Інші завдання дивись тут...

Завдання 99 Ознайомлення з дробами

Відрізок AB становить 1/5 відрізка AC. AB = 22 мм. Знайди довжину відрізка AC.

Розв'язання

22 • 5 = 110 (мм)

Відповідь: AC = 110 мм.

 

Завдання 100 Виміряй 1/4 смужки в міліметрах та обчисли довжину всієї смужки.

 

Завдання 101  Відомо, що відрізок OM становить 1/5 всього відрізка. Довжина відрізка OM дорівнює 20 мм. Яка довжина всього відрізка?

 

Завдання 102

1/3 а = 8

а = 8 • 3 = 24

1/5 а = 6

а = 6 • 5 = 30

1/4 а = 23

а = 23 • 4 = 80 + 12 = 92

Завдання 103  У Київському метрополі­тені три лінії: червона, зелена та синя. На зе­леній лінії 35 поїздів. Це 1/3 всієї кількості поїздів метрополітену. Скільки всього поїздів на трьох лініях?

� Змінили запитання, щоб у розв'язанні додалася ще одна дія.

 

Завдання 104  Планета Юпітер робить повний оберт навколо Сонця за 12 земних років, що становить 1/7 часу обертання навколо Сонця планети Уран. На скільки земних років довше робить повний оберт навколо Сонця Уран, ніж Юпітер?

 

Завдання 105 Множення

18 • 5 = 50 + 40 = 90

180 • 5 = 90 • 10 = 900

25 • 4 = 80 + 20 = 100

250 • 4 = 100 • 10 = 1000

16 • 6 = 60 + 36 = 96

160 • 6 = 96 • 10 = 960

28 • 3 = 60 + 24 = 84

280 • 3 = 84 • 10 = 840

Завдання 106

Якщо а = 60, тоді  320 + а • 4 = 320 + 60 • 4 = 320 + 240 = 560

Якщо а = 60, тоді 860 – 600 : а = 860 – 600 : 60 = 860 – 10 = 850

Якщо b = 240, тоді b : 8 : 10 = 240 : 8 : 10 = 30 : 10 = 3

Якщо а = 60, b = 240, тоді а • 8 – b : а = 60 • 8 – 240 : 60 = 480 – 4 = 476

 

Завдання 107 Побудуй трикутник і квадрат, у яких спільною частиною є чотирикутник.

 

Завдання 108 30 колод завдовжки 4 м кожна треба розпи­ляти на метрові частини. Скільки всього розпилів потрібно зробити?

 

Завдання 109  Господиня купила підставку під ноутбук за 100 грн. Вона витратила 1/8 грошей, що були в неї. Скільки гривень було в господині?

� У скільки разів більше залишилося грошей, ніж витратила господиня?

 

Завдання 110 Письмове віднімання

346 + 469 – 298

806 – (255 + 359)

 

 

 

 

760 – (457 + 62)

760 – 457 + 62

 

 

 

 

Завдання 111  

1/3 суми чисел 120 і 60:  (120 + 60) : 3 = 180 : 3 = 60

1/4 різниці чисел 120 і 60:  (120 – 60) : 4 = 60 : 4 = (40 + 20) : 4 = 15

 

Завдання 112 Дівчинка купила книжку за 24 грн і витратила 1/4 своїх грошей. Скільки грошей було в дівчинки?

 

Завдання 113 Хлопчик зібрав 16 білих грибів, що становило п'яту частину всіх зібраних грибів. На скільки менше білих грибів, ніж інших грибів, зібрав хлопчик?

� Змінили запитання, щоб розв'язанням був вираз (16 • 5 – 16) : 16

 

Завдання 114 Рівняння 

 

 

Завдання 115

1)

І — 40

II — 30

III — 10

Всього — ?

2)

І — 40

ІІ — на 10 менше

ІІІ — 1/3 від ІІ

Всього — ?

 

Завдання 116 Порядок дій

185 – 25 • 5 = 60

1) 25 • 5 = 100 + 25 = 125

2) 185 – 125 = 60

(1000 – 640) : 6 = 60

1) 1000 – 640 = 360

2) 360 : 6 = 60

32 • 3 + 420 : 7 = 156

1) 32 • 3 = 90 + 6 = 96

2) 420 : 7 = 60

3) 96 + 60 = 96 + 10 + 50 = 156

Завдання 117

х : 3 = 2

х – 30 = 28

х • 3 = 24

30 + х = 58

30 : х = 30

х – 30 = 240

Завдання 118

Якщо a = 12, b = 7, с = 40, тоді а + b + с = 12 + 7 + 40 = 19 + 40 = 59

Якщо a = 12, b = 7, с = 40, тоді с : (а – b) = 40 : (12 – 7) = 40 : 5 = 8

Якщо a = 12, b = 7, с = 40, тоді с – (а – b) = 40 – (12 – 7) = 40 – 5 = 35

 

Завдання 119  Побудуй відрізок АВ завдовжки 6 см і постав чл точку M так, щоб довжина відрізка MB становила 1/3— довжини відрізка АВ.

 

Завдання 120

800 : 20 + 60 : 5 + 78 : 26 + 96 : 24 = 40 + 5 + 3 + 4 = 40 + 12 = 52

120 + 84 : 12 + 64 : 16 + 75 : 15 = 120 + 6 + 4 + 5 = 135

 

Завдання 121  Для гербарію зібрали 60 листочків різних дерев. 1/3 листочків уже поклали в альбом, по 4 на кожну сторінку. Скільки сторінок аль­бому вже зайнято?

� На скільки ще сторінок вистачить решти листочків?

Інші завдання дивись тут...