Інші завдання дивись тут...

Завдання 1026°. 

_17061| 33  

 165       517

  _56

   33

  _231

    231

      0 

_35856| 83   

 332       432

 _265

  249

  _166

   166

      0 

_7475| 13  

 65       575

 _97

  91

  _65

    65

     0

_3462| 6   

 30      577

 _46

  42

  _42

    42

     0

 

Завдання 1027°. Першого дня автобус їхав 4 год зі швидкістю 70 км/год, а другого – 3 год зі швидкістю 84 км/год. Знайди середню швидкість його руху за 2 дні.

Розв'язання.

1) 70 • 4 = 280 (км) – проїхав першого дня.

2) 84 • 3 = 252 (км) – проїхав другого дня.

3) 280 + 252 = 532 (км) – уся відстань.

4) 4 + 3 = 7 (год) – затрачений час.

4) 532 : 7 = 76 (км/год) – середня швидкість.

Відповідь: середня швидкість 76 км/год.

 

Завдання 1028. Знайди частки та перевір дією множення.

_6832 | 16  

 64       427

 _43

  36

  _72

   72

     0

Перевірка.

х  427

     16

 2562

 427 

 6832

_28567 | 53  

 265       539

 _206

  159

  _477

   477

      0

Перевірка.

х   539

      53

   1617

 2695 

 28567

 

Завдання 1029. Розглянь запис усного ділення. Зверни увагу. у частці дістали нуль десятків.

4284 : 21 – (4200 + 84) : 21 – 4200 : 21 + 84 : 21 = = 200 + 4 = 204

 

Завдання 1030. Розглянь ділення, коли частка містить нуль. Пояснення. Перше неповне ділене 441 сот.

_44165 | 73

 438      605

   _365

    365

       0

У частці буде три цифри. Поділимо 441 на 73, буде 6. 73 помножити на 6, буде 438. 441 мінус 138, буде 3. Залишилося сотень менше, ніж 73, цифру частки дібрали правильно.

Друге неповне ділене 36 дес. 36 дес. не можна поділити на 73, щоб дістати десятки. На місці десятків у частці пишемо нуль. 

Третє неповне ділене 365. Поділимо його на 73, буде 5. 73 помножити на 5, буде 365. Остачі немає. Частка 605.

 

Завдання 1031. 

_19026 | 63

 189      302

  _12

     0

   _126

     126

        0

_32238 | 81

 243      398

 _793

  729

  _648

    648

       0

_44918 | 74

 444      607

  _51

     0

  _518

    518

       0

 

Завдання 1032. В одній папці 17 електронних файлів, а в іншій – 19. Загальний розмір файлів в обох папках 7308 Мб. Який розмір окремо кожної папки?

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 17 + 19 = 36 (ф.) – всього файлів.

2) 7308 : 36 = 203 (Мб) – розмір файлів

у одній папці.

3) 203 • 17 = 3451 (Мб) – розмір першої

папки.

4) 203 • 19 = 3857 (Mб) – розмір другої

папки.

_7308 | 36  

 72       203

 _10

    0

 _108

  108

     0

х  203

     17

 1421

 203  

 3451

х 203

    19

1827

203  

3857

2 спосіб.

1) 17 + 19 = 36 (п.) – всього папок.

2) 7308 : 36 = 203 (Мб) – розмір файлів у одній папці.

3) 203 • 17 = 3451 (Мб) – розмір першої папки.

4) 7308 – 3451 = 3857 (Мб) – розмір другої папки.

 

 

_7308

  3451

  3857

Завдання 1033. В а однакових банках k літрів соку. Скільки літрів соку в 12 таких банках? Склади вираз.

Розв'язання:   вираз  k : а • 12

k : а (л) – соку в 1 банці.

k : а • 12 (л) – соку в 12 таких банках. 

 

Завдання 1034°. Із 32 га зібрали по 27 ц пшениці, а з 4 га – по 36 ц. Знайди середню врожайність пшениці на цих ділянках.

Розв'язання.

1) 27 • 32 = 864 (ц) – зібрали пшениці з першої ділянки.

2) 36 • 4 = 144 (ц) – зібрали пшениці з другої ділянки.

3) 864 + 144 = 1008 (ц) – зібрали пшениці всього.

4) 32 + 4 = 36 (га) – площа ділянок.

5) 1008 : 36 = 28 (ц) – середня врожайність пшениці.

х  27

   32

   54

 81  

 864

х 36

    4

 144

+ 864

   144

  1008

_1008 | 36 

   72     28

  _288

    288

       0

Відповідь: середня врожайність пшениці 28 ц. 

 

Завдання 1035°. 

_8772 | 43 

 86      204

 _17

    0

 _172

  172

     0

_34974 | 87  

 348       402

 _17

    0

 _174

   174

      0

_22496 | 37  

 222       608

  _29

     0

  _296

   296

      0

_24583 |61  

 244       403

  _18

     0  

  _183

   183

      0

_321600 | 800  

 3200       402

  _160

      0

  _1600

   1600

       0

_42560 | 70  

 420       608

   _56

      0

   _560

    560

      0

 

Завдання 1036. 

_211110 | 62  

 186        3405

 _251

  248

   _31

     0

   _310

    310

      0

Перевірка.

х   3405

       62

    6810

 20430 

 211110

 

Завдання 1037. Обчисли з перевіркою.

_17136 | 51 

 153      336

 _183

  153

  _306

   306

     0

Перевірка.

х   336

      51

    336

1680   

17136

_106236 | 52  

 104        2043

  _22

     0

  _223

   208

   _156

    156

       0 

Перевірка.

х   2043

       52

    4086

 10215

 106236

 

Завдання 1038. Перевір обчислення, прочитай пояснення.

_285360 | 82  

 246         3480

 _393

  328

  _656

   656

     0

Пояснення. У цьому виразі останнє (четверте) неповне ділене – нуль. Нуль поділити на 82, буде 0. На місці одиниць у частці записуємо 0.

 

Завдання 1039. 

_272640 | 71   

 213        3840

 _596

  568

  _284

   284

      0

_422520 | 84   

 420        5030

  _25

     0

  _252

   252

      0 

_202950 | 45   

 180        4510

 _229

  225

   _45

     45

      0

_150664 | 74   

 148        2036

  _26

     0  

  _266

    222

    _444

      444

         0

 

Завдання 1040. На пошті прийняли 8 посилок по 4 кг 500 г і 17 посилок по 4 кг. Знайди середню масу посилки.

Розв'язання.

4 кг 500 г = 4500 г

4 кг = 4000 г 

1) 4500 • 8 = 36000 (г) – маса 8 посилок.

2) 4000 • 17 = 68000 (г) – маса 17 посилок. 

3) 36000 + 68000 = 104000 (г) – маса усіх посилок.

4) 8 + 17 = 25 (шт.) – всього посилок.

5) 104000 : 25 = 4160 (г) = 4 кг 160 г – середня маса посилок.

Скільки кілограмів у 4160 г? Міркуємо так. 1000 г = 1 кг.  

Отже, у 4160 г стільки кілограмів, скільки всього тисяч

у числі 4160, тобто 4, тому 4160 г = 4 кг 160 г.

х 45000

    8    

  36000

х 17

   4000

  68000

+ 36000

   68000

  104000

_104000 | 25   

 100        4160

  _40

    25

   _150

    150

       0    

Відповідь: середня маса посилок 4 кг 160 г.

 

Завдання 1041°. 

_323640 | 62  

 310       5220

 _136

  124

  _124

   124

     0 

_44474 | 74  

 444       601

    _7

     0

    _74

     74

      0

_30600 | 51  

 306       600

    0

х  305

    28

 2440

 610

 8540

 

Завдання 1042°. Від залізничного вокзалу одночасно назустріч один одному рушили два поїзди. Перший поїзд рухався зі швидкістю 72 км/год, а другий – 68 км/год. Другий поїзд до зустрічі пройшов 408 км. Яку відстань до зустрічі пройшов перший поїзд?

Розв'язання.

1) 408 : 68 = 6 (год) – час у дорозі.

2) 72 • 6 = (70 + 2) • 6 = 432 (км) – відстань другого поїзда.

Відповідь: до зустрічі перший поїзд пройшов відстань 432 км.

 

Завдання 1043. 8 електронних файлів з мультфільмами були розміром по 298 Мб кожний, 5 файлів – по 510 Мб і один файл – 316 Мб. Знайди середній розмір одного файлу.

Розв'язання.

1) 298 • 8 = 2384 (Мб) – розмір 8 файлів.

2) 510 • 5 = (500 + 10) • 5 = 2550 (Мб) – розмір 5 файлів.

3) 2384 + 2550 + 316 = 5250 (Мб) – розмір усіх файлів.

4) 8 + 5 + 1 = 14 (шт.) – кількість усіх файлів.

5) 5250 : 14 = 375 (Мб) – середній розмір файлу.

х 298

     8

 2384

+ 2384

   2550

   4934

_5250 | 14 

 42      375

_105

   98

   _70

    70

     0  

Відповідь: середній розмір файлу 375 Мб. 

 

Завдання 1044. 

23227 : 54 = 430 (ост. 7) 

_23227 | 54

 216      430

 _162

  162

       7  

Пояснення. У цьому виразі третє неповне ділене число 7 (од.). 7 не ділиться на 54. Отже, у частці буде нуль одиниць. Частка 430, остача 7.

 

Завдання 1045. 

19 691 : 82 = 24 (ост. 11)

34 568 : 64 = 54 (ост. 8)

_19691 | 82 

 164       24

 _329

   328

      11 

_34568 | 64 

 320       54

 _256

   256

       8

 

Завдання 1046. 

_3650 | 73 

 365      50

    0

_4599 | 73 

 438      63

 _219

  219

     0

_6424 |73  

 584      88

 _584

  584

     0

  

Завдання 1047. У цистерні 4800 л води. Один насос може викачати всю воду за 24 хв, а другий – за 40 хв. За скільки хвилин можна викачати всю воду, якщо поставити відразу два насоси?

Розв'язання.

1) 4800 : 24 = 200 (л) – викачує води перший насос за 1 хв.

2) 4800 : 40 = 120 (л) – викачує води другий насос за 1 хв.

3) 200 + 120 = 320 (л) – викачують води два насоси за 1 хв.

4) 4800 : 320 = 15 (хв) – час для викачування води двома насосами.

Відповідь: два насоси викачають воду за 15 хв. 

 

Завдання 1048. Від кожної корови фермер одержав за рік у середньому по 54 ц молока. З одного центнера молока можна виготовити 4 кг масла. Скільки масла можна виготовити з молока, одержаного від 8 корів?

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 54 • 8 = 432 (ц) – молока одержав від 8 корів.

2) 432 • 4 = 1728 (кг) – масла виготовив з молока,

одержаного від 8 корів.

х 54 

    8

 432

х 432

     4

 1728

2 спосіб.

1) 54 • 4 = 216 (кг) – масла виготовив з молока,

одержаного від 1 корови.

2) 216 • 8 = 1728 (кг) – масла виготовив з молока,

одержаного від 8 корів.

х 54

    4

 216

х 216

     8

 1728

Відповідь: з молока, одержаного від 8 корів, можна виготовити 1728 кг масла.

 

Завдання 1049°. 

21324 : 37 = 576 (ост. 12)

216724 : 42 = 516 (ост. 4)

_21324 | 37  

 185       576

 _282

  259

  _234

   222

    12 

_216724 | 42  

 210        516

   _67

    42

   _252

    252

        4

 

Завдання 1050°. 792 кг картоплі розфасували у мішки по 36 кг. Скільки використали мішків?

1) 792 : 36 = 22 

У магазині продали 8 мішків картоплі по 22 кг у кожному мішку. Скільки картоплі продали?

2) 22 • 8 = 176.

Інші завдання дивись тут...