 - 460

2 • х = 140

Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник.

х = 140 : 2

х = 70

2 • 70 + 460 = 600 

600 = 600

 

х - (120 + 260) = 240 

х - 380 = 240 

Щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати від’ємник.

х = 240 + 380

х = 620

620 - (120 + 260) = 240

240 = 240

 

820 : х = 20

Щоб знайти невідомий дільник, треба ділене поділити на частку.

х = 820 : 20

х = 41

820 : 41 = 20

20 = 20

 

820| 20

80  |41

  20

  20

   0

Інші завдання дивись тут...