Інші завдання дивись тут...

Завдання 629

48 : (48 : 4 + 4)

36 • 20

48 : (48 : 8)

25 • 60

 

Завдання 630

21 доба - 48 год 10 хв

56 год 15 хв - 19 год 36 хв

11 год 42 хв 20 с + 6 год 32 хв 40 с

5 діб 17 год + 3 доби 7 год

 

Завдання 631

 

Завдання 632

7176 : 23

6059 : 73

1122: 17

160 372 • 306

9889 : 31 2108 •406

 

Завдання 633

Запиши вирази та обчисли їх значення.

1) Від числа 500 000 відняти добуток чисел 487 і 209.

2) Число 708 помножити на різницю чисел 7450 і 6948.

 

Завдання 634

В один потяг навантажили 1200 т зерна, а в другий — 950 т. У першому потягу було на 5 вагонів більше, ніж у другому. Скільки вагонів було в кожному потягу, якщо в кож­ний вагон навантажили зерна порівну?

Завдання 635

Полічи за добу: скільки годин ти спиш? Скільки перебуваєш у школі? Скільки зай­маєшся спортом? Скільки допомагаєш удома? Скільки займаєшся іншими справами? Побу­дуй лінійну діаграму.

 

Завдання 636

Периметр прямокутника 20 см. Одна зі сторін у 4 рази більша за другу. Побудуй такий прямокутник і знайди його площу.

 

Завдання 637

Василькові 7 років. Він старший за свою сестру на 2 роки 6 місяців і молодший за сво­го брата на 4 роки 8 місяців. Скільки років Васильковій сестрі і скільки років братові?

 

Завдання 638

Машина-автомат загортає за 20 с 165 цукерок. Скільки цукерок загортає такий автомат за 1 хв? за 1 год?

 

Завдання 639

Виконай ділення. Перевір множенням.

17061 : 33

35 856 : 83

7475 : 13

 

Завдання 640

16 • 20 • 5

500 • 16

18 • 25 • 4 25 • 14

25 • 13 + 4900 : 7 48 • 50 + 1600 : 44 - 1400

 

Завдання 641

4284 : 21 = (4200 + 84) : 21 = 4200 : 21 + 84 : 21 = = 200 + 4 = 204

 

Завдання 642

Розглянь ділення, коли частка містить нуль.

 

Завдання 643

19026 : 63

32 238 : 81

44 918 : 74

 

Завдання 644

В одній папці 17 електронних файлів, а в іншій — 19. Загальний розмір файлів в обох папках 7308 Мб. Який розмір кожної папки окремо?

 

Завдання 645. 8 електронних файлів з мультфільмами були розміром по 298 Мб кожний, 5 файлів — по 510 Мб і один файл — 316 Мб. Який загальний об'єм електронних файлів?

 

Завдання 646

У шкільних класах а комп'ютерів. З них 1/3 — ноутбуки, зокрема — 1/4  ноутбуків у початко­вих класах. На скільки менше ноутбуків у початкових класах, ніж у решті класів?

 

Завдання 647

4 муляри за 3 год уклали 720 цеглин, працю­ючи однаково. Скільки цеглин укладав 1 муляр за 2 год?

 

Завдання 648

Знайди площу граней паралелепіпеда із шири­ною 2 см, довжиною 4 см, висотою 6 см.

 

Завдання 649

Муляр укладає 4000 цеглин за 8 год, а монтажник краном укладає один блок, що замінює 800 цег­лин, за 6 хв. У скільки разів менше часу потрібно монтажникові, ніж мулярові, щоб укласти блоки, що 4000 цеглин?

 

Завдання 650

Скільки квадратних сантиметрів у 4/5 дм.

Інші завдання дивись тут...