Інші завдання дивись тут...

Завдання 1

38 + 98 = 38 + 100 – 2 = 138 – 2 = 136

98 – 59 = 98  60 + 1 = 38 + 1 = 39

21 • 5 = (20 + 1) • 5 = 100 + 5 = 105

46 + 29 = 46 + 30 – 1 = 76 – 1 = 75

32 + 79 = 32 + 80 – 1 = 112  1 = 111

68 : 4 = (40 + 28) : 4 = 10 + 7 = 17

65 – 27 = 65 – 20 – 7 = 45 – 7 = 38

100 – 57 = 100 – 50 – 7 = 50 – 7 = 43

70 : 5 = (50 + 20) : 5 = 10 + 4 = 14

93 – 58 = 93 – 60 + 2 = 33 + 2 = 35

47 + 39 = 47 + 40 – 1 = 87 – 1 = 86

53 • 9 = (50 + 3) • 9 = 450 + 27 = 477

Завдання 2 Закони додавання

1 + 2 + 3 + 4 = (1 + 4) + (2 + 3)

34 + 249 + 26 = (34 + 26) + 249 = 60 + 249 = 309

 

Завдання 3 Обчислили зручним способом.

356 + 149 + 244 + 201 = (356 + 244) + (149 + 201) = 600 + 350 = 950

106 + 285 + 194 + 315 = (106 + 194) + (285 + 315) = 300 + 600 = 900

206 + 161 + 391 + 239 = (161 + 239) + (206 + 391) = 400 + 597 = 997

423 + 117 +218 + 142 = (423 + 117) + (218 + 142) = 540 + 360 = 900

 

Завдання 4

Мікроавтобус 4 год їхав населеними пунктами зі швидкістю 60 км/год. З якою швидкістю повинен їхати легковий автомобіль, щоб про­їхати цю саму відстань за 3 год?

 

Швидкість

Час

Відстань

Мікроавтобус

60 км/год

4 год

?, однакова

 

Автомобіль

?

3 год

Розв’язання
1) 60  4 = 240 (км)  відстань проїхав автомобіль.
2) 240 : 3 = 80 (км/год) 
Відповідь: легковий автомобіль повинен їхати зі швидкістю 80 км/год.

 

Завдання 5

За 3 хв літак пролетів 30 км. Скільки кіло­метрів пролетить літак за 50 хв, якщо його швидкість збільшиться на 4 км/хв?

Швидкість

Час

Відстань

?

3 хв

30 км

?, на 4 км/хв більша

50 хв

?

Розв’язання
1) 30 : 3 = 10 (км/хв) – швидкість спочатку.
2) 10 + 4 = 14 (км/хв) – збільшена швидкість.
3) 14 • 50 = 700 (км)
Відповідь: літак пролетить 700 кілометрів.

 

Завдання 6

Лижники пройшли половину шляху в сонячну погоду, потім 2/3 — того, що залишилося, та ще 6 км решти шляху, коли сонце зайшло за хмару. Яку відстань пройшли лижники?

Короткий запис

— 1/2 від всього шляху

II, III — ?, 2/3 + 6 км  це 1/2 всього шляху

Весь шлях  ?

Розв'язання
Оскільки 2/3, того, що залишилося, та ще 6 км  це  половина всього шляху, тоді 6 км  це 1/3 половини шляху.
1) 6 • 3 = 18 (км) – половина шляху.
2) 18 • 3 = 54 (км) – весь шлях.
Відповідь: туристи пройшли 54 кілометрів.

 

Завдання 7

1) З двох міст одночасно назустріч один одному вийшли два поїзди. Перший поїзд пройшов до зустрічі 245 км, а другий — на a км більше. Яка відстань між цими містами? Склади вираз для розв'язування задачі та знайди його зна­чення, якщо a = 78.

Вираз: 245 + (245 + а)

Якщо a = 78, то 245 + (245 + а) = 245 + (245 + 78) = 568 (км) – відстань між містами. 

2) Склади задачі за виразами:

(15 • 30) + (30 • 12)

Купили 30 блокнотів, по 15 грн кожний, і 12 альбомів, по 30 грн кожний. Яка вартість покупки?

(b • с ) : а

Купили с альбомів, по b грн кожний. Cкільки коштує покупка для кожної дитини, якщо було а дітей.

Ребуси:

58 + 53 = 111

11 95 = 18

Завдання 8

Одна сторона трикутника на 5 см менша за другу й на 5 см більша за третю. Обчисли периметр трикутника, якщо довжина його найменшої сторони дорівнює 20 см.

Короткий запис

III  20

— ?, на 5 см більша за III

II — ?, на 5 см більша, ніж І

Розв'язання

1) 20 + 5 = 25 (cм) – довжина першої (одної) сторони.

2) 25 + 5 = 30 (см) – довжина другої сторони.

3) 25 + 30 + 20 = 75 (см)

Відповідь: периметр трикутника 75 сантиметрів.

 

Завдання 9

З одного міста одночасно в протилежних напрямках виїхали велосипедист і мотоцикліст. За деякий час велосипедист подолав 42 км, а мотоцикліст за той самий час — на 89 км більше. Знайди відстань між ними в ту мить.

Короткий запис

Велосипедист  42 км

Мотоцикліст — ?, на 89 км більша, ніж велосипедиста

Відстань між ними — ?

Розв'язання

1) 42 + 89 = 131 (км) – відстань мотоцикліста.

2) 42 + 131 = 173 (км)

Відповідь: в ту мить відстань між ними 173 кілометри.

 

Завдання 10 Письмове додавання

+356

  248

  604

+495

  387

  882

+547

  298

  845

+356

  262

  401

 1019

+842

  115

  957

+141

  682

  123

  946

Завдання 11 Порядок дій

67 + 123 = 190 

9 • 8 + 102 = 72 + 102 = 174

72 : 3 + 82 = (60 + 12) : 3 + 82 = 20 + 4 + 82 = 24 + 82 = 106

96 : 4 • 2 = (80 + 16) : 4 • 2 = (20 + 4) • 2 = 40 + 8 = 48

 

Завдання 12 Письмове віднімання

З кожного виразу на додавання склади по 2 вирази на віднімання:

+340

  168

  508

_508

  168

  340

_508

  340

  168

+279

  326

  605

_605

  326

  279

_605

  279

  326

+509

  324

  833

_833

  324

  509

_833

  509

  324

+608

  307

  915

_915

  307

  608

_915

  608

  307

Завдання 13

28  (8 + 9) = (28  8)  9 = 20  9 = 11

37  9 = 37  (7 + 2) = (37  7)  2 = 30  2 = 28

 

Завдання 14

280  150 = 280 – 100 – 50 = 180 – 50 = 130

345  225 = 345 – 5  220 = 340  220 = 120

686  140 = 686 – 100 – 40 = 586 – 40 = 546

 

Завдання 15

Агрофірма з одного поля зібрала 585 ц пше­ниці, по 39 ц з 1 га. З такої самої площі другого поля зібрали 345 ц сої. Яка врожай­ність сої?

Розв'язання

1) 585 : 39 = 15 (га) – площа поля.

2) 345 : 15 = 23 (ц/га)

Відповідь: врожайність сої 23 центнери з 1 га.

Зміни запитання, щоб у розв'язанні добави­лася ще одна дія.

На скільки більша врожайність пшениці від врожайності сої?

Розв'язання

1) 585 : 39 = 15 (га) – площа поля

2) 345 : 15 = 23 (ц/га) – врожайність сої.

3) 39 – 23 = 16 (ц/га)

Відповідь: на 16 ц з 1 га більше зібрали пшениці, ніж сої.

 

Завдання 16

Із 12 кг борошна випікають 15 кг хліба. Скіль­ки кілограмів такого хліба можна випекти із 60 кг борошна? Яку масу становить припічка (на скільки маса випеченого хліба більша за масу витраченого борошна)?

Короткий запис

12 кг  15 кг

60 кг  ?

Розв'язання

1) 60 : 12 = 5 (р.) – у стільки разів більше борошна.

2) 15  5 = 75 (кг) – маса випеченого хліба.

3) 75  60 = 15 (кг) – маса припічки.

Відповідь: можна випекти 75 кілограмів хліба, маса припічки 15 кілограмів.

 

Завдання 17

Для виготовлення хліба на опарі борошна беруть а кг, води 7/10 маси борошна, солі — 1/40 маси борошна. Знайди масу тіста. Обчисли, якщо а = 40 кг; а = 2 кг (2000 г).

Вираз: a + (a : 10 • 7) + (a : 40 • 1)

Якщо а = 40 кг, тоді a + (a : 10 • 7) + (a : 40 • 1) =

= 40 + (40 : 10 • 7) + (40 : 40 • 1) = 40 + 28 + 1 = 69 (кг)

Якщо а = 2000 г, тоді a + (a : 10 • 7) + (a : 40 • 1) =

2000 + (2000 : 10 • 7) + (2000 : 40 • 1) = 2000 + 1400 + 50 = 3450 (г) = 3 кг 450 г

 

Завдання 18

Периметр прямокутної ділянки 380 м. її дов­жина на 50 м більша за ширину. Знайди довжи­ну сторін ділянки.

Розв'язання

1 спосіб

1) 380 : 2 = 190 (м) – довжина і ширина ділянки разом.

2) 190  50 = 140 (м) – довжина і ширина порівно.

3) 140 : 2 = 70 (м) – ширина ділянки.

4) 70 + 50 = 120 (м) – довжина ділянки.

2 спосіб

Нехай ширина ділянки х м, тоді довжина  (х + 50) м. Складаємо рівняння.

(х + х + 50) • 2 = 380

• х + 2 • х + 100 = 380

• х + 100 = 380

• х = 380 – 100

• х = 280

х = 280 : 4

х = 70 (м) – ширина ділянки.

70 + 50 = 120 (м) – довжина ділянки.

Відповідь: ширина ділянки 70 м, довжина ділянки 120 м.

 

Завдання 19

Є квадратна клумба. На її сторонах треба поса­дити 14 троянд, порівну на кожній. Побудуй квадрат (клумба), а троянди покажи точками.

(14 – 2) : 4 = 12 : 4 = 3 (тр.) На кожній стороні квадрата позначимо три точки і ще по одній точці на будь-яких двох протилежних вершинах.

Завдання 20

Із 950 кг пшениці намололи 818 кг борошна, а решту становили висівки. На скільки кіло­грамів більше дістали борошна, ніж висівок?

Короткий запис

Пшениця  950 кг

Борошно  818 кг

Висівки  ?, решту

На скільки більше?

Розв'язання

1) 950 – 818 = 132 (кг) – дістали висівок.

2) 818 – 132 = 686 (кг)

Відповідь: борошна дістали на 686 кг більше, ніж висівок.

Перевір розв'язання, склавши обернену задачу.

Із 950 кг пшениці намололи борошна, а решту 132 кг становили висівки. На скільки кіло­грамів більше дістали борошна, ніж висівок?

Розв'язання

1) 950 – 132 = 818 (кг) – намололи борошна.

2) 818 – 132 = 686 (кг)

Відповідь: борошна дістали на 686 кг більше, ніж висівок.

 

Завдання 21

Знайди, на скільки сума чисел більша за їх різницю.

836 + 154 – (836 – 154) = 308 

532 + 386  (535 – 386) = 772

651 + 267 – (651 – 267) = 534

+836

  154

  990

_836

  154

  682

_990

  682

  308

+532

  386

  918

_532

  386

  146

_918

  146

  772

+651

  267

  918

_651

  267

  384

_918

  384

  534

Інші завдання дивись тут...