Інші завдання дивись тут...

Завдання 201. 1) Розглянь малюнок. Виміряй і запиши, чому дорівнює радіус круга ОА. Запиши, які з позначених точок належать кругу, колу. Як називають відрізок КЕ?

Розв'язання:

Кругу належать точки А; О; С; К; Е, В, М.

Колу належать точки А; К; М; Е.

Відрізок КЕ називають діаметром.

2) Накресли коло, радіус якого дорівнює 1 см 8 мм. Проведи в цьому колі всього 5 радіусів і 2 діаметри.

Завдання 202. У змаганнях зі стрибків брало участь 18 дівчаток. Їх було у 3 рази менше, ніж хлопчиків. Скільки всього дітей брало участь у змаганнях зі стрибків?

Розв'язання:

Якщо дівчаток було у 3 рази менше, ніж хлопчиків, тоді хлопчиків було у 3 рази більше, тому

18 • 3 = 54 (д.) – серед дітей було стільки хлопчиків.

18 + 54 =  72 (д.) – всього дітей брало участь у змаганнях.

Відповідь: 72 дитини.

Завдання 203*. Маса коробки із цукерками становить 420 г. Коли третю частину цукерок з'їли, маса коробки із цукерками стала 300 г. Яка маса порожньої коробки?

Розв'язання:

420 – 300 = 120 (г) – маса цукерок, що становить третю частину.

120 • 3 : 1 = 360 (г) – маса всіх цукерок.

420 – 360 = 60 (г.) – маса порожньої коробки.

Відповідь: 60 грам.

Завдання 204°. Попелюшка за 3 год посадила 15 кущів троянд. Скільки кущів вона посадить за 5 год, коли за 1 год саджатиме на один кущ більше, ніж раніше? Для плану розв'язування задачі використай подану схему.

1) Скільки кущів троянд посадила Попелюшка за 1 год?

2) Скільки кущів троянд посадить Попелюшка , коли за 1 год саджатиме на один кущ більше?

3) Скільки кущів вона посадить за 5 год?

Розв'язання:

15 : 3 = 5 (к.) – кущів посадила Попелюшка за 1 год.

5 + 1 = 6 (к.) – кущів посадить, коли саджатиме на один кущ більше.

6 • 5 = 30 (к.) – кущів посадить за 5 год.

Відповідь: 30 кущів.

Завдання 205°. 1) Запиши цифрами числа: тисяча дванадцять; тисяча двадцять; тисяча двісті; тисяча два; сім тисяч сто одинадцять; шість тисяч шістсот. 2) Кожну із сум запиши як одне число. 7000 + 600 + 60 + 5;  8000 + 30; 8000 + 300; 8000 + 3

Розв'язання.

1) 1012; 1020; 1200; 1002; 7111; 6600.

2) 7665; 8030; 8300; 8003.

 

П'ятицифрові числа

Завдання  206.

10 000 + 1 = 10 001. Якщо до 10 тисяч додати один, дістанемо десять тисяч один. За цим числом іде десять тисяч два, потім - десять тисяч три і т. д.

Назви числа від десяти тисяч до десяти тисяч дванадцяти.

10 000, 10 001, 10 002, 10 003, 10 004, 10 005, 10 006, 10 007, 10 008, 10 009, 10 010; 10 011; 10 012.

Завдання 207. Прочитай числа в таблиці.

Десятки

Одиниці

Сотні

Десятки

Одиниці

тисяч

тисяч

 

 

 

1

0

0

0

1

1

0

0

1

0

1

0

3

2

7

1

1

0

0

0

1

3

4

5

8

Завдання 208. Розклади на розрядні доданки числа 12 483; 16 500; 18 302; 17 050; 14 006; 19 013.

Розв'язання.

12 483 = 10 000 + 2 000 + 400 + 80 + 3

16 500 = 10 000 + 6 000 + 500 

18 302 = 10 000 + 8 000 + 300 + 2

17 050 = 10 000 + 7 000 + 50

14 006 = 10 000 + 4 000 + 6

19 013 = 10 000 + 9 000 + 10 + 3.

Завдання 209. Запиши цифрами числа: 12 тис. 755; 15 тис. 80; 18 тис. 8.

Розв'язання.

12 755; 15 080; 18 008.

Завдання 210. 1) Які обчислення виконано неправильно? Поясни, чому виникли помилки, та обчисли правильно.

Правильно.     Неправильно       Неправильно.          Неправильно.  

Обчислимо правильно. 

  475              443                  556                      785

+206            +268                - 184                    -   27

  681              711                  372                      758

2) Виконай додавання письмово.

   128                    37              136               57

 +666                +847            +123          + 284

   794                  884              259             341

Завдання 211. Відстань між двома містами 250 км. Із цих міст назустріч один одному одночасно виїхали два автобуси. Яка відстань була між автобусами, коли перший з них проїхав 127 км, а другий - 93 км?

Розв'язання:

127 + 93 = 220 (км) – відстань, яку проїхали два автобуси разом.

250 – 220 = 30 (км) – відстань була між автобусами.

Відповідь: 30 кілометрів.

Завдання 212. Склади і розв'яжи задачу за коротким записом.

До магазину привезли 52 кг буряків, декілька кілограмів картоплі, а моркви - на 4 кг менше, ніж буряків. Скільки кілограмів картоплі привезли, якщо всіх овочів разом було 155 кг?

Розв'язання:

52 – 4 = 48 (кг) – моркви привезли.

52 + 48 = 100 (кг) – моркви і буряків разом привезли

155 - 100 = 55 (кг) – картоплі привезли.

Відповідь: 55 кілограмів.

Завдання 213. 1) Впиши числа, щоб нерівності були істинними.

12 - 4 < 13 - 4                   20 + 5 < 20 + 6              9 - 5 > 9 – 6

2) 245 + х = 406 

Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок.

х = 406 – 245

х = 161                                                           406

245 + 161 = 405                                          + 245

405 = 405                                                       161                                        

 

х - 304 = 503 

Щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати від’ємник.

х = 503 + 304                                                 503

х = 807                                                        + 304

807 – 304 = 503                                             807

503 = 503

 

540 - х = 236

Щоб знайти невідомий від’ємник, треба від зменшуваного відняти різницю.

x = 540 – 236                                                   540

x = 304                                                           - 236

540 – 304 = 236                                               304

236 = 236

Завдання 214*. У двох класах 68 учнів. В одному класі на 4 учні більше, ніж в іншому. Скільки учнів у кожному класі?

Розв'язання:

68 – 4 = 64 (уч.) – учнів у двох класах порівно.

64 : 2 = 32 (уч.) – учнів в одному класі.

32 + 4 = 36 (уч.) – учнів в іншому класі.

Відповідь: 32 і 36 учнів.

Завдання 215°. У книжці 84 сторінки. Хлопчик прочитав третю частину книжки. Скільки сторінок йому залишилося прочитати?

Розв'язання:

84 : 3 =  28 (ст.) – сторінок прочитав.

84 - 28 = 56 (ст.) – сторінок залишилося прочитати.

Відповідь: 56 сторінок.

Завдання 216°. 1) Запиши цифрами числа: 10 тис. 500; 10 тис.; 10 тис. 50; 12 тис. 85; 12 тис. 80; 12 тис. 5.

2) Розклади на розрядні доданки числа 17 487 і 16 300.

Розв'язання.

1) 10 500; 10 000; 10 050; 12 085; 12080; 12005.

2) 17 487 = 10 000 + 7 000 + 400 + 80 + 7

    16 300 = 10 000 + 6 000 + 300

Завдання 217. 1) Прочитай: 13 489; 15 080; 5800; 7003. Скільки в кожному числі всього: десятків; сотень; тисяч? 2) Запиши число, у якому: 12 тис. 750 од.; 9 тис. і 95 од.; 17 тис. 7 од.

Розв'язання.

2) 12 750; 9 095; 17 007.

Завдання 218. 1) Назви «сусідів» числа 19 999. 2) Поясни, як можна утворити число 20 тисяч. 19 999 + 1 = 10 000 + 9999 + 1 = 10 000 + 10 000 = 20 000.

Розв'язання.

1) 19 998 і 20 000.

Завдання 219. Прочитай числа: 10 000; 20 000; 30 000; 40 000; 50 000; 60 000; 70 000; 80 000; 90 000; 100 000.

Десять тисяч; двадцять тисяч; тридцять тисяч; сорок тисяч; п’ятдесят тисяч; шістдесят тисяч; сімдесят тисяч; вісімдесят тисяч; дев'яносто тисяч; сто тисяч.

Завдання 220.. 1) Знайди два вирази, обчислені неправильно. Поясни, чому виникли помилки. Обчисли правильно.

Правильно.     Неправильно.     Правильно.         Неправильно. 

Обчислимо правильно.

  501                     874                    381                     757

- 252                   - 593                 - 280                   -   58

  249                     281                    101                     699

2) Виконай віднімання письмово.

  480                  544              831                 505

283                - 155            - 214              -  125

  197                  389              617                 380

Завдання 221. Склади і розв'яжи задачу за малюнком.

Лис Микита і Кіт у чоботях  вийшли назустріч один одному. Яка відстань від лісу до річки, якщо кіт до зустрічі пройшов 409 м, а лис – на 68 м менше?

Розв'язання:

409 – 68 = 341 (м) – відстань, яку пройшов лис.

409 + 341 = 750 (м) – відстань від лісу до річки.

Відповідь: 750 метрів.

Завдання 222. У їдальні було 800 кг картоплі. Першого дня витратили 1/4 усієї картоплі, другого дня - на 120 кг більше, ніж першого, а третього дня - решту. Скільки кілограмів картоплі витратили третього дня? (Задача на 4 дії.)

Розв'язання:

800 : 4 • 1 = 200 (кг) – картоплі витратили першого дня.

200 +  120 = 320 (кг) – картоплі витратили другого дня.

200 + 320 = 520 (кг) – картоплі витратили першого і другого днів разом.

800 – 520 = 280 (кг) – картоплі витратили третього дня.

Відповідь: 280 кілограмів.

Завдання 223. Запиши, які сторони трикутника АВС перетинає відрізок КМ. Виміряй сторони трикутника АВС і знайди його периметр.

Запиши множину гострих кутів і множину тупих кутів за малюнком.

Завдання 224°. З ділянки зібрали 600 кг зерна. 1/3 зерна становило жито, 1/5 - пшениця, решту - кукурудза. Скільки всього кілограмів жита і пшениці зібрали?

Розв'язання:

600 : 3 • 1 = 200 (кг) – кілограмів жита зібрали.

600 : 5 • 1 = 120 (кг) – кілограмів пшениці зібрали.

200 + 120 = 320 (кг) – всього кілограмів жита і пшениці зібрали.

Відповідь: 320 кілограмів.

На скільки кілограмів більше зібрали кукурудзи, ніж жита?

Розв'язання:

600 : 3 • 1 = 200 (кг) – кілограмів жита зібрали.

600 : 5 • 1 = 120 (кг) – кілограмів пшениці зібрали.

200 + 120 = 320 (кг) – всього кілограмів жита і пшениці зібрали.

600 – 320 = 280 (кг) – кілограмів кукурудзи зібрали.

280 – 200 = 80 (кг) - на стільки кілограмів більше зібрали кукурудзи, ніж жита

Відповідь: на 80 кілограмів.

Завдання 225°. Запиши три будь-яких трицифрових числа, три чотирицифрових числа і три п'ятицифрових числа.

Розв'язання.

123, 555, 941; 1230, 5555, 9411; 12300, 5555, 94111.

Інші завдання дивись тут...