Інші завдання дивись тут...

Завдання 99 Ознайомлення з дробами

Відрізок AB становить 1/5 відрізка AC. AB = 22 мм. Знайди довжину відрізка AC.

Розв'язання

22 • 5 = 110 (мм)

Відповідь: AC = 110 мм.

 

Завдання 100 Виміряй 1/4 смужки в міліметрах та обчисли довжину всієї смужки.

Короткий запис

1/4  25 мм

 ?

Розв'язання

25 • 4 = 100 (мм)

Відповідь: довжина всієї смужки 100 мм.

 

Завдання 101  Відомо, що відрізок OM становить 1/5 всього відрізка. Довжина відрізка OM дорівнює 20 мм. Яка довжина всього відрізка?

Короткий запис

1/5  20 мм

 ?

Розв'язання

20 • 5 = 100 (мм) = 10 (см)

Відповідь: довжина всього відрізка 10 см.

 

Завдання 102

1/3 а = 8

а = 8 • 3 = 24

1/5 а = 6

а = 6 • 5 = 30

1/4 а = 23

а = 23 • 4 = (20 + 3) • 4 = 80 + 12 = 92

Завдання 103  У Київському метрополі­тені три лінії: червона, зелена та синя. На зе­леній лінії 35 поїздів. Це 1/3 всієї кількості поїздів метрополітену. Скільки всього поїздів на трьох лініях?

Короткий запис

1/3  35 п.

 ?

Розв'язання

35 • 3 = (30 + 5) • 3 = 90 + 15 = 105 (п.)

Відповідь: на трьох лініях 105 поїздів.

� Змінили запитання, щоб у розв'язанні додалася ще одна дія.

Скільки поїздів на червоній та синій лініях разом? 105  35 = 70 (п.)

 

Завдання 104  Планета Юпітер робить повний оберт навколо Сонця за 12 земних років, що становить 1/7 часу обертання навколо Сонця планети Уран. На скільки земних років довше робить повний оберт навколо Сонця Уран, ніж Юпітер?

Короткий запис

Юпітер  12 р., це становить 1/7 часу Урану.

Уран  ?

На скільки більше  ?

Розв'язання

1) 12 • 7 = (10 + 2) • 7 = 70 + 14 = 84 (р.) – повний оберт робить Уран.

2) 84 – 12 = 72 (р.)

Відповідь: на 72 земних років довше робить повний оберт Уран, ніж Юпітер.

 

Завдання 105 Множення

18 • 5 = (10 + 8) • 5 = 50 + 40 = 90

180 • 5 = 18 • 5 • 10 = 90 • 10 = 900

25 • 4 = (20 + 5) • 4 = 80 + 20 = 100

250 • 4 = 25 • 5 • 10 = 100 • 10 = 1000

16 • 6 = (10 + 6) • 6 = 60 + 36 = 96

160 • 6 = 16 • 6 • 10 = 96 • 10 = 960

28 • 3 = (20 + 8) • 3 = 60 + 24 = 84

280 • 3 = 28 • 3 • 10 = 84 • 10 = 840

Завдання 106

Якщо а = 60, то 320 + а • 4 = 320 + 60 • 4 = 320 + 240 = 560

Якщо а = 60, то 860 – 600 : а = 860 – 600 : 60 = 860 – 10 = 850

Якщо b = 240, то b : 8 : 10 = 240 : 8 : 10 = 30 : 10 = 3

Якщо а = 60, b = 240, то а • 8 – b : а = 60 • 8 – 240 : 60 = 480 – 4 = 476

 

Завдання 107 Побудуй трикутник і квадрат, у яких спільною частиною є чотирикутник.

Завдання 108 30 колод завдовжки 4 м кожна треба розпи­ляти на метрові частини. Скільки всього розпилів потрібно зробити?

Розв'язання

1) 4 : 1 = 4 (ч.) – частин має кожна колода, тому розпилів має бути три.

2) 3  30 = 90 (р.) 

Відповідь: потрібно зробити 90 розпилів.

 

Завдання 109  Господиня купила підставку під ноутбук за 100 грн. Вона витратила 1/8 грошей, що були в неї. Скільки гривень було в господині?

Короткий запис

1/8  100 грн

 ?

Розв'язання

100 • 8 = 800 (грн)

Відповідь: в господині було 800 гривень.

� У скільки разів більше залишилося грошей, ніж витратила господиня?

(800 – 100) : 100 = 700 : 100 = 7 (р.)

 

Завдання 110 Письмове віднімання

346 + 469 – 298 = 517

806 – (255 + 359) = 192

+ 346

   469

   815

_ 815

  298

  517

+ 255

   359

   614

_ 806

  614

  192

760 – (457 + 62) = 241

760 – 457 + 62 = 365

+ 457

    62

   519

_ 760

   519

   241 

_ 760

   457

   303

+ 303

    62

   365

Завдання 111  

1/3 суми чисел 120 і 60:  (120 + 60) : 3 = 40 + 20 = 60

1/4 різниці чисел 120 і 60:  (120 – 60) : 4 = 60 : 4 = (40 + 20) : 4 = 15

 

Завдання 112 Дівчинка купила книжку за 24 грн і витратила 1/4 своїх грошей. Скільки грошей було в дівчинки?

Короткий запис

1/4  24 грн

 ?

Розв'язання

24 • 4 = (20 + 4) • 4 = 80 + 16 = 96 (грн)

Відповідь: в дівчинки було 96 гривень.

 

Завдання 113 Хлопчик зібрав 16 білих грибів, що становило п'яту частину всіх зібраних грибів. На скільки менше білих грибів, ніж інших грибів, зібрав хлопчик?

Короткий запис

1/5  16 гр.

 ?

Решта  ?

На скільки менше  ?

Розв'язання

1) 16 • 5 = (10 + 6) • 5 = 50 + 30 = 80 (гр.) – всього грибів зібрав

2) 80  16 = 64 (гр.) – не білі гриби

3) 64  16 = 48 (гр.)

Відповідь: на 48 грибів менше білих, ніж інших грибів.

� Змінили запитання, щоб розв'язанням був вираз (16 • 5 – 16) : 16

У скільки разів менше білих грибів, ніж інших грибів, зібрав хлопчик?

 

Завдання 114 Рівняння 

х • 10 = 230 + 120

х • 10 = 340

х = 340 : 10

х = 34

+ 230

   120

   340 

х • 20 + 40 = 120

х • 20 = 120 – 40

х • 20 = 80

х = 80 : 20

х = 4

Завдання 115

1) Іринка першого дня прочитала 40 сторінок, другого дня — 30 сторінок, а третього дня  10 сторінок. Скільки всього сторінок прочитала Іринка за ці три дні?

Короткий запис

І — 40

II — 30

III — 10

Всього — ?

2) Іринка першого дня прочитала 40 сторінок, другого дня — на 10 сторінок менше, ніж першого, а третього дня  третину сторінок від того, що прочитала другого дня. Скільки всього сторінок прочитала Іринка за ці три дні?

Короткий запис

I — 40 с.

ІІ — ?,  на 10 менше, ніж I

ІІІ — ?, 1/3 від ІІ

Всього — ?

Розв'язання

1) 40  10 = 30 (c.) – прочитала II дня

2) 30 : 3 = 10 (с.) – прочитала III дня

3) 40 + 30 + 10 = 80 (с.)

Відповідь: Іринка прочитала 80 сторінок книжки.

 

Завдання 116 Порядок дій

185 – 25 • 5 = 60

1) 25 • 5 = 100 + 25 = 125

2) 185 – 125 = 60

(1000 – 640) : 6 = 60

1) 1000 – 640 = 360

2) 360 : 6 = 60

32 • 3 + 420 : 7 = 156

1) 32 • 3 = (30 + 2) • 3 = 96

2) 420 : 7 = 60

3) 96 + 60 = 96 + 10 + 50 = 156

Завдання 117

х : 3 = 28

х = 28 • 3

х = 84

84 : 3 = 28

28 = 28

х – 30 = 28

х = 28 + 30

х = 58

58  30 = 28

28 = 28

х • 3 = 24

х = 24 : 3

х = 8

 3 = 24

24 = 24

30 + х = 58

х = 58 – 30

х = 28

30 + 28 = 58

58 = 58

30 : х = 30

х = 30 : 30

х = 1

30 : 1 = 30

30 = 30

х – 30 = 240

х = 240 + 30

х = 270

х  30 = 240

240 = 240

Завдання 118

Якщо a = 12, b = 7, с = 40, то а + b + с = 12 + 7 + 40 = 19 + 40 = 59

Якщо a = 12, b = 7, с = 40, то с : (а – b) = 40 : (12 – 7) = 40 : 5 = 8

Якщо a = 12, b = 7, с = 40, то с – (а – b) = 40 – (12 – 7) = 40 – 5 = 35

 

Завдання 119 Побудуй відрізок АВ завдовжки 6 см і постав точку M так, щоб довжина відрізка MB становила 1/3 — довжини відрізка АВ.

6 : 3 = 2 (см) – довжина відрізка МВ

Завдання 120

800 : 20 + 60 : 5 + 78 : 26 + 96 : 24 = 40 + 5 + 3 + 4 = 40 + 12 = 52

120 + 84 : 12 + 64 : 16 + 75 : 15 = 120 + 7 + 4 + 5 = 136

 

Завдання 121  Для гербарію зібрали 60 листочків різних дерев. 1/3 листочків уже поклали в альбом, по 4 на кожну сторінку. Скільки сторінок аль­бому вже зайнято?

Короткий запис

Зібрала — 60 л.

? c. — 1/3 зібраних по 4 л.

Розв'язання

1) 60 : 3 = 20 (л.) – листочків поклали в альбом

2) 20 : 4 = 5 (с.)

Відповідь: уже зайнято 5 сторінок альбому.

� На скільки ще сторінок вистачить решти листочків? (60  20) : 4 = 40 : 4 = 10 (с.)

Інші завдання дивись тут...