Інші завдання дивись тут...

Завдання 926°. Маса 1/3 гарбуза 4 кг 500 г. Яка маса гарбуза?

Розв'язання.

Якщо 4 кг 500 г уже становить 1/3 гарбуза, тоді

х 4 кг 500 г

        3    

 13 кг 500 г - маса гарбуза.

Відповідь: маса гарбуза 13 кг 500 г.

 

Завдання 927°

(920 - 874) • 23 + 75 • 28 = 3158

_920

  874

    46

х  46

   23

 138

 92  

1058

х   75

    28

  600

150  

2100

+ 1058

   2100

   3158

84 • 25 • 7 - 39 • 39 = 13179

х   84

    25

  420

168  

2100

х2100

   7   

14700

х   39

    39 

  351

117  

1521

_14700

   1521

  13179

  

Завдання 928. 1/10 маси торта 78 г. Яка маса 1/4 цього торта?

Розв'язання.

Якщо 78 г уже становить 1/10 торта, тоді

1) 78 : 1 • 10 = 780 (г) - маса торта.

2) 780 : 4 • 1 = (400 + 360 + 20) : 4 = 195 (г) - маса четвертини торта.

Відповідь: маса четвертини торта 195 г.

 

Завдання 929. Перевір обчислення. Поясни його хід. Скільки всього одиниць у другому неповному 2996 добутку? 

х   428

      37

   2996

  1284  

  15836

1284 - другий неповний добуток.

У другому неповному добутку усього 1284 одиниць.

 

Завдання 930

х   517

     84 

  2068

4136  

43428

х  804

     67 

  5628

4824  

53868

х   345

      48 

   2760

 1380  

 16560

х  608

     25 

  3040

1216  

15200

 

Завдання 931. Першого дня господарство відправило на сезонний ярмарок 4 машини з капустою, а другого - 7 таких машин. Другого дня відправлено на 9 т капусти більше, ніж першого. Скільки тонн капусти відправлено на ярмарок другого дня?

Розв'язання.

1) 7 - 4 = 3 (м.) - на стільки більше машин першого дня, ніж другого.

2) 9 : 3 = 3 (т.) - капусти на одній машині.

3) 3 • 7 = 21 (т.) - відправили капусти другого дня.

Відповідь: другого дня відправили 21 т капусти. 

 

Завдання 932. Маса З0 ящиків печива така сама, як маса 25 ящиків цукерок. Яка маса одного ящика печива, якщо маса ящика цукерок 12 кг?

Розв'язання.

1) 12 • 25 = 300 (кг) - маса цукерок.

2) 300 : 30 = 10 (кг) - маса ящика печива.

х 12

  25

  60

 24  

 300

Відповідь: маса ящика печива 10 кг.

 

Завдання 933°. 

х  256

     25

  1280

  512 

  6400

х   308

      84

   1232

 2464  

 25872

723 • 48 - 940 • 20 = 15904

х   723

      48

   5784

 2892  

 34704

х  940

     20

 18800

_ 34704

   18800

   15904

578 • (84 - 256 : 16) = 39 304

_256 | 16 

 16      16

   96

   96

     0

_ 84

  16

  68

х   578

      68

   4624

 3468  

 39304

_1152 | 6

   6       192

   55

   54

    12

    12

     0


_975 | 65

 65      15

 325

 325

     0

 

Завдання 934°. Маса 25 скутерів така сама, як і маса 8 мотоциклів. Яка маса мотоцикла, якщо маса скутера 80 кг? 

Розв'язання.

1) 80 • 25 = (20 + 5) • 80 = 2000 (кг) - маса скутерів разом.

2) 2000 : 8 = (1600 + 400) : 8 = 250 (кг) - маса одного мотоцикла. 

Відповідь: маса мотоцикла 250 кг.

 

Завдання 935. Один вертоліт пролетів 480 км, а другий - 800 км. Перший вертоліт був у польоті на 2 год менше. Скільки годин був у польоті кожний вертоліт, якщо їх швидкість однакова?

Швидкість Час Відстань
однаковий

?, на 2 год менше 

?

480 км

800 км

Розв'язання.

1) 800 - 480 = 320 (км) - на стільки менше пролетів перший вертоліт, ніж другий.

2) 320 : 2 = (200 + 120) : 2 = 160 (км/год) - швидкість кожного вертольота.

3) 480 : 160 = 3 (год) - годин у польоті був перший вертоліт.

4) 800 : 160 = 5 (год) - годин у польоті був другий вертоліт.

Відповідь: перший вертоліт був у дорозі 3 год, другий - 5 год.

 

Завдання 936. Розглянь записи та поясни обчислення.

х  4076

      67

  28532

24456  

273092

х  5480

     38

  43840

1644   

208240

 

Завдання 937. 

х  14580

        54 

    58320

  72900  

  787320

х  4208

      27 

  29456

  8416 

113616

х   8410

      85 

   4205

  6728  

  714850

х   3701

       39

   33309

  11103  

  144339

 

Завдання 938. Склади та розв'яжи рівняння.

1) Невідоме число зменшили у 23 рази і дістали 828. Знайди невідоме число.

Розв'язання.

х : 23 = 828

х = 828 • 23

х = 19044

19044 : 23 = 828

х  828

     23

  2484

1656  

19044

_19044 | 23   

 184        828

    64

    46

    184

    184

       0     

     

2) Число 957 зменшили на невідоме число і дістали 33. Знайди невідоме число.

Розв'язання.

957 - х = 33

х = 957 - 33

х = 924

957 - 924 = 33

 

Завдання 939. Склади вирази та знайди їх значення.

1) Від числа 270 051 відняти добуток чисел 348 і 89.

270 051 - (348 • 89) = 239 079

х   348

      89

   3132

  2784  

  30972

_270051

   30972

  239079

2) До частки чисел 12 960 і 60 додати їх суму.

12 960 : 60 + (12 960 + 60) = 13 236

_1296 | 6   

 12       216

    9

    6

    36  

    36

      0 

+12960

      60

  13020

+13020

     216

  13236

 

Завдання 940°. До млина привезли 58 мішків пшениці й 38 мішків жита. Пшениці привезли на 8 ц більше, ніж жита. Скільки окремо кілограмів жита й пшениці привезли, якщо всі мішки із зерном мали однакову масу?

Розв'язання.

1) 58 - 38 = 20 (м.) - на стільки більше привезли мішків пшениці, ніж жита.

2) 800 : 20 = 40 (кг) - вага одного мішка.

3) 40 • 58 = (50 + 8) • 40 = 2320 (кг) - привезли пшениці.

4) 40 • 38 = (30 + 8) • 40 = 1520 (кг) - привезли жита.

Відповідь: до млина привезли 2320 кг пшениці, 1520 кг жита.

 

Завдання 941°. 

х  5405

      96 

  32430

48645

518880

х   4850

       44

   19400

 19400  

 213400

50 грн 80 к. : 40 = 5080 к. : 40 = 127 к. = 1 грн 27 к. 

_5080 | 40

 40       127

 108

   80

   280   

   280

      0

5 грн 42 к. • 50 = 542 к. • 50 = 27100 к. = 271 грн
3 грн 50 к. • 4 = 350 к. • 4 = 1400 к. = 14 грн 
2 грн : 20 к. = 200 к. : 20 к. = 10

 

Завдання 942. (Усно.) 

1 т : 20 = 1000 кг : 20 = 50 кг

1 ц : 20 = 100 кг : 20 = 5 кг

1 т - 20 кг = 1000 кг - 20 кг = 980 кг

1 ц - 20 кг = 100 кг - 20 кг = 80 кг

2 кг 500 г • 2 = (2 кг + 500 г) • 2 = 2 кг • 2 + 500 г • 2 = 4 кг + 1000 г = 5 кг

3 м 50 см • 4 = (3 м + 50 см) • 4 = 3 м • 4 + 50 см • 4 = 12 м + 200 см = 14 м

 

Завдання 943. Вантажність однієї машини 42 ц 65 кг. Знайди вантажність 28 таких машин.  

42 ц 65 кг • 28 =1194 ц 20 кг

 

Завдання 944. 

8349 м 76 см • 48 = 40078848 см = 400788 м 48 см

х  834976

          48

  6679808

 3339904 

 40078848

5 м 25 см • 24 = 12600 см = 126 м

х   525

      24

   2100

  1050  

  12600

11 см 5 мм • 66 = 7590 мм = 759 см

х  115

     66

    690

   690  

   7590

7 ц 8 кг • 45 = (700 кг + 8 кг) • 45 = 31860 к. = 318 грн 60 к.

х   708

      45

    3540

   2832 

   31860

24 кг 800 г • 35 = 868000 г = 868 кг

х   24800 

      35

   1240

   744 

   868000

5 м 42 см • 50 = 27100 см = 271 м

х   542

       50

   27100

  

Завдання 945. Розв'яжи задачі та порівняй їх.

Задача 1. Один шофер перевіз самоскидом 560 ц цементу, а інший - 490 ц. Перший шофер зробив на 2 рейси більше, ніж другий. Скільки рейсів зробив кожний шофер, якщо вантажність самоскидів однакова?

Розв'язання.

1) 560 - 490 = 70 (ц) - на стільки більше цементу перевіз перший шофер, ніж другий.

2) 70 : 2 = 35 (ц) - перевозить цементу за 1 рейс.

3) 560 : 35 = 16 (р.) - рейсів зробив перший шофер.

4) 490 : 35 = 14 (р.) - рейсів зробив другий шофер.

Відповідь: перший шофер зробив 16 рейсів, другий шофер - 14 рейсів.

Задача 2. Два шофери перевозили самоскидами цемент. Один зробив 16 рейсів, а другий - 14. Перший шофер перевіз на 70 ц більше, ніж другий. Скільки центнерів цементу перевіз кожний шофер?

Розв'язання.

1) 16 - 14 = 2 (р.) - на стільки більше рейсів зробив перший шофер, ніж другий.

2) 70 : 2 = 35 (ц) - цементу перевозив шофер за 1 рейс.

3) 35 • 16 = 560 (ц) - цементу перевіз перший шофер.

4) 35 • 14 = 490 (ц) - цементу перевіз другий шофер.

Відповідь: перший шофер перевіз 560 ц цементу, другий - 490 ц цементу.

 

Завдання 946. Маса 1/3 кексу 170 г. Яка маса 25 таких кексів?

Розв'язання.

Якщо 170 г уже становить 1/3 кексу, тоді

1) 170 : 1 • 3 = (100 + 70) • 3 = 510 (г) - маса кексу.

2) 510 • 25 = 12750 (г) = 12 кг 750 г - маса 25 кексів.

Відповідь: маса 25 кексів 12 кг 750 г

 

Завдання 947. Довжина сторони квадрата а см. Склади вирази для знаходження периметра і площі квадрата. Знайди значення виразів, якщо а = 36.

Розв'язання.

Р = 4 • а = 4 • 36 = 144 (см) - периметр квадрата.

S = а • а = 36 • 36 = 1296 (см2) - площа квадрата.

 

Завдання 948. Першого дня мікроавтобусом було завезено на склад 627 пачок з книжками, а другого - 285 пачок.

Першого дня було зроблено на б рейсів більше, ніж другого. Скільки окремо рейсів було зроблено першого дня і скільки - другого?

Розв'язання.

1) 627 - 285 = 342 (п.) - на стільки пачок більше перевезли першого дня, ніж другого.

2) 342 : 6 = (300 + 42) : 6 = 57 (п.) - пачок проводить за 1 рейс.

3) 627 : 57 = 11 (р.) - рейсів зроблено першого дня.

4) 285 : 57 = 5 (р.) - рейсів зроблено другого дня.

Відповідь: першого дня було зроблено 11 рейсів, другого дня - 5 рейсів.

 

Завдання 949°. 

4 м 8 см • 25 = 10200 см = 102 м

4 м 8 см = 4 м + 8 см = 400 см + 8 см = 408 см

х  408

     25

  2040

  816  

 10200

9 кг 40 г • 95 = 858800 г = 858 кг 800 г

9 кг 40 г = 9 кг + 40 г = 9000 кг + 40 кг = 9040 кг

х   9040

      95

   4520

 8136  

 858800

240 • 35 : 50 - 27 = 141

х  35

    240

  140

  70  

  8400

_8400 | 50   

 50       168

 340

 300

   400

   400

      0  

_ 168

    27

   141

14 ц 25 кг • 18 = 1425 кг • 18 = 25650 кг = 256 ц 50 г 

14 ц 25 кг = 14 ц + 25 кг = 1400 кг + 25 кг = 1425 кг

х   1425

       18

   11400

   1425

   25650

5 дм 8 см • 25 = 58 см • 25 = 1450 см = 145 дм

х   58

    25 

   290

  116  

  1450

30800 - 28400 : 40 • З = 28670 

_28400 | 40  

 280       710

    40

    40

     0 

х 710

    3

 2130

_30800

   2130

  28670

  

Завдання 950. За малюнками склади й розв'яжи рівняння.

Розв'язання.

3 • х = 1 кг 500 г

х = 1 кг 500 г : 3

х = 1500 г : 3

х = 500 г

3 • 500 г = 1 кг 500 г

х + 200 г = 5 кг 500 г 

х = 5 кг 500 г - 200 г

х = 5 кг 300 г

5 кг 300 г + 200 г = 5 кг 500 г

Інші завдання дивись тут...