Інші завдання дивись тут...

Завдання 951 .Математичний диктант.

1) Зменшуване 540, від'ємник виражений добутком чисел 20 і 15.

540 - 20 • 15 = 540 - 300 = 240

2) Перший доданок 880, другий - частка чисел 2400 і 60.

880 + 2400 : 60 = 880 + 40 = 920

3) Перший множник 650, другий - частка чисел 200 і 4.

650 • 200 : 4 = 650 • 50 = (600 + 50) • 50 = 30000 + 2500 = 32500

 

Завдання 952. Розглянь запис, поясни порядок виконання дій.

     3     4     2       1

427 • 58 - 604 • (816 : 24) = 4230

 

Завдання 953. 

(984 : 24 + 1270) • 43 = 56373

_984 | 24 

 96      41

   24

   24

     0  

+ 1270

      41

   1311

х   1311

       43

    3933

   5244

   56373

(4080 • 67 - 20 445) : 5 = 50583

х   4080 

      67  

   2856

 2448  

 273360

_ 273360

    20445

  252915

_252915 | 5      

 25         50583

    2

    0

    29

    25

     41

     40

       15

       15

         0   

  

Завдання 954. За фарбування віконних рам один маляр одержав 455 грн, а інший - 325 грн. Другий робітник працював на 2 дні менше, ніж перший. Скільки днів працював кожний, якщо поденна оплата була однакова?

Розв'язання.

1) 455 - 325 = 130 (грн) - на стільки менше одержав грошей другий маляр, ніж перший.

2) 130 : 2 = (120 + 10) : 2 = 65 (грн) - поденна оплата.

3) 455 : 65 = 7 (д.) - днів працював перший маляр.

4) 325 : 65 = 5 (д.) - днів працював другий маляр.

Відповідь: перший маляр працював 7 днів, другий маляр - 5 днів.

 

Завдання 955. Маса кожної з трьох посилок 16 кг 450 г, а кожної з двох інших - 12 кг 150 г. На скільки кілограмів загальна маса всіх посилок менша від 100 кг?

Розв'язання.

х 16 кг 450 г

           3

  49 кг 350 г - маса трьох посилок разом.

х 12 кг 150 г

           2

  24 кг 300 г - маса двох посилок разом.

+  49 кг 350 г

   24 кг 300 г

   73 кг 650 г - загальна маса всіх посилок.

_100 кг 000 г

   73 кг 650 г

   26 кг 350 г - на стільки менша.

Відповідь: загальна маса посилок на 26 кг 350 г менша від 100 кг.

 

Завдання 956. Периметр прямокутної ділянки 296 м, а довжина - 96 м. Знайди площу ділянки.

Розв'язання.

1) 296 : 2 = (200 + 80 + 16) = 148 (м) - півпериметр прямокутника (сума довжини та ширини).

2) 148 - 96 = 52 (м) - ширина прямокутника.

3) 96 • 52 = 4992 (м2) - площа прямокутника.

х   96

    52

  192

480  

4992

Відповідь: площа прямокутника 4992 м2.

 

Завдання 957°. 

4038 • 97 - 24 600 : 60 • 32 =

= 378 566 

х  4038

      97

  28266 

 36342

 391686

_24600 | 60  

 240       410 

    60

    60

     0  

х  32

    410

    32

 128 

 13120

_ 391686

    13120

   378566

6912 • (3 • 27) - 94 508 = 465 364

27 • 3 = (20 + 7) • 3 = 60 + 21 = 81

 

 

х  6912

      81

   6912

55296  

559872

_ 559872

    94508

   465364

 

Завдання 958°. У дитячому санаторії «Сонечко» на полудень видали 420 персиків, а в санаторії «Зірочка» - 375. У санаторії «Сонечко» на 15 дітей більше, ніж у «Зірочці». Скільки дітей у кожному санаторії, якщо персиків видали їм порівну?

Розв'язання.

1) 420 - 375 = 45 (п.) - на стільки більше персиків видали у санаторії «Сонечко», ніж «Зірочка».

2) 45 : 15 = 3 (п.) - персиків дали одній дитині.

3) 420 : 3 = (300 + 120) : 3 = 140 (д.) - дітей у санаторії «Сонечко».

4) 375 : 3 = (300 + 60 + 15) : 3 = 125 (д.) - дітей у санаторії «Зірочці».

Відповідь: у санаторії «Сонечко» 140 дітей, у «Зірочці» - 125 дітей.

 

Завдання 959. Порівняй записи множення на двоцифрове і трицифрове числа.

х   4184 

       37

   29288

 12552  

 154808

х  4184

     237

  29288

12552

8368   

991608

 

Завдання 960. 

х   284

    366 

   1704

 1704

 852    

 103944

х     568

      475 

     2840

    3976

   2272  

  269800

х    2488

       249

    22392

    9952

  4976   

  619512

х    2081

      353

     6243

  10405

  6243  

  734593

 

Завдання 961. Добуток чисел 137 і 239 збільш на 247 500.

137 • 239 + 247 500 = 280 243

х   137

    239

   1233

   411

 274   

 32743

+ 247500

    32743

   280243

 

Завдання 962. Відстань між містами А і Б 900 км. З міста А в місто Б вирушив вантажний автомобіль. Одночасно назустріч йому з міста Б вирушив легковий автомобіль. Усю відстань вантажний автомобіль подолав за 15 год, а легковий - за 10 год. Через скільки годин після виїзду автомобілі зустрілися?

Розв'язання.

1) 900 : 15 = 60 (км/год) - швидкість вантажного автомобіля.

2) 900 : 10 = 90 (км/год) - швидкість легкового автомобіля.

3) 90 + 60 = 150 (км/год) - швидкість зближення.

4) 900 : 150 = 6 (год) - час зближення.

Відповідь: автомобілі зустрілися через 6 год.   

 

Завдання 963. Склади задачу на зустрічний рух за виразом. 540 : (42 + 48)

Відстань між селами 540 метрів. З кожного села назустріч виїхали два мотоциклісти. Через який час вони зустрінуться?

 

Завдання 964. Назви порядок дій у виразах та обчисли.

100 - (16 • 6 + 4) : 25 = 100 - (96 + 4) : 25 = 100 - 100 : 25 = 100 - 4 = 96 

(120 + 80) : (100 : 10) • 5 = 200 : 10 • 5 = 20 • 5 = 100

400 - 480 : 6 + 180 = 400 - 80 + 180 = 320 + 180 = 500

2800 : (40 : 2) - 70 • 2 = 2800 : 20 - 140 = 140 - 140 = 0

 

Завдання 965*. Лижник іде зі швидкістю 15 км/год. На скільки йому треба  збільшити швидкість, щоб на кожному кілометрі вигравати по 1 хв?

Розв'язання.

Якщо за 60 хв лижник проходив 15 км, тоді

60 : 15 = 4 (хв) - час, затрачений на відстань 1 км.

4 - 1 = 3 (хв) - новий час, затрачений на 1 км.

60 : 3 = 20 (км/год) - стане нова швидкість.

20 - 15 = 5 (км/год) - на стільки треба збільшити швидкість.

Відповідь: лижнику треба збільшити швидкість на 5 км/год.

 

Завдання 966°. 

х  1240

     24

   496

  248 

  29760

х   1240

    324

    496

  248

372   

401760

907 • 28 - 18000 : 2 = 25396 - 9000 = 16396

х   907

      28

   7256

  1814 

  25396

_ 25396

    9000

   16396

(907 • 28 - 18 000) : 2 = (25396 - 18 000) : 2 =

= 7396 : 2 = 1298

_ 25396

  18000

   7396

_7396 | 2    

 6        3698

 13

 12

  19

  18

   16

   16

     0 

_938 | 67 

 67      14

 268

 268

    0 

714 : 7 = (700 + 14) : 7 = 100 + 2 = 102

  

Завдання 967°. У 2 однакових мішках зерна на 4 ц 20 кг менше, ніж у 7 таких самих мішках. Яка маса зерна у цих 7 мішках?

Розв'язання.

4 ц 20 кг = 4 ц + 20 кг = 400 кг + 20 кг = 420 кг

1) 7 - 2 = 5 (м) - на стільки менше мішків.

2) 420 : 5 = (400 + 20) : 5 = 84 (кг) - зерна в одному мішку.

3) 84 • 7 = 588 кг = 5 ц 88 кг.

Відповідь: у 7 мішках 5 ц 88 кг зерна. 

Скільки центнерів міститься в 588 кг?  

Міркуємо так. 100 кг = 1 ц.  Отже, у 588 кг стільки центнерів, скільки всього сотень у числі 588, тобто 5, тому 588 кг = 5 ц 88 кг.

 

Завдання 968. (Усно.) 

200 : 200 = 1

60 • 0 • 1 = 0

0 : 500 = 0

200 : 1 = 200

500 : 5 = 100

2800 : 40 = 70

500 • 2 : 4 = 1000 : 4 = (800 + 200) : 4 = 800 : 4 + 200 : 4 = 200 + 50 = 250

500 : 100 = 5

 

Завдання 969. Порівняй записи письмового знаходження числових значень добутків: 

х  1578

       43

    4734

  6312  

  67854

х   1578

      403

    4734

 6312   

 635934

 

Завдання 970. 

х   1243

      207

     8701

  2486   

  257301

х    4054

       104

    16216

   4054   

   421616

х  2517

     305

  12585

 7551   

 767685

х    420

    607

    294

 252   

 254940

 

Завдання 971. Літаку потрібно було пролетіти 4500 км. Перші 3 год він летів зі швидкістю 695 км/год, а наступні 2 год - зі швидкістю 642 км/год. Скільки кілометрів залишилося пролетіти літакові?

Розв'язання.

1) 695 • 3 = 2085 (км) - відстань пролетів спочатку.

2) 642 • 2 = 1284 (км) - відстань пролетів потім.

3) 2085 + 1284 = 3369 (км) - відстань пролетів всього.

4) 4500 - 3369 = 1131 (км) - відстань залишилось пролетіти.

х 695

     3

 2085

х 642

     2

 1284

Відповідь: літакові залишилося пролетіти 1131 км.

 

Завдання 972. Довжина однієї прямокутної ділянки 120 м, ширина 46 м. Знайди ширину іншої прямокутної ділянки з такою самою площею, довжина якої 80 м.

Розв'язання.

1) 120 • 46 = 5520 (м2) - площа першої ділянки.

2) 5520 : 80 = 69 (м) - ширина другої ділянки.

х 46

   120

   92

 46 

 5520

_552 | 8  

 48      69

  72

  72

   0

Відповідь: ширина другої ділянки 69 м.

 

Завдання 973. Велосипедист за 3 год проїхав 36 км. На зворотному шляху його швидкість була на 3 км/год менша. Скільки часу витратив велосипедист на зворотний шлях?

Розв'язання.

1) 36 : 3 = 12 (км/год) - швидкість велосипедиста спочатку.

2) 12 - 3 = 9 (км/год) - швидкість велосипедиста на зворотному шляху.

3) 36 : 9 = 4 (год) - час на зворотний шлях.

Відповідь: на зворотний час велосипедист витратив 4 год.

 

Завдання 974*. Знайди найбільше і найменше значення х, щоб нерівності були істинними.

240 ≤ х < 35 • 10 

240 ≤ х < 350

Найменше значення 240.

Найбільше значення 349.

560 : 70 < х ≤ 240 - 70

8 < х ≤ 170

Найменше значення 9.

Найбільше значення 170.

 

Завдання 975°. Периметр трикутника 186 мм. Довжина однієї сторони 42 мм, а другої - у 2 рази більша. Чому дорівнює третя сторона трикутника?

Розв'язання.

1) 42 • 2 = 84 (мм) - довжина другої сторони трикутника.

2) 42 + 84 = 126 (мм) - довжина двох сторін трикутника.

3) 186 - 126 = 60 (мм) - довжина третьої сторони.

Відповідь: довжина третьої сторони трикутника 60 мм.

Інші завдання дивись тут...

 

  • Юлія
    В задачі 971 помилка у відповіді:літакові залишилося пролетіти 1131 км,а не 1284. ---------- Дякуємо. Виправили відповідь.
    20 квітня 2021 13:14