Інші завдання дивись тут...

Завдання 651. Два трактори за 4 год роботи витратили 200 л пального порівну. Скільки літрів пального витрачав один трактор за 1 год роботи? (Розв'яжи задачу складанням виразу)

Розв'язання.

1 спосіб.

200 : 4 : 2 = 25 (л) – пального витрачав 1 трактор за 1 год.

Пояснення.

1) 200 : 4 = 50 (л) - пального витрачали 2 трактори за 1 год.

2) 50 : 2 = 25 (л) – пального витрачав 1 трактор за 1 год.

2 спосіб.

200 : 2 : 4 = 25 (л) – пального витрачав 1 трактор за 1 год.

Пояснення.

1) 200 : 2 = 100 (л) – витрачав пального 1 трактор за 4 год.

2) 100 : 4 = 25 (л) – витрачав пального 1 трактор за 1 год.

Відповідь: трактор витрачав 25 л бензину за 1 год.

 

Завдання 652. Для кролеферми заготовили на зиму 20 ц 40 кг лучного сіна, а конюшини - у к рази менше. Скільки разом сіна й конюшини заготовили на зиму? Склади вираз та знайди його значення, якщо к = 3.

Розв'язання.

20 ц + 40 кг = 20 • 100 кг + 40 кг = 2040 кг

2040 + 2040 : к = 2040 + 2040 : 3 = 2720 (кг) = 27 ц 20 кг – заготовили всіх трав. 

Пояснення:

1) 2040 : к (кг) – заготовили конюшини.

2) 2040 + 2040 : к – заготовили всіх трав. 

2040 : 3 = (1800 + 240) : 3 = 1800 : 3 + 240 : 3 = 600 + 80 = 680

2040 + 680 = 2040 + 660 + 20 = 2700 + 20 = 2720

Відповідь: заготовили на зиму 27 ц 20 кг сіна та конюшини.

 

Завдання 653°. 

_288953 | 7       

  28         41279

     8

     7

     19

     14

       55

       49

         63

         63

           0

_7406 | 7            

 7         1058

   4

   0

   40

   35

    56

    56

      0

330 • 3 – (690 + 125) = (300 + 30) • 3 – (690 + 110 + 15) = 300 • 3 + 30 • 3 – 815 = 900 + 90 – 815 = 90 + 85 = 175 

240 : 8 + 70 • 3 – 100 = 30 + 210 – 100 = 240 – 100 = 140 

 

Завдання 654°. Побудуй два різних прямокутники так, щоб площа кожного дорівнювала 16 см2.

Розв'язання.

16 • 1 = 16 (см2) – площа прямокутника з довжиною 16 см та шириною 1 см.

8 • 2 = 16 (см2) – площа прямокутника з довжиною 8 см та шириною 2 см.

 

Завдання 655. 

9 : 4 = 2 (ост. 1), перевірка 2 • 4 + 1 = 9

26 : 8 = 3 (ост. 2), перевірка 3 • 8 + 2 = 26 

32 : 5 = 6 (ост. 2), перевірка 6 • 5 + 2 = 32 

55 : 7 = 7 (ост. 6), перевірка 7 • 7 + 6 = 55 

87 : 9 = 9 (ост. 6), перевірка 9 • 9 + 6 = 87 

56 : 6 = 9 (ост. 2), перевірка 9 • 6 + 2 = 56

 

Завдання 656. Розглянь малюнок, числові дані та вирази. Поясни, що знайдемо, обчисливши кожний вираз.

120 : З0 = 6 (р) – у стільки разів більше води у бочці, ніж у каністрі (у стільки разів менше води в каністрі, ніж у бочці).

120 – 30 = 90 (л) – на стільки більше води в бочці, ніж у каністрі (на стільки менше води в каністрі, ніж у бочці).

60 • 6 = 360 (л) – води у шести чанах.

60 : 30 = 2 (р) – у стільки разів більше води у чані, ніж каністрі (у стільки разів менше води в каністрі, ніж у чані).

120 – (30 + 60) = 30 (л) – на стільки більше води у бочці, ніж у каністрі та чані разом (на стільки менше води в каністрі та чані, ніж у бочці).

120 • 3 + З0 • 4 = 360 + 120 = 480 (л) – води в 3 бочках та 4 каністрах. 

 

Завдання 657. 

_19187 | 7     

 14         2741

   51

   49

     28

     28

        7

        7

        0

_120865 | 5      

 10          24173

   20

   20

      8

      5

      36

      35

        15

        15

          0

_148460 | 4       

  12          37115 

   28

   28

      4

      4

        6

        4

        20

        20

          0

_57128 | 8     

  56         7141

    11

      8

      32

      32

         8

         8

         0

Завдання 658. Двома сівалками за 12 год роботи засіяли 96 га пшениці. Скільки гектарів пшениці можна засіяти однією такою сівалкою за 7 год роботи?

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 96 : 2 = (80 + 16) : 2 = 48 (га) – засіяли одною сівалкою за 12 год.

2) 48 : 12 = 48 : 6 : 2 = 4 (га) – засіяли одною сівалкою за 1 год.

3) 4 • 7 = 28 (га) – засіяли одною сівалкою за 7 год.

або можна записати так:

1) 96 : 2 : 12 = 4 (га) – засіяли одною сівалкою за 1 год.

2) 4 • 7 = 28 (га) – засіяли одною сівалкою за 7 год.

2 спосіб.

1) 96 : 12 = 8 (га) – засіяли двома сівалками за 1 год.

2) 8 : 2 = 4 (га) – засіяли одною сівалкою за 1 год.

3) 4 • 7 = 28 (га) – засіяли одною сівалкою за 7 год.

або можна записати так:

1) 96 : 12 : 2 = 4 (га) – засіяли одною сівалкою за 1 год.

2) 4 • 7 = 28 (га) – засіяли одною сівалкою за 7 год.

Відповідь: можна засіяти 28 га пшениці.

 

Завдання 659. З 1240 баранів настригли по 6 кг вовни, а із 720 овець - по 4 кг. Скільки всього кілограмів вовни настригли? (Розв'яжи задачу складанням виразу.)

Розв'язання.

1) 1240 • 6 + 720 • 4 = 10320 (кг) – настригли всього вовни.

Пояснення.

х 1240

      6

  7440 (кг) –

настригли вовни

від баранів.

х 720 

    4

 2880 (кг) –

настригли вовни

від овець.

+ 7440

   2880

  10320 (кг) –

настригли всього вовни.

Відповідь: всього настригли 10320 кг вовни.

 

Завдання 660. 

5 кг : 2 = 5000 г : 2 = 2500 г = 2 кг 500 г

Скільки кілограмів у 2500 г?

Міркуємо так. 1000 г = 1 кг. Отже, у 1000 г стільки кілограмів, скільки тисяч у числі 2500, тобто 2, тому 2500 г = 2 кг 500 г.

10 м : 4 = 1000 см : 4 = 250 см = 2 м 50 см

Скільки метрів у 250 см?

Міркуємо так. 100 см = 1 м. Отже, у 250 см стільки метрів, скільки сотень у числі 250, тобто 2, тому 250 см = 2 м 50 см.

1 дм : 5 см = 10 см : 5 см = 2

1 год : З = 60 хв : 3 = 20 хв

 

Завдання 661°. 

_58216 | 8     

 56         7277

   22

   16

     61

     56

      56

      56

        0 

_26364 | 6      

  24        4394 

    23

    18

      56

      54

        24

        24

          0 

47 000 : 100 • 5 – 370 = 470 • 5 – 370 = (400 + 70) • 5 – 370 = 400 • 5 + 70 • 5 – 370 = 2000 + 350 – 370 = 1980 

10 000 – 24 • 5 • 7 = 9160

х 24

    5

 120

х 120

    7

   840

_ 10000

      840

    9160

Завдання 662°. Довжина шкільного коридору 24 м, а ширина дорівнює 1/6  його довжини. Знайди площу коридору.

Розв'язання.

1) 24 : 6 = 4 (м) – ширина коридору.

2) 24 • 4 = (20 + 4) • 4 = 96 (м2) – площа коридору.

Відповідь: площа коридору 96 м2.

 

Завдання 663. Склади кілька задач за виразом а : 4.

Задача 1. За 4 ручки заплатили а грн. Знайди ціну ручки?

Задача 2. Василько має а років і він старший від Петрика в 4 рази. Скільки років Петрику?

 

Завдання 664. Чотирма однаковими сівалками за 9 год засіяли 108 га ячменю. За скільки годин можна засіяти 60 га однією такою сівалкою? Поясни розв'язання різними способами.

Розв'язання.

1-й спосіб 

1) 108 : 9 = 12 (га) – засіяли 4 сівалками за 1 год.

2) 12 : 4 = 3 (га) – засіяли 1 сівалкою за 1 год.

3) 60 : 3 = 20 (год) – треба годин.

2-й спосіб

1) 108 : 4 = 27 (га) – засіяли 1 сівалкою за 9 год.

2) 27 : 9 = 3 (га) – засіяли 1 сівалкою за 1 год.

3) 60 : 3 = 20 (год) – треба годин.

Відповідь: такою сівалкою можна засіяти 60 га за 20 год.

 

Завдання 665. 

І

5

4

0

7

II

70

20

90

100

IIІ

10

6

8

1

IV

12

13

16

14

V

46

39

27

56

1) Додай числа IV і V стовпчиків.

12 + 46 = 58

13 + 39 = 13 + 37 + 2 = 52

16 + 27 = 16 + 24 + 3 = 43

14 + 56 = 70

2) Перемнож числа І і V стовпчиків, III і IV стовпчиків, II і IV стовпчиків.

5 • 46 = 5 • (40 + 6) = 5 • 40 + 5 • 6 = 200 + 30 = 230

4 • 39 = 4 • (30 + 9) = 4 • 30 + 4 • 9 = 120 + 36 = 156

0 • 27 = 0

7 • 56 = 7 • (50 + 6) = 7 • 50 + 7 • 6 = 350 + 42 = 392

10 • 12 = 120

6 • 13 = 6 • (10 + 3) = 6 • 10 + 6 • 3 = 60 + 18 = 78

8 • 16 = 8 • (10 + 6) = 8 • 10 + 8 • 6 = 80 + 48 = 128

1 • 14 = 14

70 • 12 = 70 • (10 + 2) = 70 • 10 + 70 • 2 = 700 + 140 = 840

20 • 13 = 20 • (10 + 3) = 20 • 10 + 20 • 3 = 200 + 60 = 260

90 • 16 = 90 • (10 + 6) = 90 • 10 + 90 • 6 = 900 + 540 = 1440

100 • 14 = 1400

3) Від чисел ІІ стовпчика відніми числа IV стовпчика.

70 – 12 = 70 – 10 – 2 = 60 – 2 = 58

20 – 13 = 20 – 10 – 3 = 10 – 3 = 7

90 – 16 = 90 – 10 – 6 = 80 – 6 = 74

100 – 14 = 100 – 10 – 4 = 90 – 4 = 86

 

Завдання 666. 

х • 9 = 4599 

х = 4599 : 9 

х = 511

511 • 9 = 4599

4599 = 4599 

Х 511

      9

 4599

х : 9 = 999

х = 999 • 9 

х = 8991

8991 : 9 = 999

999 = 999

х 999

      9

 8991

_ 8991 | 9     

  81       999

   89

   81

     81

     81

       0

х • 9 = 9000

х = 9000 : 9

х = 1000

1000 • 9 = 9000

9000 = 9000

 

Завдання 667*. Маса 9 кульок дорівнює масі 2 кубиків і 2 шайб. Шайба у 2 рази легша за кубик. Скільки кульок треба взяти, щоб їх маса дорівнювала масі 1 кубика?

Розв'язання.

Якщо шайба у 2 рази легша за кубик, тоді маса двох шайб дорівнює масі кубика. Тоді маса 9 кульок дорівнює масі 3 кубиків. 

Маса 1 кубика у три рази менша, тому дорівнює масі 3 кульок.

Відповідь: треба взяти 3 кульки.

 

Завдання 668. 

_2548 | 2    

 2        1274

  5

  4

  14

  14

     8

     8

     0

_3486 | 3     

 3         1162 

   4

   3

   18

   18

     6

     6

     0

_25048 | 4     

 24         6262

   10

     8

     24

     24

        8

        8

        0

_8105 | 5     

 5         1621

 31

 30

   10

   10

     5

     5

     0

Перевірка.

х 1274

       2

   2548

Перевірка.

х 1162

       3

   3486

Перевірка.

х 6262

       4

  25048

Перевірка.

х 1621

       5

   8105

Завдання 669. З ділянки зібрали 248 ц капусти, буряків - у 2 рази менше, ніж капусти, а моркви - на 84 ц менше, ніж буряків. Скільки всього центнерів овочів зібрали?

Розв'язання.

1) 248 : 2 = 124 (ц) – зібрали буряків.

2) 124 – 84 = 40 (ц) – зібрали моркви.

3) 248 + 124 + 40 = 412 (ц) – зібрали овочів.

Відповідь: всього зібрали 412 ц овочів.

 

Завдання 670°. За 2 год 8 юннатів зробили 48 годівниць для птахів, порівну кожний. Скільки годівниць може зробити один юннат за 5 год?

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 48 : 8 = 6 (г.) – зробив годівниць 1 юннат за 2 год.

2) 6 : 2 = 3 (г.) – зробив годівниць 1 юннат за 1 год.

3) 3 • 5 = 15 (г.) – може зробити годівниць юннат за 5 год.

2 спосіб.

1) 48 : 2 = 24 (г.) – зробили годівниць 8 юннатів за 1 год.

2) 24 : 8 = 3 (г.) – зробив годівниць 1 юннат за 1 год.

3) 3 • 5 = 15 (г.) – може зробити годівниць юннат за 5 год.

Відповідь: один юннат може зробити 15 годівниць.

 

Завдання 671°. 

_2310 | 6   

 18       385

   51

   48

     30

     30

       0

_2905 | 7    

  28      415

   10

     7

     35

     35

       0 

_61712 | 8     

 56         7714

   57

   56

    11

      8

      32

      32

        0

_67455 | 5        

 5           13491 

 17

 15

   24

   20

    45

    45

       5

       5

       0

Перевірка.

х  385

       6

  2310

Перевірка.

х  415

       7

  2905

Перевірка.

х 7714

       8

 61712

Перевірка.

х 13491

         5

   67455

Завдання 672. 

_ 918 | 3   

   9      306

    1

    0

    18

    18

      0

 

Завдання 673. 

_12282 | 6    

 12          2047

    2

    0

    28

    24  

      42

      42

        0

Перше неповне ділене 12 тисяч. У частці буде 4 цифри. Дізнаємося, скільки тисяч буде у частці: 12 поділити на 6, буде 2. Остачі немає. Друге неповне ділене 2 сот. 2 сот. не діляться на 6 так, щоб у частці були сотні. У частці на місці сотень пишемо 0. Третє неповне ділене 28 дес. 28 дес. поділити на 6, буде 4 десятки і в остачі 4 дес. Залишилося десятків менше, ніж 6, - цифру десятків дібрали правильно. Четверте неповне ділене 42 од. 42 поділити на 6, буде 7. Остачі немає. Частка 2047.

 

Завдання 674. 

_453905 | 5      

  45          90781

     3

     0

     39

     35

      40

      40

         5

         5

         0

_217301 | 7      

 21          31043

    7

    7

      3

      0

      30

      28

        21

        21

          0 

_377232 | 4      

  36          94308

    17

    16

     12

     12

         3

         0

         32

         32

           0   

Перевірка

х 90781

         5

 453905

Перевірка

х 31043

         7

 217301

Перевірка 

х 94308

         4

 377232

Завдання 675. Склади вирази та знайди їх значення.

1) Добуток чисел 2008 і 8 зменшити на 800.

2008 • 8 – 800 = 15264 

х 2008

       8

 16064

_ 16064

      800

   15264

2) Частку чисел 33 000 і 100 збільшити у 3 рази.

(33 000 : 100) • 3 = 330 • 3 = (300 + 30) • 3 = 300 • 3 + 30 • 3 = 900 + 90 = 990

Інші завдання дивись тут...