Інші завдання дивись тут...

Завдання 376. Які з поданих задач розв'язуються дією додавання? Запиши розв'язання цих задач.

1) Від смужки відрізали 8 дм, а потім - ще 5 дм. Скільки всього сантиметрів смужки відрізали?

1 дм = 10 см, тому 8 дм = 80 см, а 5 дм = 50 см.

Розв’язання:

80 + 50 = 130 (см) – сантиметрів смужки відрізали.

Відповідь: 130 сантиметрів.

2) У конверті були листівки. Дівчинка взяла з конверта 8 листівок. У конверті залишилося 4 листівки. Скільки листівок було у конверті спочатку?

Розв’язання:

8 + 4 = 12 (л.) – листівок було спочатку.

Відповідь: 12 листівок.

3) Перше число а, воно на Ь менше від другого. Знайди друге число. Склади вираз.

Розв’язання:

а + Ь  – друге число.

Відповідь: а + Ь.

Завдання 377. 

8 + 5 = 13    54 + 31 = 85    340 + 120 = 460       157 + 284 + 343 = 784

7 + 6 = 13    28 + 17 = 45    584 + 175 = 759       354 + 168 + 242 = 764

 

157 + 284 + 343 = (157 + 343) + 284 = 500 + 284 = 500 + 200 + 84 = 784

354 + 168 + 242 = 354 + (168 + 242) = 354 + 400 = 764

Завдання 378.

356 + 49 + 188 = 593   107 + 285 + 74 + 399 = 865

   356              544

+188             + 49

   544              593

 

   107              392            791

+285            +399          +  74

   392              791            865

Завдання 379. З двох міст одночасно назустріч один одному вийшли два поїзди. Перший поїзд пройшов до зустрічі 245 км, а другий - на а км більше. Яка відстань між цими містами? Склади вираз для розв'язування задачі та знайди його значення, якщо а = 78.

Розв’язання:

245 + а + 245  – відстань між містами

Якщо  а = 78 , тоді 245 + а + 245 = 245 +  78 + 245 = 568.

Відповідь: 568 кілометрів.

Розгадай математичний ребус: 5_ + _3 = __1.

  58       

+53

 111

Завдання 380°. З одного міста одночасно в протилежних напрямках виїхали велосипедист і мотоцикліст. За деякий час велосипедист подолав 42 км, а мотоцикліст за той самий час - на 89 км більше. Знайди відстань між ними в ту мить.

Розв’язання:

42 + 89 = 131 (км) – відстань подолав мотоцикліст.

42 + 131 = 173 (км) – відстань між ними.

Відповідь: 173 кілометри.

Завдання 381°. 

34 + 25 = 79     57 + 28 = 85    340 + 200 = 540   458 + 249 = 707

34 + 20 = 54     57 + 1 = 58      340 + 20 = 360    307 + 127 = 334

Завдання 382. Поясни, як з рівності на додавання склали рівності на віднімання.

8 + 5 = 13      13- 5 = 8               13- 8 = 5

Завдання 383. Прочитай пояснення про дію віднімання.

Відніманням називають дію, за допомогою якої за сумою двох доданків та одним з них знаходять другий доданок. Число, від якого віднімають, називають зменшуваним, число, яке віднімають, - від'ємником, а результат - різницею. Наприклад: 13 - 5 = 8. Тут 13 - зменшуване, 5 - від'ємник, 8 - різниця. Знаходження різниці 13-5 можна показати за допомогою натурального ряду.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14.

Позначимо в натуральному ряді число 13. Відлічимо від нього вліво п'ять чисел. Дістанемо число 8.

13 - 5 = 8

Для з'ясування прийомів віднімання важливе значення має правило віднімання суми від числа.

Щоб від числа відняти суму двох інших чисел, достатньо послідовно відняти кожний доданок окремо.

28 - (8 + 9) = (28 - 8) - 9 = 20 - 9 = 11

Так само число можна віднімати частинами.

37 - 9 = 37 - (7 + 2) = (37 - 7) - 2 = ЗО - 2 = 28.

Завдання 384. Які з поданих задач розв'язуються дією віднімання? Запиши розв'язання цих задач.

1) Середньодобовий приріст маси бичка 800 г, а телички - на 70 г менший. Який середньодобовий приріст маси телички?

Розв’язання:

800 - 70 = 730 (г) – приріст маси телички..

Відповідь: 730 грам.

2) На двох дослідних ділянках посіяли жито й пшеницю. Жита зібрали 22 кг, а пшениці - 36 кг. На скільки кілограмів більше зібрали пшениці, ніж жита?

Розв’язання:

36 - 22 = 14 (кг) – на стільки кілограмів більше зібрали пшениці, ніж жита

Відповідь: на 14 кілограмів.

3) Невідоме число зменшили на 15 і дістали 20. Знайди невідоме число.

4) Сума двох чисел дорівнює 40. Перше з них 8. Знайди друге число.

Розв’язання:

Нехай х - друге число, тоді 

8 + х = 40

Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок.

х = 40 - 8

х = 32 – друге число.

Відповідь: 32.

5) У бензобаку автомобіля було а л бензину. Це на Ь л більше, ніж залишилося після поїздки. Скільки літрів бензину залишилося в бензобаку? Склади вираз для розв'язування задачі та знайди його значення, якщо а = 80, Ь = 65.

Розв’язання:

а - Ь  (л) – літрів бензину залишилося

Якщо  а = 80 і  Ь = 65, тоді  а - Ь = 80 - 65 = 15.

Відповідь: 15 літрів.

6) Учень задумав число. Якщо відняти його від 80, то буде 20. Яке число задумав учень?

Розв’язання:

Нехай х – число, яке задумав учень. Складаємо рівняння і розв’язуємо його.

80 - х = 20 

Щоб знайти невідомий від’ємник, треба від зменшуваного відняти різницю.

х = 80 – 20

х = 60 – задумане число.

Відповідь: 60.

Завдання 385. 

8 - 7       680 – 350     14 – 8       487 - 259

75 - 23   573 - 268      61 - 25      840 - 352

Завдання 386. 

857 – 509 = 348         834 - (400 - 218) = 652         834 - 400 – 218 = 216

   857

 - 509         

   348

 

  400               834

- 218             - 182

  182               652

 

  834               434

-400               -218

  434               216

Завдання 387. Із 950 кг пшениці намололи 818 кг борошна, а решту становили висівки. На скільки кілограмів більше дістали борошна, ніж висівок? Перевір розв'язання, склавши обернену задачу.

Розв’язання:

950 - 818 = 132 (кг) – решта, яку становили висівки.

818 – 132 = 686 (кг) - на стільки більше дістали борошна, ніж висівок .

Відповідь: на 686 кілограмів.

Обернена задача.

Після помолу пшениці висівки становили 132 кг, решта - борошно. Борошна дістали на 686 кг більше, ніж висівок. Скільки кілограмів пшениці змололи?

Завдання 388°. Запиши різницю таких чисел: зменшуване к, а від'ємник виражений часткою чисел Ь і 10. Знайди значення різниці, якщо к - 200, Ь = 180.

Якщо к = 200 і Ь = 180, тоді  k – (b : 10) = 200 – (180 : 10) = 200 – 18 = 182

Завдання 389°. 

380 – 200 =180         475 - 258  =         356 - (104 - 87) = 

380 – 20 = 360          854 - 126 =          356 - 104 – 87 = 

Завдання 390. Учневі потрібно було знайти суму й різницю чисел 483 і 255; 483 483 Перевір, чи правильно учень виконав завдання. Поясни, як треба записувати числа при письмовому додаванні чи відніманні.

Письмове додавання і віднімання багатоцифрових чисел виконують так само, як додавання і віднімання трицифрових чисел.

У сумі розряди другого доданка записують під відповідними розрядами першого доданка.

+483

  255

  738

У різниці розряди від'ємника записують під відповідними розрядами зменшуваного.

_ 483

  255 

  228

391. 1) Виконай дії з поясненням.

  45 374          5478                     82 346

+ 8 406         - 2349                   -  5 478

  36 968          3123                     76 868

2) Знайди значення виразів а + Ь і  Ь - а, якщо:

а) а = 3575 і Ь = 75 431;   

 а + Ь = 79006     а - Ь = 71856   

    3575            75431              

+75431          -   3575

   79006            71856

 б) а = 4306 і Ь = 54 068.  

а + Ь = 58374     а - Ь = 71856   

      4306                  54068        

  +54068                -   4306

    58374                   49762

3) х + 34 013 = 764 354 

Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок

х = 764 354 – 34 013

х = 730 341

730 341 + 34 013 = 764 354

764 354 = 764 354

 

 764354

-  34013

 730341

 

х - 20 244 = 45 645

Щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати від’ємник.

х = 45 645 + 20 244

х = 65 889

65 889 – 20 244 = 45 645

45 645= 45 645

 

   45645

+20244

   65889

Завдання 392. В овочесховищі зберігалася картопля. Коли звідти вивезли 7250 кг картоплі, залишилося на 3240 кг менше, ніж вивезли. Скільки кілограмів картоплі зберігалося в овочесховищі?

Розв’язання:

7250 – 3240 = 4010 (кг) – залишилося картоплі.

4010 + 7250 = 11260 (кг) – картоплі зберігалося в овочесховищі.

Відповідь: 11260 кілограмів.

Завдання 393. З 22 кг бавовняного насіння одержали 5 кг олії. Скільки кілограмів насіння потрібно, щоб одержати 75 кг такої олії?

Розв’язання:

7250 – 3240 = 4010 (кг) – залишилося картоплі.

4010 + 7250 = 11260 (кг) – картоплі зберігалося в овочесховищі.

Відповідь: 11260 кілограмів.

Завдання 394*. У хлопчика є 10 білих українських монет. Доведи, що серед них є принаймні 4 однакові монети.

Білі монети: 1-копійчана, 2-копійчана,  5-копійчана

10 : 3 = 3 (ост. 1)

В остачі буде четверта монета.

 

Завдання 396°. Робітники відремонтували 3650 м шосе, і їм залишилося відремонтувати ще на 1270 м більше. Скільки всього метрів шосе потрібно було відремонтувати?

Розв’язання:

3650 + 1270 = 4920 (км) – залишилося відремонтувати.

3650 + 4920 = 8570 (км) – потрібно було відремонтувати.

Відповідь: 8570 кілометрів.

Завдання 397. 1) Якщо а - Ь = с, то Ь + с - а. Як віднімання перевірити дією додавання? Ь + с – а = 0

2) Перевір, чи правильно виконано віднімання:

3) Якщо а + Ь = с, то с - а = Ь. Як додавання перевірити дією віднімання?

4) Перевір, чи правильно виконано додавання: 29 035 + 43 462 = 72 497.

Завдання 398. 48 345 40 725 78 864 50 791 + 3 328 12 944 3 562 12 375

Завдання 399. На 3 машини навантажили 10 480 кг піску. На першу і другу машини разом навантажили 8350 кг, а на другу і третю - 6180 кг.

Розглянь вирази 10 480 - 8350 і 10 480 - 6180, складені за умовою задачі. Про що дізнаємося, знайшовши їх значення? Виконай обчислення.

10 480 – 8350 = 2130 (кг) – навантажили піску на третю машину.

10 480 - 6180  = 4300 (кг) – навантажили піску на першу машину.

Завдання 400. У трьох цистернах було 10 720 л пального. У першій і третій цистернах разом було 7870 л, у другій і третій - 6020 л. Скільки літрів пального було в третій цистерні?

Розв’язання:

1 спосіб.

10720 – 7870 = 2850 (л) –  у другій цистерні.

6020 - 2850 = 3170 (л) –  у третій цистерні..

2 спосіб.

10720 – 6020 = 4700 (л) –  у першій цистерні.

7870 - 4700 = 3170 (л) –  у третій цистерні..

3 спосіб.

7870 + 6020 = 13890 (л) – у  першій та другій цистернах і подвоєна кількість третьої цистерни.

10720 – 13890 = 3170 (л.) - у третій цистерні.

4 спосіб.

10720 – 7870 = 2850 (л) –  у другій цистерні.

10720 – 6020 = 4700 (л) –  у першій цистерні.

2850 + 4700 = 7550 (л) –   у першій та другій цистернах разом.

10720 – 7550 = 3170 (л) –  у третій цистерні.

Відповідь: 3170 літрів.

Інші завдання дивись тут...