Інші завдання дивись тут...

Завдання 713 Множення чисел

1) 32 • 11 = 32 • (10 + 1) = 320 + 32 = 352

95 • 9 = 95 • (10  1) = 950  95 = 855

23 • 99 = 23 • (100 – 1) = 2300 – 23 = 2277

78 • 1001 = 78 • (1000 + 1) = 78000 + 78 = 78078

35 • 101 = 35 • (100 + 1) = 3500 + 35 = 3535

870 • 99 = 870 • (100 – 1) = 87000 – 870 = 86130

2) Число 4200 спочатку збільшили у 5 разів, потім здобутий результат зменшили у 3 рази. Яке число дістали? 4200 • 5 : 3 = 840 : 3 = 280

 

Завдання 714

Фермер зібрав 1445 ц картоплі. 245 ц він залишив для годівлі тварин, а 5/6 решти продав. Скільки центнерів картоплі продав фермер?

Короткий запис

Зібрав  1445  ц

Залишив  245 ц

Продав  ?, 5/6 решти

Розв'язання

1) 1445  – 245 = 1200 (ц) – решта

2) 1200 : 6 • 5 = 200 • 5 = 1000 (ц)

Відповідь: фермер продав 1000 центнерів картоплі.

 

Завдання 715

У фермера було 325 штук птиці. Гусей і качок — 178 штук, качок і курей — 239 штук. Скільки окремо було гусей, качок, курей?

Короткий запис

Птиці — 325 шт.

Гусей і качок — 178 шт.

Качок і курей — 239 шт.

Гусей  ?, Качок  ?, Курей  ?

Розв'язання

1) 325  178 = 147 (шт.) – курей

2) 325  239 = 86 (шт.) – гусей

3) 178  86 = 92 (шт.) – качок

Відповідь: було 86 гусей, 92 качки, 147 курей.

 

Завдання 716

З 1145 ц картоплі фермер витратив на корми для тварин 245 ц, 300 кг витратив для їжі, а 5/6 решти картоплі продав. Скільки центнерів картоплі фермер продав?

Короткий запис

Усього  1145 ц 

На корми  245  ц

Для їжі  300 кг

Продав  ?, 5/6 решти

Розв'язання

300 кг = 3 ц

1) 245 + 3 = 248 (ц) – витратив

2) 1145  248 = 897 (ц) = 89700 (кг) – решта

3) 89700 : 6 • 5 = 14950 • 5 = 74750 (кг) = 747 ц 50 кг

Відповідь: фермер продав 747 ц 50 кг картоплі.

 

Завдання 717

Заповни пропуски в таблиці. Числа останнього стовпчика спробуй знайти випробовуванням.

Довжина

45 м

320 : 16 = 20 см

40 : 2 – 8 = 12 дм 

9 см

Ширина

20 м

16 см

8 дм

1 см

Площа

45 • 20 = 900 м2

320 см2

12 • 8 = 96 дм2

24 см2

Периметр

(45 + 20) • 2 = 130 м

(16 + 20) • 2 = 72 см

40 дм

20 см

Завдання 718 Склади та розв'яжи рівняння.

1) Яке число треба поділити на 61, щоб дістати 305?

х : 61 = 305

х = 305 • 61

х = 18605

х 305

    61

  305

1830  

18605 

2) На яке число треба поділити 540, щоб одер­жати 20?

540 : х = 20

х = 540 : 20

х = 27

_540 | 20

 40     27

_140

  140

     0 

3) Частку чисел х і 24 зменшили на 720 і одер­жали 240.

(х : 24) – 720 = 240

х : 24 = 240 + 720

х : 24 = 960

х = 960  24

х = 23040

+ 240

   720

   960

х 960

  24 

 3840

1920 

23040

4) Добуток невідомого числа і числа 36 збіль­шили на 108 і одержали різницю чисел 720 і 180.

(х  36) + 108 = 720 – 180

(х  36) + 108 = 540

х  36 = 540 – 108

х  36 = 432

х = 432 : 36

х = 12

_ 720

   180

   540

_ 540

   180

   360 

_432 | 36

 36     12

 _72

   72

     0 

Завдання 719

Мотоцикліст за 4 год проїхав 148 км, проїж­джаючи за кожну годину на 2 км менше, ніж за попередню. Скільки кілометрів проїхав мотоцикліст за четверту годину?

Короткий запис

Відстань  148 км

I год  ?

II год  ?, на 2 км менше, ніж I

III год — ?, на 2 км менше, ніж II

IV год — ?, на 2 км менше, ніж III

Розв'язання

Нехай х (км) – відстань проїхав за першу годину, тоді х – 2 (км) – відстань пройшов за другу годину, (х – 2)  2 (км) – відстань пройшов за третю годину,

(х – 2  2)  2 (км) – відстань пройшов за четверту годину. Складемо рівняння:

х + (х – 2) + (х – 2  2) + (х – 2  2  2) = 148

х + х – 2 + х – 4 + х – 6 = 148

4 • х – 12 = 148

4 • х = 148 + 12

4 • х = 160

х = 160 : 4

х = 40 (км) – проїхав за першу годину.

х – 2  2  2 = 40 – 2  2  2 = 40 – 6 = 34 (км) – проїхав за четверту годину.

Відповідь: за четверту годину мотоцикліст проїхав 34 км.

 

Завдання 720 Порядок дій

7068 + 93840 : 46  500 • 18 = 9000

4560  174 • 6 = 3516

_93840 | 46   

 92        2040

 _184

   184

      0

х 18

    500

   9000

+ 7968

   2040

 10008

_ 10008

    9000

    1008

х 174

      6

 1044

_ 4560

   1044

   3516 

Завдання 721

Вулицю довжиною 1 км 250 м і шириною 24 м заасфальтували; на кожні 100 м2 покрит­тя витрачали 3 т 900 кг асфальту. Скільки тонн асфальту витратили?

Розв'язання

1 км 250 м = 1250 м, 3 т 900 кг = 3900 кг

1) х 1250

       24

     500

    250  

    30000 (м2) – площа вулиці

2) 30000 : 100 = 300 (р.) – у стільки разів більша площа вулиці

3) х 3900

       300

    1170000 (кг) = 1170 (т) – витратили асфальту.

Відповідь: на покриття вулиці пішло 1170 т асфальту.

Завдання 722

511785 : 17 • 20  836250 : 625 = 600762

8905  + 237 • 7 = 10564

_511785 | 17   

 51        30105

   _17

     17

       _85

         85

           0

х 30105

         20

   602100

_836250 | 625 

 625         1338

_2112

  1875

  _2375

    1875

    _5000

      5000

           0

_ 602100

      1338

   600762

х 237

     7

 1659

+ 8905

   1659

  10564 

Завдання 723

800 : 400 = 2

6400 : 800 = 8

7400 : 100 = 74

110 + 220  50 • 5 : 10 = 330 – 250 : 10 = 330 – 25 = 305

110 + 220  50 : (10 + 15) = 110 + 220 – 50 : 25 = 330 – 2 = 328

1000  800 • 10 : 100 = 1000 – 8000 : 100 = 1000 – 80 = 920

(1000  800) • 10 : 100 = 200 • 10 : 100 = 2000 : 100 = 20

 

Завдання 724 Ділення з остачею

_613 | 300

 600     2

  13 (ост.)

_5448 | 600

 5400     9

    48 (ост.)

_34586 | 700

 2800      49

 _6586

  6300

    286 (ост.)

Завдання 726 Письмове ділення

_2268 | 324

 2268     2

     0

Завдання 727

З двох міст, відстань між якими 2785 км, одночасно назустріч один одному вилетіли два літаки. Швидкість першого літака 475 км/год, а другого — 450 км/год. Через скільки годин відстань між літаками стане 10 км?

  

Швидкість

Час 

Загальна відстань

I

475 км/год

?

10 км

2785 км

 

II 

450 км/год

Розв'язання

1) 475 + 450 = 925 (км/год) – швидкість зближення

2) 2785  10 = 2775 (км) – відстань проїхали

3) 2775 : 925 = 3 (год) 

Відповідь: через 3 години відстань між літаками стане 10 км.

 

Завдання 728

Фермер розклав 546 кг яблук у 42 ящики. Скільки потрібно взяти таких ящиків, щоб розкласти 1118 кг яблук?

Короткий запис

42 ящ.  546 кг

? ящ.  1118 кг

Розв'язання

1) 546 : 42 = 13 (кг) – яблук в 1 ящику

2) 1118 : 13 = 86 (ящ.)

Відповідь: потрібно взяти 86 ящиків.

 

Завдання 729

Знайди серед зображених трикутників ті, які мають усі рівні сторони; но дві рівні сторони. Периметр яких трикутників обчислюється за формулами:

Р = а • 3; Трикутники 1, 4, 6

Р = а + b • 2? Трикутники 2, 3, 5

 

Завдання 730

26 кг 372 г : 76  22 кг 88 г : 88 = 26372  г : 76 – 22088 г : 88 = 96 г 

30 км 8 м : 88 + 14 км 600 м • 42=30008 м : 88 + 14600 м • 42 = 613541 м =

613 км 541 м

10 м : 5 см = 1000 см : 5 см = 200

10 кг : 5 г = 10000 г : 5 г = 2000

_26372 | 76 

 228      347

 _357

   304

   _532

     532

        0

_22088 | 88  

 176      251

 _448

   440

     _88

       88

         0

_ 347

   251

     96

_30008 | 88  

 264      341

 _360

   352

     _88

       88

         0

х 14600

    42

   292

  584    

  613200

+    341

 613200

 613541 

Завдання 731

За 2 год на квадроциклі проїхали 72 км. Скільки кілометрів за 4 год проїде автомобіль, якщо швидкість квадроцикла становить — 2/5 швидкості автомобіля?

  

Швидкість

Час

Відстань

Квадроцикл

?, 2/5

2 год

72 км

Автомобіль 

?

4 год

?

Розв'язання

1) 72 : 2 = 36 (км/год) – швидкість квадроцикла

2) 36 : 2 • 5 = 18  5 = 90 (км/год) – швидкість автомобіля

3) 90  4 = 360 (км) 

Відповідь: автомобіль проїде 360 кілометрів.

 

Завдання 732

1) Добуток чисел 2684 і 16 зменши у 8 разів.

2684  16 : 8 = 5368

х 2684

     16

 16104

 2684 

 42944

_42944 | 8    

 40        5368

 _29

   24

   _54

     48

     _64

       64

         0

2) Частку чисел 784 і 28 збільши в 14 разів.

784 : 28  14 = 392

_784 | 28

 56     28

_224

  224

     0

х 28

   14

 112

 28  

 392

Інші завдання дивись тут...